Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

- ELECTRICE -

Nr.crt. Indicativ Titlu Înlocuieşte

1. NP I 7-02
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu I 7-98
tensiuni până la 100 v c.a. şi 1500 v c.c.

2. I 43-89
Instrucţiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor care execută,
verifică şi predau la beneficiari instalaţii electrice, de automatizare,
încălzire şi ventilaţie, în zone cu pericol de explozie

3. NP 061 - 02
Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat
artificial din clădiri

4. NP 062-02
Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal

5. I 18/1-01
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice
interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie

6. GP 052-00
Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni până la 1000 v c.a. şi 1500 v
c.c.

7. I 20-00
I 20-94
Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului

8. PE 135-91 Instrucţiuni privind determinarea secţiunii economice a conductoarelor


în instalaţiile electrice de distribuţie de 1-110 kv

9. PE 134/2-96 Normativ privind metodologia de calcul a curenţilor de scurtcircuit în


reţele electrice cu tensiunea sub 1 kv

10. PE 104-93 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu


tensiuni peste 1000 v

11. PE 101-85 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi


transformatoare cu tensiuni peste 1kv.

12. PE 107-95 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice

13. PE 116-94 Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice PE 196-84

[top]