Sunteți pe pagina 1din 14

LICEUL TEHNOLOGIC NR.

1 PRUNDU

RAPORTUL EVALUĂRII INIŢIALE


CLASA PREGĂTITOARE
2017-2018

Aplicarea testelor

Instrumentul de evaluare se adresează elevilor din clasa PREGĂTITOARE .

Acesta a urmărit evaluarea competenţelor pe care elevii le-au însuşit în timpul

învăţământului preşcolar.

Evaluările au fost aplicate la clasă în perioada: 25-29 septembrie 2017.

Comunicare în limba română: 25.09.2016

Matematică şi explorarea mediului 28.09.2016

Timpul de lucru fiind pentru fiecare dintre acestea de 60 minute.

La finalul evaluării, pornind de la rezultatele obţinute, au fost constatate datele

statistice care vor fi prezentate mai jos alături de testele şi baremele de evaluare şi

notare utilizate:
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI/ELEVEI:............................................................

FIŞĂ DE EVALUARE INIŢIALĂ, CLASA PREGĂTITOARE-C.L.R.

1. Uneşte personajul cu povestea din care face parte.

2. Trasează sub fiecare cuvânt ilustrat tot atâtea liniuţe orizontale câte silabe are.
3. Uneşte imaginea cu litera corespunzătoare cuvântului ilustrat.

4. Taie personajele rele (negative) şi colorează personajele bune (pozitive).

5. Desenează câteva elemente de toamnă.


BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE:

PARTEA I
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

PERFORMANŢĂ
Nr. Crt. ITEMUL REALIZAT ÎN CURS DE
REALIZARE
1. Denumirea imaginilor 15
2. Uneşte personajul cu povestea din care face 15
parte
3. Despărţirea cuvintelor în silabe 15
4. Recunoaşterea cuvintelor formate dintr-o 13 2
singură silabă
5. Recunoaşterea sunetelor iniţiale din cuvânt 10 5
6. Personajele rele / personajele bune 15
7. Desenează câteva elemente de toamnă 15

PARTEA a II-a
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

PERFORMANŢĂ
Nr. Crt. ITEMUL REALIZAT ÎN CURS DE
REALIZARE
8. Scrierea semnelor grafice corect, lizibil, 12 3
îngrijit, respectând spaţiul grafic

Nr NUMELE ŞI PRENUMELE Item Item 6 Item 7 Item 8


Item 2 Item 3 Item 4 Item 5
crt ELEVULUI 1
1 Anghel Mirel Alexandru R R R R R R R R
2 Badalan Miriam Rahela R R R R R R R R
3 Burgui Robert Ionut R R R R C.R R R R
4 Burgui Valeriu Anton R R R R C.R R R R
5 Dan Antonio Marian R R R R R R R R
6 Dima Ana-Maria R R R R R R R C.R
7 Dima Denisa Gabriela R R R R C.R R R C.R
8 Dima Mario Valentin R R R C.R C.R R R C.R
9 Doaga Razvan Ionut R R R R R R R R
10 Dudulan Andrei Ionut R R R R R R R R
11 Fudulu Stefan Andrei R R R R R R R R
12 Galbinisteanu Cosmin R R R C.R C.R R R R
13 Iordan Daniel Cristian R R R R R R R R
14 Mihai Raluca Ana - Maria R R R R R R R R
15 Olteanu Mihaela Nicola R R R R R R R R
Florina

INTERPRETAREA REZULTATELOR

Elevii în majoritate au abilităţi de comunicare specifice copiilor de 6 ani :


- sunt capabili să asculte şi să înţeleagă limbajul vorbit;
-au demonstrat capacitatea de a vorbi coerent şi a comunica eficient cu copiii şi adulţii;
- utilizeză un vocabular bogat şi progrese în vorbire;
- vorbesc corect gramatical şi pronunţă corect cuvintele;
- sunt capabili să folosească un limbaj expresiv;
- demonstrează înţelegerea sunetelor limbii sunt conştienţi de conceptul de mesaj scris şi
semnificaţia lui;
- utilizează diferite modalităţi de comunicare grafică: desene, semne, forme, pregrafisme;
Sunt întâlnite mici dificultăţi în ceea ce priveşte utilizarea cuvintelor noi în contexte
adecvate, recunoaşterea şi numirea sunetelor iniţiale, mediane şi finale, precum şi la identificarea
semnelor de punctuaţie;

MĂSURI PEDAGOGICE AMELIORATIVE

Pentru a maximiza dezvoltarea programelor educaţionale şi a experienţelor educaţionale ale


elevilor la comunicare in limba romana se recomandă :
-încurajarea conversaţiilor, povestirilor între copii;
-propunerea unor jocuri prin care elevi adresează verbal întrebări şi răspund prin limbaj non-
verbal;
-oferirea unor sarcini de grup care solicită utilizarea unor cuvinte noi, fie pornind de la unele
imagini, cărţi, materiale, fie valorificand contexte precedente, fie prin exploatarea unor situaţii
spontane din activitatea zilnică;
-aprecierea utilizării de cuvinte noi şi extinderea discuţiilor utilizand aceste cuvinte;
-încurajarea jocurilor lingvistice ale copiilor: combinarea de sunete, silabe ritmice;
-implicarea elevilor în jocuri de recunoaştere a obiectelor, materialelor care încep cu acelaşi
sunet;
MAEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI/ELEVEI:............................................................

EVALUARE INIŢIALĂ,CLASA PREGĂTITOARE-M.E..M.

1. Uneşte mulţimea de obiecte cu cifra corespunzătoare.

2. Colorează atâtea inimioare câte vă arată cifra.

3. Formează prin încercuire mulţimi de obiecte identice după care colorează cifra
coresponzătoare.
4. Colorează fructele şi încercuieşte legumele.

5. Colorează organul care ne ajută să auzim şi încercuieşte-l pe cel care ne ajută să mirosim.
6. Desenează animalul favorit.
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE:

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

PERFORMANŢĂ
Nr. Crt. ITEMUL
REALIZAT ÎN CURS DE
REALIZARE
1. Uneşte mulţimea de obiecte 15
2. Recunoasterea cifrelor 11 4
3. Colorează atâtea inimioare câte vă arată cifra 14 1
4. Formează prin încercuire mulţimi de obiecte identice 13 2
după care colorează cifra coresponzătoare
5. Colorează fructele şi încercuieşte legumele 15
6. Colorează organul care ne ajută să auzim şi 15
încercuieşte-l pe cel care ne ajută să mirosim
7. Desenează animalul favorit 15

Nr NUMELE ŞI PRENUMELE Item 6 Item 7


Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5
crt ELEVULUI
1 Anghel Mirel Alexandru R R R R R R R
2 Badalan Miriam Rahela R R R R R R R
3 Burgui Robert Ionut R R R R R R R
4 Burgui Valeriu Anton R R R R R R R
5 Dan Antonio Marian R R R R R R R
6 Dima Ana-Maria R C.R R R R R R
7 Dima Denisa Gabriela R C.R C.R R R R R
8 Dima Mario Valentin R C.R R C.R R R R
9 Doaga Razvan Ionut R R R R R R R
10 Dudulan Andrei Ionut R R R R R R R
11 Fudulu Stefan Andrei R R R R R R R
12 Galbinisteanu Cosmin R C.R R C.R R R R
13 Iordan Daniel Cristian R R R R R R R
14 Mihai Raluca Ana - Maria R R R R R R R
15 Olteanu Mihaela Nicola R R R R R R R
Florina

INTERPRETAREA REZULTATELOR

Au demonstrat abilitatea de a investiga şi a descoperi; au demonstrat cunoaşterea


conceptelor de mărime şi formă; au realizat operaţii de grupare, clasificare, măsurare; au fost
capabili să explice fenomene, să facă predicţii, să rezolve probleme; au fost capabili să numească
unele caracteristici ale lumii vii (plante şi animale).

MĂSURI PEDAGOGICE AMELIORATIVE


În vederea însuşirii comportamentului in cadrul acestei discipline , se propun următoarele:
-oferirea posibilităţii elevilor de a experimenta;
-încurajarea jocurilor de construcţii în grupuri mici sau individual pentru a exploata relaţiile
spaţiale, poziţionarea pieselor;
-încurajarea utilizării de numere în jocurile simbolice;
-oferirea oportunităţii de a alege un obiect dintr-un şir de obiecte, numindu-i ordinea;
-crearea de noi oportunităţi in care să utilizeze formele geometrice, numind formele;
- propunerea unor probleme simple elevilor şi oferirea posibilităţii de gasi soluţii;
-stimularea observării fenomenelor pentru a înţelege relaţiile dintre ele;
-organizarea unor plimbări şi excursii pentru a observa caracteristicile mediului şi modul în care
acesta este îngrijit
GRILĂ DE EVALUARE INIŢIALĂ
DEZVOLTARE FIZICĂ, SOCIO-EMOŢIONALĂ, COGNITIVĂ, A LIMBAJULUI ŞI COMUNICĂRII; DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR ŞI
ATITUDINILOR ÎN ÎNVĂŢARE

EVALUARE INIŢIALĂ
CLASA PREGĂTITOARE

Burgui Valeriu Anton


Burgui Robert Ionut

Dima Ana-Maria

Dudulan Andrei Ionut


Fudulu Stefan Andrei

Mihai Raluca Ana-Maria


Olteanu Mihaela Nicola Florina
Anghel Mirel Alexandru

Dan Antonio Marian


Badalan Miriam Rahela

Dima Denisa Gabriela


Dima Mario Valentin

Galbinisteanu Cosmin
Iordan Daniel Cristian
Doaga Razvan Ionut
Numele elevului/
elevei
Nr.
Crt Comportame Detalieri
nt

Percepe obiectele corect: + + + + + + + + + + + + + + +


forma, mǎrime,culoare
1. Senzorio- Prezintǎ o nevoie + + + + + + + + + + + + + + +
motor accentuatǎ de mişcare
Reuşeşte sǎ decupeze + + + + + + + + + + + + + + +
Coloreazǎ fǎrǎ a depǎşi + + + + + + + ~ + + + ~ + + +
conturul
Deseneazǎ dupǎ contur + + + + + + + + + + + + + + +
Recunoaşte partea + + ~ ~ + ~ ~ ~ ~ + + ~ + + +
2. Învǎţarea stângǎ/dreaptǎ a propriului
perceptivǎ corp
Recunoaşte aceleaşi + + + + + + + + + + + + + + +
segmente la unul din colegi
Comparǎ obiectul corect + + + + + + + + + + + + + + +
Înţelege întrebarea şi dǎ + + + + + ~ + ~ + + + ~ + + +
rǎspunsuri simple
Poate construi propoziţii + + + + + + + + + + + + + + +
3. Povesteşte o + + + + + + + + + + + + + + +
Comporta întâmplare/poveste
ment verbal Are un vocabular bogat + + + + + + + + + + + + + + +
Are o pronunţie corectǎ + + + + + ~ ~ + + + + ~ + + +
Foloseşte corect pluralul + + + + + + + + + + + + + + +
Stabileşte nr. de cuvinte din + + + + + + + + + + + + + + +
propoziţie
Desparte cuvintele în silabe + + + + + + + + + + + + + + +
Poate spune cu ce sunet ~ ~ ~ ~ + ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ + + +
începe un cuvânt
Are capacitatea de a se + + + + + + + + + + + + + + +
concentra 15 minute
Poate discrimina corect + + + + + + + + + + + + + + +
auditiv
Poate discrimina corect + + + + + + + + + + + + + + +
4. Comporta vizual
ment cognitiv Poate discrimina corect + + + + + + + + + + + + + + +
kinestezic
Explicǎ utilitatea a 5 + + + + + + + + + + + + + + +
obiecte
Defineşte 3 obiecte + + + + + + + + + + + + + + +
Recunoaşte culorile + + + + + + + + + + + + + + +
Recunoaşte figurile + + + + + + + + + + + + + + +
geometrice
Grupeazǎ obiecte + + + + + + + + + + + + + + +
Cunoaşte cifrele + + + + + ~ ~ ~ + + + ~ + + +
Numǎrǎ pânǎ la 10 + + + + + ~ + ~ + + + ~ + + +
Îşi stǎpâneşte + + + + + + + + + + + ~ + + +
impulsivitatea
5. Comunicǎ uşor cu alte + + ~ + + + + + + + ~ + + + +
Comporta personae
ment socio- Respectǎ adulţii + + + + + + + + + + + + + + +
afectiv Îşi ajutǎ colegii + + + ~ + + + + + + + + + + +
Îşi recunoaşte numele + + ~ + + + ~ + + + + ~ + + +
Efectueazǎ calcule simple + + + + + + + + + + + + + + +

+ Mulţumitor
~ Cu sprijin
- Nerealizat
RAPORT ÎN URMA EVALUĂRII INIŢIALE
2016-2017

CLASA PREGĂTITOARE

NR. DE ELEVI
NR. DE
CARE AU
CLASA DISCIPLINA ELEVI
SUSŢINUT
ÎNSCRIŞI
TESTUL
Pregătitoare Comunicare în 15 15
limba română

Pregătitoare Matematică şi 15 15
explorarea
mediului
Inv. Ulezu Diana Marinela