Sunteți pe pagina 1din 5

În prima zi, Dumnezeu a despãrþit

În a doua zi, Dumnezeu a fãcut


lumina de întuneric.
cerul ºi apa.
www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com
În a patra zi, Dumnezeu a fãcut
În a treia zi, Dumnezeu a fãcut soarele, luna ºi stelele.
pãmântul ºi plantele.
www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com
În a cincea zi, Dumnezeu a fãcut
pãsãrile ºi vieþuitoarele apelor. În a ºasea zi, Dumnezeu a fãcut
animalele ºi omul.
www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com
ªi a privit Dumnezeu toate câte a
fãcut ºi iatã erau bune foarte.

În a ºaptea zi, Dumnezeu s-a odihnit.


www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com
În a patra zi, Dumnezeu
În prima zi, Dumnezeu a În a doua zi, Dumnezeu În a treia zi, Dumnezeu a fãcut
despãrþit lumina de întuneric. a fãcut a fãcut soarele, luna ºi stelele.
cerul ºi apa. pãmântul ºi plantele.

ªi a privit
Dumnezeu toate
câte a fãcut
ºi iatã erau
foarte bune.
În a ºaptea zi,
În a cincea zi, Dumnezeu Dumnezeu s-a odihnit.
a fãcut În a ºasea zi, Dumnezeu a fãcut
pãsãrile ºi vieþuitoarele apelor. animalele ºi omul.
www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com

S-ar putea să vă placă și