Sunteți pe pagina 1din 2

FISA POSTULUI: c

Domnul(a):…………………………………..

I Pozitia postului in structura organizatorica


1. Compartimentul
a. Denumirea compartimentului: Compartimentul Secretariat Administrativ
b. Ce posturi cuprinde: secretara, jurist consult, inginer
c. Cui ii este subordonat: Asistentului Manager
2. Postul
a. Cui ii este subordonat: Asistentului Manager
II Specificatia postului
1. Aptitudini
a. Competenta, profesionalism
b. Rezistenta fizica, psihica si mentala
c. Inteligenta practica ( sesizarea disfunctiilor din societate)
d. Disciplina, punctualitate, constiinciozitate
e. Spirit de initiativa, inovatie si creativitate
f. Politete, tact, discretie, sinceritate, confidentialitate,moralitate, fidelitate,
onorabilitate, onestitate si amabilitate.
g. Bun cunoscator al domeniului de activitate al firmei,
h. Bun organizator, tehnoredactor, translator.
2. Virsta: sa corespunda cerintelor de la pct. II .1.
3. Sexul: indiferent.
III Conditii de ocupare a postului
1. Studii necesare: Studii superioare.
2. Vechime: min 1 an in functia de secretara relatii publice.
3. Limbi straine: engleza, franceza, germana.
4. Alte conditii: flexibilitate in relatiile de serviciu, prezenta agreabila.
IV Relatii de serviciu ale postului
1. In cadrul firmei colaboreaza cu: asistentul manager, directorul general, directorul
tehnic, directorul economic, directorul comercial, seful AQ si celelalte persoane.
2. In afara firmei: cu persoanele fizice si juridice aflate in relatii de serviciu si cu toate
straturile publice.
V Rolul postului
Asigura interfata societatii cu toate straturile publice.
VI Obiectivele postului
Construirea si sprijinirea intelegerii si incredereii reciproce intre firma si opinia publica.
VII Sacinile postului
1 Primeste, inregistreaza, repartizeaza si preda corespondenta interna si externa,
2 Sa informeze opinia publica in contact cu societatea asupra aspectelor esentiale din activitatea
firmei, astfel incat sa castige increderea opiniei publice;
3 Sa provoace in randul angajatilor un sentiment de solidaritate a intereselor proprii cu cele ale
firmei;
4 Sa inoculeze convingerea ca firma este capabila sa satisfaca in cele mai bune conditii
necesitatile consumatorilor/clientilor in privinta produselor/serviciilor firmei;
5 Coordoneaza stabilirea necesarului de aprovizionat cu materiale de intretinere, rechizite si
materiale consumabile pentru toate compartimentele societatii;
Data: mai 2001
1
6 Urmareste mentinerea in stare de functionare a instalatiilor tehnice de paza si alarmare sesizand
imediat formatiunea de lucru si conducerea societatii in cazul aparitiilor unor defectiuni;
7 Organizeaza si urmareste condica de prezenta a personalului;
8 Redacteaza documentele aferente domeniului, si le transmite la destinatari prin fax, posta,
e-mail;
9 Asigura calitatea activitatilor desfasurate de compartimentele si personalul din subordine
conform SMQ.
VIII Deplasari curente
1. In raza localitatii firmei:cand e cazul la oficii de posta.
2. In afara localitatii firmei: -----.
IX Ce documente semneaza
Registrul de intrare si iesire a corespondentei, condica de expediere a corespondentei, registrul de
evidenta a audientelor, registrul de evidenta a sesizarilor etc.

Director General
Doctor ing. Adrian VOINU

Data: mai 2001


2