Sunteți pe pagina 1din 4

CENTRUL NAŢIONAL ISSN

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI


Bd. Unirii nr. 22, sect. 3, cod 030833
Bucureşti - ROMANIA
Bucuresti, 24.07.2014

Ce este codul ISBN?


Codul ISBN reprezintă numărul internaţional standardizat al cărţii.

Este întotdeauna format din 13 cifre grupate în 5 segmente de lungimi variabile, separate
de cratimă:

prefix 978 – identifică producţia editorială de carte la nivel internaţional;


 codul de ţară – indică grupul naţional, lingvistic sau geografic. Acest segment
desemnează grupul lingvistic (limba) editorului, şi nu limba în care este publicată
cartea; 973 si 606 identifică editorii din România
 codul de editură – identifică editorul documentului. Lungimea sa variază în funcţie
de numărul lucrărilor publicate de editor;
 număr de identificare a documentului – numerotează documentul printre publicaţiile
editorului;
 cifra de control – este ultima cifră a codului ISBN. Aceasta permite verificarea
validităţii codului ISBN.
Avantajele folosirii codului ISBN sunt:
 identificarea unică a documentelor în baze de date bibliografice evitând astfel
confuzia între titlurile identice sau între ediţiile aceluiaşi titlu publicate în formate
diferite (tipărit, CD-ROM, online);
 identificarea unică a editurilor în baze de date bibliografice evitând astfel confuzia
între editurile cu aceeaşi denumire;
 facilitarea operaţiilor de gestiune a stocurilor de carte în biblioteci, edituri, librării,
agenţii de difuzare;
 achiziţia, gestiunea şi distribuţia cărţilor pe baza codului ISBN;
 participarea la programul CIP (Catalogarea înaintea Publicării).

Centrul Naţional ISBN


Centrul Naţional ISBN a fost înfiinţat în anul 1989, iar din 1996 funcţionează în cadrul
Bibliotecii Naţionale a României, sub asistenţă de specialitate oferită de Agenţia
Internaţională ISBN de la Londra.

Principalele responsabilităţi ale Centrului Naţional ISBN sunt:


 înregistrarea editurilor;
 acordarea codurilor ISBN pentru edituri;
 acordarea codurilor ISBN pentru persoanele fizice sau juridice care editează lucrări
în regie proprie;
 organizarea şi actualizarea bazei de date a editorilor din România şi a codurilor
ISBN alocate acestora;
 raportarea la Agenţia Internaţională ISBN a activităţii editoriale naţionale spre a fi
inclusă în Registrul Internaţional al Editorilor – The Global Register of Publishers;
 realizarea şi distribuirea materialelor informative şi de promovare în scopul
implementării corecte a sistemului ISBN în România, în acord cu politica şi strategia
Agenţiei Internaţionale ISBN;
 realizarea instructajelor cu editorii privind modul de folosire a codurilor ISBN.

Toate serviciile oferite de Centrul Naţional ISBN sunt servicii specializate şi gratuite.

Categorii de documente care primesc cod ISBN

Sunt identificate prin cod ISBN documentele editate pe teritoriul României, accesibile
publicului larg, care nu sunt personalizate şi nu apar cu periodicitate sub acelaşi titlu:

 cărţi şi broşuri tipărite;


 cărţi şi broşuri electronice offline (CD-ROM sau DVD-ROM) sau online;
 cărţi şi broşuri în alfabet Braille;
 cărţi audio pe casete, CD-ROM sau DVD-ROM;
 publicaţii microformate;
 atlase şi hărţi geografice;
 copii digitizate ale publicaţiilor monografice tipărite;
 programe de calculator educaţionale sau didactice;
 publicaţii multimedia în care principalul constituent este un text scris .

Categorii de documente care nu primesc cod ISBN


 publicaţii periodice;
 partituri muzicale;
 înregistrări muzicale;
 documente cuprinzând informaţii de natură efemeră (de exemplu
materialele publicitare, orare, jurnale, agende);
 lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie şi teze de doctorat nepublicate;
 tipărituri fără pagină de titlu sau text însoţitor;
 documente personale (curriculum vitae etc);
 documente interne instituţionale (proceduri de lucru, regulamente, fişe de
post, planuri de lecţie, cataloage şcolare etc)
 felicitări;
 programe de calculator, altele decât cele educaţionale sau didactice;
 corespondenţă electronică;
 jocuri;
 website-uri, weblog-uri;
 motoare de căutare.

CE ESTE ISSN-ul si ISSN-L?

Codul ISSN permite identificarea titlului unei publicatii in serie,inregistrat sub o


forma standardizata numita “titlu cheie”.
ISSN = International Standard Serial Number (Numar International Standardizat al
Publicatiilor Seriale) este un cod standardizat format din 8 caractere, dintre care 7 sunt
cifre, iar ultimul, avand rol de control, este fie cifra, fie X.

ISSN-ul este valabil numai pentru titlul caruia i-a fost acordat. Orice modificare a titlului
atrage dupa sine acordarea unui nou ISSN.
Suplimentele, editiile în alte limbi precum si editiile electronice vor primi ISSN-uri proprii.
Codul ISSN de legatura sau ISSN-L permite legatura dintre editiile unei resurse continue,
pe suporturi media diferite (print, CD-ROM, online). ISSN-L este definit prin noul
standard ISO 3297. ISSN-L este codul desemnat de reteaua ISSN pentru a reuni toate
editiile pe suporturi media diferite, ale unei resurse continue. Unei resurse continue îi va fi
asociat numai un singur cod ISSN-L, indiferent cate editii pe suporturi media diferite exista
pentru aceasta resursa. ISSN-L este un cod lizibil atat cu ochiul liber cat si in format
electronic.
Modificarile privind numele editorului, periodicitatea, locul de aparitie nu impun
acordarea unui alt ISSN, dar semnalarea lor catre Centrul National ISSN este obligatorie.

Care sunt publicatiile care pot primi ISSN si ISSN-L?

Ziarele, revistele, anuarele, darile de seama, rapoartele si colectiile de carti, adica


orice publicatii ce apar sub acelasi titlu si au o durata de aparitie nedeterminata, indiferent
de suportul fizic (hartie, microfilm, CD-ROM, publicatii electronice) sunt identificate prin
codul ISSN.

Calendarele, cataloagele de firma, publicatiile de mare si mica publicitate,


programele TV, paginile web personale sau ale firmelor, motoarele de cautare, chat-urile,
serviciile media si de stiri, weblog-urile nu primesc coduri ISSN.

ISSN-L se genereaza pentru toate editiile unei resurse continue, pe suporturi media
diferite (print, CD-ROM, online).
Care sunt avantajele folosirii ISSN-ului si a ISSN-L?

ISSN-ul este folosit pentru gestionarea automatizata a publicatiilor seriale. Este o


cheie de acces si un mijloc de control foarte sigur.
Pentru editori, el permite o identificare rapida a comenzii, faciliteaza relatiile cu
angrosistii de carte, librari si distribuitori.
Pentru biblioteci si centre de documentare, el faciliteaza operatiile de identificare,
achizitii, imprumut si schimb.
Pentru cercetatori, bibliografi si cadre didactice citarea titlurilor se poate face cu mai
multa certitudine, mai ales in caz de omonimie.
Codul ISSN asigura baza pentru calculul codului de bare.
Codul ISSN impreuna cu URN-ul formeaza un identificator unic pentru publicatiile
electronice.

Publicatiile seriale inregistrate la Centrul National ISSN sunt introduse automat in baza
de date a Bibliotecii Nationale, in bibliografia nationala de publicatii seriale. Periodic, baza de
date nationala este transmisa la Centrul International ISSN, unde se editeaza Registrul ISSN
(pe CD-ROM si on-line), ce contine toate publicatiile purtatoare de ISSN din lume. Acest
registru este sursa de informatii cea mai importanta pentru toate cataloagele internationale de
publicatii seriale.
Codul ISSN identifica publicatiile periodice, in mod unic, la nivel international. El nu
asigura protectie privind dreptul de autor si nu confera exclusivitate pe titlul respectiv. Nu are
valoare juridica si nu confera scutiri de taxe de orice fel (TVA, taxe postale, taxe vamale etc).
Codul ISSN-L faciliteaza cautarea, regasirea si livrarea pentru toate editiile pe suporturi
media diferite ale unei resurse continue, pentru servicii ca Open URL, cataloage de bilioteca,
motoare de cautare sau baze de date.

Cum se inscrie codul ISSN si codul ISSN-L?

ISSN-ul este comunicat editorului in scris. El va fi inscris pe ecranul de prezentare,


alaturi de titlul publicatiei, sub forma ISSN XXXX-XXXX, in caseta redactionala/ pagina
de contact sau redactie sau intr-un alt loc, la alegerea Dvs, vizibil, usor de reperat.
O prezentare corecta garanteaza identificarea cu precizie a fiecarei publicatii.
Codul ISSN si ISSN-L vor fi tiparite unul sub celalalt, in forma indicata de standard,
fie pe coperta, fie in caseta redactionala, fie intr-un alt loc vizibil.
In cazul resurselor continue pe suport electronic, codurile ISSN si ISSN-L vor fi
tiparite pe ecranul de prezentare, alaturi de titlu.

BIBLIOTECA NATIONALA A ROMANIEI


Centrul National ISSN
Bd. Unirii, nr. 22, sect. 3, cod 030833, Bucuresti