Sunteți pe pagina 1din 2

1.

SCOP

Prezenta procedură are drept scop stabilirea metodologiei de trasare –


materializare pe teren a datelor din proiect care indică definitiv traseul drumului.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică pentru trasarea drumurilor.

3. DEFINITII SI ABREVIERI

Specifice nu sunt

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

STAS1243-88 Teren de fundare. Clasificarea şi identificarea pãmânturilor


STAS1709/2/90 Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrãri de
drumuri. Prevenirea şi remedierea degradãrilor din îngheţ-dezgheţ. Prescripţii tehnice
STAS1913/1383 Teren de fundare.Determinarea caracteristicilor de compactare.
Încercarea PROCTOR
STAS 2914-84 Lucrãri de drumuri. Terasamente.Condiţii generale de calitate.
CD 155-2000 Instrucţiuni tehnice departamentale privind determinarea stãrii
tehnice a drumurilor moderne.

5. INSTRUCTIUNEA

5.1 Conditii prealabile

Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele;


- asigurarea documentelor de executie;
- verificarea conditiilor speciale, pamanturi sensibile la umezire, pamanturi contractile;
- instruirea personalului in executarea lucrarilor
- dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii;

5.2. Descrierea instructiunii


5.2.1. Generalitãţi:
-Înainte de începerea lucrãrilor de drumuri, pe baza proiectului de execuţie şi a
planului de trasare, trebuie sã se procedeze la operaţiunea de trasare, care cuprinde :
•materializarea în teren a traseului drumului;
•stabilirea poziţiei tuturor reţelelor edilitare în zona amprizei drumului.

-Trasarea se executã de cãtre un topometrist care predã responsabilului de


lucrare ţãruşii, acesta având obligaţia sã îi pãstreze în aşa fel încât sã evite deplasarea
lor în plan vertical şi orizontal.
-Topometristul trebuie sã cunoascã în detaliu activitatea cuprinsã în prezenta procedurã, putând
sã defineascã şi sã mãsoare cu claritate etapele.
-Documentele necesare pentru realizarea prezentei proceduri sunt:
•proiectul de execuţie
•planul de trasare
•caietul de sarcini
Pentru abordarea trasãrii unui drum sunt necesare scule topometrice adecvate.

5.2.2. Procedura propriu-zisa


-Funcţie de indicaţiile planului de trasare a profilului longitudinal şi a reperelor topometrice aflate
în zonã, se materializeazã pe teren urmãtoarele:
•axul drumuluii
•aliniamentele
•curbele
•cotele de nivel
-Trasarea se executã cu aparate topo şi se materializeazã în teren prin ţãruşi
metalici bine fixaţi la distanţele profilelor din proiect, dar nu mai mult de 50 m.
-Pe distanţe scurte, se executã trasarea folosindu-se numai jaloane.
-Cota pãrţii suiperioare a lungimii se fixeazã precis pe ţãruş în zona
postamentului, cu ajutorul nivelei.
-Pentru transmiterea cotelor pe distanţe scurte se foloseşte polobocul şi aţa.
-Ţãruşii intermediari se fixeazã cu ajutorul crucilor de nivel.

6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

Responsabilitatea efectuarii operatiilor revine sefului punctului de lucru si a


sefului de santier. Verificarea lucrarilor se face de catre responsabilul CQ care va
informa responsabilul tehnic cu executia de verificarile facute. Acesta va face
inregistrarile in dosarul lucrarilor verificate. Directorul general adjunct va notifica in scris
si alte responsabilitati, si daca sunt necesare functie de complexitatea si durata
executiei.

7. INREGISTRARI
Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor:
- proces verbal de lucrari ascunse
- proces verbal de trasare a lucrarilor
- proces verbal la recoltarea probelor de pamant

8. ANEXE
Specifice nu sunt