Sunteți pe pagina 1din 3

Semnătura mecanicului ..……..........…….................


OTF...............................................................

la data ...........................................
Emitent ...................................................

Înapoiat foaia de parcurs


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ### Cod unitate###
###
###
###
### 18

FOAIE DE PARCURS Seria nr. anul


Cod
locomotivă
Cod
document 1
de domiciliu
locomotivă
Regim
de lucru
Cap. I

Predarea sau Mecanic Mecanic aj. IEŞIREA LOCOMOTIVEI LA POST CONTROL INTRAREA LOCOMOTIVEI LA POST CONTROL
remizarea Prezentarea Ieşirea echipei s.s.Agent post control Personal
ziua luna s.s. Agent post control ziua luna Staţionat
anterioară a echipei la serviciu din serviciu stat în
cu motorul
rezervă
locomotivei (min)
oprit (min)

ziua luna ora min. Nr. matricol ziua luna ora min. ziua ora min. ora min. ora min.

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
### 57 58 59### 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
……….

PERSONAL CARE ÎNSOŢEŞTE TRENUL REGIA PERSONALULUI DE LOCOMOTIVĂ Minute


De la Disp.R
Numele şi prenumele Funcţia Unitatea Nr. tren La staţia Nr. tren
C
Staţia de plecare Data plecării Ora plecării Staţia de sosire Ora sosirii s.s. Şef tură (IDM) Regie Aşteptare
staţia
PARCURS

ODIHNA PERSONALULUI DE LOCOMOTIVĂ Intrat în odihnă Încheiat odihna 71 72 73 74 75 76


Personal în practică Dormitorul
Nr. …………….

Prezentat Terminat Data Ora Data Ora

Data Ora Data Ora


Sunt odihnit şi în stare
Verificarea stării generale ora min
normală
Apt/ inapt Precizări privind siguranţa circulaţiei
PREDAT s.s. Şef Tură (I.D.M) PRIMIT s.s. Şef Tură (I.D.M) Mecanic

Mecanic aj.

Personal în practică
(matca)

MENŢIUNI ASUPRA TRENURILOR s.s. Şef tură (IDM)

PERSONAL DE TRACŢIUNE ŞI CELELALTE LOCOMOTIVE ÎN ACŢIUNE


DE

Poziţia locomotivei în
Nr. tren Mecanic Unitatea de domiciliu/ OTF Cod locomotivă De la staţia La staţia
tren
Seria

Semnătura I.D.M. Revizor tehnic de vagoane Mecanic


FOAIE

UNICAT UNICAT UNICAT


Nr. bon

Nr. bon

Nr. bon
Data Data Data
Seria şi nr. Cod unitate de Seria şi nr. Cod unitate de Seria şi nr. Cod unitate de
Cap. IV

Cod locomotivă Cod gestiune ziua luna Cod locomotivă Cod gestiune ziua luna Cod locomotivă Cod gestiune ziua luna
doc

doc

doc
cod

cod

cod
foii de parcurs domiciliu locom foii de parcurs domiciliu locom foii de parcurs domiciliu locom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
la data………………..

3 1 3 2 3 3
Predat foaia de parcurs pentru trenul nr.: …………………….

Preg

Preg

Preg
Denumire articol Cod articol Cantitate Denumire articol Cod articol Cantitate Denumire articol Cod articol Cantitate
Emitent .............................................................................

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
### 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
### 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Semnătura mecanicului .....……….....................…
Locomotiva..........................................................
Denumirea operatorului de transport feroviar

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
### 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Mecanic Gestionar Mecanic Gestionar Mecanic Gestionar


Mecanicului ………………………………
Emitent ..............................................................................

1 2 3 4 5 6 7 9###
### ### * Pentru trenurile de călători se înscriu locuri cls. I a
Cod Cod
Seria nr. anul locomotivă document 2 ** Pentru trenurile de călători se înscriu locuri cls. II a

Cap. II

COMPLETEAZĂ I.D.M COMPLETEAZĂ DEPOUL COMPLETEAZĂ I.D.M


Multiplă
Nr. Crt.

Expediere Destinaţie Masa netă Osii Trecere Opriri Opriri st. Trecere Opriri Masa frânată

Lungime tren
tracţiune

Număr
opriri
Staţ. în Man front. reg st. Th. front. reg st. Th.

Ruta
Poz. Loc.

Poz. Loc
Număr tren Plecare Sosire Tone brute Marfă Th. Reg.
parcurs (min.) Reg. I Reg.

Conf

Conf
Cod staţie Cod staţie Călători Marfă Serv. Cls. II ** după livret de fapt
ora min ora min Goale Încărc. ora min * ora min III

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###59 60###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###79###
###
###
###
###
###
###
###
###
###automat de mână automat de mână

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

Staţ.
Denumire staţie sau punct de Sosire Plecare Man. MENŢIUNI LA ÎNDRUMARE/ Staţ.
Denumire staţie sau punct Sosire Plecare Man. MENŢIUNI LA ÎNDRUMARE/
Cap. III

motor Nr. tren motor Nr. tren


secţionare ora min ora min (min.)
oprit SOSIRE oprit de secţionare ora min ora min (min.) SOSIRE

Preg
Preg

Preg
cod doc

cod doc

cod doc
Nr.bon

Nr.bon

Nr.bon