Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Politehnica București

Facultatea Transporturi

Managementul lanțurilor logistice multiactori

Managementul lanțurilor logistice multiactori


– Proiect –

Profesor coordonator: Ing. Drd. Oana DINU

Masterand: Marius – Alin BUHARU

An universitar 2016 - 2017