Sunteți pe pagina 1din 1

Iunie, 2018

Citește cu atenție următorul text, scrie apoi răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:

Un brotăcel alerga ţopăind spre casă cât de repede putea. Când a văzut un broscoi mare şi bătrân stând
lângă iaz, brotăcelul a strigat:
—Tocmai am văzut un monstru îngrozitor! Era la fel de mare ca un munte. Avea o coadă lungă şi coarne
pe cap. Uite-l chiar acolo, în luncă!
Broscoiul bătrân s-a uitat.
—A, nu e nici un monstru, a răspuns el. E doar boul fermierului. Nu e atât de mare. Aş putea să mă fac
cu uşurinţă la fel de mare ca el. Priveşte!
Broscoiul bătrân a respirat adânc, adânc şi şi-a umflat pieptul. Apoi a întrebat:
—Este boul la fel de mare ca mine?
—A, mult mai mare, a răspuns brotăcelul.
Broscoiul bătrân a respirat din nou adânc, adânc şi s-a umflat şi mai mult.
—Este boul la fel de mare ca mine?
—A, mult mai mare, a răspuns brotăcelul.
Aşa că broscoiul bătrân a respirat din nou foarte, foarte adânc. S-a umflat şi s-a umflat, şi mai mult ca
înainte.
—Sunt sigur că boul nu este la fel de mare cum sunt eu acum!
Doar că atunci POC! – a plesnit!
Brotăcelul s-a gândit:
—Ce neghiob! A încercat să devină mai mare decât era, iar acum nu a mai rămas nimic din el. (Esop,
Broscoiul și boul)

1. Formulează o părere despre hotărârea broscoiului de a deveni mult mai mare decât era.
2. Formulează două idei care se desprind din textul dat.
3. Identifică o trăsătură morală a broscoiului și ilustreaz-o cu o secvență din text.
4. Explică, în 20-30 de cuvinte, sensul enunțului: —Tocmai am văzut un monstru îngrozitor! Era la fel de
mare ca un munte.
5. Încercuiește, în secvenţa următoare, cuvintele care sunt subiecte și predicate: Un brotăcel alerga ţopăind
spre casă cât de repede putea. Când a văzut un broscoi mare şi bătrân stând lângă iaz, brotăcelul a
strigat (…)
6. Transcrie două substantive, două adjective și două verbe din prima replică a textului.
7. Alcătuiește enunțuri în care să existe:
a. adjectiv (masculin, plural) + substantiv + verb (persoana a II-a, singuar); 3 puncte
b. substantiv (singular) + pronume (genul feminin, numărul plural) + verb (plural); 3 puncte
c. pronume (feminin,plural) + verb (numărul singular) + substantiv (masculin, plural); 3 puncte
d. substantiv (plural)+ substantiv (plural) + verb (singular). 3 puncte

PARTEA a II-a 20 de puncte


Scrie un text de 80-120 de cuvinte în care să relatezi o întâmplare imaginară ai cărei protagoniști să fie
brotăcelul și boul fermierului. Vei avea în vedere următoarele cerințe:
- să precizezi spațiul și timpul întâmplării;
- să incluzi cel puțin un element de creativitate;
- să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
- să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.
Vei primi 14 PUNCTE PENTRU REDACTAREA ÎNTREGII LUCRĂRI (unitatea compoziției – 2 p.;
coerența textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 p.; ortografia
– 3 p.; punctuația – 3 p.; asezarea corectă a textului în pagină – 1 p., lizibilitatea – 1 p.).
(adaptare după Călin Gruia, Nuielușa de