Sunteți pe pagina 1din 16

Numărul 1

GRATUIT EDIȚIE SPECIALĂ 2012

Falun Gong – și de ce contează

Cum stau lucrurile în China de astăzi Subiecte de interes


Î ntreabă un observator al
Chinei care sunt cei mai
Dar în majoritatea cazurilor
ceva va lipsi din analiză. Ceva 4 Afaceri în China
În China, aveţi grijă cu cine bateţi palma
relevanți cinci factori ce defi- atât de mare, încât cuprinde
nesc această țară, și vei auzi
o varietate de răspunsuri.
100 de milioane de oameni.
Ceva care odată înțeles poate 6 Regăsirea sănătăţii
Milioane de oameni descoperă o cale către sănătate
Creștere economică. Nivel să ne schimbe fundamental
înalt al corupției. Diferență
mare între bogați și săraci.
modul în care gândim despre
China și, la fel de important, 8 Aspecte esenţiales
Cum a fost folosită dezinformarea pentru a hrăni ura
Disensiuni în cadrul Parti- cum interacționăm cu ea.
dului Comunist. Și așa mai
departe.
Acel ceva este Falun Gong.
Continuare pe pagina 2 10 Renaştere culturală
Prin Falun Gong, căi străvechi prind viaţă
2 POLITICA

Cum stau lucrurile în China de astăzi


De ce este Continuare de pe prima pagină

Falun Gong Puțini din afara Chinei cunosc multe


lucruri despre asta. Cei care cunosc,

piesa lipsă
au o idee vagă cum că ar fi un subiect
depășit. Dar dacă înțelegi cu adevărat
această chestiune, vei vedea că ea

din puzzle? îți va dezvălui cele mai complexe


paradoxuri ale Chinei:

• De ce produce China atât de multe


produse contrafăcute în ciuda cam-
paniilor împotriva corupției inter-
minabile?

• De ce Partidul Comunist investește


milioane în cenzura internetului,
camere de supraveghere și lagăre
de muncă forțată, în timp ce școlile
și spitalele au în continuare nevoie
disperată de resurse?

• De ce sunt liderii Chinei atât de


reticenți să își slăbească controlul
asupra sistemului judiciar și mijloa-
celor mass-media, chiar și cu cos-
NU DOAR CAFELE ȘI IPHONE-URI: Pentru a cunoaște cu adevărat China de astăzi, trebuie să vezi dincolo de cafene-
tul pierderii credibilității în ochii lele Starbucks și magazinele Apple, trebuie să vezi campania brutală care a inversat valorile.
publicului?

Rezolvarea acestui puzzle începe Imaginați-vă ceva periculos în mijlocul atmosferei


nemiloase de minciuni, tortură și
fost împărțite pliante scrise de mână,
au fost făcute DVD-uri la compute-

Știați că...
în 1992, exact acum 20 de ani, într-o
scoală umilă din nord-estul Chinei. efortul de a discriminare, indiferent că erai sau
nu practicant Falun Gong.
rele proprii, au fost atârnate ban-
nere în diverse locații publice, au

• până în anul 1999, 100 de


milioane de chinezi practicau
În acea zi, Dl. Li Honghzi, ultimul
dintr-un șir de maeștrii spirituali eradica o practică Oficialii care au participat activ în
uciderea și torturarea practicanților
fost create instrumente pentru a se
putea trece de cenzura internetului
Falun Gong, aceasta aducând
pas cu pas stabilitatea în soci-
care își transmit învățăturile de mii
de ani, a ținut prima lecție publică urmată de 1 din Falun Gong au fost promovați. Mem-
brii aceleiași familii au fost obligați să
instituită de autorități. (Vezi „Eroi
neobișnuiți”pagina 15)

12 chinezi.
etate? despre Falun Gong. se întoarcă unul împotriva celuilalt. Astăzi, după mai mult de un
• persecuţia dezlănțuită împotri- Membrilor societății li s-au oferit deceniu de opresiune, undeva între
va lor în acel an a inversat O forță a binelui recompense pentru a-și denunța 20 și 40 de milioane de practicanți
această tendință, sporind
corupţia, tortura, precum și Falun Gong era diferit de alte practici vecinii practicanți. Falun Gong răspândesc informații
o serie de probleme greu de de qigong care erau predate. Inclu- a lansat o campanie de eradicare a Între timp, cei care refuzau să cola- despre persecuție și Falun Gong în
rezolvat, care vor rămâne zând exerciții energetice cu mișcări Falun Gong în China. boreze sau erau împotriva campaniei China și peste hotare. Drept răspuns,
nesoluționate până campania
se va termina? line, Falun Gong implică mult mai Jiang era invidios și temător întru- au fost concediați, răpiți, încarcerați investițiile în camere de suprave-
• povestea Falun Gong oferă mult de atât întrucât pune accent pe cât exista ceva în afara controlului și uneori omorâți. Nici avocații sau ghere și echipament de monitorizare
o perspectivă critică a eveni- învățături care îi ghidează pe cei care Partidului care putea să inspire zeci oficialii guvernului onești nu au fost au crescut în China, deoarece Parti-
mentelor din China, incluzând practică pe un drum al îmbunatățirii de milioane de oameni, chiar dacă scutiți. dul își mărește eforturile să îi rețină.
luptele recente din clasele de
vârf ale Partidului Comunist? morale proprii în viața de zi cu zi. era spre binele societății. Experții de Sute de mii de oameni cinstiți și Între timp, nivelul corupției a cres-
La baza acestor învățături stau la acea vreme au afirmat că Falun muncitori de diferite profesii și de cut îngrijorător în toate segmentele
trei principii și dorința persoanei Gong devenise obsesia personală toate vârstele au fost trimiși în lagăre societății de la cel alimentar la cel
de a se asimila acestora în gând și a lui Jiang. de muncă forțată pentru reeducare. medical.
faptă. Aceste principii sunt: Adevăr, În lupta împotriva Falun Gong, Toate acestea au generat o spălare Într-o perioadă în care cetățenii
Compasiune și Tolerantă (Zhen 真 Jiang a lansat un asalt împotriva a creierului și o criză morală de chinezi protestează zilnic pentru mai
Shan 善 Ren 忍 ). societății în general. Imaginați-vă proporții covârșitoare. multă transparență și libertate, liderii
Practica s-a răspândit repede ce reprezintă efortul de a distruge o Partidului nu cedează deloc contro-
de la om la om, întrucât oamenii practică urmată de 1 din 12 chinezi. Durabilitate lul. Se tem că dacă o fac, asta ar duce
observau viețile celor din jurul lor, Jiang avea nevoie de campanii de În ciuda eforturilor lui Jiang Zemin, la descoperirea crimelor săvârșite de
care practicau Falun Gong, schim- propagandă masive pentru a arăta Falun Gong nu a dispărut. Ideile pe ei împotriva Falun Gong, și cele mai
bându-se. Bunicii își recuperau că Falun Gong este de natură demo- care le expune și beneficiile pe care bune arme ale lor – pușcăria, propa-
vizibil sănătatea. Cuplurile aflate nică. Au fost înființate noi lagăre de le oferă sunt raționale, autentice și ganda și cenzura - ar fi neutralizate.
în pragul divorțului și-au salvat muncă forțată și centre de detenție palpabile și nu au putut fi distruse, Pentru cei din afara Chinei, această
căsnicia. Astfel că în decursul a 7 improvizate, ca să poată primi fluxul chiar și sub amenințarea brutalității situație prezintă o dilemă. Să ne
ani, aproximativ 100 de milioane de imens de deținuți, o unitate de poliție neobosite a mașinăriei autorității de aliem cu Partidul Comunist ca să ne
oameni au început să practice Falun cu competențe mai presus de lege stat. protejăm interesele pe termen scurt
Gong în China. pentru a duce la realizare planul și Practicanții Falun Gong au rămas și să păstram o superficială aparență
Impactul s-a extins în afara cercu- un aparat de cenzură a internetului fermi în credința lor și mulți au reluat de stabilitate?
lui familiei. Polițiștii care au învățat pentru a opri oamenii să afle adevă- practica după ce au fost eliberați din Sau să opunem rezistență tactici-
Falun Gong nu au mai luat mită, iar rul despre ce se întâmplă. custodie. lor ademenitoare ale Partidului și să
muncitorii au încetat să mai fure Mai mult decât atât, practicanții au facem ce ne stă în putință pentru a
din fabricile unde lucrau. Deși țara Reprimarea virtuții și răspuns persecuției printr-o mișcare, menține o forță care oferă perspec-
era sub tutela Partidului Comunist, recompensarea viciilor inovativă și non-violentă, având rolul tive de viitor pe termen lung, stabi-
această masă de oameni a început să În afara costurilor financiare și de a încuraja alți chinezi să vadă litate și prosperitate pentru China?
UN MESAJ NEAȘTEPTAT: Locuitorii stabilizeze societatea chineză. umane ale campaniei, persecuția printre minciunile și brutalitatea În acest moment critic al istoriei,
din Jiamusi, în nord-estul Chinei,
împotriva Falun Gong a lovit chiar Partidului. viitorul Chinei poate părea impre-
au fost surprinși să găsească în
dimineața unei zile din iulie 2011,
O decizie fatală esența moralității societății chineze. Pentru a contracara propa- vizibil. Dar un lucru este sigur: nu
acest banner care le reamintea: Această traiectorie s-a schimbat În timp ce cuvintele Adevăr, Com- ganda anti-Falun Gong și pentru ai cum să greșești dacă susții o cauză
„Adevăr, Compasiune, Toleranță dramatic în iulie 1999, când liderul pasiune, Tolerantă au devenit taboo, a face cunoscute torturile la care bazată pe principiile Adevăr, Com-
sunt bune. Falun Dafa este bună.” Partidului Comunist, Jiang Zemin, susținerea acestor valori a devenit autoritățile supun practicanții, au pasiune și Toleranță.
POLITICA 3
China de astăzi

Povestea din spatele titlurilor ziarelor


Sângele de pe mâinile lui Bo Xilai
P
e 6 februarie 2012, Wang speciale de spălare a creierului într-
Lijun, fostul şef al Poliţiei Harta Chinei o campanie agresivă condusă de Bo
din metropola Chongqing, şi Wang. Ce anume cere Falun Gong?
a solicitat azil politic la un consulat Toate aceste detalii sunt critice
SUA din sud-vestul țării, fapt ce a pentru a înţelege actualul scandal
De când Partidul Comunist
declanșat unul dintre cele mai mari şi luptele interne de partid. Totuși, Chinez a lansat persecuţia,
scandaluri din politica Chinei din Liaoning ele au lipsit aproape în întregime din practicanţii Falun Gong au
province
ultimele decenii. ştirile principale. Mass-media pare cerut să fie făcuţi cei trei
Circa 24 de ore mai târziu, Wang să ignore problema Falun Gong. paşi redați mai jos, pentru a-i
a părăsit clădirea consulatului, Beijing Luaţi în considerare aceste aspecte: pune capăt. Cum circumstan-
ţele s-au schimbat, oficialii
fiind preluat de poliția din Beijing chinezi s-ar putea să încerce
şi transportat imediat într-o locaţie • În primul rând, în lumina să negocieze pentru a scăpa
secretă. faptului că are deja mâinile pătate de răspundere. Dar, pentru
Ca urmare a acestui incident, Bo de sânge, implicarea lui Bo într-o a face dreptate victimelor şi
Xilai, şeful de Partid din Chongqing, Chongqing crimă nu mai pare dintr-odată atât a fi siguri că astfel de orori
nu se vor mai repeta, lumea
a fost demis din postul său şi, mai de puţin probabilă. trebuie să reziste încercărilor
important, din cel ocupat în Biroul lor de a scăpa şi să insiste în
Politic al Partidului. Speranţele lui • În al doilea rând, următoarele:
Bo de a fi ales în atotputernicul de Partid al provinciei, iar Wang mai multe ţări din potrivit unei telegrame
Comitet Permanent, care conduce ca şef de poliţie şi cadru de Partid întreaga lume. În diplomatice americane Eliberarea tuturor prizonieri-
lor de conştiinţă Falun Gong
China, au fost ruinate pe loc. de top în Jinzhou. Acolo, cei doi au noiembrie 2009, Bo interceptate în anul În acest moment, sute de mii
Odată cu dezlănțuirea scanda- promovat în mod activ campania a fost unul din cei 2007, motivul princi- de practicanţi Falun Gong
lului, au ieșit la lumină acuzaţii împotriva Falun Gong, ca parte a cinci oficiali chinezi pal pentru care Bo a sunt încă ţinuţi abuziv în cen-
potrivit cărora Bo şi soţia lui au loialității lor față de Jiang Zemin. puși sub acuzare de fost retrogradat din trele de detenţie, în lagăre de
fost implicaţi anul trecut în uciderea Sub supravegherea lui Bo, provin- o instanță spani- Bo Xilai, fostul guvernator funcția de ministru muncă şi închisori, ei repre-
al provinciei Liaoning zentând cel mai mare grup
unui om de afaceri britanic. Acesta cia Liaoning a devenit una dintre olă pentru aceste al Comerţului la de prizonieri de conştiință
pare a fi un cadavru destul de mare cele mai mortale provincii pentru abuzuri. aceea de secretar de Partid al Chon- din China. Primul pas pentru
în dulapul lui Bo. Falun Gong, găzduind lagărul Între timp, Wang a fost implicat în gqing, este reprezentat de situația a pune capăt campaniei de
Dar dacă veți căuta în povestea notoriu de muncă forţată Masanjia afacerea transplanturilor, care avea stânjenitoare provocată la nivel persecuție este eliberarea
Falun Gong, veți găsi că acesta este - catalogat de victime ca „vizuina legătură cu practica îngrozitoare internațional de plângerile penale fiecăruia dintre ei.
doar unul dintre multele cadavre. maleficului”. de recoltare forţată de organe, pe depuse împotriva lui. Compensarea tuturor victi-
Povestea lui Wang şi a lui Bo Abuzurile săvârșite la comanda viu, de la prizonierii de conştiinţă melor persecuţiei
merge înapoi cu mult înainte de lui Bo Xilai au avut ca rezultat faptul Falun Gong. Organele erau vândute • În al treilea rând, unele rapoarte Trebuie luate măsuri pentru
primirea funcțiilor pe care le-au că victimele torturii, care au reușit la preţuri mari unor pacienţi bogați. indică faptul că între mârșăviile lui a compensa toate victimele
deținut în Chongqing. La începu- să fugă în străinătate, sau rude ale (vezi pagina 9) Bo, pe care Wang le-a dezvăluit ofici- persecuţiei, indiferent dacă
au suferit torturi, au fost abu-
tul anilor 2000, îi găseam în pro- acestora din afara Chinei, au depus Nu demult, în Chongqing, cel alilor de la consulatul Statelor Unite, zate sexual, li s-au confiscat
vincia Liaoning - Bo în calitate de plângeri penale împotriva lui pen- puţin 300 de practicanţi Falun Gong s-au aflat și detalii incriminatoare proprietăţile sau au fost date
guvernator și de adjunct al șefului tru crime împotriva umanității în au fost deținuți și trimiși la centre referitoare la campania împotriva afară din școli.
Falun Gong.
Principalii vinovaţi să fie
Doamna Gao Rongrong, 37 de ani, desfigurată şi ucisă • În ultimul rând, în martie anul
aduşi în faţa justiţiei
Următorii patru oameni
acesta, cenzura internetului din prezentați mai jos s-au aflat
În iulie 2003, pe vremea când Bo
Xilai era guvernator al provinciei
China a fost brusc ridicată pentru în fruntea campaniei, încă de
căutări precum „recoltare organe la începutul acesteia. Fiecare
Liaoning, doamna Gao, contabil, dintre ei ar trebui să fie
a fost trimisă în notoriul lagăr de Wang Lijun”, acesta fiind un posi-
judecaţi şi pedepsiţi pentru
muncă forţată Masanjia, pentru bil semn că membrii facţiunii de crimele comise, împreună cu
că practica Falun Gong. Ȋn lagăr, guvernare - Hu Jintao, președintele orice alt coautor care a parti-
gardienii au torturat-o cu bastoane Chinei, şi Wen Jiabao, premierul cipat activ la tortură şi crimă.
electrice, arzându-i și desfigurându-i (cunoscuți a fi mai puțin duri în Toţi patru au fost deja daţi în
faţa, care înainte radia de sănătate. chestiunea Falun Gong) - doresc judecată în afara Chinei de
către victime, iar în anul 2009,
După ani de persecuție, ea a decedat să-și discrediteze rivalii, precum Bo doi dintre ei au fost acuzaţi
în urma torturilor, pe data de 6 Xilai, şi nu sunt de acord cu felul în de tortură şi genocid de către
martie 2005, la vârsta de 37 de ani. care aceștia au tratat Falun Gong. o instanță spaniolă.

Meet the Culprits

Jiang Zhou Liu Jing Luo Gan


Zemin Yongkang
În perioada 2001- Mâna dreaptă a
Fost lider al Șeful securităţii 2009 a fost șeful lui Jiang Zemin,
Patidului Partidului notoriului Birou care a deţinut
Comunist şi Comunist şi 610, o agenţie poziţia lui Zhou
personajul cheie membru al secretă de poliţie Yongkang din
al persecuţiei. El Comitetului Per- supusă Partidu- 2003 până în 2007.
a iniţiat-o şi a forţat oficialii de la toate manent al Biroului Politic. A călătorit lui Comunist, care are filiale în fiecare El a implementat
nivelurile să participe la eradicarea personal în întreaga China, forţând oraş pentru a supraveghea persecuţia cu zel campania în
Falun Gong. oficialii locali să intensifice suprimarea la nivel local. primii ei ani.
Falun Gong.
4 AFACERI

Ce ar trebui să știți atunci când faceți Afaceri pe


propriul risc

afaceri în China (dar nu vi se spune niciodată) Firmele străine din China


sunt presate în mod curent să
asiste regimul în represiunea
lui asupra Falun Gong. Refu-
zul poate părea riscant, însă
conformarea vine cu propriile
consecinţe.
Pentru a avea succes în afaceri, Yahoo! şi cenzura
informația poate fi la fel de critică În China, motoarelor de cău-
ca și capitalul, sau chiar mai critică tare precum Yahoo! li se cere
uneori. Trebuie să vă cunoașteți afa- să redea numai rezultatele
aprobate de Partidul Comunist
cerea. Trebuie să știți cine vă sunt pentru „Falun Gong”.
concurenții. Trebuie să cunoașteți Intenţionat sau neintenţio-
piața. Și cel mai important – trebuie nat, cenzura lor contribuie la
să știți care sunt riscurile. un climat de ignoranţă şi ură
Când vine vorba să faci afaceri în în care oameni nevinovaţi sunt
răpiţi arbitrar, abuzaţi, torturaţi
China, există unele informații cheie şi uneori uciși doar pentru că
care le scapă majorității oamenilor, doresc să urmeze o cale spi-
dar care pot avea un impact durabil rituală.
asupra operațiunilor din China: Dorinţa companiei Google de
informațiile legate de Falun Gong. a înceta o astfel de complicitate
a fost unul din motivele pentru
Într-adevăr, Falun Gong - prac- care compania și-a retras în
tica spirituală care este ținta unei 2010 motorul de căutare din
campanii naționale de persecuție China.
începând cu anul 1999. Fie că este
vorba de puterea de a inspira a Mary Kay şi discriminarea
Unul din cei mai mari distri-
acestei discipline, de acțiunile celor buitori de cosmetice din lume,
100 de milioane de practicanți Falun Mary Kay, s-a aflat în încurcătu-
Gong, sau de omniprezența efortu- ră în 2003, când a ieșit la iveală
rilor Partidului Comunist Chinez NU DOAR AFACERI CA DE OBICEI: Deseori există o parte mai întunecată atunci când faci afaceri în China. Este bine ştirea că toţi reprezentanţii săi
(PCC) de a strivi practicanții, Falun să fiți pregătiți deoarece în joc sunt principiile voastre. de vânzări din China erau obli-
gaţi să semneze un formular
Gong reprezintă astăzi unul dintre că nu au practicat Falun Gong
cei mai influenți factori din societatea care știau că nu au făcut nimic greșit, diferită. sau a oricărei entități – alături de înainte de a fi angajaţi.
chineză, din politica Chinei, și, prin au fost pedepsiți sau retrogradați. Spre deosebire de PCC, care a fost PCC, sau alături de oameni și de Descoperirea a trezit o reac-
extensie, din domeniul afacerilor Astăzi, la peste un deceniu de la importat din Vest și impus popo- inima spirituală a Chinei – este de ţie furioasă din partea membri-
desfășurate în această țară. promovarea acestei structuri defor- rului chinez, Falun Gong a apărut o importanță vitală. lor Congresului american. Firma
Mary Kay a fost pusă într-o
Ignorați acest factor și, dacă nu mate bazate pe răsplătirea celor pe pământul natal al Chinei. Falun Acest lucru, în contextul scăderii situație umilitoare, fiind forțată
sunteți atent, dumneavoastră și afa- care participau activ în persecuție, Gong este în esență chinezesc – o puterii PCC, nu va fi uitat curând de să depună eforturi pentru a-și
cerea dumneavoastră vă veți afla marea majoritate a oficialilor de la practica antică de autodisciplină cei 1,3 miliarde de oameni ai națiunii, repara imaginea publică.
rapid într-o situație problematică. nivel orășenesc, provincial și național interioară care își are rădăcinile în sau chiar de generațiile viitoare.
Vă oferim câteva sfaturi pentru au avut un rol în suprimarea Falun tradițiile culturale și spirituale chi- Cisco şi supravegherea
Cunoașteți-vă limita În mai 2011, Cisco Systems a
atunci când vă avântați în afaceri Gong. Și unii dintre ei au avut un neze, vechi de 5.000 de ani. fost dat în judecată în San Fran-
în China. rol important. Așadar, în timp ce teama de de jos cisco întrucât că ar fi proiectat
Acești oficiali au răspândit ura pedeapsă sau minciuna răspândită Unul dintre cele mai complexe şi dezvoltat pentru autorită-
Cunoașteți-vă persoanele împotriva unor oameni nevinovați, de propaganda PCC s-ar putea să-i aspecte ale afacerilor internaționale ţile chineze, tehnologie pen-
de contact i-au trimis în lagăre de munca forțată fi împins pe mulți să afișeze inițial este navigarea prin practicile de tru identificarea și urmărirea
practicanților Falun Gong.
Majoritatea industriilor majore și, în unele cazuri, au oferite recom- susținere față de campania anti- guvernare și reglementare ale țării Printre dovezile acestui fapt
din China sunt fie conduse de ofi- pense financiare pentru torturarea Falun Gong, eforturile practicanților în care operați. În China, aceasta se află o prezentare Power
ciali seniori ai PCC, fie puternic acestor oameni. Într-un cuvânt, ei de a informa publicul chinez dau înseamnă să înțelegeți cum să Point a Cisco care oferea
influențate de aceștia. Acesta nu sunt complici la crime împotriva roade. relaționați efectiv cu PCC (din autorităților chineze soluţii
este un secret, iar un plan de afa- umanității. Oficialii prezentați la Milioane peste milioane de oameni moment ce toate posturile guver- pentru capturarea practican-
ţilor Falun Gong.
ceri de succes implică în mod tipic pagina 5 (vezi articolul „Ştii cu cine redescoperă o afinitate față de cul- namentale majore sunt deținute de Procesul vizează câţiva direc-
o strategie clară, necesară răzbaterii dai mâna?”) sunt câteva exemple. tura tradițională chineză, precum membri de Partid). tori executivi ai Cisco, inclusiv
în mediul de influență creat de acești În cazul în care faceți afaceri în și locul pe care îl ocupă Falun Gong Cum ar arata această relație? Care pe directorul executiv John
oficiali. Dar cine sunt acești oameni? China, veți întâlni în mod inevitabil în sânul acesteia. Cetățenii de rând sunt cerințele care se aplică aface- Chambers. Dacă reclamanţii
Când fostul lider al PCC, Jiang membri de Partid de nivel înalt. Îna- adoptă tot mai mult o poziție publică rii voastre? Cât de departe sunteți câştigă, Cisco ar putea plăti
despăgubiri de milioane de
Zemin, a ordonat suprimarea Falun inte să le strângeți mâna, gândiți-vă în favoarea Falun Gong. dispuși să mergeți pentru a respecta dolari, iar imaginea sa în ochii
Gong în 1999, aceasta nu a marcat ce au făcut acele mâini și cât de multă Avocații, care acum câțiva ani nu aceste cerințe și cu ce cost? publicului va fi iremediabil pre-
doar declanșarea persecuției împo- suferință au cauzat acești oameni. îndrăzneau să preia cazuri legate Din nou, Falun Gong apare ca un judiciată.
triva practicanților. A fost declanșat, de Falun Gong, sfidează ordinele factor central. Este o problemă cheie
de asemenea, un val de înlăturare Cunoașteți-vă piața Partidului și pledează împotriva pe care oficialii chinezi o folosesc
a anumitor membri din sânul Par- Dacă există un lucru asupra căruia persecuției în cadrul unor procese deseori pentru a testa apele în care se fatale.
tidului. cad de acord toți cei care fac afaceri publice. Sătenii, care acum câțiva scaldă companiile străine: sunt aces- Respingeți aceste presiuni, și da,
Cei care s-au conformat sau s-au în China, acesta constă în faptul că ani marginalizau practicanții Falun tea dispuse să renunțe la normele pe termen scurt, poate veți pierde
implicat activ în campania sânge- potențialul pieței acestei țări de 1,3 Gong din localitatea lor, de teama morale și legale pentru a obține favo- un contract sau două. Dar dacă vă
roasă au fost promovați. Cei care au miliarde de locuitori este imposibil pedepsei colective, semnează petiții rurile regimului și profituri? Așadar, plecați în fața cerințelor regimului,
refuzat sau au apărat oameni despre de ignorat. prin care cer eliberarea consătenilor fiți atenți. Există multe exemple de pe termen lung veți pierde mult mai
Dar cine sunt cetățenii chinezi cu lor care practică Falun Gong și care firme străine care au fost forțate în mult.
Știaţi că... adevărat? Ce anume prețuiesc ei și au fost întemnițați pe nedrept. China să ajute regimul în campania Pentru a scăpa cu bine din această
cum le poți câștiga încrederea pe Pe lângă asta, în ciuda anilor de sa de suprimare (vezi coloana „Afa- lume, trebuie să știți care este limita
• mulţi oficiali chinezi implicaţi termen lung? suprimare, practicanții Falun Gong ceri pe propriul risc”). de jos pe care sunteți dispus să o
în afaceri internaţionale au Ținând cont că mass-media este – mulți dintre ei fiind persoane Punctul cheie este acesta: când atingeți – cea etică, precum și cea
avut un aport la tortură şi
crimă? puternic controlată de stat și că ofi- cu educație înaltă – constituie o faceți afaceri în China, în special la o financiară. Ce strategie veți folosi
cialii de Partid se află la conducerea potențială clientelă formată din zeci scară mare, să știți că operați într-un pentru a nu da curs unei cereri pe
• milioane de potenţiali con-
sumatori chinezi se opun fiecărui nivel al societății, linia de de milioane de oameni. sistem de tip mafiot. În această lume care o veți regreta în viitor?
persecuţiei Falun Gong? Partid în chestiunea Falun Gong Cei care urmăresc să construiască coruptă și violentă există reguli în În China trebuie să-ți cunoști afa-
• abuzurile din China sunt pare să fie dominantă, în timp ce și să mențină o cotă de piață durabilă fața cărora trebuie să vă supuneți. Și cerea și trebuie să cunoști piața, dar
susținute prin faptul că noi Falun Gong pare a fi marginalizat. în cea mai populată țară a lumii, nu vi se va cere să faceți anumite lucruri, poate cel mai important dintre toate,
le cumpărăm produsele?
Dar priviți dincolo de aparențe și veți pot ignora ceea ce se află în inimile unele dintre ele fiind ilegale, imorale trebuie să știi care este poziția ta față
vedea că se conturează o realitate oamenilor. Poziția unei corporații sau care ar putea avea consecințe de Falun Gong.
AFACERI 5
Portrete ale unor oameni persecutați în lagărele de muncă forţată din China

Doamna Zhang Lianying, expert contabil, a fost trimisă de trei ori într-un Absolvent al prestigioasei Universități Tsinghua din China, Dl Chen Gang, muzician, a fost deținut timp de un an şi jumăta-
lagăr de muncă forțată pentru că practica Falun Gong. În 2008, poliţia a domnul Huang Kui a petrecut doi ani în detenţie şi trei ani te la Tuanhe în Beijing, un lagăr notoriu de muncă forţată. Tortura
intrat cu forța în casa ei din Beijing într-o represiune dezlănțuită înainte într-un lagăr de muncă forţată făcând beculețe pentru po- pe care a îndurat-o l-a lăsat aproape infirm. În urma unei campanii
de Jocurile Olimpice, i-a pus un sac peste cap şi a târât-o afară. A fost mul de Crăciun şi ornamente florale pentru export. În lagă- internaționale, el a fost eliberat, iar acum locuieşte în Statele Unite.
dusă la lagărul de muncă Masanjia, dezbrăcată şi torturată. În 2011, a rul de muncă, Kui muncea şaisprezece ore pe zi, era bătut,
reușit să fugă în Statele Unite ale Americii. torturat şi privat de somn.

De unde vin Gândiți că sunteți ferit de pericolele


bețișoarele chinezești? represiunii din China? Mai gândiți-vă o dată
Bețișoarele chinezești din lemn, pot fel ca Chen, mulți dintre ei au fost Stând pe veranda din spatele casei este în creştere, deși se presupune o epurare în rândurile Partidului
fi găsite în orașele din întreaga lume. ridicați din casele lor, duși la o secție mele din Albuquerque, așezat con- că procesele de supraveghere se Comunist. Au fost puse în aplicare
Din păcate, ele apar frecvent și în de poliţie, unde li s-a spus că vor fi fortabil în lumina lină din sud-vestul îmbunătăţesc? politici care aveau ca obiectiv de bază
mărturiile practicanților Falun Gong trimiși într-un lagăr de muncă, trei american, am pus jos ziarul, l-am O parte din vină o poartă slaba oprimarea Falun Gong, neținând
care au fugit din China, după ce au ani de zile, pentru „reeducare”, un privit pe fiul meu cum se joacă cu calitate a procesului de fabricație, seama de implicaţiile acestor politici
fost închiși într-unul din multele cuvânt care sună orwellian, dacă a trenul lui de jucărie şi am realizat dar, pe lângă asta, în China există asupra sănătății sociale și economice.
lagăre de muncă forțată ale Chinei. existat vreodată așa ceva. brusc: corupţia din China l-ar putea ceva omniprezent şi sinistru: o ero- Pe scurt, persecuţia împotriva
„Cota era de aproximativ 7.000, Odată ajunși în lagăre, ei sunt ucide. ziune a moralei de bază. Nu e doar Falun Gong a generat o enormă
uneori de 10.000. Dacă nu termi- torturaţi, electrocutați cu bastoane Tocmai am terminat de citit des- faptul că produsele sunt realizate decădere a moralității. Willy Lam,
nai, nu-ți era permis să dormi”, electrice, privaţi de somn, şi deseori, pre ultimul produs contaminat din din materiale de calitate proastă. analist senior la CNN, a numit-o cea
povestește Chen Gang (foto sus), obligaţi să lucreze peste 12 ore pe zi China, trenuri de jucărie Thomas Acestea sunt realizate cu materiale mai mare criză cu care se confruntă
reamintindu-și de ambalarea producând diverse obiecte, unele Tank Engine - când am realizat că periculoase şi asta cu bună știință. China.
bețișoarelor într-un lagăr de muncă fiind destinate exportului. acesta era exact trenul cu care se În timpul anilor ‚90, China, deşi Atâta timp cât un astfel de sistem
din Beijing, unde a fost trimis pen- Unii lipesc tălpi la pantofi. Alții cos juca el, acolo pe verandă. Inutil să încă autocratică, a făcut progrese în de persecuție persistă, oficialii chi-
tru că practica Falun Gong. „Era un haine. Mulți ambalează bețișoare de spun că trenul este acum la gunoi ceea ce privește libertatea, legislația nezi şi oamenii de rând vor continua
mediu murdar. A trebuit să rezistăm unică folosință în condiţii neigienice. şi că i-am spălat mâinile fiului meu şi economia. Însă, când a fost lansată să-și piardă umanitatea care ne leagă
luni de zile fără un duş.” Deci data viitoare când doriți să cu săpun, de trei ori. persecuția împotriva Falun Gong în pe toți, și responsabilitatea pentru
Astăzi, practicanţii Falun Gong vă fie aduse bețisoare chinezești la Produsele de proastă calitate 1999, aceasta a dat o serie de instituţii bunăstarea celuilalt. Această criză
reprezintă în continuare un procent restaurant, ați putea opta pentru o provenite din China nu reprezintă înapoi cu mai multe decenii. morală va duce la și mai multe peri-
enorm din numărul deţinuţilor vas- furculiță. nimic nou, dar cum de au ajuns să Oficialii tiranici erau promovați cole exportate din China, această
tei rețele de gulaguri a Chinei. La fie aşa, şi de ce pare că numărul lor şi cei cinstiți erau eliminați printr- fabrică a lumii.

Ştiţi Nume Poziții deținute Implicarea în persecuția împotriva Falun Gong

cu cine
Sub supravegherea lui Bo, provincia Liaoning a devenit un focar de
șeful PCC din Chongqing; fost ministru
tortură și omor, și un punct central în recoltarea ilegală de organe de la
al Comerțului; fost membru al Comite-
Bo Xilai practicanții Falun Gong. Bo este în prezent acuzat de crime împotriva
tului Central al PCC; fost guvernator al

daţi mâna?
umanității în cadrul unor plângeri penale formulate de victime Falun
Provinciei Liaoning
Gong sau rude ale victimelor, în state din întreaga lume.

fost șef al PCC și fost primar al Beijingului; Sub comanda lui Liu, poliția din Beijing a bătut practicanți în public. În
șeful Comitetului de organizare al Olim- 2004, o curte federală din SUA l-a găsit vinovat de tortură și hărțuire
Oficialii chinezi și detaliile Liu Qi
piadei din Beijing; membru al Biroului sexuală. Circa 8.000 de practicanți au fost deținuți cu ocazia pregătirilor
Politic al PCC pentru Jocurile Olimpice din 2008, supravegheate de Liu.
pe care nu le veţi găsi în
biografiile lor Wu
fost guvernator adjunct al provinciei Shan-
Sub supravegherea lui Wu, a fost implementat un sistem punitiv care a
dus la răspândirea torturii, conform unui articol care a câștigat Premiul
dong; fost membru al Biroului Politic al
Guanzheng Pulitzer. Optsprezece luni mai târziu, 24 de practicanți fuseseră uciși,
PCC
însă se crede că numărul celor care au murit este mult mai mare.
După mai mult de un deceniu de persecuţie, mulţi
dintre oficialii care conduc provinciile şi oraşele Folosindu-și controlul asupra mass-mediei locale de stat, Xia a alimentat
Chinei au contribuit măcar cu ceva în suprimarea guvernator adjunct al provinciei Liaoning; campania de persecuție, făcând din Liaoning una din cele mai fatale
Xia Deren
Falun Gong, cel puțin au încurajat tortura. Următorii fost primar al orașului Dalian provincii pentru Falun Gong. În 2004, un tribunal federal din SUA l-a
găsit pe Xia vinovat de coordonarea torturii practicanților.
patru bărbaţi sunt doar vârful aisbergului.
6 SANATATE

Sănătate dobândită A renunțat la viciu


fără niciun efort
Deşi, fiind medic, le spunea
Cum milioane de oameni au ajuns pe deplin sănătoşi datorită Falun Gong oamenilor cum să trăiască
sănătos şi să ia decizii corecte în
privinţa sănătăţii, John Yang nu
putea să aplice ceea ce îi învăţa

P
entru Carrie Dobson, chiar ori fizic ori mental.” pe alţii.
„Fumam ţigară după ţigară”, îşi
şi să se ridice din pat era
o adevărată luptă. Cu atât Starea de sănătate în Beijing Oamenii vorbeau despre diverse
experienţe care arătau beneficiile
aminteşte Yang. „Fumam unul
sau două pachete de ţigări pe
mai mult, să se îmbrace sau să facă Falun Gong: de la un somn mai zi – ţigări chinezeşti. Indiferent
orice altceva. Îşi pierduse simţurile Beijingul nu este tocmai un oraş unde populația să aibă o stare bună de odihnitor şi mai puţin stres, până de cât de tare am încercat, nu
sănătate, fiind a zecea cea mai poluată metropolă din lume. Dar o mul- puteam renunţa.”
în jumătate din corp. la o energie mai bună, o mai bună
ţime de locuitori ai Beijingului au ajuns la o stare mai bună de sănătate Dar toate acestea s-au schim-
Viaţa doamnei din Pennsylva- stare de spirit, o digestie mai bună bat peste noapte, după ce a
prin Falun Gong, astfel cum rezultă dintr-un studiu din anul 1998, la care
nia era într-o stare faţă de care au participat 12.731 de practicanți din oraş. şi chiar recuperare de pe urma început să practice Falun Gong.
nu putea face nimic, dar şi de care bolilor cronice. Cartea de bază a „Dintr-o dată ţigările aveau un
nu mai auzise niciodată - suferea Două diagrame oferă o imagine a acestor descoperiri remarcabile. Falun Gong, Zhuan Falun, a ajuns gust îngrozitor”, spune Yang. „La
de boala Lyme. Timp de 10 ani, printre cele mai bine vândute cărţi câteva zile după ce am învăţat
această boală rară, de tipul fibro- Îmbunătățirea sănătății Reducerea stresului din China.
Falun Gong, din obişnuinţă, am
încercat să fumez, şi imediat
mialgiei, s-a agravat tot mai mult, Cuvântul călătoreşte repede şi mi-a venit să vomit.”
până la invaliditate. departe, astfel că, din vorbă în Și asta a fost tot. De
”Aş fi plătit oricât şi aş fi mers vorbă, până în 1999 numărul de atunci Yang nu s-a mai apropiat
oriunde doar ca să mă fac bine. cetăţeni chinezi care practicau niciodată de ţigări, de 14 ani
Complet Complet încoace.
Eram disperată”, îşi aminteşte ea. 58.5% Semnificativ 56.6% Semnificativ Falun Gong a atins 100 de mili- „Ceva s-a schimbat când am
Însă soarta i-a oferit domnei 24.9% 27% oane – depăşind chiar numărul învăţat Falun Gong. Corpul meu
Dobson soluţia, care se afla chiar membrilor Partidului Comunist. nu a mai vrut să fumez şi am
în parcul din spatele casei ei. Şi nu Parţial Parţial reuşit să renunţ pur şi simplu –
a costat-o niciun ban. 15.7% 12.8% O sănătate mai bună fără măcar a încerca, ai putea
spune.”
La recomandarea unui prieten Dar cum ar putea nişte exerciţii,
chinez, Dobson a descoperit prac-
Deloc 0.9% Deloc 3.6% meditaţia şi nişte principii să aibă
tica spirituală tradiţională chineză un impact atât de mare? Ce face
numită Falun Gong. În doar câteva Cel mai incredibil este că acelaşi pe care o urma. Falun Gong diferit? Ce îl face să Mulţi spun că învăţăturile sunt de
săptămâni, Dobson a putut să îşi lucru li s-a întâmplat la mii – chiar ”Dacă ceva funcţionează, şi ei ”funcţioneze”? fapt miezul practicii şi reprezintă
reia viaţa normală. milioane – de alţi practicanţi Falun aud de acel lucru, îl încearcă. Dacă Cu cuvintele practicanţilor, ceea ce diferenţiază Falun Gong
“Falun Gong a făcut asta”, spune Gong din întreaga lume. Cazul ei văd că nu funcţionează, atunci vor Falun Gong funcţionează la mai de toate celelalte practici.
Dobson, o instructoare de zbor în nu este singular. renunţa”, spune Zhao. ”Chinezii multe nivele, depăşind nivelul Îmbinarea dintre o viaţă virtu-
vârstă de 56 ani, care arată acum Însănătoşirea doamnei Dobson au învăţat multe lecţii aspre sub exerciţiilor obişnuite. oasă, obţinută prin alinierea la
cu zece ani mai tânără. ”Totul se oferă o fereastră fascinantă către comunism, despre credinţa oarbă ”Lucrează la nivel energetic”, principii mai înalte, şi exerciţiile
rezumă la îmbunătăţirea minţii şi beneficiile pe care Falun Gong le în lideri sau ideologii. Asta i-a spune dr. Jingduan Yang, doctor fizice cu efect puternic, face com-
a corpului.” are asupra sănătăţii, precum şi făcut mai practici, mai atenţi.” în medicină chineză şi vestică, binaţia să fie una câştigătoare.
”Învăţăturile Falun Gong te ghi- către motivele răspândirii rapide Falun Gong ”funcţionează”, care a studiat Falun Gong. (vezi ”Este mai mult decât lipsa boli-
dează spre adevăr, compasiune şi a practicii în anii ‚90 în China – după acest principiu. coloana „A renunţat la viciu fără lor. Este despre starea de bine – cu
toleranţă. Exerciţiile aduc beneficii unde milioane de oameni au inclus Până la mijlocul anilor ‚90, în niciun efort”) adevărat bine”, spune Ryan Smith,
sănătăţii.” Falun Gong în vieţile lor. aproape fiecare parc din China ”Nu vorbim aici doar despre un profesor din New Jersey.
Astăzi, 12 ani mai târziu, Dob- puteau fi văzuţi practicanţi Falun ţesuturi şi sânge. Ci se lucrează ”Nu vă pot spune cât de uimi-
son nu mai suferă demult de boala Dar de ce Falun Gong? Gong făcând exerciţiile line şi asupra corpului la un nivel diferit, tor este să nu trăieşti cu frica că
Lyme, este mai sănătoasă şi mai ”Chinezi sunt practici prin natura meditaţia caracteristice practicii. se pătrunde mai adânc, la rădăcina toate lucrurile pot merge prost,
fericită decât oricând. lor”, spune Zhao Ming, originar ”Oamenii au descoperit că bolii, lucrând asupra minţii şi a încercând să previi asta şi cealaltă”,
Probabil cel mai remarcabil în din Beijing, dar care acum locu- Falun Gong funcţionează, şi corpului.” spune el.
povestea doamnei Dobson este ieşte în New York şi care a fost funcţionează bine”, explică Zhao. Într-adevăr, o componentă fun- ”Cu Falun Gong ai foarte mare
caracterul neobişnuit a celor martor la creşterea în popularitate ”Aproape toată lumea ştia pe damentală a Falun Gong este dată grijă de tine însuţi, totul este aco-
întâmplate deoarece boala Lyme a Falun Gong în China, practicând cineva care a încercat şi a bene- de învăţăturile morale, care vin perit.”
este o boală considerată incurabilă. exerciţiile în parcul universităţii ficiat de pe urma acestei practici, în completarea exerciţiilor fizice.

Aflaţi mai multe:


Pentru a afla mai multe
informaţii despre Falun
Gong, vizitaţi următoarele
website-uri:

ro.FalunDafa.org
TiantiBooks.org
en.Minghui.org

ÎNTINDEREA DE DIMINEAŢĂ: Local-


nicii din provincia Sichuan facând
primul exerciţiu Falun Gong. Mili-
oane de oameni din China au des-
coperit puternicele beneficii ale
practicii asupra sănătăţii în anii ’90.
PRACTICA 7
Cele cinci exerciţii

1
Buddha arătând o mie de mâini
Folosind mişcări uşoare de întinde-
re, exerciţiul deschide toate canalele
energetice ale corpului, creând un
câmp energetic puternic.

2
SERENITATE: New-yorkezii fac exerciţiul de meditaţie Falun Gong într-unul din parcurile oraşului. O componentă centrală a practicii o reprezintă auto-îmbună-
tăţirea sau ”cultivarea”, ceea ce face practica cu adevărat una pentru minte şi corp.

Cultivare proprie
Postura Falun în picioare
Compus din patru poziţii statice care
pot fi menținute pentru câteva minute
fiecare, al doilea exerciţiu creşte nivelu-
rile energetice şi trezeşte înţelepciunea.

Istoria şi caracteristicile practicii Falun Gong dezvăluie mai mult


decât afli de obicei din titlurile mass-media

F
alun Gong este o străveche universului, care ghidează viaţa În timp ce Falun Gong aspiră la politică din anul 1999 când a început
disciplină spirituală chi- de zi cu zi a celor care practică. transformarea interioară a propriei persecuţia împotriva practicii.
neză din tradiţia budistă Cu cuvintele învăţătorului Falun persoane, în mod firesc, la exterior, În 1993, domnul Li a fost numit
care combină învăţături morale Gong, domnul Li Hongzhi: ”asimi- aceasta se vede ca o schimbare pozi- ”Cel mai apreciat maestru de

3
cu meditaţia şi patru exerciţii line larea la cele mai înalte valori ale uni- tivă în societate; practicantul devine qigong” în Beijing şi a fost onorat
executate în picioare. Acestea sunt versului – Zhen 真 Shan 善 Ren 忍 mai răbdător în viaţa de familie, de un demnitar cu Premiul pentru
cu adevărat un mod unic şi plăcut – este fundaţia practicii. Practica este devine un angajat mai conştiincios Extinderea Frontierelor Ştiinţifice.
de a-ţi îmbunătăţi sănătatea şi de ghidată de aceste valori supreme şi sau un membru mai activ al socie- În acelaşi an, Ziarul Securităţii Străpungerea celor două
a-ţi creşte nivelul energetic. se bazează chiar pe legile pe care tăţii. Publice al Poporului – ziarul oficial extreme cosmice
Esenţa Falun Gong este reprezen- este clădit cosmosul”. De-a lungul timpului Falun Gong al Ministerului de Securitate Publică Cu mişcări blânde de glisare a mâinilor,
tată de valorile Adevăr, Compasi- Falun Gong este cunoscut şi sub a primit numeroase diplome din al Chinei – l-a lăudat pe domnul acest exerciţiu purifică corpul folosind
une şi Toleranţă (în chineză Zhen numele de Falun Dafa. partea oficialilor diferitelor guverne Li pentru contribuţiile aduse ”la energia din cosmos.
真 Shan 善 Ren 忍). Potrivit învă- Până în 1999, Falun Gong a şi organizaţii. Mulţi dintre cei care promovarea virtuţilor tradiţionale
ţăturilor Falun Dafa aceste valori luat amploare, devenind cea mai practică Falun Gong au fost premiaţi chineze împotriva criminalităţii, la
reprezintă calităţile esenţiale ale populară practică şi cea mai larg de comunitate şi la locurile lor de asigurarea ordinii sociale şi securi-
răspândită dintre toate practicile muncă. tăţii, şi la promovarea corectitudinii
Probleme de familie de acest gen din istoria Chinei, Fondatorul practicii, domnul Li în societate”.
sau poate chiar din istoria întregii Hongzhi, a fost nominalizat de Până în 1999, oficialii chinezi au
Dacă ai fi auzit-o pe Kate descriind lumi. În doar şapte ani de la prima cinci ori la Premiul Nobel pentru mers atât de departe încât au cuan-
cum era mama ei, Susan, în trecut, prezentare în public a Falun Dafa, Pace şi, de către Parlamentul Euro- tificat beneficiile Falun Gong, un
ai fi zis că aceasta avea coarne.

4
în anul 1992, un număr estimat de pean, la Premiul Sakharov pentru exemplu fiind acela când un oficial
„Capricioasă. Nemulţumită.
Niciodată satisfăcută. Egoistă.” În 100 de milioane de oameni învăţau Libertatea de Gândire. Dânsul este din Comitetul Naţional pentru
niciun caz acele lucruri bune pe care sau practicau Falun Gong în China. câştigătorul Premiului Internaţional Sport al Chinei, vorbind cu U.S.
se bazează relațiile dintre mamă În Asia, practicile spirituale de pentru Libertate Religioasă, oferit de News & World Report, a declarat Circuitul Celest Falun
și fiică. acest gen sunt de obicei numite organizaţia Freedom House. că Falun Gong ”poate economisi Prin mişcarea mânilor de-a lungul cor-
Totuşi, astăzi, amândouă pului, în faţă şi în spate, al patrulea exer-
căi de ”cultivare” sau ”cultivare Evitând lumina reflectoarelor, 1.000 de yuani anual pe persoană,
preţuiesc prietenia lor – nu mai este ciţiu rectifică stările anormale din corp şi
doar o „relaţie” – şi dacă te uiți în proprie”, ele fiind parte a culturii domnul Li ghidează practica prin din costurile medicale. Dacă 100 de
face energia să circule.
urmă la acea Susan din trecut, nu clasice chineze. Diferite practici scrierile sale şi prin cuvântările milioane de oameni practică, atunci
mai este deloc aceeași făptură. taoiste, budiste şi confucianiste se ocazionale, adresate de obicei la sunt economisiţi anual, din costuri
„Falun Gong ne-a schimbat total încadrează în această categorie. conferinţele Falun Gong. medicale, 100 de miliarde”.
relaţia, familia”, mărturiseşte mama
Printr-o practică dedicată şi con- Domnul Li a insistat întotdeauna Acelaşi oficial a menţionat că:
în vârstă de 61 de ani, privind înapoi.
„M-a făcut să mă gândesc în sfârşit secventă, practicanţii Falun Gong ca practica să fie predată gratuit şi ”Premierul Zhu Rongji este foarte
la alţii mai întâi, să mă pun în locul devin altruişti, dobândesc o înţe- să fie disponibilă tuturor. Drept mulţumit de acest fapt”.
lor. Acum pot să îi pun pe alţii pe lepciune profundă, o puritate şi urmare, toate cărţile Falun Gong, Astăzi Falun Gong este practicat

5
primul loc.” un echilibru interior – adică acele înregistrările video şi alte materiale în peste 70 de ţări din întreaga lume,
Prin aprofundarea unor valori
proprietăţi profunde a ceea ce se sunt disponibile gratuit pe internet. există locuri de practică şi asociaţii
şi idealuri clasice chinezeşti, Falun
Gong aduce la lumină cele mai poate numi adevărata sănătate. În În ziua de astăzi, puţini oameni în diverse oraşe, companii, univer- Întărirea puterilor divine
bune calităţi ale tradiţiei chineze cele din urmă, ei se aproprie de o ştiu că Falun Gong şi practicanţii săi sităţi etc. Este o meditaţie ce încorporează mudra
pentru a fi trăite de către oamenii stare spirituală care, în tradiţia asi- au primit multe recunoaşteri oficiale E foarte posibil să existe un loc de speciale şi poziţii ale mâinilor pentru
din prezent. atică, este cunoscută ca ”iluminare” în China în timpul anilor ‚90, înainte practică a exerciţiilor Falun Gong în rafinarea corpului şi a minţii, și întăreşte
sau ”obţinerea Dao (Căii)”. de drastica şi violenta schimbare parcul din cartierul tău. capacitățile supranaturale şi energia.
8 analizA

Crezi că ştii ce este Falun Gong?


Mai gândeşte-te...
Patru elemente esenţiale ale Falun Gong dezvăluie cât de departe va
merge Partidul Comunist al Chinei pentru a-şi zdrobi duşmanii închipuiţi
Înainte de a citi acest ziar, este foarte pro- Chiar dacă ştii povestea Falun Gong doar
babil să ştii doar că Falun Gong este un de puţin timp sau eşti un observator vete-
grup de oameni care meditează şi care ran al Chinei, un aspect sau altul din cele
sunt închişi în China. Asta este adevărat, patru ce vor fi prezentate în rândurile
bineînţeles. Dar fără înţelegerea a patru care urmează, ţi-a afectat deja viaţa sau
puncte cruciale, este dificil de înţeles câte o va face la un moment dat. Aceste deta-
înşelări, manipulări şi violenţe au făcut lii te vor ajuta să navighezi prin lumea
oficialii Partidului în eforturile lor de a complexă şi confuză a propagandei şi
zdrobi acest grup paşnic. muşamalizărilor Partidului Comunist.

1 Farsa auto-incendierii din Piaţa Tiananmen


Pe 23 ianuarie 2001, se pare că cinci
oameni şi-ar fi dat singuri foc în
a materialului video, că unul dintre
auto-incendiatori s-a prăbuşit după
Având 100 de milioane de practi-
canţi, Falun Gong era în 1999 un nume
Piaţa Tiananmen din Beijing. În ce a fost lovit în cap de către un poli- respectat şi mulţi chinezi au ezitat să
câteva ore, mass-media condusă de ţist, cu un obiect greu. susţină cu toată inima persecuţia Par-
stat a susţinut că auto-incendiatorii • În reportajele mass-mediei de stat, tidului asupra acestor oameni, atunci
erau practicanţi Falun Gong. se poate observa un poliţist care stă când ea a fost declanşată.
Timp de câteva zile, mass-media a lângă unul dintre auto-incendiatori Prin regizarea ”auto-incendierii” şi
prezentat filme înfiorătoare cu vic- ca şi când aşteaptă ca el să termine difuzarea repetată a filmului de către
timele, învinuind învăţăturile Falun de vorbit. Apoi aruncă neglijent o televiziunea de stat, Partidul a deter-
Gong pentru tragedie. Numai că, o pătură peste el ca să stingă o flamă minat mulţi chinezi, care simpatizau
multitudine de dovezi sugerează că inexistentă, dând scenei un senti- Falun Gong, să creadă că practicanţii
întregul incident a fost pus în scenă ment extrem de teatral. erau nebuni sau chiar periculoşi.
– o propagandă sofisticată născocită • Învăţăturile Falun Gong interzic Asta a făcut mai uşor ca Partidul să
pentru a demoniza Falun Gong. în mod explicit omorul – inclusiv aresteze practicanţi, să îi îndoctrineze
Care sunt câteva din punctele dis- sinuciderea – fiind foarte improbabil şi să îi tortureze.
cutabile? ca incendiatorii să fie practicanţi.
• O investigaţie a Washington Post a Citatele date de auto-incendiatori în
descoperit că doi dintre auto-incen- reportajele TV transmise de mass- Vrei să vezi cu ochii tăi?
diatori nu au practicat niciodată media de stat, nu au legătură cu Vizitează www.falsefire.com
Falun Gong. învăţăturile Falun Gong. AŞTEPTÂND UN SEMNAL: Într-o scenă prost interpretată, un poliţist aşteap-
• Un documentar premiat a arătat, Dar de ce ar regiza PCC o farsă atât tă lângă un aşa-zis practicant Falun Gong auto-incendiator, să arunce pătu-
prin intermediul mişcării încetinite de elaborată? ra peste el. Acesta este doar unul din numeroasele puncte suspicioase din
această farsă oribilă.

2 Un apel paşnic folosit pentru


declanşarea persecuţiei
Era 25 aprilie 1999. În jur de 10.000-
20.000 de chinezi, s-au adunat dimi-
întâlnească pe reprezentanţii
Falun Gong. În acea seară, s-a
Acesta nu mai era descris ca un
apel paşnic, aşa cum a fost de fapt,
neaţa devreme în Beijing, tineri şi promis o rezolvare a doleanţelor dar mai degrabă ca un ”asediu” al
bătrâni. Toţi erau practicanţi Falun grupului şi toată lumea s-a dus Falun Gong asupra clădirii guver-
Gong. acasă. nului central. Şi această imagine
Ei au mers la biroul central de Problema a fost că şeful de atunci a fost folosită pentru a portretiza
apeluri al Chinei pentru a cere al Partidului, Jiang Zemin, avea Falun Gong ca un grup politic
guvernului să înceteze hărţuirile alte planuri. El a ordonat imediat provocator şi pentru a justifica
şi intimidarea practicanţilor – înfiinţarea Oficiului 6-10 (numit persecuţia oribilă care tocmai
inclusiv bătăile şi arestarea cu o astfel după data de 10 iunie când a fusese dezlănţuită.
zi înainte a peste 40 de practicanţi fost înfiinţat) – o ramură de poliţie Această înscenare prin care se
din oraşul Tianjin, aflat în apropi- specială a Partidului însărcinată ”învinuieşte victima” s-a răspân-
ere – şi să le permită să practice în cu eliminarea Falun Gong. În luna dit peste hotarele Chinei. În reali-
mod deschis fără a fi ameninţaţi. următoare, a fost lansată campania tate, represiunea Falun Gong din
Cei care s-au adunat s-au aşezat masivă de persecuţie. spatele scenei începuse în 1996 şi o
în linie ordonată. Unii meditau, Când aparatul de propagandă persecuţie pe scară largă urma ori-
APEL LA JUSTIŢIE: Apelul practicanţilor Falun Gong din Beijing, în data de 25
alţii discutau încet. reprezentat de mass-media de stat cum să înceapă în curând. Apelul
aprilie 1999. Acest apel istoric paşnic, împotriva hărţuirilor crescânde veni-
Era cel mai mare şi cel mai paşnic a început să calomnieze în forţă din 25 aprilie a fost un ţap ispăşitor
te din partea autorităţilor, a fost mai târziu recaracterizat de către mass-me-
dia de stat ca un asediu, în încercarea de a justifica compania de represiune protest din Beijing din ultimii ani. Falun Gong, apelului din 25 aprilie foarte convenabil. Cu siguranţă el
a Partidului. Premierul chinez a ieşit să îi i s-a dat repede o nouă înfăţişare. nu a fost cauza.
analizA 9
3 Minciunile Partidului pretind că Falun Gong
este responsabil pentru 1.400 de morţi
Pe parcursul anilor ‚90, milioane de le făcuse publice în trecut la adresa de ”decese” nu s-au întâmplat nicio-
oameni au început să practice Falun Falun Gong. dată în afara Chinei în niciuna dintre
Gong ca rezultat al veştilor despre Pentru a reuşi asta, Partidul a cele peste 70 de ţări unde se practică
beneficiile aduse sănătăţii de această început subit să pretindă că Falun liber Falun Gong.
practică, ce s-au răspândit de la om Gong ”a dus la moartea a 1.400” de Mai mult decât atât, cei care au
la om. Departamente ale Guvernu- practicanţi. Mass-media de stat a investigat cazuri individuale de aşa-
lui, inclusiv mass-media şi Comite- anunţat peste tot aşa numitele cazuri zise decese, au descoperit că acestea
tul Naţional pentru Sport, au ajutat de deces, folosindu-se de imagini erau fabricate. Un exemplu este cazul
la extinderea practicii prin faptul că cu o mare încărcătură emoţională. doamnei Zhang Zhiwen, din provin-
au vorbit despre impactul pozitiv Principala afirmaţie a fost că Falun cia Shanxi. În noiembrie 1999, un ziar
al Falun Gong asupra sănătăţii şi, Gong interzice practicanţilor să ia local a scris că doamna Zhang i-a dat
ca urmare, asupra economiilor în medicamente şi prin asta duce la foc fiicei ei de şase luni, iar apoi s-a
ceea ce priveşte asistenţa medicală. morţi inutile. sinucis ca formă de protest faţă de
Deci, când Partidul şi-a lansat cam- Pe lângă schimbarea suspectă de represiunea Partidului asupra Falun
pania împotriva Falun Gong, erau atitudine a Partidului, o schimbare Gong. Reportajul a fost publicat în
o multitudine de lucruri de expli- radicală la acel moment, aceste afir- întreaga ţară. Câteva luni mai târziu,
cat. A trebuit să îşi justifice efortul maţii sunt subminate de faptul că în urma unei investigări a cazului,
EXPOZIŢIE DE MINCIUNI: Un bărbat priveşte o expoziţie anti-Falun Gong
de a opri oamenii să practice ceva Partidul nu a arătat niciodată vreo s-a descoperit că povestea era în tota- găzduită de Partidul Comunist. Expoziţia este plină de poveşti despre aşa-
bun pentru sănătate şi de pe urma dovadă concretă care să le susţină. Iar litate o minciună. De fapt, doamna zisul rău provocat de practică. Există însă o problemă: investigaţiile arată că

4
căruia atât de mulţi oameni au avut tentativele din exterior ale terţilor, de Zhang nu a existat niciodată. toate acestea sunt minciuni.
de câştigat. De asemenea trebuia să a iniţia o investigaţie independentă,
îşi retragă propriile aprecieri pe care au fost împiedicate. Între timp, astfel

Recoltarea forţată de organe de la


prizonierii de conştiinţă Falun Gong
Dovezile adunate spun o poveste Falun Gong în stoc, doar veniţi şi când un pacient are nevoie de un Şi în iunie 2011, în fişa de emi- ”Aţi fost implicat direct în trans-
teribilă despre crimă şi masacru în vă dăm organul într-o săptămână”. organ, deţinutul care are organul grare a Statelor Unite (DS-160) a plantul forţat de organe sau ţesuturi
China. Mărturiile martorilor şi a Şocaţi de asemenea afirmaţii, doi compatibil, este ucis şi organul său fost adăugată următoarea întrebare, umane?”
doctorilor chinezi dezvăluie că mii cunoscuţi avocaţi canadieni au lan- este luat şi folosit în operaţia de aplicabilă pentru China şi alte ţări:
de practicanţi Falun Gong au fost sat propria lor investigaţie. În iulie transplant.
ucişi pentru organele lor, care sunt 2006, fostul secretar de stat pentru De fapt, un website chinez a publi- Confirmări ale recoltărilor de organe de la doctori chinezi
vândute şi transplantate pentru cat că poate oferi organe compatibile
profituri uriaşe. în 1-4 săptămâni. Experţii medicali Confirmări ale recoltărilor de 16 martie 2006: Centrul de
organe de către doctori chinezi transplant de ficat al Spitalului
Cei care dirijează acest genocid
sunt oficialii Partidului Comunist „[Aceasta este] afirmă că un interval de timp atât de
scurt poate exista doar dacă spitalele
Probabil nicio dovadă a ucideril- Universitar Shanghai Jiaotong
or descrise aici nu este mai
Chinez (PCC), care lucrează în
colaborare cu chirurgii, autorităţile
o formă a răului chineze au acces la un stoc uriaş de
”donatori” de organe vii.
puternică decât confirmarea Apelantul: Doresc să ştiu cât au
dată de medicii din spitalele de aşteptat [pacienţii] [pentru
închisorilor şi oficialii din armată.
Victimele sunt ţinute în lagăre de
pe care încă nu Încă de la apariţia acuzaţiilor de
recoltare de organe, oficialii PCC
chineze. Redăm transcrieri din un transplant de ficat].
conversaţiile înregistrate de
concentrare înainte de a le fi extrase am văzut-o pe au încercat să distrugă dovezile, în
anchetatorii sub acoperire. Doctorul Dai: Stocul de organe
pe care îl avem, îl avem în fiec-
organele, după care corpurile sunt
imediat incinerate. această planetă.” timp ce încercau să nege acuzaţiile.
Ei au blocat investigaţiile chiar şi
8 iunie 2006: Centrul de are zi. Le primim în fiecare zi.
detenţie al oraşului Mishan, Apelantul: Vrem [organe] pro-
Povestea, aproape prea cumplită atunci când Comitetul împotriva provincia Heilongjiang aspete, vii.
ca să fie crezută, a fost dezvăluită David Matas, Torturii al Naţiunilor Unite a cerut
Apelantul: Aveţi [organe] Falun Doctorul Dai: Toate sunt vii...
pentru prima dată în martie 2006,
când o femeie a pretins că practi-
investigator un registru detaliat al surselor de
organe. În prezent, nu este clar dacă
Gong? ...
Apelantul: Cât de multe [trans-
canţii Falun Gong sunt ucişi pentru canadian aceste practici continuă. Domnul Li: Am avut, da. planturi de ficat] aţi făcut?
organele lor la spitalul unde lucra. Aşa cum a declarat David Matas, Apelantul: ... dar acum? Doctorul Dai: Am făcut între 400
Ea a mai spus că soţul ei, chirurg la unul din anchetatorii canadieni, şi 500... Principala voastră grijă
Domnul Li: ... Da... este să veniţi şi să aveţi banii
acelaşi spital, situat în afara oraşului recoltarea de organe de la prizo-
nord-estic Shenyang, i-a dezvăluit Asia Pacific, David Kilgour, şi avoca- nierii de conştiinţă este ”o formă a Apelantul: Dar preţul? pregătiţi.
că a înlăturat corneea de la 2.000 de tul pentru drepturile omului, David răului pe care încă nu am văzut-o Apelantul: Cât costă?
Domnul Li: Vom discuta după
practicanţi Falun Gong vii. Matas, au publicat un raport de 140 pe această planetă”. Ea aduce atro- ce ajungeţi...
O săptămână mai târziu, un doc- pagini, la sfârşitul căruia au tras cităţile comise de către regimul din Doctorul Dai: Dacă totul e în
Apelantul: Câţi [donatori Falun regulă, aproximativ 150.000
tor militar chinez nu numai că a ”regretabila concluzie că acuzaţiile China pe noi culmi. RMB... 200.000 RMB[1].
Gong] aveţi sub vârsta de 40?
confirmat povestea femeii, dar a sunt adevărate”. Mai mult, având în vedere inter-
pretins că asemenea atrocităţi au Jurnalistul american Ethan Gut- acţiunea internaţională a industriei Domnul Li: Destui. Apelantul: Cât trebuie să aştept?
loc în 36 de lagăre de concentrare mann a iniţiat propria sa anchetă. chineze de transplanturi – de la Doctorul Dai: Trebuie să
Apelantul: Sunt bărbaţi sau
diferite din toată ţara. Acesta a afir- Ambele investigaţii au concluzionat specializarea doctorilor până la femei? verificăm grupa sanguină... Dacă
mat că a fost martor la transportul că între 40.000 şi 65.000 de practi- acceptarea pacienţilor străini pentru veniţi astăzi, s-ar putea să pot să
masiv al practicanţilor Falun Gong canţi Falun Gong au fost ucişi în colaborare în cercetare – impactul Domnul Li: Bărbaţi... o fac într-o săptămână.
în trenuri pentru bovine, noaptea, acest mod între anii 2000 şi 2006. acestor abuzuri nu este limitat la Apelantul: În prezent... [prizon- Apelantul: Am auzit că unele
sub securitate strictă. Deci, cum funcţionează recoltarea China. ieri] Falun Gong bărbaţi, câţi [organe] provin de la cei care
Suporterii Falun Gong şi activiştii de organe? Undeva în jurul anului Din acest motiv, diferite guverne aveţi? practică Falun Gong, care sunt
pentru drepturile omului au început 2000, oficialii închisorilor şi doctorii şi agenţii internaţionale au luat
foarte sănătoşi.
Domnul Li: Şapte, opt, acum
imediat investigarea acuzaţiilor. Ei au început să facă teste medicale măsuri după ce au aflat de acuzaţiile avem [cel puţin] cinci, şase. Doctorul Dai: Da, avem din alea.
au dat telefoane la spitale din China sistematice deţinuţilor Falun Gong şi dovezile de mai sus. La începutul Dar nu pot vorbi deschis prin
pretinzând că sunt pacienţi şi vor – teste care ignorau suspicios rănile anului 2007, agenţiile israeliene de telefon.
să cumpere un rinichi sau un ficat. cauzate de abuzurile la care aceştia asigurări de sănătate au stopat tri-
[1] RMB sau Renminbi este moneda naţională a Republicii Populare Chineze a cărei unitate
Spre oroarea lor, doctor după doctor erau supuşi, dar verificau starea de miterea pacienţilor în China pentru
de bază este yuanul; 150.000 RMB = aprox. 23.500 USD, 200.000 RMB = aprox. 31.300 USD
au confirmat în mod deschis: „Avem sănătate a organelor vitale. Apoi, transplanturi.
10 culturA

Purtătorii
culturii
Retrezind valorile străvechi ale Chinei, Falun Gong deschide
drumuri noi pentru chinezii secolului al XXI-lea

Î
ntrebaţi un european cu ce Într-un cuvânt, Falun Gong este de creşterea dramatică a popula-
asociază termenul de „cultură complet chinezesc. rităţii Falun Gong.
chineză” şi veţi primi câteva Făcând acest lucru, Falun Gong a
posibile răspunsuri. Rezonanţa dat o nouă cale chinezilor din noul
Kung-fu panda. Ceaiul. Asta nu înseamnă că Falun Gong mileniu, oferind un mod de a fi în
Caligrafia. Marele Zid Chine- este cumva opus Chinei moderne, care priveşti către viitor şi eşti în
zesc. ci chiar i se potriveşte de minune. acelaşi timp ancorat în stabilitatea
Confucius. Mulan. Consumerismul exagerat din culturii trecutului.
Însă ceea ce lipseşte din aproape China a înlocuit demult idealu- Pe scurt, Falun Gong a reînnoit o
toate răspunsurile este probabil rile confucianiste de simplitate a cultură, aducând la lumină ceea ce
cel mai important şi mai dramatic vieții. Pentru cei mai mulţi este comunismul a căutat să distrugă.
aspect al culturii chineze de astăzi: mai atractiv să aibă o carieră Este o oportunitate fantastică ce
Falun Gong. bănoasă decât noţiunile nobile nu trebuie pierdută.
Puţini oameni din Occident au ale iluminării.
auzit de această practică spirituală Însă Falun Gong s-a dovedit a fi
sau ştiu ce înseamnă aceasta. surprinzător de popular în China
Chiar şi mai puţini au cunoş- modernă, având o creştere explo-
tinţe despre aspectele fascinante zivă în anii ‚90: în doar şapte ani
ale Chinei clasice pe care le scoate numărul practicanților a cres-
la iveală Falun Gong, sau despre cut până la 100 de milioane de
relatările tragice ale haosului şi oameni.
pierderii culturii din China con- Ceva anume din Falun Gong a

Alegerea
temporană. rezonat cu oamenii de pretutin-
Însă tocmai în popularita- deni şi din toate straturile sociale.
tea crescândă a Falun Gong stă Un grup tipic de practicanţi Falun
renaşterea culturală – un nou mod Gong care practicau exercițiile
de viaţă pentru chinezul secolu- dimineaţa în parc în China (Falun Prietene,
lui XXI care este înrădăcinat în Gong se practică adesea afară, în
tradiţia clasică şi în acelaşi timp aer liber), era format din persoane Îţi vorbesc despre speranţa ta
îndreptat spre progres. de la studenţi şi profesori, la agenţi
de pază, oameni de ştiinţă şi pen-
îndelungat păstrată în suflet
Privind înapoi sionari.
Cu toate că Falun Gong a fost făcut Falun Gong nu numai că Adevărul poate scoate la
public în China în 1992, rădăcinile le-a vorbit pe limba lor, dar iveală gândurile adevărate ale
sale se întind până în antichitate. i-a şi inspirat. Oamenii se
Aspectul cel mai uşor de recu- adunau în parcuri sau în oamenilor
noscut al Falun Gong – exerciţiile casele lor din proprie ini-
sale unice – pot face legătura cu ţiativă, formând împreună o Când memoria ta demult
primele secole de istorie înregis- comunitate spontană.
acoperită de praf este descoperită
trată a Chinei. Acest lucru nu se întâmplă
Exerciţiile sale de meditaţie ar fi numai în China, ci şi în întreaga
foarte familiare – ca şi formă gene- lume şi în diaspora chineză. Jurămintele tale vechi de eoni te
rală – multor oameni din epoca vor conduce către împlinire
bronzului din China. Renaşterea
Cel puţin de pe vremea lui Con- Falun Gong a atins o coardă sensi-
fucius şi a dinastiei Zhou, scrierile bilă a sufletului chinez. Este ceva
Nu fi înşelat de minciunile
spirituale chineze vorbeau despre autentic chinezesc, la un moment persecuţiei
fiinţe înalt iluminate ale căror cor- în care nu multe lucruri păstrează
puri erau metamorfozate, după această autenticitate în China, cu Cunoaşterea adevărului este
decenii de meditaţie, în materie atât mai puțin doctrina Partidului
nemuritoare. Comunist.
cheia vieţii tale
Învăţăturile de bază ale Falun Falun Gong a adus un mod alter-
Gong, Adevăr – Compasiune – nativ de viaţă pentru chinezi. Un Sper ca toate fiinţele să treacă cu
Toleranţă, sunt şi ele reflectate în mod bazat pe valorile nobile din bine de catastrofă
toate scrierile înţelepţilor şi învăţa- antichitate – cum ar fi adevărul,
ţilor chinezi din secolele cele mai compasiunea şi toleranţa – şi
îndepărtate. întărit de secole de înţelepciune În mijlocul binelui şi al răului,
Această disciplină de „cultivare a şi experienţe. fiinţele divine îşi îndeplinesc
sinelui” este asemănătoare filozo- Exerciţiile sale fizice aduc omu-
promisiunile
fiilor antice chineze ale daoismului lui modern un instrument puter-
şi budismului, iar orientarea sa nic de a rezista stresului zilnic şi
este la fel de transcedentală – aspi- traiului într-o lume toxică.
rând la o armonie cu universul, Dar cel mai important, Falun Li Hongzhi
care poate fi obţinută doar printr- Gong a făcut atrăgătoare aceste
un trai virtuos, prin transformarea valori şi această cale, fără să se Maestrul Falun Gong
corpului şi adâncirea profunzimii contrapună stilului modern de 30 aprilie, 2006
spirituale. viaţă, iar acest lucru este dovedit
culturA 11
O legătură mai profundă
Pentru mulţi occidentali, Falun Gong este o fereastră
către o cultură dispărută

Ca mulţi alţi americani, Michael a


simţit că are o legătură cu cultura
„Mi-am dat seama mult un kitsch.
Dar Falun Gong i-a schimbat
chineză. că cultură chineză această percepţie.
Meditaţia. Ceaiul. Muzica cântată
la erhu. Toate acestea au rezonat cu nu înseamnă doar „Mi-am dat seama că această
cultură chineză nu înseamnă doar
el.
Până într-atât încât new-yorkezul
pagode, statui de pagode, statui de Buddha şi beţi-
şoare chinezeşti”, îşi aminteşte el.
a învăţat limba chineză şi a urmat Buddha şi beţişoare „Este mai mult o întreţesere pro-
cursuri avansate de colegiu despre fundă de filozofii, moduri de com-
istoria şi literatura chineză. Şi chiar chinezeşti.” portament şi relaţionare cu ceilalţi.”
a călătorit în China după absolvire. Urmarea principiilor Falun Gong
Dar doar după ce a studiat Falun l-a ajutat pe Lance în cel puţin un
Gong a ajuns absolventul de Ivy aspect din viaţa sa, la care nici nu
League să simtă că „apreciază cu s-a gândit.
adevărat” cultura chineză. pra vieţii mele, de exemplu alţii au Socrii săi, care sunt din Taiwan,
„Am început să cunosc cultura început să observe cât de calm am s-au opus iniţal căsătoriei cu fiica
chineză la un cu totul alt nivel”, devenit.” lor. Ei erau convinşi că Lance era
afirmă el. Mulţi chinezi au rămas uimiţi de „prea american”.
„Falun Gong mi-a permis să îmi cât de bine a înţeles Michael cultura Însă totul s-a schimbat când părin-
dau seama că există o dimensiune chineză, chiar şi aspectele ei mai ţii soţiei au văzut o fotografie a lui
profund spirituală a culturii, fie prin profunde. practicând meditaţia Falun Gong.
conceptul de ‘virtute’ (德), fie prin Lance, un manager din Colorado, Ei au început imediat să îl respecte.
modul în care este pictat un peisaj, a descoperit prin intermediul Falun „Atitudinea lor s-a schimbat ime-
Un practicant Falun Gong american meditează, urmând o tradiţie străveche sau cum îţi ţii mâinile în meditaţie. Gong cât de nobilă este cultura chi- diat”, îşi aminteşte Lance.
chineză. Asta a avut un impact tangibil asu- neză. În trecut, el o considera mai Şase luni mai târziu s-au căsătorit.

Tovarăşul Confucius?
Chiar dacă Partidul se ierarhice, sau pe reverenţa faţă de civilizaţie a Chinei. Să luăm ca exemplu efortul bizar oamenilor de azi.
Cer. S-au potrivit ca nuca în perete. al Partidului de a interfera cu com- Este tot ceea ce nu este Partidul.
grăbeşte să exploateze Critica faţă de conducerea opre- Valorile vechi de secole, cum ar pania de dans clasic chinez, Shen Învăţăturile Falun Gong despre
sivă lipseşte şi ea cu desăvârşire. fi cinstea, armonia, bunătatea şi Yun Performing Arts. Compania Adevăr, Compasiune şi Toleranţă
cultura chineză, Totuşi Confucius a fost cel care le-a respectul pentru bătrâni au fost încearcă să reînvie cultura clasică au avut un efect pozitiv asupra
spus discipolilor săi: „Tirania este inversate. „Lupta” a devenit noua chineză, dar Partidul face presiuni societăţii chineze, inspirând acte
rămâne totuşi un mai rea decât un tigru mâncător de ideologie, iar violenţa, caracteris- asupra sălilor de spectacol din de altruism, bunătate şi umanitate.
oameni”. tica principală. întreaga lume pentru a-i anula De cealaltă parte, doctrina Parti-
adevăr: Partidul nu e Am putea-o numi filozofia Con- Sub Mao, atacurile asupra spectacolele. Este inutil să menţio- dului şi ideologia sa de „luptă” au
fucius în varianta superficială. culturii erau uimitor de evidente. năm că spectacolele Shen Yun nu condus la corupţie, intoleranţă şi
prea chinezesc Înţeleptul este peste tot, dar sunt permise în China. acte oribile de violenţă.
nicăieri. Un alt exemplu este contrastul Lui Confucius nu i-ar plăcea aşa

Confucius este peste tot în ziua


Ideologii comunişti au selectat
şi înlăturat părţile incomode
Lui Confucius dintre China şi Taiwan – o ţară cu
o moştenire culturală chineză, care
ceva.

de astăzi.
O mulţime de dansatori îmbră-
din doctrina confucianistă şi au
inventat o parodie uşoară care are nu i-ar plăcea nu este condusă de Partidul Comu-
nist. Acolo, Shen Yun nu are parte
caţi ca acest înţelept au defilat la de toate pentru fiecare, dar fără să de asemenea piedici, primind
ceremonia de deschidere a Jocuri-
lor Olimpice de la Beijing.
ameninţe pe nimeni.
Această schimbare nu este totuşi
aşa ceva chiar onoruri oficiale.
Toate aceste aspecte legate
Statuia sa a fost ridicată în Piaţa doar ceva minor. Este o strategie în de cultura tradiţională,
Tiananmen anul trecut, în faţa scopuri politice. explică aversiunea Partidului
unei clădiri guvernamentale Problema implică de asemenea o Cetăţenii erau constrânşi să „nimi- faţă de Falun Gong.
importante. întrebare mai amplă şi mai proble- cească vechea lume” a Chinei tra- În Falun Gong, condu-
Institute care îi poartă numele matică: poate cultura tradiţională diţionale. Templele budiste au fost cătorii Partidului au văzut
şi care sunt finanţate de China chineză să coexiste cu o China con- dărâmate cu buldozerele, statuile tocmai opusul ideologiei
apar în cadrul universităţilor din dusă de Partidul Comunist? Sau lui Confucius atacate cu barosul. comuniste: principii şi
întreaga lume. mai exact, i-ar permite Partidul să Scrierile clasice au fost arse în orgii credinţe fundamentate în
Ar părea că sunt vremuri bune existe? de zel „revoluţionar”. antichitatea chineză şi care
pentru filozoful transformat peste Ca să găsim răspunsul, trebuie Chiar dacă astăzi nu se mai totuşi rezonează cu
noapte în ambasador cultural. avut în vedere că partidul de la dărâmă cu barosul, cultura chi- inimile şi minţile
Pare să fi găsit audienţa politică pe conducerea Chinei nu este un neză are în continuare de suferit.
care şi-a dorit-o, dar nu a avut-o lucru prea chinezesc. Mare parte din ceea ce înfăţi-
niciodată, în vremurile sale. Iar acesta ştie asta. şează astăzi conducătorii este dia-
Dar în spatele aparenţelor, este Ideologia comunistă existentă în metral opus valorilor, credinţelor şi
ceva înşelător. Unele lucruri lip- China a fost călită în Rusia Sovie- idealurilor milenare ale Chinei.
sesc. Porţiuni mari ale filozofiei lui tică şi născută din focul gândirii Aşadar, atunci când formele
Confucius lipsesc cu desăvârşire. marxist-leniniste din Europa. La de expresie autentice ale culturii
Mesajul său este schimbat. începutul secolului al XX-lea, doc- chineze apar de la sine şi nu medi-
Nu se mai vorbeşte despre o trinele sale ateiste şi înclinaţia spre atizate şi dirijate de Partid, cum se
viaţă simplă şi frugală, care să violenţă au fost importate în China va simţi acesta?
se bazeze pe ritualurile relaţiilor şi apoi impuse peste străvechea Ameninţat.
12 comunitate

Un „dans al dragonului” plin de culoare a animat sărbătorirea Zilei Mondiale Falun Dafa 2010 în Union Square, New York. Un membru al fanfarei Tărâm Divin, compusă din practicanţi Falun Gong, se relaxea-
Evenimentul atrage anual mii de spectatori. ză după paradă. Trupa a primit nenumărate recunoaşteri pentru reprezentaţiile sale.

Falun Gong în imagini


Cu toate că începuturile sale se află în China, în cei 20 de ani de la prezentarea sa
publicului larg, Falun Gong a ajuns un fenomen internaţional. De la parcurile din
Paris până la centrele comunitare din Brooklyn, Falun Gong poate fi văzut peste
tot. Practicanţii sunt inspiraţi de un principiu fundamental al practicii, compasiu-
nea, dorind să ajute comunitatea în care trăiesc şi pe ceilalţi. Un număr mare de
proclamaţii, premii şi recunoaşteri oficiale demonstrează beneficiile Falun Gong
asupra societăţii şi vieţilor multor oameni. Imaginile de aici ilustrează un mozaic
al modurilor în care practicanţii Falun Gong trăiesc şi răspândesc practica.
Zeiţa Dreptăţii în Atena, Grecia, la lansarea „Torţei Drepturilor Omului” în
2007, un apel pentru justiţie în China.

„Acest grup
ridică nivelul
paradei la un
nivel mult mai
înalt.”
Spectator la paradă

Îmbrăcaţi în alb – culoare de doliu la chinezi – participanţii la această procesiune comemorează practicanţii care au murit ca urmare a persecuţiei din China.
O fetiţă începe să mediteze alături de părinţii săi la un eveniment Falun Gong.
comunitate 13

O fetiță meditează alături de părinții


săi la un eveniment Falun Gong.

Peste 10.000 de oameni au participat la o demonstraţie din 2011, cu scopul de a expune minciunile Partidului Comunist Chinez în faţa chinezilor, pentru ca
aceştia să se distanţeze de regimul opresiv.

Falun Gong a primit sute de premii şi recunoaşteri pentru contribuţia sa


în societate.

Falun Gong a primit sute de


premii şi recunoaşteri pentru
contribuţia sa în societate.

Un domn este mişcat de picturile artiştilor Falun Gong, care descriu curajul, Cu tobe puternice şi costume pline de culoare, cultura tradiţională chineză este adusă la viaţă într-un mod festiv, în
credinţa şi speranţa, cât şi nedreptăţile din China. această paradă din Taipei, Taiwan. Practicanţii Falun Gong reînvie cultura clasică a Chinei.
14 persecuTiA

Reprimarea sistematică a 100 de milioane de oameni


Cum au devenit practicanţii Falun Gong cel mai mare grup
de prizonieri de conştiinţă din China, dacă nu chiar din lume

A
început la miezul nopţii de oribilă de genocid”. obligatorii unde se propagă ura
20 iulie 1999. În întreaga În continuare prezentăm câteva împotriva Falun Gong. Şi chiar dacă
Chină, sub vălul întune- aspecte proeminente ale reprimării. media de stat nu mai emite la fel de
ricului, poliţia a arestat sute de intens ca acum un deceniu nesfârşi-
oameni din casele lor. Mulţi au fost Propaganda şi tele reportaje de calomniere, efectele
duşi în centre de detenţie şi închi- campaniile de instigare propagandei rămân încă întipărite
sori, alţii au fost bătuţi, iar unii au la ură în minţile chinezilor.
murit în urma torturilor la care au Au fost cheltuite milioane de dolari
fost supuşi. pentru a satura ştirile tv, cât şi Controlul informaţiei
Cu ce au greşit ei? Nu făceau decât întreaga presă din China cu pro- Regimul chinez nu s-a limitat doar
să practice Falun Gong, o formă de paganda de defăimare a practicii. la controlarea mass-mediei pentru a
exerciţii tradiţionale chinezeşti, care Propaganda avea două scopuri: de ataca Falun Gong. Au fost interzise
deveniseră extrem de populare. a distorsiona imaginea Falun Gong toate cărţile, casetele audio şi video,
Poliţia acţiona după directive şi de a-l demoniza pentru a instiga pliantele şi toate materialele care
venite de sus, de la şeful Partidu- publicul la ură faţă de Falun Gong; puneau Falun Gong într-o lumină
lui Comunist, Jiang Zemin, care a şi de a da o aparenţă legitimă abuzu- pozitivă.
ordonat strivirea grupului. Se pare rilor săvârşite de Partidul Comunist Website-urile care nu sunt de pro-
că Jiang era nemulţumit de popu- asupra drepturilor omului, înfăţi- paganda şi care menţionează Falun
laritatea practicii – ce avea 100 de şând persecuţia drept ceva uman, Gong, sunt interzise. Postările pe
milioane de practicanţi – şi dorea benefic şi necesar pentru „ordinea micro-blogurile din China sunt
să facă o demonstraţie de putere. socială”. şterse în mod sistematic. Cei care
Două zile mai târziu, pe 22 iulie, Intensitatea abuzurilor este greu practică Falun Gong au telefoanele
Falun Gong a fost interzis în întreaga de imaginat de către cei din Occi- şi emailurile urmărite.
ţară, marcând astfel începutul în Cei care îşi exprimă dezacordul
Redusă la tăcere: Arestările ilegale, cenzura şi violenţa împotriva femei-
China a unei campanii violente care Regimul chinez faţă de campania anti-Falun Gong lor sunt doar câteva dintre multele tactici ale autorităţilor chineze
continuă şi astăzi şi care a etichetat dusă de Partid au parte de un răs-
milioane de cetăţeni apolitici drept
„a încercat în puns dur – unii au fost trimişi la greu până la 18 ore pe zi. Cei care incluzând electrocutări ale sânilor
inamici ai statului. mod sistematic să închisoare pentru mai mult de 10 ani leşină, sau nu îşi îndeplinesc cota, sau violuri săvârşite de gardieni.
Jiang a declarat că „niciun mijloc
nu este prea excesiv” în încercarea
eradicheze practica şi doar pentru că au intrat pe website-
uri Falun Gong interzise şi au listat
sau nu se supun, sunt de regulă
bătuţi, torturaţi sau înfometaţi. Sute
Unele femei au fost forţate să avor-
teze în mod violent de către autori-
de „a eradica Falun Gong”. Până în pe cei ce o urmează... la imprimantă acele pagini. de oameni au murit în aceste lagăre. tăţile care doreau să le ţină mai mult
prezent au fost documentate peste prin spălarea în închisoare.
3500 de decese, cele mai multe din Jonglând cu legea Constrângere şi spălarea
cauza torturilor aplicate în custodia creierului, tortură şi Sistemul juridic nu oferă o protec- creierului Trăind la limită
poliţiei. Sute de mii de practicanţi zac crime”. ţie prea mare. Au fost create legi „Reeducarea” se referă la efortul de Există mult mai multe lucruri pe
în închisorile şi lagărele de muncă ambigue pentru a putea pedepsi a forţa practicanţii să „renunţe” la care nu le ştim. Au apărut dovezi
din China, fiind lipsiţi de libertate Congresul Statelor Unite retroactiv practicanţii Falun Gong. Falun Gong. Dar victimele acestei credibile despre recoltarea forţată
în mod ilegal. Abuzurile fizice, Comitetele Partidului Comunist aşa-zise reeducări, nu sunt doar de organe de la practicanţi Falun
violurile şi munca forţată sunt ceva ale Americii manipulează judecătorii pentru a cei care ajung în lagărele de muncă Gong (vezi „Recoltarea de organe”
comun. Persecuţia a afectat întreaga trimite practicanţii la închisoare în forţată. Toţi practicanţii au parte de la pag. 9), însă întreaga imagine
societate prin întinderea şi intensi- urma unor procese înscenate. de spălarea creierului pentru a le a acestui fenomen este necunoscută
tatea sa. De cele mai multe ori, autorităţile distruge însăşi identitatea personală încă.
Georges-Henri Beauthier, un dent: elevii sunt forţaţi să studieze nici nu încearcă să dea o aparenţă şi a le reprograma minţile. Cei care Între timp, zeci de milioane de
avocat de drepturile omului care texte pline de ură la adresa practicii, de legalitate acţiunilor lor. Poliţia refuză să renunţe la credinţa lor sunt vieţi suferă daune care nu pot fi
i-a acţionat în justiţie pe dictatorul inserate în manuale; examenele de răpeşte practicanţii din casele lor – ameninţaţi cu pierderea serviciului, reparate prea curând. Mulţi trăiesc
chilian Augusto Pinochet şi pe cei intrare la facultate conţin întrebări 8000 au fost reţinuţi numai în ajunul a pensiei, a locuinţei şi a libertăţii. într-un sentiment fragil de sigu-
implicaţi în genocidul din Rwanda, care critică Falun Gong; locurile Jocurilor Olimpice din Beijing. Mulţi În 2010, Partidul a revigorat aceste ranţă, doar o bătaie la uşă putând
a numit campania drept „o formă de muncă ţin “sesiuni de studiu” dintre aceştia au fost trimişi în lagăre eforturi, lansând o campanie de însemna încarcerare ilegală; sau
de muncă forţată în baza unui ordin trei ani în care mii de oameni din poate că mâine vor fi interogaţi în
administrativ, fără a trece prin nicio întreaga ţară au fost duşi în centre mod violent; sau poate vor fi loviţi
Persecuţia în cifre formalitate judiciară. speciale de spălare a creierului, sau electrocutaţi până vor muri. Cu
amenajate deseori în hoteluri, centre toate că dinamica politică din China
• 100 de milioane de oameni practicau Falun Gong înainte de începerea
persecuţiei în 1999; Lagărele de „reeducare” de îngrijire a bătrânilor, sau chiar este haotică şi schimbătoare, cam-
prin muncă în temple budiste. Odată luaţi în pania dusă împotriva Falun Gong
• Milioane de chinezi au fost răpiţi, închişi, torturaţi, concediaţi de la
serviciu, exmatriculaţi din şcoală sau forţaţi să trăiască pe străzi din Aceste lagăre „de reeducare” – copii custodie, ei sunt torturaţi şi privaţi continuă şi în ziua de astăzi.
cauză că practică Falun Gong; chineze ale gulagurilor sovietice – de somn pentru a le zdruncina cre- Totuşi în mijlocul acestui întu-
• între 450.000 – 1.000.000 de practicanţi Falun Gong sunt deţinuţi ilegal sunt principalele centre de detenţie dinţa. neric dens, rămâne speranţa. Este
în lagăre de muncă forţată, închisori şi centre de detenţie – ei reprezintă pentru practicanţii Falun Gong. În cuibărită în inimile unor oameni
cel mai mare grup de prizonieri de conştiinţă din China, dacă nu din lume; unele cazuri, un singur lagăr poate Violenţa faţă de femei determinaţi. Întăriţi de credinţa lor,
• Au fost documentate peste 80.000 de cazuri de tortură; deţine sute de practicanţi. Unul din aspectele oribile ale cam- ei continuă să îndure, să reziste şi să
Trăind în condiţii inumane, victi- paniei este modul în care femeile ne ceară ajutorul.
• Mii de oameni au fost ucişi.
mele sunt forţate să muncească din practicante sunt abuzate sexual – Haideţi să le răspundem.

Victime tinere şi în vârstă


Yu Zhou, 42 de ani, era un Sun Min, 39 de ani, a fost răpită Domnul Xie Deqing, 69 de ani, a fost
cunoscut muzician de folk din de poliţie din propria casă, după arestat pe 29 aprilie 2009 şi ţinut în
Beijing. Pe 26 ianuarie 2008, ce soţul ei a fost reţinut pentru centrul de spălare a creierului din
el şi soţia sa au fost reţinuţi de distribuirea de DVD-uri ce expu- Xinjin, fiind abuzat fizic. I s-a dat
poliţie în drumul lor spre casă, neau abuzurile săvârșite asupra drumul după 20 de zile, fiind foarte
pentru că aveau materiale Falun practicanţilor Falun Gong. Cuplul slăbit. A rămas în mare parte din
Gong în geantă. În 11 zile de a fost interogat şi în câteva ore, timp inconştient, trezindu-se pentru
arest, Yu Zhou a fost torturat doamna Sun era moartă. Potrivit scurt timp pentru a se plânge de
până la moarte. Soţia lui, Xu Na, unor surse din China, corpul dureri şi de faptul că a fost injectat
a fost condamnată la 3 ani de său avea urme provenite de la cu subsanţe necunoscute în timp
închisoare. bastoane electrice şi de la lovirea ce a fost arestat. A murit 4 zile mai
cu un obiect greu. târziu.
rezistenTA 15
Pentru cine?
Pliantele noastre informative, mai târziu o vom regreta. Fiecare
evenimentele şi acţiunile noastre dintre noi are inevitabil un răs-
au drept scop încetarea tragediei puns la evenimentele din China
din China. Dar sunt şi pentru voi, – fie el de simpatie, acţiune sau
cei de aici din lumea liberă. indiferenţă.
Aşa cum vom arăta în rându- Vă oferim acest ziar pentru a
rile ce urmează, suntem cu toţii vă ajuta să luaţi o decizie corectă.
victime. Fiecare dintre noi este Simplul fapt că v-aţi luat din
posibil să fie afectat de persecuţie. timp pentru a-l citi şi a înţelege
Ni se poate cere într-un fel sau povestea Falun Gong, înseamnă
altul să ne trădăm conştiinţa, iar foarte mult.

Suntem cu toţii victime


Persecuţia face mai multe victime decât doar prizonierii Falun Gong.
Oamenii din toate straturile sociale au devenit şi ei victime fără voie.

În interiorul În lume
RĂSPÂNDIND INFORMAŢIA: Eforturile unor oameni simpli de a clarifica adevărul reunesc tineri şi bătrâni, ce poartă Chinei
un mesaj urgent. Soţul este forţat de locul de Reporterul îşi trădează integritatea
muncă să îşi bată soţia, fiind jurnalistică – şi pe cititori – alegând

Eroi neobişnuiţi
ameninţat de oficialii de Partid să nu raporteze despre abuzurile
că îşi va pierde serviciul dacă ea săvârşite împotriva Falun Gong
mai continuă să practice Falun în China, de teama să nu piardă
Gong. acreditarea de presă pentru China.

Poliţistul este constrâns să tor- Primarul îşi trădează îndatoririle


Drept răspuns la nedreptatea din China, cetăţeni tureze practicanţi Falun Gong
pentru a-i forţa să renunţe la cre-
civice când refuză să se întâlnească
cu reprezentanţi Falun Gong, de
obişnuiţi fac lucruri extraordinare – de ambele părţi dinţa lor, altfel nu va fi promovat teamă să nu supere diplomaţii chi-
sau va fi retrogradat pentru că nezi şi să rişte pierderea investiţiilor
ale Pacificului.
U
nu şi-a îndeplinit cota, constând chineze în propriul oraş.
n tânăr programator intră sunt milioane. în numărul minim de practi-
în Parcul Central din New Mobilizaţi în jurul acestei cauze, canţi Falun Gong care trebuie
York. Este frig, pare să aceea de a pune capăt persecuţiei „reeducaţi”.
înceapă o furtună de zăpadă. împotriva Falun Gong, ei au format
Robert scoate un teanc de pliante o reţea de informare de la om la om, Studentul raportează un coleg Omul de afaceri îşi trădează
din rucsacul său şi se aşează lângă cea mai mare din istoria lumii. practicant, administratorilor conştiinţa şi cedează în faţa cere-
un rând de panouri care vorbesc În zeci de mii de case, subsoluri şi şcolii, după ce crede propaganda rii partenerilor chinezi de a nega
despre persecuţia Falun Gong în alte locaţii din întreaga Chină, prac- dusă împotriva Falun Gong şi Falun Gong, sperând că le va obţine
Esenţa acestor China. Următoarele două ore din
acea dimineaţă de sâmbătă şi le
ticanţii Falun Gong fac nu numai
pliante, broşuri şi ziare, ci şi bannere,
crede că acesta este periculos. favoarea şi îşi va asigura mai multe
oportunităţi de business.
eforturi stă petrece dând pliante trecătorilor.
De cealaltă parte a lumii, dna Ling
CD-uri şi DVD-uri.
Acestea sunt distribuite în aproape
în credinţa Chen, o femeie în jur de 40 de ani,
urcă pe bicicletă. Are o geantă cu
toate oraşele şi satele mai mari din
China, deseori la adăpostul întune-
vecinii săi – şi soţia sa – ştiu că el
torturează oameni nevinovaţi, se
China, i-au dat în judecată pe prin-
cipalii responsabili de persecuţie şi
că aflarea pliante şi va pedala timp de 90 de
minute până la un sat din apropiere,
ricului nopţii.
Activitatea nocturnă este determi-
va gândi de două ori înainte să mai
facă asta.”
chiar au făcut marşuri pe bicicletă
pentru a face cunoscute oamenilor

adevărului situat în centrul Chinei.


De profesie contabil, Ling îşi va
nată de nevoia de a se proteja. Dacă
sunt prinşi, preţul pentru un singur
Alţi practicanţi îi sună în mod
direct pe persecutori. O reţea activă
din ţara lor atrocităţile din China,
comise împotriva Falun Gong.

este un antidot petrece următoarele ore punând pli-


ante la fiecare uşă din sat. După ce
pliant dat în public poate fi şi şapte
ani de închisoare. Plus tortură.
de oameni din China şi din străi-
nătate îi sună pe persecutori, spu-
Motivaţia lor? Vine dintr-o compo-
nentă cheie a practicii Falun Gong:

puternic contra se întoarce înapoi acasă pe bicicletă,


mai are doar câteva ore de somn
În ciuda aparenţelor, toţi aceştia nu
sunt oameni obişnuiţi, ci eroi: ei îşi
nându-le că lumea ştie de crimele
lor şi încearcă să îi convingă să se
conceptul de compasiune.
„În Falun Gong am învăţat să ne

răului. înainte să meargă la lucru a doua zi.


Cei doi nu s-au întâlnit niciodată,
riscă propria libertate, folosind pro-
priul timp liber şi propriile resurse
oprească din a le mai comite.
Apelurile telefonice încep de obicei
gândim mai întâi la ceilalţi şi astfel
apare compasiunea. Asta înseamnă
dar sunt legaţi de aceeaşi cauză: pentru a ajuta oameni pe care poate la doar câteva ore după ce informa- că suferiţa altora este şi a noastră,
oprirea groaznicei persecuţii a Falun nu i-au întâlnit niciodată. ţiile legate de cazuri de tortură sunt aşa că nu putem să stăm degeaba şi
Gong în China. postate online. Iar răspunsurile sunt să nu facem nimic”, afirmă Robert.
Ei sunt parte a unui efort uma- Puterea cunoaşterii mai încurajatoare decât s-ar putea Cu toate că Robert nu sună la lagă-
nitar care ia tot mai mult amploare adevărului crede. Unii persecutori îşi cer scuze. rele de muncă din China, el ajută în
în întreaga lume, reprezentând un Scopul lor este acela de a duce mate- Alţii se roagă pentru iertare, pro- alte moduri. „Nu voi uita niciodată
capitol dintr-o poveste de curaj rialele pe care le produc – şi care miţând că îşi vor da demisia, dacă momentul când m-am întâlnit cu un
extraordinar şi sacrificiu de sine. dezvăluie persecuţia din China şi numele lor va fi şters din informaţiile practicant chinez care a fost eliberat
Esenţa acestor eforturi este cre- contracarează propaganda Parti- publice. dintr-un lagăr de muncă după ce am
dinţa că adevărul este un antidot dului Comunist – la cât mai mulţi Uneori, aceşti eroi neobişnuiţi sunt scris scrisori către politicienii din
Cum puteţi ajuta puternic contra răului. oameni cu putinţă. Într-o ţară în cei mai eficienţi. ţara noastră, pentru eliberarea lui”,
care regimul opresiv şi instanţele îşi aminteşte Robert.
• Dați acest ziar unei persoane
cunoscute. Un om din milioane de nedrepte permit poliţiştilor şi gar- Fapte din compasiune „Avea lacrimi în ochi când a
oameni dienilor lagărelor de muncă să tor- Implicarea în această cauză a unor descris momentul în care şi-a dat
• Vorbiți cu alte persoane
despre ceea ce ați citit aici. În China, dna Ling nu este un caz tureze în voie, expunerea abuzurilor oameni ca Robert, separaţi de per- seama că sunt atât de mulţi oameni
izolat. Ea şi alţii ca ea nu sunt acti- este una din puţinele căi de protecţie secuţie de mări şi ţări, este de ase- care încearcă să îl ajute.”
• Solicitați guvernului să insiste
pentru încetarea persecuţiei. vişti singuratici luptând din răs- pe care le au victimele. menea remarcabilă. În exact acest spirit a fost produs şi
puteri pentru o cauză şi nici tineri „Clarificarea adevărului funcţi- În afara Chinei, practicanţii Falun acest ziar. Vă invităm să îl arătaţi şi
• Pentru mai multe ştiri şi
plini de idealism. Ei sunt mame şi onează”, afirmă Levi Browde de la Gong au produs documentare TV, altor oameni şi să aduceţi speranţă
informații despre Falun Gong,
vizitaţi: www.faluninfo.net fiice, studenţi şi profesori, oameni Centrul de informare Falun Dafa. au dezvoltat programe pentru a celor din China.
de afaceri şi funcţionari de stat. Şi „Când un poliţist corupt află că ocoli cenzura impusă internetului în
Numărul 1
GRATUIT EDIŢIE SPECIALĂ 2012

De ce Falun Gong?

O poveste în
desfășurare
Povestea este un incredibil
amestec de frumuseţe, teroare şi
speranţă. Este o poveste care are
impact şi atinge vieţile de pretu-
tindeni.
Și veţi dori să o aflaţi. Este isto-
ria în desfăşurare, de 20 de ani
încoace.
Este povestea Falun Gong, care
începe atunci când practica a fost
prezentată pentru prima dată
publicului în mai 1992.
Vă invităm să citiţi aceste pagini
şi să descoperiţi această poveste
remarcabilă. Vă veţi bucura că aţi
făcut-o.

Ce este Minghui?
Minghui este o organizaţie com- arte de primă mână din întreaga centru de comunicare pentru asemenea urmărit îndeaproape Minghui a lansat de asemenea
plet voluntară care administrează Chină, în fiecare zi – mai mult practicanţii Falun Gong de pre- de către oficialii regimului comu- şi câteva website-uri subsidiare,
minghui.org, un website dedicat decât orice altă organizaţie din tutindeni, prin care aceștia își nist chinez. fiecare având un anume profil,
ştirilor despre Falun Gong, din lume. Minghui oferă cea mai împărtășesc înţelegerile şi ideile, În ultimii ani, au apărut mai cum ar fi posturi de radio, arhive
lumea întreagă. Minghui pune directă şi actuală reprezentare expun persecuţia din China şi multe versiuni ale website-ului foto, pliante şi ziare, etc.
accent pe ştirile din China. De a vieții practicanţilor Falun Gong discută despre implicațiile ei. Minghui într-o varietate de lim- Versiunea în limba engleză
peste un deceniu, editorii Min- din China şi din întreaga lume. Este principalul website citit de bi, incluzând engleza, franceza, a website-ului Minghui este:
ghui primesc o mulţime de rapo- Minghui este de asemenea un practicanţii Falun Gong. Este de spaniola, rusa şi multe altele. en.minghui.org