Sunteți pe pagina 1din 6

APLICATIA 2

TRASAREA COTELOR LA PLANSEE SI FUNDATII PRIN


PROCEDEUL COMBINAT

Trasarea cotelor la plansee


Aplicarea procedeului → cand diferenta de nivel ­∆h­ intre reperul de 
executie R.N (reper de nivelment) si punctul a carei cota trebuie trasata depaseste
lungimea unei mire sau in cazul trasarii cotelor proiectate pe diferente mari de 
nivel.Metoda citirilor simultane se utilizeaza in urmatoarele cazuri:

 Transmitera cotelor proiectate in groapa de fundatie (constuctii civile; statii 
de pompare ale sistemelor de irigatii ,etc.)
 •Transmiterea cotelor proiectate in subteran (statii si tunele de metrou)
•Transmiterea cotelor la diverse orizonturi de executie (etaje)
Acest procedeu presupune utilizarea a 2 instrumente de nivelment in acelasi 
timp, 2 mire si o ruleta topografica divizata milimetric.
a) TRANSMITERA COTELOR LA ETAJ

Date cunoscute :

­cota punctului R.N materializat pe teren HRN=100,00 m+0,11 N=100,11 m

­cota proiectata a etajului (nivel sau orizont de executie )1, ce urmeaza a 
fi materializata (trasata) pe verticala punctului B1
1 =104,240 m+0,0N m=104,251 m

o Transmiterea cotelor la etaj

Mod de lucru:operatii preliminare

­se instaleaza ruleta topografica divizata milimetric;

­se instaleaza mirele­in punctul R.N si pe verticala punctului B 1 ;

­se instaleaza instrumentele de nivelment in punctele de statie S (la sol) si S 1 (la
etaj)

Citirile efectuate:

a=1,230→citirea pe mira din punctul R.N
Obs. : citiri la firele stadimetrice (Cs si Cj) pentru controlul corectitudinii 
efectuarii citirilor pe mira.
= +2
=1,618→ citire pe mira asezata la nivelul existent al sistemului de la
orizontul de executie
Obs.→ citiri la firele stadimetrice pentru control

Citiri simultane pe ruleta din statiile S si S1
C=1,592 ;C1=6,020
Calculul inaltimii planului de vizare al statiei S 1
=HRN+a+(C1­C)=100,11 m+1.230m+(6,020m­1,592m)=105,768m
Calculul cotei punctului B1,materializat la nivel de executie

=   ­  =105,7688 m­1,618 m=104,150 m

Trasarea→ prin ridicare sau coborare pe verticala punctului B 1 ,pana cand in dreptul firului reticular orizontal (firul 
nivelar) al instrumentelor din S1 se va observa valoarea 1 calculata cu relatia:

= ­ =105,768 m­104,240 m+0,011=1.539 m

la talpa mirei se va inregistra cota proiectata
un alt element de trasat ar putea fi cota de 
lansare CL= ­ =1,618 m­1,418 m=0,200 m
Obs.­valoarea CL se poate aplica direct (cu ruleta sau cu mira) pe 
verticala punctului B1 →fig

Transmiterea cotelor la etaj

HRN 100.9 m
HB1pr 105.14 m
a 1.23 m
bt 1.618 m
C 1.592 m
C1 6.02 m
HvS1 106.558 m
Hb1ex 104.94 m
b1 pr 1.42 m
CL 0.20 m
TRANSMITEREA COTELOR IN GROAPA DE FUNDATIE

Date cunoscute:

Cota   punctului   R.N   materializat   pe   teren   H RN=100   m+0,11N=   100.11   m


Cota proiectata a nivelului inferior al groapei de fundatie ce urmeaza a fi
materializata pe verticala punctului Bt
=95,850 m+0,11= 98,960 m

lR
a

lF
HR
b

NM H Fpr

Fig. Trasarea cotelor în groapa fundaţiei

Procedeul combinat:

­2 instrumente de nivel

­o ruleta topografica divizatamilimetric

­2 mire divizate milimetric si amplasate pe verticala punctului R.N si B t.

Mod de lucru: Operatiuni 

preliminarii ­se suspenda ruleta 

topografica; ­se instaleaza mirele;

­se instaleaza instrumentele de nivelment in punctele S (la sol) si S1 (la groapa 
de fundatie).

Citiri efectuate:
­pe mira din punctul R.N

a =1.230 m
Obs:­controlul corectitudinii citirilor pe mira
= +2

Citiri pe ruleta suspendata :
C=5.355 m ;

C1=1.430 m

­citirea pe mira din Bt ,asezata la nivelul existent al gropii de fundatie in executie
=1,635

Citiri la firele stadimetrice , pentru controlul corectitudinii efectuarii citirilor
pe mira .
+
= 2

Calculul inaltimii planului de vizare al statiei 

S : =HRN+a=100.000 m+1.230 m=101.230 m

Se calculeaza cota punctului Bt materializat la nivelul inferior al gropii de
fundatie in executie:
=   ­(C­C1)­   =101.230 ­3.925­1.635=95.670 m

Se calculeaza elementul de trasat –citirea pe mira 1 = ­(C­C1)­ =101.230­3.925­98.857=1.455
m

Pentru trasare se ridica sau se coboara mira pe verticala punctului B 1 pana
cand in dreptul nivelului din S1 se va observa valoarea calculata
In acest moment, la talpa mirei se va inregistra cota proiectata  1 Calculul celuilalt element de trasare, cota de lucru (CL).
CL=bt­=1.635­1.455=0.180 m
CALCULUL PRECIZIEI TRASARII

Abaterea standard de trasare a unei cote prin procedeul combinat se poate calcula
cu relatia: = √ + + + + , unde:2 2 2 2 2

= ;
σ= standard a citirii pe mira asezata pe reperul de executie;
= ;

= abaterea standard a segmentului l de ruleta dintre citirile c si c 1 (1=c­c1 caruia i s­au aplicat corectiie de etalonare,temperature si forta de intindere);


Daca σr= atunci: 2 2 2 2
=√ +2 + + +
2

Daca analizam abaterea standard de citire e cele 2 mire = = 0,42

si abaterea standard provocata de segmentul l de pe ruleta = 0,2 se poate inlocui astfel in formula de mai sus :
2 2 2 2
= ±√1 + 2 ∗ 0,42 + 0,2 + 1 =±1,5 mm .