Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 ”Investeşte

în oameni !”
Axa prioritară 5 „Promovareamasurilor active de ocupare”. Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltareasiimplementareamasurilor active de ocupare”.
Titlul proiectului:“Oportunitati sporite pentru someri si persoanele in cautarea unui loc de munca, din regiunile Centru si Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piata a
muncii moderna, flexibila si inclusiva”. Nr. Contractului:POSDRU/125/5.1/S/126058.

Barem de corectare
Test – Practică
Receptarea mesajului oral in comunicare

Subiect 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Corect a b c c c a b b b

Punctaj 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 punct se acordă din oficiu.

Lector: Gabriel Barbulet