Sunteți pe pagina 1din 1

Calendar

estimativ de lansare apeluri de selectie pentru anul 2018 -Asociatia GAL Muscel- modificat varianta 06
DECEMBRIE IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE

Nr. proiecte Valoarea


PAGINA DE
selectate la proiectelor OBSERVATII
INTERNET GAL Măsura Suma ce Suma ce Suma ce Suma ce Suma ce Procent din nivelul GAL selectate
Alocarea va fi Suma ce va Suma ce va Suma ce va Suma ce va fi va fi va fi va fi va fi Suma ce va Suma ce va Suma ce va Suma ce va Total Sumă Alocarea
Denumire Financiară a Lansată fi Lansată fi Lansată fi Lansată Lansată Lansată Lansată Lansată Lansată fi Lansată fi Lansată fi Lansată fi Lansată Lansată pe Financiară a
Nr.crt GAL Județul SDL (2017) (2018) (2018) (2018) (2018) (2018) (2018) (2018) (2018) (2018) (2018) (2018) (2018) Măsuri (2017) SDL
M3A 0.00 0.00 151 106.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.06 1 99 996.00
M4A 0.00 0.00 0.00 160 976.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.52 2 40 000.00

nr. proiectelor
M4B 0.00 168 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.85 selectate
pentru
ASOCIAȚIA 6 168 000.00 finantare
Argeș, www.galmusc valoare
1 GAL 2 140 792.92 M4C 0.00 555 310.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.94
Dâmbovița el.ro 3 331 863.70 publica
MUSCEL
M5A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M5B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M5C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M5D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2140792.92 0 723 310 151 106 160 977 0 320 000 690 000 95 400 0 0 0 0 2 140 792.92 100.00% 12 639 859.70

Anexa la Decizia nr.9/29.06.2018