Sunteți pe pagina 1din 4

Respirația și exercitarea ei con

ș
tientă
”Respira
ț
i a e s t e o f o r mă d e n u t r i
ț
ie
ș
ia
ș
a cum mâncăm trebuie să mestecăm încet, la fel când respirăm
trebuie să “mestecăm” aerul.
Când inspirăm, trebuies ă r e
ț
inem aerul mult timp până când plămânii (care sunt un fel de
stomac) auasimilat complet substan
ț
ele nutritive.
Dacă eliminăm aerul prea rapid, eliminăm în acela
ș
i timp toate aceste substan
ț
e, chiar înainte ca plămânii să poată re
ț
inetoate aceste elemente utile.
DESCRIEREA UNOR EXERCI
Ț
II
1.
Astupa
ț
i nara stingă
ș
i inspira
ț
i profund aerul prin nara dreaptă numărândpatru timpi.
2.
Ț
ine
ț
i-vă respira
ț
ia 16 timpi.
3.
Astupa
ț
i nara dreaptă
ș
i expira
ț
i prin nara stângă numărând 8 timpi.
4.
Reîncepe
ț
i exerci
ț
iul inversând:
5.
Astupa
ț
i nara dreaptă
ș
i inspira
ț
i aerul prin nara stângă 4 timpi.
6.
Ț
ine
ț
i-vă respira
ț
ia 16 timpi.
7.
Astupa
ț
i nara stângă
ș
i expira
ț
i pe dreapta 8 timpi.Exercitiul se repeta de 6 ori pentru fiecare nară.Cei
care pot vor dubla timpii: 8-32-16.
Prin respira
ț
i e p r o f u n d ă vă p u t e
ț
i vi n d e c a s i s t e m u l n e r vo s

ș
i mu l t e a l t e b o l i . Medicii vă vor prescrie injec
ț
i i d e c a l c i u , d e i o d , d e s o d i u e t c . p e n t r u a vă d a e l e m e n t e l e
c a r e vă l i p s e s c , î n t i m p c e I n i
ț
ia
ț
ii vă vor sfătui să lua
ț
i a c e s t e e l e me n t e î n s t a r e e t e r i c ă p r i n r e s p i r a
ț
ie. Metoda este foarte simplă,
respira
ț
i concentrâdu-vă pe ideea că sunte
ț
i pe cale să prelua
ț
i remediul care vă lipse
ș
te
.Da, fiindcă organismul
ș
t i e f o a r t e b i n e d e c e a r e n e vo i e , e l c o n
ț
ine o întreagăechipă de chimi
ș
ti perfect competen
ț
i, capabili să extragă din aer substan
ț
elenecesare.Iată de ce discipolul nu trebuie să caute neapărat
medicamentele la farmacie.El
respiră cu dragoste
ș
i cu convingerea absolută
că este pe cale să extragă dinspa
ț
iu elementele care-i sunt necesare.Dar
prin respira
ț
ie
ve
ț
i putea de asemenea să
extrage
ț
i for
ț
a
ș
i particulele dinlumea superioară, adică lumină, pace
ș
i toate elementele vivifiante.
Deci, cândrespira
ț
i trebuie să încerca
ț
i să atrage
ț
i e l e m e n t e l e s p i r i t u a l e d e c a r e a ve
ț
inevoie, în func
ț
ie de starea în care vă afla
ț
i.”-
{Maestrul O.M. Aivanhov