Sunteți pe pagina 1din 6

Proiectant general: Denumire: Modernizarea cazanului de abur energetic Beneficiar:

S.C. ENERGY ECO CONCEPT S.R.L. nr. 1 din cadrul SC Electrocentrale Oradea SA în vederea S.C. Termoficare Oradea S.A
reducerii emisiilor de NOx sub 100 mg/Nmc Rev. 00

Proiectant specialitate: Faza: Proiect Tehnic + Detalii de Executie ( PT+DE ) Doc. Nr:
S.C. IPCT INSTALAȚII S.A. Document: MEMORIU TEHNIC de REZISTENȚĂ – MTR C52i-IPCT-2016-PTDE-MTR

Modernizarea cazanului de abur energetic nr.1 din cadrul


S.C. Electrocentrale Oradea S.A. în vederea reducerii
emisiilor de NOx sub 100mg/Nm3
Contract nr. 52i / 2015
Faza: Proiect tehnic – PT și Detalii de execuție – DE Revizia 1

MEMORIU TEHNIC de REZISTENȚĂ – MTR

Beneficiar: S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

Proiectant general: S.C. ENERGY & ECO CONCEPT S.R.L.

COD DOCUMENT C52i-IPCT-2016-PTDE-MTR

COD BORDEROU C52i-DPI-2016-PTDE-BDrev.1

Bucureşti 2016
1/6
Proiectant general: Denumire: Modernizarea cazanului de abur energetic Beneficiar:
S.C. ENERGY ECO CONCEPT S.R.L. nr. 1 din cadrul SC Electrocentrale Oradea SA în vederea S.C. Termoficare Oradea S.A
reducerii emisiilor de NOx sub 100 mg/Nmc Rev. 00

Proiectant specialitate: Faza: Proiect Tehnic + Detalii de Executie ( PT+DE ) Doc. Nr:
S.C. IPCT INSTALAȚII S.A. Document: MEMORIU TEHNIC de REZISTENȚĂ – MTR C52i-IPCT-2016-PTDE-MTR

MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA PENTRU

FUNDATII VENTILATOARE SI SUSTINERI CONDUCTA INJECTIE AER SUPERIOR

1. DESCRIEREA CONDITIILOR DE AMPLASARE

1.1. Conform “Codului de proiectare seismica” P100-1/2006, amplasamentul corespunzator


Municipiului Oradea este caracterizat de urmatoarele:
- valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, cu interval mediu
de recurenta de 100 ani, ag = 0,12 g;

- perioada de control a spectrului de raspuns, Tc = 0,7 sec.

1.2. Conform standardelor de actiuni in constructii pentru:


- vant (NP 082-2004), amplasamentul este caracterizat printr-o presiune
dinamica de baza stabilizata, la inaltimea de 10m deasupra terenului de 70kg/mp, pentru
o perioada de revenire de 50 ani.

- zapada (CR1-1-3-2012), cu valoarea caracteristica a incarcarii de 2.0 kN/mp.,


la o perioada de revenire de 50 ani.

1.3. In conformitate cu STAS 6054-87, in zona amplasamentuli adancimea de inghet este de


0.80m de la nivelul terenului natural.
1.4. In conformitate cu SR 1907/1 privind zonarea climatica a Romaniei, amplasamentul se
incadreaza in zona II climaterica, cu te=-18°C (iarna).

2/6
Proiectant general: Denumire: Modernizarea cazanului de abur energetic Beneficiar:
S.C. ENERGY ECO CONCEPT S.R.L. nr. 1 din cadrul SC Electrocentrale Oradea SA în vederea S.C. Termoficare Oradea S.A
reducerii emisiilor de NOx sub 100 mg/Nmc Rev. 00

Proiectant specialitate: Faza: Proiect Tehnic + Detalii de Executie ( PT+DE ) Doc. Nr:
S.C. IPCT INSTALAȚII S.A. Document: MEMORIU TEHNIC de REZISTENȚĂ – MTR C52i-IPCT-2016-PTDE-MTR

2. CLASA DE IMPORTANTA

2.1. Conform “Normativului pentru proiectarea antiseismica a constructiilor” P100-1/2006,


constructiile se incadreaza in clasa I de importanta.

3. CATEGORIA DE IMPORTANTA

3.1. Potrivit Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat cu


HGR nr. 766/1997 constructia face parte din categoria de importanta "C" -cladiri de
importanta normala.

4. DESCRIEREA CONSTRUCTIILOR

Modernizarea cazanului de abur energetic nr. 1 din cadrul S.C. Electrocentrale Oradea
S.A. in vederea reducerii emisiilor de NOx sub 100mg/Nm3 presupune amplasarea a 3
ventilatoare tip V32T-1120CA/1 pentru recircularea gazelor arse si pentru injectie aer superior.
Pentru cele trei ventilatoare s-a propus un singur tip de fundatie din beton armat.
In vedrea sustinerii conductelor (F 508x3.2) pentru injectie aer superior, s-au prevazut
doua tipuri de estacade :
• Tip 1 - in punctul fix nr. 10
• Tip 2 - in punctele nr. 24, 26 si 30

3/6
Proiectant general: Denumire: Modernizarea cazanului de abur energetic Beneficiar:
S.C. ENERGY ECO CONCEPT S.R.L. nr. 1 din cadrul SC Electrocentrale Oradea SA în vederea S.C. Termoficare Oradea S.A
reducerii emisiilor de NOx sub 100 mg/Nmc Rev. 00

Proiectant specialitate: Faza: Proiect Tehnic + Detalii de Executie ( PT+DE ) Doc. Nr:
S.C. IPCT INSTALAȚII S.A. Document: MEMORIU TEHNIC de REZISTENȚĂ – MTR C52i-IPCT-2016-PTDE-MTR

♦ Fundatii ventilatoare:
Fiecare ventilator necesita fundatie proprie, avand dimensiunile conforme fisei tehnice
a fabricantului SAVEB Bucuresti, si anume 150x320cm dimensiuni in plan si o adancime de
130cm.
Fundarea se va face la 128cm fata de terenul natural, in stratul de nisip argilos cenusiu-
cafeniu, mediu indesat.
S-au pozitionat 24 de suruburi M14, conform fisei tehnice.

♦ Sustineri conducte:

 Tip 1 - in punctul fix nr. 10


S-a propus realizarea sustinerii conductei de 508mm in punctul fix nr. 10 situata la
+3.126m fata de tern (in ax) printr-un stalp metalic format din doua profile tip UPN240
putin departate, solidarizate cu placute de solidarizare.
Intregul sistem format din stalp si conducta, va fi pozitionat pe o fundatie in trepte, din
beton armat, de 140x140cm si o adancime de 140cm.
Fundarea se va realiza la cota -1.42m fata de cota terenului natural, in stratul de nisip
argilos cenusiu-cafeniu, mediu indesat.

 Tip 2 - in punctele nr. 24, 26 si 30


S-a propus realizarea sustinerii conductei de 508mm in punctele nr. 24, 26 si 30,
situata la +3.126m fata de tern (in ax) prin 3 stalpi metalici realizati din cate doua
profile tip UPN240 putin departate, solidarizate cu placute de solidarizare.
Intregul sistem format din stalpi si conducta, va fi pozitionat pe cate trei fundatii
identice, in trepte, din beton armat, de 140x140cm si o adancime de 140cm.
Fundarea se va realiza la cota -1.42m fata de cota terenului natural, in stratul de nisip
argilos cenusiu-cafeniu, mediu indesat.
Toate conductele/tevile se vor sprijini pe structura metalica prin intermediul suportilor,
astfel incat sa se permita deformarea.

4/6
Proiectant general: Denumire: Modernizarea cazanului de abur energetic Beneficiar:
S.C. ENERGY ECO CONCEPT S.R.L. nr. 1 din cadrul SC Electrocentrale Oradea SA în vederea S.C. Termoficare Oradea S.A
reducerii emisiilor de NOx sub 100 mg/Nmc Rev. 00

Proiectant specialitate: Faza: Proiect Tehnic + Detalii de Executie ( PT+DE ) Doc. Nr:
S.C. IPCT INSTALAȚII S.A. Document: MEMORIU TEHNIC de REZISTENȚĂ – MTR C52i-IPCT-2016-PTDE-MTR

Pozitionarea pe amplasament a estacadelor, se va face conform planurilor de arhitectura si


instalatii.

• Prin respectarea programului de urmarire a executiei se va asigura realizarea intocmai a


prevederilor din proiect.
• Materialele puse in opera vor fi certificate atat de producator, cat si de laboratoare
autorizate.
• Prin respectarea prevederilor din caietele de sarcini ce insotesc documentatia si a
Codului de practica pentru executarea lucrarilor din beton , beton armat si beton
precomprimat (NE 012/2-2010) exista premizele realizarii unei executii de calitate .
• Executia realizata de firme specializate va fi monitorizata de proiectanti, responsabili
tehnici cu executia , diriginti si inspectori din cadrul Inspectiei in Constructii.

Orice completare sau modificare, făcută acestor prescripţii după intocmirea acestui proiect tehnic, ca
şi alte norme ce se referă la lucrările executate, sunt obligatorii pentru executant.

5. STANDARDE SI NORMATIVE

• Realizarea lucrarilor de sapatura si a infrastructurii se vor executa de unitati de constructii


specializate si vor fi monitorizate geotehnic, respectandu-se NP 112-2013; C169-88.
• Turnarea betoanelor se va face in cofraje din panouri de lemn sau metal, refolosibile.
Lucrările de betoane se vor executa respectand cu stricteţe următoarele acte normative:

P100/1/2006- Cod de proiectare seismica. Prevederi de proiectare pentru cladiri.

ST 009-2005- Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de
performanţă.

NE 012/1/2007-Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton


armat si beton precomprimat. Producerea betonului.
5/6
Proiectant general: Denumire: Modernizarea cazanului de abur energetic Beneficiar:
S.C. ENERGY ECO CONCEPT S.R.L. nr. 1 din cadrul SC Electrocentrale Oradea SA în vederea S.C. Termoficare Oradea S.A
reducerii emisiilor de NOx sub 100 mg/Nmc Rev. 00

Proiectant specialitate: Faza: Proiect Tehnic + Detalii de Executie ( PT+DE ) Doc. Nr:
S.C. IPCT INSTALAȚII S.A. Document: MEMORIU TEHNIC de REZISTENȚĂ – MTR C52i-IPCT-2016-PTDE-MTR

NE 012/2/2010-Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton


armat si beton precomprimat. Executarea lucrarilor din beton.

C16-84 –Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor


aferente.

NP 112/2004- Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

C169/88-Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor


constructiilor civile si industriale.

C56-85 –Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

C150-99- Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile, industriale si
agricole.

Normele si normativele mai sus mentionate nu sunt limitative.

INTOCMIT,

ing. IONELA ION

6/6