Sunteți pe pagina 1din 1

Importanţa informaţiilor de tip cost în luare deciziilor Sesizând diferitele definiţii date

costurilor, Bourke afirmă că: „nu există un unic concept al costului valabil în toate circumstanţele.
Avem nevoie de diferite concepte de cost pentru diferite scopuri. Costurile au un înţeles practic
numai în relaţie cu obiectivele specifice pentru care este realizată evidenţa lor” (Bourke, P.F., 1969).
Noţiunile referitoare la costuri nu trebuie, deci, interpretate în mod absolut, pentru că ele, în
mod normal, necesită ca analizele şi estimările să fie făcute în contextul unei anumite situaţii şi într-
un anumit interval de timp. Sistemul informaţional al costurilor joacă un rol important în fiecare
organizaţie, în procesul elaborării deciziilor. O sarcină importantă a managementului este asigurarea
controlului asupra operaţiilor, proceselor, sectoarelor de activitate şi, nu în cele din urmă, asupra
costurilor. Deşi la atingerea obiectivelor unei organizaţii concură mai multe sisteme de control
(controlul producţiei, controlul calităţii, controlul stocurilor), sistemul informaţional al costurilor este
important deoarece monitorizează rezultatele celorlalte. Analiza detaliată a cheltuielilor, calculul
muncii depuse oferă o bază solidă pentru controlul financiar. Cunoaşterea costurilor reprezintă un
factor decisiv în vederea luării unor decizi sau planificării activităţilor viitoare. Analiza şi înregistrarea
datelor privind costurile activităţii trecute este numai o latură a contabilităţii costurilor. Managerii
sunt preocupaţi şi de costurile care vor apărea în viitor, nivelul acestora stând la baza unor decizii de
aprovizionare şi producţie, precum şi a unor politici de preţuri.

Un factor deloc de neglijat îl constituie eficienţa sistemului informaţional al costurilor. Astfel,


dacă informaţia oferită de acesta nu este folositoare pentru sprijinul deciziilor, nici pentru control ori
planificare, atunci care este valoarea ei? Pentru a nu ajunge la astfel de situaţii, sistemul trebuie să
satisfacă următoarele cerinţe:

• este sistemul adecvat pentru organizaţie din punctul de vedere al modului de producţie a
bunurilor şi / sau de prestare a serviciilor ?

• rapoartele, situaţiile, răspunsurile la întrebări, analizele care se constituie ca ieşiri ale


sistemului conţin informaţii relevante scopului propus?

• aceste ieşiri apar la intervale regulate şi destul de mici încât să li se asigure eficienţa? 27

• sunt aceste rapoarte, situaţii, analize, răspunsuri la întrebări adresate persoanelor


responsabile cu luarea deciziilor?

• informaţia prezentată este relevantă, suficient de detaliată şi exactă pentru scopul


urmărit?