Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

FACULTATEA CADASTRU, GEODEZIE ȘI CONSTRUCȚII


CATEDRA EVALUAREA ȘI MANAGEMENTUL IMOBILULUI

LUCRARE
INDIVIDUALĂ
la disciplina ”Management Eficient”

A efectuat: studenții grupei IS-1601M:


Gaidarlî Dmitrii
Cherdevar Antonina

A verificat: dr. conf. univ. Timco C.

CHIȘINĂU 2017
CUPRINS

1. ENUNȚAREA A 5 MISIUNI, CU CARACTERISTICA LOR......................................................... 3

2. INTRODUCERE ................................................................................................................................ 4

3. ANALIZA COMPONENTELOR – MISIUNE, OBIECTIVE, STRATEGII .................................... 5

4. ANALIZA SWOT .............................................................................................................................. 8

5. MODELUL PORTER – STUDIU DE CAZ – HALE INDUSTRIALE ............................................ 9

6. MODELUL DIAMANT................................................................................................................... 10

7. STUDIU DE CAZ – FISH BONE 4S .............................................................................................. 11

8. MĂSURI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII COMPANIEI .................................................. 12

9. ANALIZA UTILIZĂRII TIMPULUI – INGINER LA LUCRĂRI DE PROIECT ȘI DEVIZ........ 13

10. CONCLUZII .................................................................................................................................... 14

2
1. ENUNȚAREA A 5 MISIUNI, CU CARACTERISTICA LOR

Misiunea DHL: “Excellence. Simply Delivered”.


Concluzii: Corespunde cu domeniul de activitate,
DHL fiind lider de servicii de livrare expres international.

Misiunea Amazon: “Our vision is to be earth's most customer-


centric company; to build a place where people can come to find
and discover anything they might want to buy online”.
Concluzii: Corespunde cu domeniul de activitate, Amazon fiind unul dintre cei mai
mari retaileri online din lume.

Misiunea Nike: "To bring inspiration and innovation to


every athlete in the world."
Concluzii: Corespunde cu domeniul de activitate, Nike
fiind cel mai valoros brend din industria sportivă, ocupă 95% din piață în producerea
încălțamintei pentru baschet în SUA .

Misiunea Komatsu: “Our vision is to become


Indispensable to our Customers. We can achieve
this by always being driven by our customer's
success where every customer contact is an opportunity to enhance our brand value”.
Concluzii: Corespunde cu domeniul de activitate, Komatsu fiind lider în producerea
tehnicii pentru lucările de terasament construcții.

Misiunea IKEA: “At IKEA our vision is to create a better


everyday life for the many people”.
Concluzii: Nu corespunde cu domeniul de activitate, produsele
companiei IKEA necesită sporirea calitații și durabilității.
2. INTRODUCERE

În lucrarea individuală am selectat pentru analiză F.P.C. ”Stayer” S.R.L.

CINE SUNTEM
FPC ” Stayer” S.R.L. a fost fondata în 1994 și este specializată în realizarea
lucrărilor de construcţii, antrepriză generală, structuri din beton-armat, finisări – exterioare
şi interioare, reabilitări clădiri existente, confecţii metalice cu materiale şi tehnologii
moderne ce corespund standardelor de calitate impuse în executarea construcţiilor
industriale şi civile.
Obiectivul principal al firmei îl reprezintă satisfacerea celor mai exigente gusturi ale
clienţilor fără a scădea calitatea şi siguranţa produsului final. Societatea și-a început
activitatea cu lucrări de mică amploare, dar care prin calitatea execuției și seriozitatea cu
care au fost abordate angajamentele contractuale cu clienții, au adus cel puțin capitalul de
încredere care să o recomande pentru noi colaborări.
DE CE NOI?
Pentru atingerea obiectivelor propuse, firma conlucrează în regim de antreprenoriat
și parteneriat cu firme acreditate din următoarele domenii: arhitectură, proiectare,
rezistenţă, lucrări speciale de apeduct și canalizare, rețele de tensiune joasă, condiționare și
ventilare.
Deasemenea, FPC ”Stayer” SRL dispune de un parc propriu de utilaje şi
echipamente de înaltă performanţă cu care poate executa la termen orice lucrare de
construcţii fie ea de amenajări interioare – exterioare, infrastructură, sau construcţie
completă. Astfel s-a reuşit aducerea în ţară a celor mai puternice brand-uri din domeniul
materialelor de construcţii cît şi implementarea celor mai noi tehnologii din domeniu.

4
CALITĂȚILE PRINCIPALE
Sistemul de management implementat ne permite să avem o organizare internă
eficientă, cu proceduri de lucru clar definite, rolul acestora fiind creșterea calității muncii
noastre și implicit satisfacerea cerințelor beneficiarilor noștri. În prezent firma dispune de
peste 90 de angajaţi, bine pregătiţi profesional şi specializaţi, fiecare în domeniul lor de
activitate, pentru a face faţă oricăror provocări.

3. ANALIZA COMPONENTELOR – MISIUNE, OBIECTIVE,


STRATEGII

VALORILE PRINCIPALE
Păstrînd un standard de calitate înalt al lucrărilor noastre, asigurăm satisfacţie
maximă a clienţilor, reducerea costurilor şi creşterea prestigiului societăţii noastre. Fiecare
parte a lucrării este atent monitorizată, urmînd procedurile şi standardele de calitate.
Cerem aceleaşi standarde de calitate de la partenerii noștri și furnizorii de materiale

SIGURANȚĂ
Pentru fiecare casă construită, siguranță zilnică garantată.

VIZIUNE
Dedicăm succesul clienților noștri și colegilor.

CALITATE
Ne-am angajat să oferim clienților noștri cea mai inaltă calitate a
lucrărilor.

CLIENTI
În orice împrejurări clienții noștri sunt pe primul loc.
5
INTERGRITATE
Operăm cu onestitatea și integritate în angajamentele noastre.

MISIUNE
Promovăm o experiență perfecta și pozitivă cu excelență și inovație.

INOVAŢIE
Lucrăm creative și în continuu pentru a satisfice cerințele clienților.

COLABORARE
Credem în lucru de echipă. Colaborarea este primordială în tot ceea ce
realizăm.

Drept obiective F.P.C. „Stayer” S.R.L. își propune să dezvolte segmentul


construcțiilor industriale în Republica Moldova, implimentarea tehnologiilor noi în
construcții și extinderea construcțiilor cu caracter unic.
Drept strategie F.P.C. „Stayer” S.R.L. își propune atragerea investițiilor
străine pentru dezvoltarea ramurii construcțiilor in Republica Moldova.
F.P.C. ”Stayer” S.R.L. oferă următoarele servicii:
Lucrări de construcție montaj
 Servicii de antreprenor general;
 Servicii de construcție-montaj a blocurilor locative și industriale;
 Clădiri și edificii din cadre monolit prefabricate;
 Clădiri din beton armat monolit;
 Construcții și zidărie cu înălțimea limitată la două niveluri/ cu înălțimea peste două
niveluri;
 Construcții metalice portante la obiective cu un singur și mai multe nivele.
6
Lucrări de finisare și amenajare
 Servicii de subantreprenoriat;
 Executarea lucrărilor de finisaje interioare și interioare, placaje exterioare și
interioare, pardoseli, produse de tîmplărie, tencuieli, profile și ornamente decorative la
obiectele de patrimoniu cultural construit;
 Lucrări de amenjare a teritoriului;
 Executarea lucrărilor de terasament.

Rețele și instalații
 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare interioare și exterioare;
 Instalații și rețele de încălzire;
 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică;
 Instalații și rețele de tensiune joasă.
Lucrări speciale
 Contrucții din lemn;
 Consolidarea structurilor portante;
 Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor, izolații anticorozive;
 Lucrări de restaurare a monumentelor de arhitectură.

Mecanizare și transport auto


 Transport mărfuri;
 Servicii macara;
 Servicii buld-excavator;
 Chirie utilaj mecanizare-mic;
 Chirie șchelă, popi telescopici;
 Chirie cofraj;
 Confecții metalice.

7
4. ANALIZA SWOT

Analiza SWOT este o metodă folosită în mediul de afaceri, pentru a ajuta la


proiectarea unei viziuni de ansamblu asupra firmei. Ea funcționează ca o radiografie a
firmei sau a ideii de afaceri și evaluează în același timp factorii de influență interni și
externi ai unei organizații, precum și poziția acesteia pe piață sau în raport cu ceilalți
competitori cu scopul de a pune în lumină punctele tari și slabe ale unei companii, în
relație cu oportunitățile și amenințările existente la un moment dat pe piață.
Conceptul analizei strategice SWOT provine dintr-o cercetare efectuată între anii
1960 și 1970 la Stanford Research Institute din SUA. Acronimul SWOT provine din
engleză Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, însemnând „Puncte tari,
Puncte slabe, Oportunități, Amenințări”.
În continuare este prezentată Analiza SWOT a companiei F.P.C. ”Stayer” S.R.L.:

8
5. MODELUL PORTER – STUDIU DE CAZ – HALE
INDUSTRIALE

“Porter’s Five Forces” („Cele cinci forțe ale lui Porter”) este un model de
analiză a unei industrii și de dezvoltare a strategiei de afaceri realizat de Michael E.
Porter in 1979. El a dezvoltat acest model de analiză ca alternativa la analiza SWOT,
pe care o considera inexactă și neaplicabilă la nivel general.
Porter a identificat cinci forțe care determina intensitatea concurenței într-o piață
și atractivitatea unei piețe. În acest context, atractivitatea se referă la profitabilitatea
globală a unei industrii. O industrie nu este atractivă dacă aceste cinci forțe cumulate
îi reduc profitabilitatea globală.
În continuare este prezentat studiu de caz pentru construcțiile de hale industriale
pe teritoriul Republicii Moldova de către compania F.P.C. ”Stayer” S.R.L.:

În concluzie din analiza porter deducem că segmentul construcției halelor


industrial este atractiv, care oferă o gamă largă de clienți și cu un suport semnificativ
de alocare a mijloacelor financiare.
F.P.C. ”Stayer” S.R.L. poate propune o soluție de alternativă eficientă și
calitativă.
9
6. MODELUL DIAMANT

Analiza ”Diamant” permite evidenţierea determinanţilor avantajului concurenţial


al unei ţări (naţiuni). Acest model reprezintă mediul naţional de activitate pe care ţara
îl creează pentru industriile sale.
În continuare este prezentată analiza ”Diamant” a companiei ”Stayer” S.R.L.:

În concluzie putem spune că F.P.C. ”Stayer” S.R.L. dispune de avantaje


susbtanțiale față de concurenții săi. Având în vedere industriile de suport care
furnizează materiale de construcție la un preț minim și oferă posibilitatea de
achiziționare în credit cât și dotarea cu personal calificat și utilaj modern, compania
oferă servicii calitative ce o poziționază ca un partener credil și de durată.

10
7. STUDIU DE CAZ – FISH BONE 4S

Diagrama „Fish Bone” este un instrument grafic ce permite vizualizarea și


implicit controlul cauzelor potențiale ale unei probleme si furnizează elementele
necesare documentării unei soluții. Pe masura ce cauzele sunt prioritizate se poate
identifica cu acuratețe cauza sursa a problemei.
Cauzele sunt surse de variatie, identificate cel mai adesea în sesiuni de
brainstorming, care pot fi grupate in diferite categorii. Cele mai frecvent folosinte
sunt: oamenii, metodele, masinile, materialele, evaluarile, mediul. În functie de
domeniul de aplicare, cauzele pot fi grupate in 5M pentru industria producatoare, 8P
pentru marketing, 4S pentru servicii etc.
Într-o diagramă tipică de acest fel, problema ce trebuie rezolvată este notată
în,,capul” peştelui, apoi sunt înşirate cauzele, de-a lungul ,,oaselor” şi
împărţite pe categorii. Cauzele suplimentare pot fi adăugate pe noi ramificaţii
În continuare este prezentat un studiu de caz folosind diagrama ”Fish Bone” 4S:
sistemul calității, surse de finanțare, personalul, promovarea produsului finit – pentru
concurarea sănătoasă pe piața imobiliară a Republicii Moldova.

11
8. MĂSURI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII COMPANIEI

În urma studierii profilului F.P.C. ”Stayer” S.R.L. se recomandă de întreprins


următoarele acțiuni pentru a eficientiza activitatea companiei:

Problemă: Centralizarea luării de decizii în activitatea întreprinderii.


Soluție: Decentralizarea procesului de luare de decizii, prin delegarea
responsabilităților suplimentarea departamentelor inferioare.

Problemă: Apariția frecventă a problemelor organizaționale


Soluție: Trasarea lunară a sarcinilor fiecărui departament și stabilirea graficului de
lucru. Elaborarea fișei de sarcini pentru fiecare funcție în parte și coordonarea cu
conducerea companiei.

Problemă: Apariția frecventă a problemelor organizaționale


Soluție: Trasarea lunară a sarcinilor fiecărui departament și stabilirea graficului de
lucru. Elaborarea fișei de sarcini pentru fiecare funcție în parte și coordonarea cu
conducerea companiei.

Problemă: Concentrarea serviciilor oferite într-un singur domeniu


Soluție: Extinderea ofertei existente prin execuția altor tipuri de lucrări. Este
recomandabil dezvoltarea abilităților în domeniul stațiilor de epurare a apelor uzate.

Problemă: Întârzierea plăților pentru serviciile oferite


Soluție: Crearea unui departament special pentru lupta împotriva răuplatnicilor. Este
recomandabil ca acest departament să lupte împortiva corupției și birocrației.

12
9. ANALIZA UTILIZĂRII TIMPULUI – INGINER LA LUCRĂRI DE
PROIECT ȘI DEVIZ

În continuare vom analiza utilizarea timpului în cadrul întreprinderei F.P.C.


”Stayer” S.R.L. și anume funcția de inginer la lucrări de proiect și deviz. În total
timpul de lucru este de 8 ore, în intervalul 8:00-17:00, inclusiv pauză de masă 1 oră.

În urma analizei timpului de lucru, recomandăm următoare acțiuni pentru


eficientizarea lucrului:
1. Organizarea ședințelor – Stabilirea sarcinilor pentru secțiile de producere,

aprovizionare, a diriginților și maiștrilor cu întocmirea proceselor verbale;

2. Sistematizarea documentației de proiect și deviz – pe obiecte;

3. Raportarea lunară a activității secției de producere;

13
10. CONCLUZII

În cadrul aceste lucrări individuale s-a analizat întreprinderea F.P.C. ”Stayer”


S.R.L. S-a efectuat mai multe analize a companiei printre care: Analiza SWOT,
modelul Porter, diagrama Fish Bone ș.a. Astfel în urma efectuării acestor cercetări s-a
propus o serie de soluție la problemele pe care le întâmpina întreprinderea în
activitatea sa.
Totodată s-a efectuat studiu de caz a utilizării timpului a inginer la lucrări de
proiect și deviz în cadrul companiei F.P.C. ”Stayer” S.R.L. S-au propus o serie de
recomandări privind eficientizarea utilizării timpului.

14