Sunteți pe pagina 1din 72

AURORA MALL BUZAU SRL

REAMENAJARI INTERIOARE SI

EXTERIOARE LA CLĂDIREA EXISTENTA

SI EXTINDERE CENTRU COMERCIAL

AURORA SHOPPING MALL BUZAU

INSTALATII HVAC

PROIECT TEHNIC

SC RC VISIONINVEST SRL
Str. Piscului, nr.16
Sector 4, Bucuresti
Tel. 031 801 07 60

IUNIE 2018
FOAIE DE CAPAT

Obiectul contractului INSTALATII H.V.A.C.

FAZA PROIECT TEHNIC

Beneficiar AURORA MALL BUZAU SRL

Proiectant S.C. H.B.R.O. SRL

S.C. RC VISIONINVEST SRL


Proiectant de specialitate
SC EVO INSTAL PROIECT SRL

ELABORATORI
ing. RADU STROESCU
ing. LIVIU TOADER
INSTALATII HVAC

PROIECT TEHNIC

IUNIE 2018
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 4

A. PIESE SCRISE

1. MEMORIU TEHNIC................................................................................................................................... 7

1.1. GENERALITATI...............................................................................................................................................7
1.1.1. PARAMETRII DE CALCUL...................................................................................................................7
1.1.2. NIVEL ADMIS DE PRESIUNE ACUSTICA...........................................................................................8
1.2. DESCRIEREA INSTALATIILOR SI A SOLUTIILOR ADOPTATE.........................................................................8
1.2.1. CLIMATIZARE ZONE CIRCULATIE.....................................................................................................8
1.2.2. CLIMATIZARE SPATII COMERCIALE.................................................................................................8
1.2.3. INSTALATII DE INTRODUCERE AER PROASPAT...........................................................................12
1.2.4. INSTALATII EVACUARE AER VICIAT...............................................................................................12
1.2.5. INSTALATII DE INCALZIRE...............................................................................................................13
1.2.6. SISTEME DE PREPARARE/DISTRIBUTIE APA CALDA SI APA DE RACIRE................................13
1.2.7. INSTALATII DE DESFUMARE...........................................................................................................14
1.2.8. ORGANIZAREA EXPLOATARII INSTALATIILOR CU ROL IN SECURITATE LA INCENDIU
(EVACUARE FUM/ PRESURIZARE / STINGERE).........................................................................................18
1.2.9. INSTRUCTIUNI DE MENTENANTA ALE SISTEMELOR DE EVACUARE FUM SI PRESURIZARE
20
1.2.10. PROGRAM TESTARE.........................................................................................................................21
1.3. NORME PSI SI PROTECTIA MUNCII............................................................................................................22

2. BREVIAR DE CALCUL............................................................................................................................ 23

2.1. INSTALATIA DE RACIRE/INCALZIRE SPATII COMERCIALE.........................................................................23


2.2. CIRCULATII PARTER....................................................................................................................................23
2.3. INSTALATIA DE VENTILARE.........................................................................................................................23

3. CAIET DE SARCINI................................................................................................................................ 25

3.1. DATE GENERALE..........................................................................................................................................25


3.1.1. DOMENIUL DE REFERINTA...............................................................................................................25
3.1.2. PRECIZARI............................................................................................................................................25
3.1.3. INDICATII GENERALE........................................................................................................................25
3.2. INSTALATII DE INCALZIRE/RACIRE.............................................................................................................26
3.2.1. RETELE INTERIOARE.........................................................................................................................26
3.2.2. POMPE DE CIRCULATIE.....................................................................................................................27
3.2.3. CORPURI DE INCALZIRE...................................................................................................................28
3.2.4. PERDELE DE AER CALD....................................................................................................................31
3.2.5. POMPE DE CALDURA.........................................................................................................................31
3.2.6. TURN DE RACIRE INCHIS..................................................................................................................31
3.2.7. SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI...........................................................................................32
3.2.8. ARMATURI SI ACCESORII..................................................................................................................32
3.2.9. ACCESORII DE MASURA...................................................................................................................37
3.2.10. EXECUTAREA LUCRARILOR..........................................................................................................38
3.3. VERIFICAREA MATERIALELOR...................................................................................................................38
3.4. TEHNOLOGII DE IMBINARE, ETANSARE SI FASONARE................................................................................38
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 5

3.5. MONTAREA CONDUCTELOR......................................................................................................................39


3.6. MONTAREA ARMATURILOR.......................................................................................................................39
3.7. MONTAREA CORPURILOR DE INCALZIRE...................................................................................................39
3.8. PROTECTIA IMPOTRIVA COROZIUNII EXTERIOARE ; IZOLARI TERMICE................................................39
3.9. MONTAREA UTILAJELOR SI ECHIPAMENTELOR.........................................................................................41
3.10. CONDITII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA INSTALATIILOR DE INCALZIRE/RACIRE CU APA.................42
3.11. PROBE........................................................................................................................................................43
PROBA LA CALD......................................................................................................................................................43
3.12. INSTALATII DE VENTILARE........................................................................................................................44
3.12.1. ECHIPAMENTE SI TUBULATURA...................................................................................................44
3.12.2. EXECUTAREA LUCRARILOR DE INSTALATII DE VENTILARE.................................................55
3.12.3. VERIFICAREA MATERIALELOR SI ECHIPAMENTELOR.............................................................55
3.12.4. CONFECTIONAREA CANALELOR DE VENTILARE.....................................................................56
3.13. CONDITII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA INSTALATIILOR DE VENTILARE...........................................57
3.13.1. VERIFICARI DE EFECTUAT PE PARCURSUL EXECUTARII LUCRARILOR..............................57
3.13.2. PROBE.................................................................................................................................................58
3.14. DISPOZITII GENERALE PRIVIND ECHIPAREA SI DOTAREA CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR
TEHNOLOGICE SI PLATFORMELOR AMENAJATE CU MIJLOACE TEHNICE DE PREVENIRE SI STINGERE A
INCENDIILOR..........................................................................................................................................................59
3.15. STANDARDE, NORMATIVE, PRESCRIPTII PRIVIND PROIECTAREA, EXECUTAREA SI RECEPTIA
INSTALATIILOR DE INCALZIRE, VENTILARE SI CLIMATIZARE............................................................................66
3.16. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII............................................................................................................67

4. PROGRAM DE CONTROL PE FAZE DETERMINANTE.................................................................... 68

5. LISTA CU CANTITATI DE LUCRARI.................................................................................................... 70

6. lISTA ECHIPAMENTE................................................................................................................................ 71
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 6

B. PIESE DESENATE

1 Instalatii HVAC – Plan invelitoare HVAC 01

2 Instalatii HVAC – Instalatii de ventilare si desfumare HVAC 02

3 Instalatii desfumare si presurizare – Plan parcare subterana HVAC 03

4 Instalatii pompe de caldura su incalziri HVAC 04

Schema functionare instalatii de incalzire si racire – Camera


5 HVAC 05
pompare

6 Instalatii HVAC – Schema de functionare HVAC 06

7 Schema de principiu instalatii de desfumare HVAC 07

8 Schema de principiu instalatii de presurizare HVAC 08


SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 7

1. MEMORIU TEHNIC

1.1. Generalitati

Prezenta documentatie are ca obiect tratarea solutiilor tehnice si specificarea


cerintelor de calitate ce trebuiesc respectate la executarea lucrarilor instalatiilor HVAC si
desfumare aferente investitie „Reamenajari interioare si exterioare la cladirea existenta si
extindere centru comercial Aurora Shopping Mall Buzau”, situat pe str. Frasinet, municipiul
Buzau.

Sunt cuprinse urmatoarele categorii de lucrari:


- Climatizare zone circulatie;
- Climatizare spatii comerciale;
- Instalatii de introducere aer proaspat spatii comerciale;
- Instalatii evacuare aer viciat;
- Instalatii de incalzire;
- Sisteme preparare/distributie apa calda incalzire si apa de racire;
- Instalatii desfumare.

Calculele de dimensionare ale instalatiilor mai sus mentionate au fost facute pe baza
urmatoarelor date:
- Planuri de arhitectura si constructii;
- Specificatii tehnice furnizate de beneficiarul lucrarii;
- Normativul privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si
climatizare I5;
- Normativul privind proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire I13;
- Normativul de siguranta la foc a constructiilor P118;
- Parametrii de calcul specifici zonei de climatizare in care se afla municipiul
Buzau pentru determinarea aporturilor de caldura aferente perioadei calduroase a anului si a
pierderilor de caldura aferente perioadei friguroase a anului.

1.1.1. Parametrii de calcul

Temperaturi/umiditati exterioare:
Temperatura/umiditate exterioara de calcul Iarna: - 15°C
Vara: + 35.4°C / 26%

Temperatura in incaperi: Iarna Vara

Spatii comerciale +18°C +25°C ±2°C


Spatii circulatie +18°C +25°C ±2°C
Birouri +20°C +25°C ±2°C
Grupuri sanitare +18°C NC
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 8

Centrala termica, camere tehnice +16°C NC


Coridoare evacuare + 7°C NC

1.1.2. Nivel admis de presiune acustica

Spatii comerciale ...........................................................50-55 dB(A)


Spatii circulatie ..............................................................55-60 dB(A)
Birouri.............................................................................40 dB(A)

1.2. Descrierea instalatiilor si a solutiilor adoptate

1.2.1. Climatizare zone circulatie

Instalatia de tratare a aerului pentru cimatizarea zonei de circulatie din cadrul galeriei
comerciale este formata din doua centrale de tratare a aerului (RT1si RT2 - tip roof-top),
montate in exterior. Echipamentele tip roof-top realizeaza racirea aerului intr-o baterie
racordata la un circuit frigorific cu detenta directa, iar incalzirea aerului se va realiza prin
intermediul unui arzator ce utilizeaza gaz natural. Distributia aerului tratat se va face prin
canale de tabla zincata, izolate. Introducerea aerului in zonele de circulatie se va realiza cu
ajutorul unor grile liniare de introducere aer tratat.
Recircularea aerului se va realiza prin aspiatie directa din incinta climatizata.
Tubulatura montata in exterior, de la roof-topuri pana la intrarea in ghene, va fi izolata
si protejata.
Roof-top-urile prevazute pentru zonele vor avea urmatoarele caracteristici:

Debit aer tratat : 15 000 m³/h


Presiune disponibile 450 Pa
Consum electric 35,0kW/400V
Capacitate racire 80,0 kW
Capacitate incalzire 75.0 kW
Consum gaz 9.0 Nmc/h
Greutate 2000 kg
Dimensiuni 5300x2400xh=1800 mm

Instalatiile de climatizare vor fi oprite in caz de incendiu.

1.2.2. Climatizare spatii comerciale

Sistemul de incalzire/racire ales pentru spatii comerciale va fi un sistem format din


pompe de caldura apa-aer. Capacitatea pompelor de caldura a fost in asa fel stabilita pentru
a putea acoperii atat pierderile de caldura pe perioada timpului friguros, cat si diminuarea
aporturilor de caldura pe perioada timpului calduros. In plus capacitatea de racire a pompelor
de caldura a fost stabilita pentru a prelua si racirea aerului proaspat introdus in spatiile
comerciale.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 9

Pompele de caldura vor fi dotate cu condensator racit cu apa, compresor, vaporizator,


filtru lavabil, ventilator de introducere aer tratat si controler.

Fiecare spatiu comercial va fi prevazut ca cate un racord de apa de racire/incalzire,


racord dimensionat pentru a putea face fata cerintelor de racire (130 W/mp) si incalzire (94
W/mp) ale spatiului comercial respectiv.

Pe conductele tur si retur (racordul) pentru fiecare spatiu comercial vor fi prevazuti
robineti de inchidere montati de constructor. Tot constructorul va monta, pe cheltuiala
chiriasului, pe conductele de racord, contorul de energie termica (racire/inclazire) si
regulatorul automat de debit constant pentru ficare spatiu comercial. In continuarea acestui
montaj chiriasul va prevede pentru fiecare pompa de caldura vane de separare, filtru de
impuritati, robinet de golire si robinet de aerisire.

Sistemul de alimentare cu agent termic folosit va fi sistemul cu doua tevi pentru


circulatia apei calde (24.5/21ºC) de la centrala termica si a apei racite (36/31 oC) de la un turn
de racire. Conductele de alimentare cu agent termic nu vor fi izolate.
Pentru intreg mall-ul vor fi prevazute doua circuite de alimentare cu agent termic.

1.2.2.1. Automatizare sistem preparare agent termic

1. Descriere sistem

Scopul instalatiei – mentinerea unei temperaturi pe plecare in circuit bucla de apa


pompe de cladura aferente galeriei comerciale deservita de pompa de circulatie P1, P2, si
P3, P4, respectiv Pipc, la parametrii de temperatura necesari functionarii echipamentelor de
climatizare tip pompa de caldura:
Iarna – min 20º C … max 25 +/- 2º
Vara – max 35º C … min 30o C +/- 2º,

In acest scop au fost prevazute utilajele din centrala termica si din statia de pompare,
conform schemei tehnologice atasate.
Echipamentele tip pompa de cladura au automatizare proprie, acestea nefacand
obiectul prezentului proiect.

2. Principii generale de de functionare

Fiecare din cele trei schimbatoare de caldura, respectiv Sch1-2/Sch3, scad/cresc


temperatura apei din bucla de apa care deserveste pompele de caldura. In circuitul hidraulic
al buclei de apa, secundarele schimbatoarelor de caldura, Sch 3 (incalzire) respectiv Sch 1-2
(racire), sunt conectate in paralel.
Racirea/Incalzirea apei este dictata in functie de temperatura apei masurata de
senzorul de temperatura apa tur bucla, montat pe distribuitor grup pompare bucla tur,
temperatura fiind limitata superior / inferior la parametrii stabiliti initial. Realizarea functiei de
incalzire sau racire se va face prin variatia parametrilor de temperatura ai agentului termic din
circuitele primare ale schimbatoarelor de caldura pentru incalzire (Sch3), respectiv racire
(Sch1-2).
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 10

Principial, din rationamente energetice, nu este permisa functionarea simultana a


sistemului de incalzire a buclei de apa cu sistemul de racire a buclei, iar automatizare trebuie
sa permita aceasta interconditionare.
O valoare a temperaturii de referinta (setpoint) care satisface ambele regimuri de
functionare este de +25oC. Prin comparatia valorii de temperatura a apei din circuitul hidraulic
aferent pompelor de caldura, cu valoarea setpoint se poate decide modul de functionare al
instalatiei – incalzire sau racire.
Functionarea electropompelor de circulatie, aferente buclelor hidraulice de distributie
a apei pentru pompele de caldura, este dictata automat de sistem, fiind conditionata de:
 comanda externa de pornire a sistemului;
 protectia din punct de vedere electric si hidraulic a electropompelor.
 presostatul diferential (mod de functionare Dp=constant), amplasat pe grupul
de pompare bucla tur, format din pompele P1 si P2.
In conformitate cu schema hidraulica se identifica si sunt descrise urmatoarele
secvente de functionare:

3. Secventa de incalzire
Daca valoarea temperaturii sesizate de senzorul de temperatura este mai mica
decat temperatura de referinta stabilita, este sesizata nevoia de incalzire si este comandata
pornirea secventei de incalzire.
Se comanda pornirea pompeler de incalzire, pompe aferente circuitului primar
(Pisch) si secundar (Pipc) al schimbatorului de cladura Sch3.
Pompa Pipc, amplasata pe circuitul secundar al schimbatorului de incalzire,
functioneaza cu debit constant. Automatizarea trebuie sa permita pornirea automata a
pompei si oprirea acesteia corelat cu:
 functionarea sursei de agent termic – a cazanelor in functie de temperatura
exterioara;
 functionarea electropompelor P1-P3 din circuitul buclei de apa;
 necesarul de caldura sesizat de automatizare pentru bucla de apa aferenta
circuitului de pompe de caldura – comanda de incalzire
 protectia din punct de vedere electric si hidraulic a electropompelor.
Reglajul calitativ al temperaturii se va realiza in functie de temperatura masurata in
avalul schimbatorului de cladura pe circuitul secundar, prin variatia continua a vanei cu 2 cai,
motorizata si functionarea pompei aferente circuitului tur Pisch, pana la obtinerea
temperaturii de referinta.
Pompa Pisch (pompa incalzire primar schimbator), amplasata pe circuitul primar al
schimbatorului de incalzire Sch3, functioneaza cu debit constant. Automatizarea trebuie sa
permita pornirea automata a pompei si oprirea acesteia corelat cu:
 functionarea sursei de agent termic – a cazanelor in functie de temperatura
exterioara;
 functionarea electropompei Pipc din circuitul buclei de apa;
 necesarul de caldura sesizat de automatizare pentru bucla de apa aferenta
circuitului de pompe de caldura – comanda de incalzire
 protectia din punct de vedere electric si hidraulic a electropompelor.

Daca valoarea temperaturii sursei agentului termic (cazan) este inferioara valorii
setate a temperaturii de referinta pentru apa din bucla hidraulica aferenta pompelor de
caldura (din motive de avarie, cresterii temperaturii exterioare peste 10 grade celsius, oprire
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 11

a sistemului de incalzire pe perioada verii, samd), functionarea echipamentelor aferente


circuitelor primar/secundar al schimbatorului de caldura incalzire Sch3 va fi intrerupta.

4. Secventa de racire

Daca valoarea temperaturii sesizate de senzorul de temperatura apa bucla pompe de


caldura este mai mare decat temperatura de referinta stabilita, este sesizata nevoia de racire
si este comandata pornirea secventei de racire.
Electropompele P3 si P4 (pompa racire pentru secundar schimbator turn), amplasate
pe circuitul secundar al schimbatoarelor de racire Sch1-2, functioneaza cu debit constant si
pornire in cascada, in functie de necesarul de racire. Automatizarea trebuie sa permita
pornirea automata a pompei si oprirea acesteia corelat cu:
 functionarea sursei de agent termic – turn racire in functie de temperatura
exterioara;
 functionarea electropompelor din circuitul primar al schibatoarelor de caldura
P5 si,P6;
 necesarul de racire sesizat de automatizare pentru bucla de apa aferenta
circuitului de pompe de caldura – comanda de racire
 protectia din punct de vedere electric si hidraulic a electropompelor.

Reglajul calitativ al temperaturii se va realiza in functie de temperatura masurata prin


modificarea puterii de racire generata de turnurile de racire, respectiv pornirea in cascada a
acestora.
Modificarea puterii de racire se realizeaza, ca prim pas, prin pornirea turnurilor de
racire in functie de necesarul de racire generat de viteza de atingere a temperaturii setate.
De asemenea automatizarea trebuie sa permita comanda si controlul functionarii turnurilor de
racire evaporative in circuit inchis.

Din motive de intretinere si protectie a circuitelor hidraulice pe perioada iernii,


automatizarea trebuie sa permita oprirea in siguranta (mod functionare iarna) a
echipamentelor electrice aferente turnului de racire (ventilatoare, rezistente electrice
degivrare bazin, pompa recirculare) si golirea acestora de apa in situatia aparitiei
temperaturilor exterioare negative pentru perioade mai lungi de timp.

5. Controlul functionarii turnului de racire in circuit inchis

In principial, turnul de racire realizeaza racierea apei prin pulveriazarea apei de


consum, realizate pe la partea superioara a turnului de racire cu ajutorul pompei de
recirculare a apei, peste bateria de racire a turnului. Apa de racire curge in interioriul turnului
pana in rezervorul de apa de adaos, in contracurent cu aerul rece refulat de ventilatorul
turnului.
In functie de temperatura exterioara masurata de un senzorul exterior de la turn, sau
de temperatura apei din bazinul turnului de racire, pentru a preveni inghetul acesteia in
situatia nefunctionarii turnului de racire, va intra in functiune rezistenta electrica imersata
prevazuta in bazinul turmului.
Nivelul apei de racire aferenta turnului este mentinut constant prin intermediul
senzorului de nivel minim (lipsa apa turn) si a robinetului cu plutitor mecanic/electric, prin
completarea cu apa de adaos de la sursa de apa tratata.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 12

In cazul existentei solicitarii de racire, sesizata de sistem, pompele de circulatie


aferente turnurilor respectiv (P5 si P6) sunt pornite si simultan este initiata secventa de
pornire a turnurilor de racire, scventa ce consta in pornirea pompei de recirculare apa de
racire turn, in prima faza, urmata de pornirea ventilatorului de aer in situatia in care racirea
nu este suficienta (variatia temperaturii in secundarul schimbatorului de racire al buclei nu
este satisfacatoare).

In perioada rece a anului, racirea se realizeaza doar prin functionarea ventilatorului


turnului de racire fara componenta evaporativa a acestuia.
Oprirea se realizeaza prin incetarea functionarii initial a ventilatoarelor turnurilor,
urmate de pompele de recirculare agent racire turn si in final a pompelor de circulatie (P5 si
P6) .

1.2.3. Instalatii de introducere aer proaspat

Pentru mentinerea unor bune conditii de desfasurare a activitatii in spatiile


comerciale este necesar ca in fiecare spatiu sa fie introdus un debit de aer proaspat si sa se
evacueze aerul viciat. Pentru acest lucru au fost prevazute cinci centrale de tratare aer
proaspat (CTAp5, CTAp6, CTA7, CTA8 si CTA9).
Centralele se vor monta in exterior si vor fi prevazute cu recuperare de caldura. Daca
nu se realizeaza incalzirea aerului proaspat la parametrii necesari prin recuperarea energiei
din aerul evacuat, acest lucru va fi facut cu un arzator pe combustibil gazos cu care va fi
dotata fiecare centrala.

Debitul de aer introdus va fi de cca 5.5 mc/h si mp, iar debitul de aer evacuat va fi de
cca.3.5 mc/h si mp. Temperatura de refulare ale aerului tratat, pentru perioada friguroasa a
anului va fi Tin=20 ºC.
Acolo unde vor fi cerinte speciale din partea chiriasilor si din partea beenficiarului,
debitele specifice de aer proaspat vor fi luate in considerare.
Introducerea aerului tratat in fiecare spatiu comercial se va realiza prin intermediul
unei tubulaturi din tabla zincata. Avand in vedere ca tubulatura va fi folosita si pentru
evacuarea fumului, aceasta tubulatura va fi rezistenta la foc 1h.
Introducerea aerului tratat se va realiza prin intermediul unei clapete de regla (CR) si
a unei clapete antifoc (CAF). La un eventual incendiu, prin semnalul primit de la centrala de
avertizare incendiu, clapeta antifoc se va inchide si se va deschide voletul de aspiratie fum.
Evacuarea aerului viciat va fi realizata cu ajutorul unei tubulaturi din tabla zincata si a
unei clapete de reglaj prevazuta cu rama de sarma.
De la racordurile din fiecare spatiu comercial, racorduri de introducere si evacuare
aer, chiriasul va executa distributia in interior.

1.2.4. Instalatii evacuare aer viciat

Spatii comerciale

Evacuarea aerului viciat din spatiile comerciale se va face prin intermediul centralelor
de tratare aer proaspat. Aerul aspirat din spatiile comerciale, inainte de a fi evacuat in exterior
va fi trecut printr-un recuperator de energie.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 13

Grupuri sanitare

Pentru evacuarea aerului viciat de la grupurile sanitare s-a prevazut cate o instalatie
de evacuare care este formata din valve de aspiratie, tubulatura din tabla zincata neizolata si
ventilator de evacuare palasate pe invelitoare (Vgs).

1.2.5. Instalatii de incalzire

La galeria comerciala, pentru incalzire, apa clada 80/60º C va fi utilizata pentru:


- perdelele de aer de la usile de intrare in galeria comerciala;
- instalatia de incalzire cu corpuri statice

Pentru oprirea infiltratiilor de aer rece in incinta, pe perioada racoroasa a anului, vor
fi prevazute, pentrusepararea parcarii de zona parter, trei perdele de aer care vor avea
fiecare capacitatea de incalzire Qi=56.0kW
Radiatoare vor fi prevazute in camere tehnice si culoare de evacuare. Radiatoarele
vor fi din otel si vor fi echipate cu robineti termostatati, teuri de reglaj, dopuri si ventile
manuale de aerisire.
Reglarea sarcinii termice a corpurilor statice se va face local, cu ajutorul robinetilor
termostatati.
Aerisirea retelei de distributie se realizeaza de ventilele automate de aerisire montate
in punctele cele mai inalte ale acesteia.
Perdelele de aer si radiatoarele vor fi alimentate din centrala termica prin intermediul
unor circuite de incalzire. Conductele de distributie vor fi executate din PPR sau din teava
neagra, izolata cu cochilii de vata minerala. Reteaua de distributie agent termic se va monta
cu panta descendenta (2 ‰) catre punctele de golire.
Pentru preluarea dilatarilor conductelor de distributie se vor monta compensatori
axiali de dilatare si puncte fixe.

1.2.6. Sisteme de preparare/distributie apa calda si apa de racire

Apa racita (36/310C) utilizata in perioadele de vara pentru sistemele cu pompa de


caldura, este produsa de doua turnuri de racire inchise (TR1 si TR2) si doua schimbatoare de
caldura in placi (Sch 1 si Sch2). Turnurile de racire vor lucra cu apa cu glicol (35%) si vor fi
prevazute cu o instalatie de tratarea apei. Turnurile vor fi montate in exterior. Capacitate
totala de racire pentru turnurile de racire si schimbatoarele de caldura va fi Q=2500 kW.

Apa calda (24.5/210C) utilizata in perioada friguroasa a anului, este produsa cu ajutorul
cazanelor din centrala termica. Temperatura pe tur va fi reglata prin intermediul unui
schimbator de caldura in placi (Sch 3) cu ajutorul apei calde de incalzire 80/60 0C. Capacitate
totala de incalzire pentru schimbatorul de caldura va fi Qi=1300 kW.

Pentru circulatia apei calde de incalzire si a apei racite se vor utiliza pompe de
circulatie, pompe montate in centrala termica. Pentru preluarea excedentului de apa rezultat
din dilatare se vor instala vase de expansiune inchise.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 14

Tevile utilizate pentru sistemul de distributie la pompele de caldurta, vor fi tevi din otel,
neizolate, plasate in tavanul fals din zona spatiilor comerciale.
Tevile utilizate pentru apa glicolata de la turnurile de racire, vor fi tevi tot din otel, dar
vor fi izolate si protejate.
Aerisirea conductelor de agent termic se va face prin prevederea de ventile automate
de aerisire la capetele distributiilor orizontale in punctele cele mai inalte.
Golirea instalatiei se va face prin prevederea de robinete de golire in punctele cele mai
joase ale instalatiei.

1.2.7. Instalatii de desfumare

La baza intocmirii proiectului instalatiei de desfumare au stat arhitectura cladirii,


Scenariul de securitate la incendiu intocmit pentru cladirea proiectata, precum si legislatia,
normele si normativele tehnice in vigoare:
- SR EN 12101 cu subcapitolele mentionate mai jos;
- SR EN 12101:1 / 2006 – Sisteme pentru controlul fumului si gazelor
fierbinti. Partea 1: Specificatii pentru barierele de fum;
- SR EN 12101:1 / A1 - Sisteme pentru controlul fumului si gazelor
fierbinti. Partea 1: Cerinte relative la ecranele de oprire a fumului;
- SR EN 12101:2 / 2004 - Sisteme pentru controlul fumului si gazelor
fierbinti. Partea 2: Specificatii pentru ventilatoare de evacuare naturalaa fumului si gazelor
fierbinti;
- SR EN 12101:3 / 2003 - Sisteme de control al caldurii si al fumului.
Partea 3: Specificatii pentru ventilarea fumului si degajarilor de caldura;
- SR EN 12101:5 / 2003 - Sisteme de control al caldurii si al fumului.
Partea 5: Ghid de recomandari functionale si metode de calcul pentru sisteme de ventialre
pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti;
- SR EN 12101:6 / 2005 - Sisteme pentru controlul fumului si gazelor
fierbinti. Partea 6: Specificatii pentru sisteme cu presiune difierentiala – Kituri;
- SR EN 12101:7 /2011 - Sisteme pentru controlul fumului si gazelor
fierbinti. Partea 7: Tronsoane de conducta pentru controlul fumului;
- SR EN 12101:8 /2011 - Sisteme pentru controlul fumului si gazelor
fierbinti. Partea 8: Clapete pentru controlul fumului;
- SR EN 12101:10 /2006 - Sisteme pentru controlul fumului si gazelor
fierbinti. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie;
- P118 –99 - Normativ pentru siguranta la foc a constructiilor;
- MP008-2000 Manualul privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a
prevederilor Normatvului P118 – 99;
- NP127 - 2009 Normativ de securitate la incendiu a parcajelor
subterane pentru autoturisme;
- Normativ I7-2011 - Normativ pentru proiectarea, executia si
exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.

La proiectarea sistemelor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti, s-au avut in


vedere:
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 15

- etanseitatea si rezistenta la foc a elementelor de compartimentare a


cladirii;
- crearea de suprapresiuni sau de curenti de aer proaspat cu circulatia in sens
opus directiei de miscare naturala a fumului, in cazul tampoanelor caselor de scara;
- asigurararea utilizarii in conditii de siguranta a cailor de evacuare prin
evacuarea fumului sau impiedicarea patrunderii fumului in acestea;
- crearea unor diferente de presiune intre volumul incaperilor ce trebuie
protejate si volumul incaperii cu risc de incendiu (incaperile cu risc de incendiu se vor gasi in
depresiune fata de incaperile vecine);
- raportul laturilor tubulaturilor nu va depasi 1 la 2;
- amplasarea grilor de evacuare fum si gazelor fierbinti cat mai sus la
plafon sau cel putin in treimea superioara a incaperii;
- amplasarea gurilor de introducere aer proaspat de compensare cat
mai jos, in treimea inferioara a spatiului;
- viteza de circulatie a aerului prin gurile de introducere/evacuare, este
de maximum 5.0 m/s.

Toate echipamentele necesare desfumarii vor alimentate electric din doua surse
independente – de la instalatia electrica generala a cladirii si de la o sursa de rezerva
conectabila in maxim 15s. Toate cablurile de comanda si alimentare a instalatiilor de
desfumare vor fi rezistenta la foc conform normelor mentionate mai sus.

Intrarea in functiune a sistemului de evacuare a fumului trebuie sa se faca automat la


actionarea detectoarelor de incendiu, dupa declansarea sistemelor sprinkler. Aceste
detectoare transmit prin echipamentul de control si semnalizare (centrala de detectare –
semnalizare), dupa caz, comanda pentru:
- actionarea elementelor de compartimentare rezistente la foc;
- inchiderea usilor rezistente la foc;
- oprirea ascensoarelor cu functionare normala;
- inchiderea usilor de separare a incaperilor tampon, degajamentelor si tunelurilor de
evacuare;
- inchiderea/oprirea sistemului de ventilare/climatizare care nu face parte din sistemul
de evacuare a fumului, precum si a clapetelor antifoc;
- sistemul de ventilare ce face parte din sistemul de evacuare a fumului si gazelor
fierbinti care va indeplini cerintele specifice acestuia.

Comanda sistemului de evacuare a fumului se face:


- automat, prin detectoare de incendiu si echipamentul de control si semnalizare
(centrala de semnalizare) si detectare a incendiului, amplasate in compartimentele de
incendiu;
- manual, prin declansatoare manuale de alarma (butoane de semnalizare manuala)
amplasate pe caile de evacuare, la fiecare nivel;
- manual, prin comanda la distanta, in cazul existentei unui post central de comanda si
control pentru aparare impotriva incendiilor.

1.2.7.1. Instalatii de desfumare spatii comerciale

Evacuarea fumului din spatiile comerciale, in eventualitatea unui incendiu, se va face


prin intermediul unor ventilatoare de desfumare (VD5 – VD9) rezistenta la foc 2h si 200 º C.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 16

Aceste ventilatoare vor fi racordate, in exterior, la tubulaturile de introducere aer proaspat


pentru spatiile comerciale, prin intermediul unui volet normal inchis Ei60. Tubulaturile de
introducere aer proaspat/evacuare fum vor fi rezistente la foc 1h.
Pentru evacuarea fumului, pe tubulaturile de introducere aer proaspat se va monta, in
fiecare spatiu comercial, cate un volet normal inchis, dimensionat pentru debitul ce urmeaza
a fi evacuat. Acest volet va fi deschis printr-un semnal primit de la centrala de avertizare
incendiu, odata cu pornirea ventilatorului de desfumare aferent.

Debitul de aer de evacuare a fost stabilit pornind de la 1.0 mc/s pentru o suprafata de
100 mp (dar nu mai putin de 5400mc/h).
Dispunerea ecranelor de fum se va realiza corespunzator prevederilor P118-99, art
2.5.36, funtie de densitatea sarcinii termice.

In spatiile comerciale de la parter si de la etaj va fi necesar sa se realizeze de catre


chirias, o tubulatura de desfumare (rezistenta la foc 1h) pornind de la voletul de desfumare
aferent. Tubulatura va fi dimensionata in asa fel incat sa poata extrage debitul de fum la
deschiderea voletului aferent. De la aceasta tubulatura locatarul va realiza evacuarea fumului
conform normelor in viguare. Pe tubulatura de desfumare se vor prevedea, de catre chirias,
guri de evacuare astfel incat sa se asigure cel putin o gura la maximum 320mp.

In functie de locul de declansare a unui incendiu, de la centrala de pompieri se va


transmite pornirea ventilatorului de desfumare din zona respectiva si, in acelasi timp,
deschiderea voletului care deserveste spatiul comercial unde a fost detectat incendiul.

In momentul declansarii alarmei de incendiu de la centrala de avertizare incendiu,


sistemele de presurizare al degajamentelor protejate (coridoare) pentru intregul
compartiment de incendiu vor intra in functiune.
La confirmarea si identificarea de catre centrala de avertizare incendiu a zonei in care
s-a declansat alarma, va intra in functiune sistemul de desfumare mecanica (evacuare fum)
care deserveste zona respectiva, precum si integral sistemul de compensare.

1.2.7.2. Instalatii de desfumare parcaj subteran

Pentru parcajul subteran este necesar sa se asigurare conditiile de evacuare a fumului


de la un eventual incendiu Parcajul este format din aoua zone de incendiu. Zonele vor fi
despartite cu pereti rezistenti la foc Ei240.

Desfumarea se va face in sistem mixt. Evacuarea fumului se va face prin intermediul


unor ventilatoare de desfumare, iar introducerea de aer de compensare se va face natural
prin deschiderile practicate in peretii exteriori. Pentru calculul debitului de aer de compensare
desfumare parcaj, s-au considerat deschiderile de admisie naturala a aerului avand o
suprafata de minim 6 dmp pentru fiecare autoturism.
Prizele de aer proaspat si gurile canalelor de evacuare a fumului in exterior sunt
prevazute la o distanta de mai mul de 8.00 m.
Aportul de aer de compensare si evacuarea fumului se va face separat pentru fiecare
zona in parte.
Ventilatoarele de desfumare vor fi 2 bucati (VDs3.1 si VDs3.2) avand fiecare un debit
D=43500 mc/h pentru primul compartiment si 2 bucati (VDs4.1 si VDs4.2) avand fiecare un
debit D=36000 mc/h pentru cel deal doilea compartiment. Ventilatoarelede desfumare vor fi
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 17

rezistente la foc 2h si 200º. Ventilatoarele vor evacua fumul in exterior prin intermediul unor
tubulaturi de evacuare rezistente la foc 90 min si a unor rame cu plasa de sarma.
Debitul de aer de desfumare va fi de 600 mc/h si mijloc auto, avand in vedere faptul ca
exista instalatie automata de stins incendiu, instalatii de sprinklere. Debitul de aer de
compensare va fi 75% din debitul evacuat.
Ventilatoarele de desfumare vor avea doua viteze. Pe viteza mare vor lucra la
desfumare, iar pe viteza mica vor fi utilizate pentru evacuarea noxelor provenite de la gazele
de esapament.
Dirijarea aerului dinspre zonele de aspiratie catre zonele de evacuare se va face cu
ajutorul a 12 ventilatoare de dirijare tip impuls “jet fan” care trebuie sa fie rezistente la 200º C
si 2h.
Instalatiile de evacuare fum se prevad cu actionare automata in caz de incendiu si
comenzi manuale dispuse langa intrari.

1.2.7.3. Instalatii de desfumare spatii circulatie parter

Desfumarea zonei de circulatie de la parter se va face prin intermediul a trei


ventilatoare de desfumare (VDcp4-VDcp6) care vor aspira fumul din luminatoarele de pe
circulatie. Aceste ventilatoare vor avea fiecare debitul de fum evacuat D=23300 mc/h.
Ventilatoarele vor fi prevazute o cate un volet de desfumare (Vo 800x800 mm),
normal inchis, pentru a evita schimbul de aer din circulatii cu exteriorul.

1.2.7.4. Instalatii de introducere aer de compensare

Parter
Aerul de compensare pentru desfumare va fi 60% din debitul de aer evacuat
pentru desfumare.
Aerul de compensare se va introduce in complexul comercial, la parter, prin
intermediul unor ventilatoare care vehiculeaza aer proaspat, din exterior (VacP4 si VacP5).
Aceste ventilatoare vor fi plasate pe invelitoare si vor avea fiecare debitul de aer D=21600
mc/h.
Introducerea aerului se va face printr-o tubulatura de tabla zincata neizolata si
grile de introducere plasate cat mai aproape de pardoseala, in treimei inferioara, iar viteza de
introducere nu va depasi 5.0 m/s.

1.2.7.5. Instalatii de presurizare culoare de evacuare

Toate culoarele de evacuare si casele de scara vor fi presurizate. Pentru a preveni


inundarea cu fum a culoarelor de evacuare, in situatia unui incendiu, se vor monta sisteme
de ventilatie pentru introducere mecanica de aer propaspat din exterior in suprapresiune.
Sistemele vor fi prevazute cu ventilatoare si tubulatura. Ventilatoarele se vor monta pe
invelitoare sau in peretii exteriori si urmeaza sa asigure suprapresiunea incintei in cazul unui
incendiu, conform SR CEN/TR 12101-5:2007 si SREN 12101-6/ partea 6. – Sisteme pentru
controlul fumului si gazelor fierbinti.
Sistemul de presurizare stabilit este sistemul Clasa C (Pentru mijloace de evacuare
prin evacuare simultana) – alimentarea cu aer trebuie sa fie suficienta pentru a mentine
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 18

viteza aerului mai mare de 0.75 m/s pe usa dintre culoar si spatiul incendiat, avand inchise
toate celelalte usi.
Debitul de aer al ventilatoarelor de presurizare a fost calculat ca fiind mazimul dintre
debitele necesare pentru indeplinirea celor trei criterii : criteriul 45 Pa, criteriul 10 Pa si
criteriul vitezei de 0.75 m/s.

1.2.8. Organizarea exploatarii instalatiilor cu rol in securitate la incendiu (evacuare


fum/ presurizare / stingere)

Prevederi generale

Exploatarea sistemelor si instalatiilor cu rol in securitate la incendiu, incepe


dupareceptia acestora, cand este certificatarealizarea de catre constructor a lucrarilor, in
conformitate cu prevederile contractuale si cu cerintele documentelor oficiale, care
atestacainstalatiile respective pot fi date in folosinta.
Exploatarea sistemelor si instalatiilor cu rol in securitate la incendiu, trebuie facutape
intreaga perioadade utilizare a acestora, asigurandu-se permanent intrarea in functiune si
functionarea lor la parametrii proiectati, in caz de incendiu.
La exploatarea sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor se vor respecta
prevederile Normativului pentru siguranta la foc a constructiilor (P118 –99), ale dispozitiilor
generale D.G.P.S.I. 003 si 005/2001, instructiunile de exploatare si intretinere prevazute in
proiect, precum si prevederile din specificatiile si fisele tehnice ale aparatelor, utilajelor,
echipamentelor, materialelor si substantelor de stingere date de producator.
In sectiunea 3.15 sunt prezentate prevederi conforme cu cele din D.G.P.S.I. – 003 si
D.G.P.S.I. – 005 privind cerintele si conditiile tehnice specifice care trebuie asigurare
mijloacelor tehnice p.s.i., precum si prevederi generale si specifice de siguranta in exploatare
a acestora.
Exploatarea sistemelor si instalatiilor cu rol in securitate la incendiu, cuprinde
urmatoarele operatii:
 controlul, verificarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor, pentru asigurarea
functionarii lor eficiente, la parametrii proiectati, in caz de incendiu;
 revizia tehnica;
 repararea sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor.

Avand in vedere ca, un sistem sau o instalatie cu rol in securitate la incendiu, poate
sta farautilizare perioade de timp indelungate, este necesar sase intocmeascasi sase
execute un program strict de intretinere, control si verificari periodice, care saasigure
functionarea corectasi eficientaa instalatiei in caz de incendiu.

Programul de control si verificare se intocmeste de catre beneficiar, pe baza


prevederilor proiectului si a instructiunilor de exploatare ale sistemelor si instalatiilor de
stingere a incendiilor, elaborate de proiectant, cu respectarea reglementarilor specifice.

Programul va cuprinde prevederi referitoare la intreaga instalatie, pe categorii de


elemente ale acesteia si pe operatiuni functionale, consemnate in instructiunile de exploatare
ale sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 19

Controlul, verificarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor cu rol in securitate la


incendiu, se efectueazade catre personalul de exploatare specializat si instruit in acest scop,
pe baza programului stabilit.

Reparatiile curente se efectueazala unele elemente sau la o parte din acestea, care
pot afecta buna functionare a sistemului sau instalatiei respective ori a unor componente ale
acestora. Reparatiile curente se fac pe baza constatarilor rezultate in urma controlului,
verificarii, reviziilor tehnice si/sau preventiv, pentru elementele susceptibile a se defecta intr-o
perioadascurtade timp.

Revizia sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor, se face periodic, conform


specificatiilor mentionate la fiecare element al instalatiei si are ca scop cunoasterea starii
tehnice a sistemelor si instalatiilor la un anumit moment, in vederea luarii masurilor care
saasigure functionarea acestora in caz de incendiu, la parametrii proiectati.

Reparatiile si reviziile tehnice ale sistemelor si instalatiilor cu rol in securitate la


incendiu se efectueazanumai de catre personal calificat si bine instruit in privinta cunoasterii
si aplicarii masurilor de tehnica securitatii si protectia muncii si de prevenire a incendiilor.

In cazul reabilitarii tehnice a instalatiilor si sistemelor de stingere a incendiilor, unele


elemente componente ale acestora sunt inlocuite sau reparate, pentru a asigura functionarea
lor la parametrii prevazuti in proiect.

In cazul modernizarii sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor, se


asigurafunctionarea acestora la parametrii din proiect. La reabilitarea si modernizarea
sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor se au in vedere constatarile facute cu
ocazia controalelor, verificarilor si reviziilor efectuate in timpul exploatarii si duratele de
viatanormate, precum si gradele de uzuratehnicasi moralaa elementelor instalatiei si influenta
lor in exploatare, frecventa aparitiei unor defectiuni, cheltuielile necesare remedierilor si
altele.

Responsabilii cu exploatarea instalatiilor cu rol in securitate la incendiu si


obligatiile acestora

Responsabilitatea exploatarii sistemelor si instalatiilor cu rol in securitate la incendiu


revine beneficiarului (proprietar, sau utilizator) obiectivelor (cladirilor) protejate impotriva
incendiului cu astfel de sisteme si instalatii.

Conducerea societatii detinatoare a instalatiei de stingere a incendiilor, va numi prin


ordin scris un responsabil cu exploatarea instalatiei, care are sarcina de a asigura efectuarea
riguroasasi la timp a controalelor, verificarilor si reviziilor tehnice ale instalatiei si de a
consemna in REGISTRUL DE EVIDENTA, intocmit conform modelului, orice defectiune
constatata, urmarind si remedierea ei in cel mai scurt timp.

Beneficiarii (proprietarii, administratorii si utilizatorii) sistemelor si instalatiilor cu rol


de securitate la incendiu, sunt obligati saefectueze la timp lucrarile de intretinere si reparatii,
respectiv safoloseascasistemele si instalatiile de stingere in conformitate cu instructiunile de
exploatare.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 20

Evidenta lucrarilor de reparatii curente si a reparatiilor capitale la instalatiile cu rol de


securitate la incendiu, se va tine intr-un registru special, intocmit dupamodelul propus.
Exploatarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor cu rol de securitate la incendiu se
efectueazacu personal de exploatare propriu, avand sarcini permanente in acest scop, sau
cu personal apartinand unor unitati tip SERVICE, cu care s-au incheiat contracte sau
intelegeri. Personalul propriu de exploatare ca si cel al unitatilor SERVICE trebuie safie
calificat si autorizat pentru activitatea pe care o desfasoara.

Personalul de exploatare are obligatia de a cunoaste in detaliu configuratia


instalatiei, modul de punere in functiune al acesteia si masurile prestabilite ce trebuie luate in
caz de incendiu, pozitia si rolul fiecarui element al sistemului, parametrii functionali prevazuti
in documentatia de proiectare si urmarile nerespectarii acestora, cauzele posibile care pot
perturba buna functionare a sistemului si modul de inlaturare a acestora. In acest scop se
foloseste schema functionalasi instructiunile de exploatare ale echipamentelor, aparatelor si
utilajelor date de producator.

Personalul de exploatare si intretinere are obligatia saremedieze imediat orice


defectiune indatace aceasta a fost sesizata, pentru a mentine instalatia de stingere in
permanentastare de functionare, in caz de incendiu.

Lucrarile efectuate in timpul exploatarii (reparatii, modificari, extinderi, modernizari


etc.) se receptioneazain conformitate cu prevederile Normativului pentru receptia lucrarilor de
instalatii, indicativ C 58 si ale Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora aprobat prin H.G. nr. 273/1994, precum si cu prevederile prezentului
normativ.

Extinderea, modificarea sau completarea unor instalatii cu rol de securitate la


incendiu se poate face numai pe baza unei documentatii tehnice avizatade proiectantul
general ori pe baza unui raport de expertizatehnicaelaborat de expert autorizat M.T.C.T.
pentru siguranta la foc si aprobatade forurile competente.

In cazul schimbarii temporare sau definitive a personalului de exploatare a instalatiei


cu rol de securitate la incendiu, se intocmeste un PROCES VERBAL DE PREDARE-
PRIMIRE, dupamodelul redat in Anexa nr.32. Noul responsabil cu exploatarea instalatiei de
stingere a incendiilor, are obligatiile prevazute conform normelor in viguare.

1.2.9. Instructiuni de mentenanta ale sistemelor de evacuare fum si presurizare

Sistemul de desfumare, inclusiv sistemul de detectare incendiu sau orice tip de


sistem de alarmala incendiu utilizat, mecanismul de comutare, ventilatoarele, aranjamentul
echipamentului de alimentare cu energie electricasi echipamentul de operare automatade
ventilatie trebuie safie supuse unei mentenante regulate si unei proceduri de testare
functionala.

Se vor verifica conform prevederilor prezentului proiect parametrii realizati de


sistemele de desfumare/presurizare, si se vor inregistra parametrii de functionare obtinuti.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 21

Inregistrarile se vor arhiva intr-un dosar/arhiva electronica, pastrata si actualizata de


catre responsabilul/biroul PSI al cladirii. Modificarile sesizate in inregistrarile parametrilor de
functionare, pot indica un defect potential de proiectare sau de functionare, care poate fi
ulterior remediat.

Cerinte mentenanta

Echipamentele trebuie safie incluse in programul de mentenantaal servicilor cladirii.


Trebuie safie elaborat un program de mentenanta, cu acordul proiectantului sistemului, si de
incercari functionale.
Toate determinarile nesatisfacatoare sau defectele gasite privind mentenanta
echipamentelor trebuie safie inregistrate in jurnalul de inregistrari si raportate
managementului cladirii.
Mentenanta echipamentelor trebuie safie in conformitate cu instructiunile
producatorului.
Inregistrarile trebuie saindice toate rapoartele privind defectele repetate care pot fi
considerate a fi defecte de proiectare.

1.2.10. Program testare

Teste saptamanale
In fiecare saptamanasistemul de presiune diferentiala / desfumare trebuie safie
activat. Cand sistemul este operat, trebuie safie efectuataverificarea mersului satisfacator al
ventilatoarelor si casistemul de ventilatie a fost operat.
In fiecare saptamanatrebuie safie verificat nivelul combustibilului pentru alimentarea
cu energie electricade rezervaastfel incat este suficient combustibil pentru mersul
generatorului pentru timpul cerut, respectiv timpul de anclasare al sursei de rezerva.

Teste lunare
In fiecare luna, suplimentar fatade testele saptamanale, trebuie safie
testataalimentarea cu energie electricade urgentasi echipamentul de stand-by, dupacum
urmeaza:
 Trebuie safie simulatao cadere a alimentarii cu energie electricade bazasi
efectuatao verificare casistemul a comutat automat pe alimentarea cu energie
electricade rezerva. Dacaalimentarea cu energie electricade rezervaeste
prevazutacu un generator diesel acesta trebuie saalimenteze sistemul pentru
un minim de 1 ora.
 Trebuie safie simulatao stare de scurgere zero si sase efectueze o verificare
caventilatoarele de stand-by merg dacaacestea sunt prevazute.

Teste anuale
La fiecare 12 luni, suplimentar fatade recomandarile producatorului si testele lunare,
in cadrul testelor anuale trebuie safie testat intregul sistem de presiune diferentialaurmarind
procedura de incercare de acceptare initiala la punerea in functiune a sistemului, conforma
instructiunilor productaorului si normelor in viguare.
Intregul sistem de presiune diferentiala/ desfumare trebuie safie reincercat in
conformitate cu incercarile de acceptare in urma oricarei modificari a cladirii care ar putea
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 22

afecta sistemul de presiune diferentiala, de exemplu alterarea partitiilor interne, extensii si


alterari ale sistemului de presiune diferentiala.
In cazul in care exista modificari arhitecturale ale cladirii fata de situatia proiectata,
proiectantul sistemului / sau o alta persoana autorizata trebuie contactata pentru a analiza
implicatiile si a propune o solutie.
Rezultatele incercarilor trebuie safie inregistrate. Lucrarile de mentenanta vor fi
realizate cu personal calificat si dde societati comerciale avizate conform legislatiei.

1.3. Norme PSI si protectia muncii

La realizarea instalatiilor de incalzire, ventilare si climatizare se vor utiliza materiale si


echipamente corespunzatoare riscului de incendiu. Astfel, conductele de apa calda pentru
incalzire se vor executa din teava neagra de otel, cu termoizolatie din materiale
incombustibile, iar tubulatura de ventilatie se va executa din tabla de otel zincata.
In caz de incendiu toate sistemele de ventilare ale cladirii vor putea fi oprite de la
tabloul general.
Utilizarea gazelor naturale se va face respectand regurile tehnice si de siguranta din
Normativul I6-98.
Prin solutiile adoptate proiectul respecta prevederile normelor si normativelor in
viguare: I5-2010, I13-201524, NP086-05, NPM 96, I6-98, NP 24-2009.
La executarea instalatiilor de incalzire, ventilare si climatizare se vor respecta
prevederile tuturor normelor si normativelor de protectie a muncii si P.S.I. in vigoare la acea
data.
Personalul care pune in functiune, exploateazasi intretine instalatiile de evacuare a
fumului si presurizare va fi instruit si autorizat conform cerintelor legale si va lua cunostintade
prevederile normativelor precum si de normele de tehnica securitatii si protectia muncii si de
prevenire si stingere a incendiilor.
Pentru personalul curent si responsabil PSI din cladire se asigurainstructaje periodice
asupra modului de comportare in caz de incendiu. Acestea vor urmari in principal:
 organizare evacuarii zonei in timpul de temporizare prevazut;
 cunoasterea semnalului caracteristic de alarmare;
 cunoasterea cailor de evacuare si parcurgerea lor rapida, farapanica;
 inchiderea usilor de catre ultimele persoane care se evacueazadin incinta;
 adunarea in locul stabilit si verificarea prezentei oamenilor din incinta
supusainundarii.

In toate spatiile unde se utilizeazasubstante de stingere gazoase si existariscul ca


oamenii safie afectati, trebuie sase prevadamasuri de sigurantacorespunzatoare pentru a se
asigura evacuarea imediataa acestora si preintampinarea accesului in astfel de atmosfera,
precum si mijloacele necesare acordarii primului ajutor oricaror persoane afectate.

Dupa actionarea la incendiu, instalatiile se verifica, completeaza si se remediazade


fectiunile, punandu-se in functiune de personal autorizat, cu respectarea prevederilor
normativului si a specificatiilor producatorului.

Intocmit,
ing. Radu Stroescu
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 23

2. BREVIAR DE CALCUL

2.1. Instalatia de racire/incalzire spatii comerciale

Fiecare spatiu comercial va fi prevazut ca cate un racord de apa de racire/incalzire,


racord dimensionat pentru a putea face fata cerintelor de racire (130 W/mp) si incalzire (90
W/mp) ale spatiului comercial respectiv.

2.2. Circulatii parter

Suprafata 1500.00 mp
Inaltime 6.00 m
Volum 9000.00 mc

Aporturi de caldura :

Luminatoare 120.00 mp (300W/mp) Q= 36.00 kW


Invelitoare 1500.00 mp (20W/mp) Q= 30.00 kW
Persoane 300 pers (170W/om) Q= 51.17 kW
Q=117.17kW

Necesar racire aer proaspat (Dap=9030mc/h) Qr=45.36 kW

Necesart total Qt=162.53 kW

Se aleg doua roof-topuri avand debitul de aer D=15.000mc/h cu capacitate de racire


Q=80.00 kW si capacitate de incalzire Qi=75.0 kW .

Echipamentele vor lucra cu 25% aer proaspat.

2.3. Instalatia de ventilare

Calculul pentru determinarea debitelor de aer de introducere si evacuare a fost facut


avand in vedere pentru introducere un debit de aer D=5.5 mc/h si mp, iar pentru evacuare un
debit de aer D=3.5 mc/h si mp
Centralele de tratare aer proaspat si evacuare aer viciat vor fi urmatoarele :

a) CTA5 Din= 10000 mc/h Dev= 6500 mc/h


b) CTA6 Din= 6000 mc/h Dev= 4000 mc/h
c) CTA7 Din=11000 mc/h Dev= 7000 mc/h
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 24

d) CTA8 Din=11000 mc/h Dev= 7000 mc/h


d) CTA9 Din= 7000 mc/h Dev= 7500 mc/h

Debitele de aer viciat ce urmeaza a fi evacuate sunt trecute in piesele desenate.


Debitele de aer introduse/evacuate pentru fiecare incapere ventilata, au fost stabilite
in functie de persoanele prezente in incapere sau in functie de necesarul pentru diluarea
noxelor (aer viciat).

Intocmit,
ing. Radu Stroescu
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 25

3. CAIET DE SARCINI

3.1. Date generale

3.1.1. Domeniul de referinta

Antreprenorul va procura toate materialele, utilajele si va asigura manopera si


supravegherea pentru efectuarea tuturor lucrarilor de incalzire si ventilatie si a lucrarilor
legate de acestea, complete, conform cu planurile, schemele si specificatiile anexe.
Lucrarile cuprinse in prezentul proiect vor fi efectuate in conformitate cu normele si
standardele in vigoare, de catre personal autorizat conform legislatiei. Anterpenorul va
asigura obtinerea aprobarilor de executie, controlului organelor departamentale si a avizelor
acestora.
Lucrarile prezentate in planurile de executie vor fi atent verificate de antreprenor in
ceea ce priveste toate gabaritele, conditiile de pe teren, respectarea conditiilor de arhitectura
si coordonarea corspunzatoare cu toate specialitatile de pe santier. Orice contradictie va fi
semnalata din timp proiectantului inainte de inceperea lucrarilor.
Dupa contractarea utilajelor sau in cazul modificarilor proiectului de arhitectura care a
stat la baza prezentului proiect, antreprenorul va pune la dispozitia proiectantului
documentatia tahnica necesara pentru intocmirea evantualelor modificari fata de proiectul
inaintat.

3.1.2. Precizari

Executantul si beneficiarul vor solicita certificate de calitate si garantie furnizorilor.


Acestea vor fi prezentate comisiei de receptie.
In timpul executiei, daca este cazul, se vor intocmi dispozitii de santier prin care se
dau derogari sau modificari la solutia proiectantului.
Dispozitiile de santier vor fi predate cu proces verbal Dirigintelui de santier.
Caietul de sarcini nu are caracter limitativ insa orice modificari sau completari se vor
putea face numai cu avizul intocmitorului.

3.1.3. Indicatii generale

Executarea instalatiilor se va face coordonat cu celelalte instalatii. Aceasta


coordonare se va urmari pe intreg parcursul executiei incepand de la trasare.
La traversarea planseelor sau a peretilor din beton armat se vor folosi golurile
prevazute prin proiect, sau piese de trecere. In acest scop se va coordona cu constructorul
modul de verificare a executarii golurilor proiectate o data cu turnarea betoanelor. Situatia
realizarii golurilor se va consemna.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 26

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materialele consemnate prin proiect.


Orice propunere de inlocuire trebuie motivata de contaractant si aprobata de proiectant si
beneficiar.
Toate materialele vor trebui sa fie insotite de Certificate de calitate. Inainte de
punerea in opera se vor face verificari vizuale. Materialele necorespunzatoare se vor inlatura.
Pastrarea materialelor de instalatii se face in magazii sau spatii de depozitare,
organizate in acest scop, in conditii care sa asigure buna lor conservare si securitate
deplina :
- in spatii libere materialele feroase, profile, asupra carora intemperiile nu au
influenta practica;
- in spatii acoperite cele care se deformeaza datorita actiunii directe a
soarelui, ploii, etc., tabla, materiale de izolatii, accesorii;
- in spatii inchise, armaturi, aparate diverse, utilaje, etc.;
La manipularea materialelor se vor lua masuri pentru evitarea deteriorarii lor.
Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii.

3.2. Instalatii de incalzire/racire

3.2.1. Retele interioare

Conductele instalatiilor interioare de incalzire cu apa calda – racire cu apa racita, vor
monta cu panta 2 %o , asigurand golirea si dezaerisirea.
Distanta minima intre fetele exterioare ale izolatiei la conducte paralele sau intre
acestea si suprafata finita a elementelor de constructie vecine, va fi de cel putin 4 cm.
Intre conductele retelei de incalzire si cablurile electrice, se vor prevedea distante
minime conform prevederilor "Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor
electrice la consumatori, cu tensiuni pana la 1000 V".I7.
Pentru conductele orizontale ale instalatiilor de incalzire avand pereti subtiri se
recomanda distantele intre suporturile mobile indicate in tabelul urmator :

Diametrul interior Distante recomandate


al conductelor(in toli (m)
sau mm) Conducte izolate
3/8 – 1/2 2,0
3/4 – 1 3,0
1 1/4 - 1 1/2 4,0
48 – 57,5 4,6
64 – 70 5,1

Dilatarile conductelor se vor prelua natural, prin curbe rezultate pe traseu.


Amplasarea punctelor fixe se va face astfel incat, intre 2 fixari consecutive sa existe o
singura posibilitate de compensare a dilatarii conductei.
La trecerea prin pereti si plansee, conductele aparente sau mascate se vor monta in
tuburi de protectie, care sa permita miscarea libera a conductelor datorita dilatarii si sa
asigure protectia mecanica a conductelor izolate.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 27

Partea suprioara a mansoanelor montate pe pardoseala incaperilor dotate cu


instalatii sanitare va depasi nivelul pardoselii finite cu 2-3 cm.
Mansoanele de protectie ale legaturilor corpurilor de incalzire vor avea dimensiuni
suficient de mari pentru a permite deplasarea legaturii la dilatarea coloanei verticale.
Pe portiunile de conducte ce traverseaza pereti sau plansee nu se fac imbinari.

Armaturi pentru inchidere, reglare, golire si dezaerisire.


Pozitionarea armaturilor se va face astfel incat sa permita manevrarea, deplasarea
partilor mobile si demontarea partiala sau totala, in vederea intretinerii si reparatiilor.

3.2.2. Pompe de circulatie

1. Generaliati

Se vor utiliza pompe de circulatie cu niveluri de zgomot si vibratii reduse, randament


ridicat, fiabilitate mare si consum redus de energie electrica.

Pompele de circulatie nu necesita ungere si vor avea o caracteristica de functionare


cat mai plata. Debitul pentru fiecare pompa este mentionat in planuri. Presiunea disponibila a
fiecarei pompe se va stabili de catre subantreprenor.

Pe conductele de aspiratie si refulare ale pompei se vor prevedea stuturi (1/2”)


pentru montarea aparatelor de masura si control.

2. Caracteristici

Pompele se eticheteaza pentru a se putea identifica usor.


Inaltimea de pompare a pompelor se vor stabili in functie de instalatia construita,
doar debitul va fi impus de proiectant.

DEBITUL NOMINAL AL POMPEI SE VA SITUA IN PUNCTUL DE RANDAMENT


MAXIM.

Motorul de actionare
Pompele sunt de tip cu rotor inecat si cuplaj direct fara presetupa sau ungere
( ungerea este asigurata de apa) pentru pompele plasate in interior si de tip cu rotor uscat
pentru pompele plasate la exterior.

Un selector va permite alegerea intre 3 sau 4 trepte de viteza, alegerea pompei


facand-se pe una din cele doua valori intermediare.
Sensul de rotatie trebuie sa fie vizibil.
Piesele turnate sunt perfect echilibrate dinamic astfel incat sa se obtina o functionare
silentioasa fara vibratii.
Se va evita pe cat posibil echiparea pompelor cu motoare monofazate.
Gradul de protectie electrica este de minimum IP44 pentru pompele din interior si
IP55 pentru pompele amplasate in exterior.

Pompe “in line”


SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 28

Pompele simple sunt prevazute in incalzirea cu apa calda.


Performantele pompelor simple :

 viteza de rotatie maxima : 1500 tr/min.


 temp. de functionare maxima si minima : + 140C / - 10C
 presiunea maxima de serviciu : PN 10

Montaj si punere in functiune

Pompa de circulatie va fi montata cu arborele de actionare in pozitie orizontala.

Antreprenorul va efectua, daca este necesar, o rotatie partiala a blocului motor,


pentru amplasarea cutiei de conexiuni deasupra pompei.

Pompele ce au axul motorului in acelasi sens cu sensul de curgere al apei, in plan


orizontal, vor fi prevazute cu un ventil automat de aerisire (1/4”) in partea superioara a
acesteia.

3. Incercari si verificari

Pompele vor fi incercate la o presiune de 6Kg/cm² si min.


Antreprenorul va furniza un manometru diferential cu mercur, de precizie inalta,
pentru verificarea functionarii la randament maxim a pompelor.
In cazul functionarii pompelor pe circuite de apa racita glicolata, se va verifica buna
functionare a inelelor de etanseitate si se vor efectua corectiile de randament.

4. Documente ce se vor furniza

Antreprenorul va trimite proiectantului toate documentele privitoare la modul de


alegere a pompelor precum si caracteristicile tehnice ale acestora.

3.2.3. Corpuri de incalzire

Generalitati

Radiatoarele vor fi plasate pe console sau pe picioare de sustinere atunci cand sunt
amplasate langa elemente despartitoare usoare (pereti din rigips subtiri, etc.). Picioarele de
sustinere vor fi pozate pe pardoseala.
Amplasarea corpurilor de incalzire este data in planurile ce insotesc caietul de
sarcini.
Modelele de suporti si de radiatoare prevazute se vor prezenta spre aprobare biroului
de studii inainte de executie.

Caracteristici

1. Conditii generale
1.1. Suprafete de schimb de caldura
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 29

Calculul suprafetelor de schimb de caldura se face de catre antreprenor. Acest calcul


se va face cu respectarea normelor in vigoare. Regimul de temperatura pentru calculul si
functionarea radiatoarelor este dat in caietul de sarcini.
Emisiile de caldura ale radiatoarelor vor fi cel putin egale cu pierderile de caldura
notate pe planuri.
Aceste pierderi de caldura, au fost calculate pentru mentinerea conditiilor de climat interioare,
in functie de temperatura exterioara de calcul a zonei, de orientarea si destinatia incaperilor
si a cladirii, de regimul de exploatare al cladirii.
Dimensiunile radiatoarelor (lungime, inaltime, grosimi) sunt determinate de
antreprenor tinind cont de :
 Amplasarea in plan a radiatoarelor.
 Dimensiunile maxime admise in functie de planurile de argitectura.
 Respectarea normelor si standardelor in vigoare.
Antreprenorul va supune aprobarii proiectantului o lista cu caracteristicile
radiatoarelor propuse in timp util. Proiectantului isi rezerva dreptul de a modifica aceasta lista
iar antreprenorul nu are dreptul sa ceara o majorare a preturilor din aceasta cauza.

Pierderile de caldura notate pe planuri vor fi considerate valori minime de alegere a


radiatoarelor. Pentru emiterea ofertei antreprenorul va putea propune alte variante pentru
instalatia de incalzire cu respectarea marimii pierderilor de caldura.
Amplasarea corpurilor de incalzire este prezentata in planurile anexate prezentului
caiet de sarcini.

1.2. Dimensionarea si amplasarea radiatoarelor

Radiatoarele vor fi selectionate tinand cont de pierderile de caldura notate pe planuri


si de distantele minime de montaj date de furnizor.
Inaltimea radiatoarelor trebuie sa fie compatibila cu inaltimea disponibila conform
sectiunilor date de arhitect.
Ca distante minime orientative se pot considera :
- de la pardoseala : 10cm;
- peretele din spatele radiatorului : 2÷5 cm ;
- de la o eventuala nisa sau consola : 12cm.

1.3. Montaj

Corpurile de incalzire vor fi montate de preferinta pe console. Daca acest lucru nu


este posibil, acestea vor fi instalate pe picioare ce permit reglarea pozitiei in plan vertical si
orizontal.
Toate corpurile de incalzire vor fi echipate cu:
- Un robinet termostatat ce regleaza automat cantitatea de caldura emisa de
radiatoare. Acest robinet este constituit dintr-un element de detectie, un termostat, o tija de
presiune si corpul robinetului.
- Un teu de reglaj din bronz pe retur.
- Un robinet de aerisire manual.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 30

Inainte de lansarea comenzilor, antreprenorul va supune aprobarii biroului de studii si


arhitectului modelele de radiatoare alese (modele, culori, materiale, etc.).
Este indicat sa se faca un montaj exemplificativ, inainte de inceperea propriuzisa a
lucrarilor.
Antreprenorul va anexa la oferta sa o documentatie completa ce va cuprinde
caracteristicile radiatoarelor, accesoriilor si sistemelor de sustinere propuse.

1.4. Finisaje

Radiatoarele sunt vopsite in fabrica. Vopseaua va corespunde criteriilor de mai jos:


- Radiatoarele sunt livrate gata vopsite in culoarea mentionata in comanda;
- Culoarea va fi stabilita dupa aprobarea arhitectului;
- Toate radiatoarele sunt livrate intr-un ambalaj care le va proteja in timpul punerii pe
pozitie si a racordarii. Aceste ambalaje vor proteja radiatoarele pana la receptia provizorie;
- Verificarea starii radiatoarelor si controlul conformitatii se va face la receptia
provizorie;
- In acest moment radiatoarele trebuie sa fie intacte, inlocuirea sau revopsirea
acestora facandu-se pe cheltuiala antreprenorului in cazul constatarii vreunui defect.

1.5. Ambalare

Radiatoarele vor fi vopsite in doua straturi, primul strat de vopsea pentru antifonare,
al doilea strat (vopsire in camp electrostatic cu pulberi de poliesteri) va da culoarea finala a
acestora.
Fiecare calorifer este invelit intr-o pelicula de plastic – care se va indeparta la
receptia provizorie - , apoi este introdus intr-o cutie rezistente de carton, pe exteriorul careia
sunt inscrise indicativele produsului. Livrarea se poate face in paleti ce grupeaza mai multe
radiatoare ambalate individual.

1.6. Tratamentul suprafetelor, vopsire

Operatia de vopsire cuprinde un tratament fizico-chimic care precede un dublu


proces de finisare : aplicarea unui prim strat de vopsea pentru antifonare, urmata de o
vopsire in camp electrostatic cu pulberi de poliesteri, ce confera caloriferului un aspect final
de tonalitate alb RAL 9010.

1.7. Incercari

Radiatoarele trebuie sa fie supuse unei presiuni de minimum 8 bari (proba de


presiune la rece executata in fabrca de fabricant) ; antreprenorul are obligatia sa prezinte
doua exemplare ale proceselor verbale de incercari biroului de studii.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 31

3.2.4. Perdele de aer cald

Instalarea perdelelor de aer asigura o economie de energie prin bariera de aer creata
de acestea, separand astfel clima interioara de cea exterioara. Prin acest procedeu se
salveaza caldura din interiorul cladirii.
Perdelele de aer functioneaza atunci cand usa se deschide si deasemenea se poate
oferi o sursa de incalzire suplimentara in momentul in care usa s-a inchis.
Perdelele de aer ofera aer la viteza critica, debitul de volum si temperatura pentru a
asigura performante optime. Fluxul de aer este distribuit uniform pe intreaga latime a usii.
Perdelele de aer sunt dotate cu lame din profil de aluminiu care actiuneaza pentru
indreptarea aerului in anumite directii. Odata ce s-a ales pozitia de functionare perdelele de
aer pot fi blocate in pozitia respectiva.
Ventilatorul cu 3 viteze permite reglarea fluxului de aer si al vitezei pentru a ajusta
diferite inaltimi sau niveluri de expunere.

3.2.5. Pompe de caldura

O pompa de caldura pe bucla de apa asigura, pe o parte, racirea/incalzirea aerului


din incapere, iar pe cealalta parte este racordata la un circuit inchis de apa pentru
cedarea/preluarea caldurii din aparat. Pe un circuit inchis de apa sunt racordate mai multe
pompe de caldura pe bucla de apa si un turn de racire, pentru asigurarea temperaturii apei
in limitele stabilite .
Toate componentele din circuitul frigorific sunt plasate intr-o unitate orizontala,
care se monteaza la tavan.

3.2.6. Turn de racire inchis

Turn de racire cu tiraj fortat in contracurent pentru sisteme de racire apa sau glicol
este executat standard din panouri si structura din otel galvanizat si au nivel de zgomot
scazut, datorita constructiei cu ventilator centrifugal cu palete curbate spre inainte, care
permite instalarea atenuatoarelor de zgomot. Serpentinele au un design care asigura
capacitatea de racire maxima. Serpentinele sunt fabricate din otel.
Principiul de functionare:
Fluidul cald de la sursa de incalzire circula prin bacteria de tevi a turnului cu cicuit
inchis. Caldura fluidului racit este cedata apei de racire care curge peste tevi. In acelasi timp
o cantitate de aer exterior este aspirata prin deschiderile aflate la baza turnului de racire si
este dirijata ascendent peste bacteria de tevi, in sens opus curgerii apei. O mica parte din
apa se evapora racind astfel restul apei. Aerul cald saturat cu vapori de apa este tras de
ventilator si eliminat in atmosfera. Restul apei se scurge in bazinul din partea inferioara a
turnului si este recirculata cu ajutorul pompei prin sistemul de spreyere si apoi peste
serpentina.
Eliminarea verticala a aerului cu vapori elimina riscul recircularii prin grilele de
admisie din partea laterala
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 32

3.2.7. Schimbator de caldura in placi

Aceste schimbatoare sunt alcatuite dintr-un set de placi individuale montate intr-un
cadru metalic de sustinere si stranse cu buloane. Fiecare pereche de placi alaturate
formeazaun canal de curgere, astfel incat in douacanale adiacente sensul de curgere al
celor doua fluide este intotdeauna in contracurent. Placile sunt executate din foi metalice
subtiri, din oteluri inoxidabile si sunt prevazute cu ondulatii realizate prin presare, atat
pentru marirea rigiditatii, cat si pentru imbunatatirea transferului termic prin marirea
turbulentei fluidelor. Etansarea intre placi impiedica amestecul agentilor termici si scurgerea
acestora spre exterior si se realizeazac u garnituri. Garniturile din cauciuc, rasini, butil sau
neopren rezistala presiuni panala 25 bar.
Acest tip de schimbatoare sunt compacte, la un volum dat ofera o mare suprafa ta
de schimb de caldura. Suprafata de schimb de caldura poate fi marita sau micsorata
conform necesitatilor, adaugand sau scotand placi, schimbatoarele fiind usor de curatat.

3.2.8. Armaturi si accesorii

Presiunile nominale si presiunile maxime de lucru, in functie de temperaturile de


lucru, sunt stabilite pentru armaturi prin STAS 2250.

Pentru materialele necesare montarii robinetelor si accesoriilor, antreprenorul va


transmite, inainte de inaintarea comenzilor o fisa tehnica ce va cuprinde in functie de fluidul
vehiculat:
- Marca si fabricantul (reprezentantii din Romania daca materialele sunt din
import)
- Tipul PN
- Natura materialelor tuturor pieselor
- Documentatie tehnica detaliata
- Curbele caracteristice si pierderile de sarcina
- Recomandari privind furnizorii ce pot asigura intretinerea

Toate robinetele vor fi marcate cu ajutorul unor placute scrise, prinse de tija de
actionare a acestora.
Numerotarea va fi inclusa in instructiunile de exploatare ce vor fi stabilite la
terminarea santierului.

Filtre

Temperatura de lucru: 10°C ÷ 250°C


Materiale:
Corp, capac, sertar: GG25 (DIN 1691)
Element filtrant: Otel inox cu 13% Cr
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 33

Dimensiunile ochiurilor sitei:

DN Mailles (mm)
15-20 0.5
25-65 0.75
80-200 1.2

Lungimile de constructie: conform DIN 3202


Dimensiunile de legatura ale flanselor: conform DIN 2501
Filtrul va fi prevazut cu dop de golire:
- filet ¾” (DIN 259) pentru DN 80 ÷ 200
- filet 1” (DIN 259) pentru DN 250 ÷ 400

Armaturi de inchidere

1. Generalitati

Robinetele de inchidere sunt de tipul:

- sferice din doua piese pentru diametre inferioare sau egale DN 40;
- de tip fluture cu flanse PN 10 pentru diametre superioare DN 40.

Materialele ce intra in alcatuirea vanelor vor fi adaptate la conditiile agentului termic


transportat.

2. Caracteristici

Nu se vor folosi robinete pentru o presiune nominala inferioara PN 6.


Pierderile de sarcina pentru armaturile complet deschise vor trebui reduse la
minimum.
Armaturile trebuie sa permita o manevrabilitate usoara chiar in conditiile in care au
ramas nemiscate o perioada indelungata.
Modul de constructie a armaturilor va permite o intretinere usoara in acest sens toate
componentele acestora vor trebui sa fie usor de demontat.

Etanseitate externa
Etanseitatea externa trebuie sa fie perfecta pentru orice temperatura de utilizare si la
o presiune de maximum 1,1 Pn.
Etanseitatea va fi controlata mentinand robinetul in pozitia deschis.

Etanseitatea interna
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 34

Etanseitatea interna trebuie sa fie perfecta pentru orice temperatura de utilizare si la


o presiune de maximum 1,1 Pn in ambele sensuri de curgere a agentului termic.

Fiabilitate

Armaturile vor trebui sa functioneze in conditii normale pentru cel putin 5000 cicluri.

3. Pozare

Amplasarea robinetilor este redata in planurile si schemele de principiu anexate.


Robinetii de izolare vor fi amplasati astfel incat in eventualitatea demontarii diverselor
echipamente (pompele, vanele motorizate, bateriile si alte echipamente) sa nu fie necesara
golirea intregului circuit sau instalatie.

4. Documente ce se vor prezenta

In momentul aprobarii diverselor materiale, antreprenorul va prezenta procesele


verbale de verificare a etansitatii si a coeficientului de pierdere a presiunii efectuate de
organisme abilitate, independente.

Robinete sferice

Corpul vanei este din otel turnat format din doua elemente insurubate unul in celalat.
Diametrul de trecere este identic cu cel al conductelor pe care se monteaza. Sfera de
inchidere este plasata intre doua inelele de etansare din teflon intarite cu fibre de sticla.
Tija de actionare este din otel inoxidabil. Etanseitatea tijei este asigurata prin
intermediul unor inele de etansare din teflon.
Manevrarea se realizeaza prin intermediul unui levier.

Robinete fluture

Pot functiona la o presiune de serviciu de 10 bar si o temperatura nominala de la


-20ºC la +110ºC.
Vanele permit prin constructia lor, posibilitatea izolarii termice, fara diminuarea
caractreisticilor de functionare.
Robinete de reglaj

Vanele de reglaj sunt prevazute pentru obtinerea unui reglaj precis al debitelor in
coloanele principale si in circuitele secundare.

Caracteristicile generale ale vanelor vor trebui sa corespunda urmatoarelor criterii:


- protectia pre-reglajului vanei impotriva unor manipulari accidentale;
- posibilitatea citirii usoare a pozitiei de reglare a vanei;
- etanseitate perfecta la inchidere;

Constructia vanelor pentru diametre mai mici de DN50


- presiune nominala PN20
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 35

- montaj prin racorduri filetate pana la DN50

Pentru diametre mai mari de DN50


- corp din fonta;
- montaj prin flanse PN16

Robinete termostatice pentru radiatoare

Fiecare corp static de incalzire este prevazut cu un robinet de reglaj termostatat.


Acesti robineti sunt prevazuti cu un sistem ce permite reglajul robinetului intr-o pozitie
fixa prestabilita.

Teuri de reglaj

Teurile de reglaj sunt prevazute pentru reglarea precisa a debitelor de circulatie a


apei calde in radiatoare.

Caracteristici
Corpul armaturii este alcatuit din alama cromata.
Presiune de serviciu: PN 10.
Temperatura maxima a apei 10°C

Robineti de golire

Robineti de golire de tip “port futun” se prevad la colector si distribuitor precum si in


punctele cele mai joase ale instalatiei.
Robinetii de golire vor fi de tip cu ventil permitand o etansare perfecta.

Robinet automat de aerisire

In punctele cele mai inalte ale instalatiei, la fiecare vas de expansiune precum si la
cazane vor prevedea vane automate de aerisire.
In fiecare din aceste puncte se va prevedea posibilitatea aerisirii manuale a instalatiei
(vane de aerisire manuale).
Se vor mai prevedea de asemenea robinete de aerisire si in locurile mentionate in
planuri.
Montajul vanelor de aerisire automate se va face astfel incat intretinerea si verificarea
acestora sa nu necesite golirea instalatiei.

Vas de expansiune

Pentru toate instalatiile de incalzire se prevad sisteme de preluare a variatiilor


volumului de apa.
Vasele de expansiune vor fi de tipul cu membrana si perna de gaz.

Caracteristicile sistemului de expansiune vor fi determinate de antreprenor.


SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 36

Calculele detaliate ce tin cont de volumul apei din instalatie, factorii de dilatare si
modul de alegere a vasului de expansiune, vor fi prezentate biroului de studii inainte de
instalare.
Caracteristici

Racordarea vasului de expansiune se realizeaza la partea superioara a acestuia.


Racordul nu va fi niciodata mai mic de ¾ ‘’. Racordarea se va face astfel incat sa nu
existe riscul aparitiei de depuneri intre vas si instalatia pe care o deserveste.
Vasul de expansiune este echipat cu stuturi cu robinete ce permit controlul presiunii
si eventualele completari cu gaz, precum si cu robinet de golire..
Se vor utiliza numai vase de expansiune cu perna de azot.
Alegera vasului de expansiune se face tinand cont de volumul total de apa ce rezulta
din dilatare.
Se va prevedea o rezerva de 50% pentru capacitatea vasului de expansiune ales.
Presiunea de incarcare va fi suficienta pentru umplerea cu apa a instalatiei.
Presiunea de calcul va fi de 1.5PN dar nu mai mica de 6 bar. Membranele de
separare vor fi rezistente la temperaturile maxime de exploatare.

Accesorii

Fiecare vas de expansiune va fi prevazut cu un robinet automat de aerisire.

Supapa de siguranta trebuie sa se poata deschide si manual.

Documente ce se vor furniza de catre antrprenor

Antreprenorul va prezenta documentatia materialelor, atestarile si verificarile


efectuate de producator privitor la:
- Presiunea maxima de serviciu;
- Capacitatea vaselor;
- Grosimi de pereti;
- Diametrul conductei de expansiune;
- Diametrul supapei de siguranta;

Robinete de retinere

Robinete de tip:
- cu ventil pentru diametre < DN50 PN16/PN10
- clapeta pentru diametre > DN50 PN16/PN10

Clapetele sunt de tipul cu inchidere elastica. Materialele de constructie vor respecta


caracteristicile fluidului vehiculat.

Temperatura de lucru: 10°C ÷ 200°C


Materiale:
Corp, capac, sertar: GG25 (DIN 1691)
Presetupa, roata de manevra: Fonta cenusie
Tija: Otel inox cu 13% Cr
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 37

Inele de etansare: - Alama;


- Bronz;
- Otel inox cu 13% Cr

Lungimile de constructie: conform DIN 3202


Dimensiunile de legatura ale flanselor: conform DIN 2501

Clapetele de retinere sunt construite astfel incat sa se evite lipirea suprafetelor in


contact. Aceste clapete nu vor trebui sa genereze vibratii in pozitia deschis sau socuri mari in
momentul inchiderii.

Diametrul nominal, presiunea nominala, mentionarea materialelor de constructie,


marca, fabricantul, sensul de curgere a fluidului, vor fi vizibile pe corpul robinetului de
retinere.

3.2.9. Accesorii de masura

Termometre

Toate termometrele sunt de clasa 1 de tip bimetalic, cu un cadran de citire de 100


mm minim.
Capatul de masurare a termometrului va fi fixat intr-o teaca metalica ce permite
demontarea usoara a acestuia.

Teaca va avea o lungime suficienta pentru masurarea unor citiri corecte.


In situatiile in care diametrul conductei este prea mic (20, 40mm) se admite marirea
locala a sectiunii, in locul de masurare a temperaturii, pentru a se asigura curgerea normala a
fluidului.
Pentru circuitele de apa calda pana la 110°C; plaja de masurare a termometrului va fi
de la 0 la 120°C.

Manometre

Inainte si dupa fiecare pompa se va monta cate un manometru cu rebinet de izolare.

Caracteristici

Gradatii : se vor adapta in functie de presiunea fluidului vehiculat


Manometre : cu tub metalic
Executie : diametrul cadranului 100 mm
Clasa de precizie 1
Numar de diviziuni : minimum 32
Cutie : din otel
Tub : din aliaj de cupru

3.2.10. Executarea lucrarilor

Materiale, agregate, aparate


SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 38

Materialele, agregatele si aparatele utilizate la executarea instalatiilor de incalzire vor


avea caracteristicile si tolerantele prevazute in standardele de stat sau in prescriptiile tehnice
ale producatorilor – interni sau externi – si vor satisface conditiile tehnice cerute in proiectul
instalatiei de incalzire.
Ele vor trebui sa fie insotite de :
-certificatul de calitate al furnizorului care sa confirme realizarea de catre produsul
respectiv a caracteristicilor tehnice prevazute ;
-fise tehnice de detaliu continand caracteristicile produsului si durata de viata in
exploatare in care se mentin aceste caracteristici ;
-instructiuni de montare, probare, intretinere si exploatare ale produsului;
-certificatul de garantie, specificand perioada de timp in care se asigura realizarea
caracteristicilor ;
-certificate de atestare a performantelor materialelor, agregatelor si aparatelor emise
de catre institute de specialitate, abilitate in acest scop.

Elementele de instalatii care fac obiectul instructiunile tehnice ISCIR vor trebui sa
corespunda si prevederilor acestora, iar cele care sunt supuse conditiilor de omologare ale
Biroului Roman de Metrologie Legale (BRML), sa fie insotite de certificatul de atestare.
Retelele de conducte interioare, se vor executa folosind tevi din otel, fara sudura
STAS 404-87 sau 530-87.
Corpurile de incalzire trebuie sa aiba certificarea caracteristicilor tehnice si hidraulice.
Armaturile de reglare vor fi insotite de certificarea variatiei caracteristicilor lor in
functie de gradul de inchidere.

3.3. Verificarea materialelor

Inaintea punerii in opera, toate materialele si agregatele se vor supune unui control
cu ochiul liber pentru a constata daca nu au suferit degradari de natura sa le compromita
tehnic (deformari sau blocari la aparate, starea filetelor, a flanselor, functionarea armaturilor)
se vor remedia defectiunile respective sau se vor inlocui aparatele si materialele ce nu pot fi
aduse in stare corespunzatoare prin remediere.

3.4. Tehnologii de imbinare, etansare si fasonare

Tehnologia de imbinare a tevilor din otel pentru realizarea instalatiilor de incalzire cu


apa calda se alege de catre executant astfel incat sa se evite riscul obturarii sectiunii tevii.
Astfel, imbinarea se poate face prin sudura, cu luarea masurilor necesare pentru a
evita obturarea sectiunii.
Imbinarea intre conducte si armaturi se va executa prin flanse sau prin filet, dupa
tipul armaturii utilizate.
Filetul tevilor va corespunde prevederilor STAS 402 si trebuie sa permita insurubarea
pieselor cu mana pana la cel putin jumatate si cel mult trei sferturi din lungimea filetului
piesei.
La imbinarile cu filet etansarea se va executa cu fuior de canepa imbibat cu pasta de
miniu de plumb sau pasta de grafit amestecata cu ulei de in dublu fiert sau alte solutii de
etansare omologate in acest scop.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 39

La imbinarea prin sudura tevile cu pereti sub 4 mm grosime se sudeaza in "I", iar cele
cu grosime de 4 mm sau mai mare se sudeaza in "V".
Etansarea imbinarilor prin flanse, se va face cu garnituri confectionate din carton –
STAS 1733 – unse cu pasta de miniu de plumb sau grafit imbibat cu ulei de in fiert.
Garniturile imbinarilor cu flanse nu vor obtura sectiunea de trecere a tevii, iar periferia
garniturii va ajunge pana la suruburile flansei.
Schimbarile de directie ale conductelor din otel se vor realiza :
-prin indoirea tevilor ;
-prin intermediul curbelor sau coturilor de sudat ;
-prin intermediul teurilor sudate.

3.5. Montarea conductelor

La racordarea tevilor cu diametre diferite se va asigura :


- continuitatea generatoarei superioare a conductelor pozate pe orizontala ;
- coaxialitatea conductelor verticale.
Legaturile la aparate se vor face astfel incat sa permita demontarea aparatelor sau a
unora din partile lor componente.

3.6. Montarea armaturilor

Toate armaturile sevor monta in pozitia "inchis".

3.7. Montarea corpurilor de incalzire

Corpurile de incalzire se vor fixa pe pozitie, conform instructiunilor de montare ale


producatorilor, folosind tipul si numarul de console si sustinatoare indicat de acestia.
Pana la montarea armaturilor si legaturilor, toate radiatoarele se prevad cu dopuri.

3.8. Protectia impotriva coroziunii exterioare ; Izolari termice

Generalitati
Lucrarile de izolare a conductelor vor fi incepute numai daca, in prealabil, s-au
efectuat probele de presiune.

La executarea lucrarilor de izolatii se vor respecta prevederile din "Instructiuni tehnice


pentru executarea termoizolatiilor la elementele de instalatii" – C142.

Izolarea termica

Izolatiile termice ale conductelor si aparatelor se vor aplica numai dupa curatirea si
protejarea suprafetelor cu straturi anticorozive.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 40

Izolatiile termice aplicate pe conducte nu vor fi intrerupte in dreptul organelor de


inchidere si de manevra a elementelor de sustinere si la imbinarile cu flanse, precum si la
mansoanele de trecere prin elemente de constructie.

Izolatiile termice se vor aplica pe conducte, compensatoare, distribuitoare,


colectoare, rezervoare de apa, recipiente de hidrofor, boilere si aparate in contracurent, in
scopul reducerii schimbului de caldura intre apa din aparate, rezervoare, instalatii si mediul
inconjurator, precum si pentru a evita condensarea pe suprafetele reci a umiditatii din aer.

La izolarea termica a elementelor instalatiilor nu este permisa folosirea de materiale


degradabile si a celor care, datorita incalzirii, se inmoaie, isi diminueaza capacitatea de
izolare termica sau degaja gaze, noxe etc. in conditiile de exploatare.

Izolatia conductelor montate in exterior – pe suporturi, stalpi sau pe fata exterioara a peretilor
cladirilor – se va prevedea cu invelis de protectie contra intemperiilor.
Izolatiile armaturilor, compensatoarelor cu presetupa si a imbinarilor cu flanse va fi
demontabila.
Vor fi izolate in acelasi mod atat conductele, cat si accesoriile (coturi, curbe, vane
etc.).

Protectia impotriva coroziunii

Izolatiile contra coroziunii se vor folosi pentru conducte si alte piese metalice
ingropate in sol sau montate in medii agresive, conform prevederilor STAS 7335 privind
protectia conductelor subterane din otel contra coroziunii.
La montarea direct in pamant a retelelor se va avea in vedere agresivitatea solului si
a apelor freatice, precum si curentii de dispersie si se va prevedea, daca este necesar,
protectie electrica a conductelor impotriva coroziunii.
Proiectarea si executarea protectiei electrice se va face potrivit indicatiilor din
"Normativul pentru protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate", indicativ I14
si STAS 7335/3 privind "Izolarea exterioara cu bitum a conductelor din otel".

Garantie

Izolatia va fi garantata pe parcursul a doi ani de la receptia provizorie la toate


defectele de material sau montarii incorecte. Antreprenorul va inlocui, pe cheltuiala sa, in
timpul acestei perioade, toate segmentele defectuoase. Garantia de doi ani se va rasfrange
si asupra pieselor modificate.

Caracteristici
Vata minerala pentru conducte de incalzire
Izolatia termica a conductelor este realizata cu cochilii de vata de sticla semi-rigida
lipita cu ajutorul unei rasini termoreactive de culoare galbena.
Cochiliile sunt taiate pe generatoare.
Cochiliile 614 ALU si 744 sunt acoperite cu o suprafata de aluminiu, ranforsat cu o
retea de sticla si polietil pe fata exterioara.
Densitatea medie este de 120kg/m3.
Grosimea minima este de 30mm.
Temperatura de utilizare trebuie sa fie pana la 750sC (temperatura conductei).
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 41

Materialul trebuie sa fie chimic neutru si sa nu favorizeze dezvoltarea mucegaiului


sau a bacteriilor.
Coeficientul de conductivitate termica va fi in functie de indicatiile fabricantului.
Un esantion va fi trimis pentru aprobare biroului de proiectare.

Strat impotriva vaporilor

Acest material nu trebuie sa degajeze nici un fel de miros care sa dauneze in


exploatarea incaperii respective si la conservarea alimentelor stocate.
Indicele de rezistenta la difuzia apei si grosimea sunt de asa natura incat
conductivitatea termica initiala a izolantului nu se va mari cu 10-20% dupa 5ani de exploatare
a instalatiei.
Acest material este elastic si indicele sau de difuzie a apei ramane constant.

Finisare

Izolatia va fi acoperita cu o tabla de aluminiu fixata cu suruburi din inox sau de


preferat cleme speciale.
In plafoanele false sau in locurile greu accesibile, finisarea izolatiei va putea fi facuta
cu folii de PVC de culoarea gri.

Montajul si punerea in functiune

Izolatia nu trebuie sa fie intrerupta in dreptul suporturilor. Pentru conductelor de apa


racita, o izolatie trebuie prevazuta intre conducta si suport (cochilie tip P.I.R. sau echivalent).
Inele de etansare vor fi prevazute in dreptul sfarsitului izolatiei (a se vedea si
finisarea izolatiei).

Probe si incercari

Documente de furnizat
Certificatele caracteristicilor materialelor izolatoare vor trebui sa fie atasate ofertei.

3.9. Montarea utilajelor si echipamentelor

Montarea cazanelor de incalzire, a pompelor de circulatie, schimbatoarele de caldura


si a vaselor de expansiune se va face in conformitate cu instructiunile tehnice ISCIR, precum
si cu instructiunile de montare ale producatorilor.
Montarea CTA se va face, de asemenea, in conformitate cu instructiunile furnizorului.
Vasele de expansiune se vor monta direct pe pardoseala. Pompele de circulatie se
vor monta pe suporti proprii.
Toate utilajele se vor racorda la instalatie prin imbinari demontabile.
Fiecare utilaj va fi prevazut cu organe de inchidere.
Se vor monta robinete de golire si ventile de aerisire in toate punctele indicate in
proiect.
Armaturile se vor monta in pozitii care sa permita usor accesul la acestea.
Toate conductele se vor grundui si se vor izola termic
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 42

Alimentarea cu apa a instalatiilor se va face cu apa din instalatia de apa potabila


printr-un racord demontabil prevazut cu o clapeta de retinere – la conducta de retur a
instalatiei de incalzire, respectiv de apa racita.
Daca duritatea apei depaseste 10D se recomanda umplerea instalatiei (dupa
efectuarea probelor) cu apa dedurizata.

3.10. Conditii tehnice pentru verificarea instalatiilor de incalzire/racire cu apa

Verificari de efectuat pe parcursul executiei

Toate aparatele, materialele si prefabricatele pot fi introduse in lucrare numai daca


sunt conform prevederilor din proiect, daca au fost livrate cu certificate de calitate si daca in
cursul depozitarii sau manipularii nu au suferit deteriorari.
Modificarea de catre executant a prevederilor proiectului (caracteristici tehnico-
economice ale utilajelor, aparatelor sau materialelor; schimbarea amplasamentelor sau a
traseelor etc). este permisa numai pe baza avizului scris al proiectantului instalatiei.
Lucrarile de instalatii de incalzire centrala vor fi verificate si probate pe parti din
instalatie, inainte de finisarea elementelor constructiei, in urmatoarele cazuri :
- la incheierea unor faze de lucrari sau atunci cand programul lucrarilor impune
aceasta ;
- dupa executarea unor parti de instalatie care se pot proba sau functiona
independent ;
Verificarile si probele pe parti din instalatie se vor executa conform prevederilor
proiectului si a prescriptiilor tehnice in vigoare (normativul I.13-2015), cu participarea
delegatului beneficiarului, iar rezultatele lor se vor consemna in registrul de procese-verbale.
Se va verifica la fata locului corespondenta executiei cu prevederile proiectului si ale
prescriptiilor tehnice aferente, in ceea ce priveste amplasamentul, traseul, caracteristicile si
dimensiunile diferitelor parti ale instalatiei (CTA, instalatii si dispozitive de siguranta, instalatii
de alimentare cu combustibil, de ardere si evacuare a gazelor de ardere, retelele de
distributie si elementele aferente lor, coloanele, legaturile la corpurile de incalzire, la
ventiloconvectoare, etc.).
La punctul termic se va porni instalatia si se va tine sub observatie cel putin 1 ora,
verificand in principal urmatoarele :
- daca utilajele, aparatele, conductele etc. au fost montate astfel incat sa se
asigure spatiile necesare pentru manevra, control si efectuarea lucrarilor de intretinere si
reparatii in exploatare ;
- daca armaturile corespund prevederilor proiectului, sunt montate corect,
sunt accesibile, se manevreaza usor si daca functioneaza normal ;
- daca aparatele si agregatele care au piese in miscare (pompe) nu produc
zgomote sau vibratii suparatoare ;

Asupra corpurilor de incalzire montate in instalatie se fac urmatoarele verificari de


catre un reprezentant al beneficiarului, un reprezentant al conducerii santierului si seful de
echipa :
- corespondenta cu proiectul in ceea ce priveste tipul de corp de incalzire, marimea
lui, cotele de montaj ;
- orizontalitatea si planeitatea lor (cu nivele cu bula de aer si cu metru);
- rigiditatea fixarii in elementele de constructie ;
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 43

- daca armaturile montate la corpurile de incalzire sunt usor accesibile si daca se


inchid si se deschid bine.
La conducte, principalele verificari au ca obiect :
a) Inainte de izolare termica si mascare :
- executarea corecta a imbinarilor, sudurilor si indoirilor, controlul efectuandu-se cu
ochiul liber ;
- buna fixare a conductelor in bratari, console si alte dispozitive de sustinere,
respectand sensul si valoarea pantei prescrise in proiect ; verificarea pantei se va face cu o
nivela cu bula de aer avand lungimea de minimum 70 cm ;
- amplasarea corecta a punctelor fixe ;
- respectarea pozitiei reciproce corecte a conductelor montate in plasa (cele de apa -
dedesubt, conductele electrice deasupra) ;
- existenta tevilor de protectie la trecerea conductelor prin plansee sau pereti si
realizarea corecta a spatiului dintre tevile de protectie si conducte ;
- amplasarea corecta a dispozitivelor de golire a apei si a celor de aerisire

b) Dupa ce conductele sunt izolate termic, se verifica vizual si cu instrumente de


masura urmatoarele :
- daca executarea izolatiei termice s-a facut in conformitate cu prevederile proiectului
;
- daca materialele termoizolatoare s-au aplicat corect pe fetele de izolat (grunduirea
conductelor si grosimea izolatiei).

Se admite o abatere de 10% la grosimea izolatiei.


Pentru centrala termica, pornirea, punerea in functiune, reglajul si instruirea
personalului de exploatare se vor face de catre un reprezentant al firmei furnizoare.

3.11. Probe

Instalatiile se verifica la etanseitatea si circulatia fluidului prin probe la rece si la cald.


Proba de presiune la rece
Proba de presiune la rece are drept scop verificarea hidraulica la temperatura
ambianta, a rezistentei si etanseitatii elementelor instalatiei.
Proba la rece se executa inainte de finisarea elementelor instalatiei (vopsitorii, izolari
termice etc.) de inglobarea lor in elemente de constructie si de finisarea acestora.
Inainte de proba de presiune la rece instalatia va fi spalata cu apa potabila.

Proba la cald

Proba la cald are drept scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare a


elementelor instalatiei la dilatare si contractare si a circulatiei agentului incalzitor. La centrala
termica proba la cald va cuprinde in mod obligatoriu verificarea randamentului de functionare
al cazanelor, care va trebui sa corespunda datelor indicate in cartea tehnica a fiecarui cazan.
Proba la cald se va efectua inaintea finisarii (izolatii) sau mascarii.
Odata cu proba la cald se va efectua si reglajul instalatiei.
Verificarile si probele se vor efectua in conformitate cu prevederile normativelor I13 si
C56.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 44

3.12. Instalatii de ventilare

3.12.1. Echipamente si tubulatura

3.12.1.1. Centrale de tratare aer tip Roof-Top

Carcasa

Antreprenorul va lua toate masurile pentru evitarea aparitiei fenomenului de condens


pe carcasele centralelor de ventilare (protectia la condens a centralelor pentru o temperatura
ambianta de 35°C).
Carcasele sunt construite dintr-un ansamblu de panouri duble din otel zincat, spatiul
dintre cele doua panouri este umplut cu material izolant cu o grosime minima de 40mm.
Acest material izolant trebuie sa fie incombustibil si sa nu emane gaze toxice in cazurile de
incendiu. Este stabil in timp. Aceste panouri sandwich sunt asamblate astfel incat sa se
limiteze la minimum puntile termice.
Sectiunile de extractie a aerului vor avea o grosime de izolatie de 30 mm si un factor
de atenuare a zgomotului de 32 dB(A).
Grupul complet va fi livrat in una sau mai multe module; aceste module sunt
asamblate in site cu dispozitive de aliniere si strangere. Toate elementele sunt standardizate
si prevazute cu un sasiu suport integrat de 70 mm minimum.

Pentru a se usura acesul, intretinerea si curatarea, sectiunile principale sunt echipate


cu trape de vizitare executate, de asemenea din panouri sandwich. Etanseitatea acestor usi
este asigurata atat la suprapresiune cat si la depresiune. Racordarea la centrala de tratare a
aerului se face cu burdufuri elastice prevazute cu flanse de 30 mm.
Pentru sectiunile ce includ mai multi voleti (doi sau trei) acestia sunt montati de la
inceput in interiorul sectiunii astfel incat legaturile la motoarele de actionare sa se gaseasca
de asemenea in interiorul sectiunii.
Sectiunile ce contin ventilatoare pot fi echipate cu sisteme de amortizare a vibratiilor
integrate.
Echipamentele montate pe sasiu din otel zincat sunt pozate pe profile metalice
suspendate pe picioare antivibratoare. Suprafata interioara a sectiunilor va trebui sa fie foarte
bine finisata (fara rugozitati).
Accesul la diferitele componente ale unui grup (ventilator, filtru, camera de amestec,
sonda de protectie la inghet amplasata inainte de bateria de umidificare, baterii, etc…) se
face prin usi rebuste si etanse montate pe balamale si prevazute cu manere la interior si
exterior.
Etanseitatea este asigurata cu o garnitura periferica rezistenta la strangere si
imbatranire. In aceste zone se va mentine, de asemenea, protectia la zgomot.
Carcasele sunt asamblate rigid asigurand o etanseitate perfecta. Etanseitatea
grupurilor de aer va fi mai mare decat cea recomandata de normele in vigoare.
Ansamblul diferitelor module asmblate va fi construit astfel incat personalul de
intretinere si manipulare sa poata observa cu usurinta functionarea instalatiei.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 45

Lansarea comenzilor si planurile tehnice de detaliu pentru localurile tehnice vor fi


prezentate spre aprobare biroului de studii inainte de executie.
In plus la refularea centralelor sau pe tronsoanele de tubulatura in care curgerea
aerului este suficient de stabila, se vor prevedea orificii care sa permita introducerea
instrumentelor de masura pentru viteza, presiune etc…
Hublourile pentru lumina si intrerupatoarele vor fi etanse la apa iar conductorii electrici
vor fi protejati in tuburi de PVC. Cutiile de borne si intrerupatoarele sunt plasate la exteriorul
centralei de tratare a aerului.
Traversarile cablurilor vor fi realizate din presetupe din PVC cu lungimea echivalenta
cu grosimea carcasei centralei de tratare a aerului.

Filtrarea
Sectiunea de filtrare include o usa de acces montata pe o sectiune goala cu o lungime
de minimum 690 mm prevazuta cu o podea mobila (optiune) pentru intretinere si demontare.
Se vor prevedea prize de presiune pentru utilizarea manometrului cu tub inclinat sau a altor
tipuri de instrumente de masura in vederea verificarii colmatarii filtrelor.
Fitrele vor fi de tip saci montate in profile din tuburi sudate vopsite cu vopsea epoxy pe
sine de ghidaj (profilele din tabla galvanizata nu se vor folosi).
Filtrele vor fi alese la maximum 80% din capacitatea nominala.
Pierderea de sarcina initiala nu va depasi 90 Pa (9 mm CE) prin sectiunea de filtrare
propusa.
Dispunerea filtrelor va fi realizata astfel incat sa se optimizeze suprafata filtranta si
timpul de utilizare al mediului filtrant.
Baterii
Bateria de racire

Lamelele vor fi vopsite cu vopsea epoxy pentru protectie la ruginire.


Bateriile de racire sunt echipate la partea inferioara cu o tava de inox pentru spalarea
acestora. Bateria nu va trebui sa fie amplasata in tava de condens. Tavile de condens cor fi
prevazute cu panta pentru evacuarea condensului si cu stuturi de evacuare a acestuia de Ø
40.
Tava de evacuare a condensului va fi construita din otel inoxidabil sau din otel protejat
la coroziune cu vopsea epoxy de 200 microni. Condensul va fi evacuat prin intermediul unui
sifon . Legatura la conductele de evacuare a condensului se va face prin intermediul unui sifon.
Garda hidraulica a sifonului va fi suficient de mare tinad cont de presiunea sau depresiunea
aerului in sectiunea unde se gaseste bateria de racire.
Tava de colectare a condensului se prelungeste pana la colectoarele si racordurile
bateriei. Bateriile si tavile de condens sunt prevazute astfel incat sa poata fi manevrate prin
partile laterale ale grupului de tratare a aerului.
Bateriile cu tava de condens sunt prevazute cu separatoare de picaturi constituite din
lamele din polipropilena, sunt fixate pe un cadru din otel inoxidabil ce se poate manevra cu
usurinta. Sensul de racordare va fi notata pe exteriorul sectiunii de racire. Bateria de racire
este testata in fabrica cu aer sau azot la o presiune de 20 kg/cm².
Modul de constructie al bateriei asigura o repartitie uniforma a temperaturilo pe
suprafata traversata de aer.
In cazul bateriilor cu o inaltime mai mare de 1.5m, se vor utiliza doua elemente
suprapuse racordate in paralel, simetric. In acest caz se vor prevedea doua tavi de evacuare
a condensului.
Racordarea hidraulica ests de tip contracurent.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 46

Evacuarea condensului

Caracteristici generale

Sifonul trebuie sa asigure protectia impotriva contaminarii instalatiilor de tratare a


aerului.
Este construit astfel incat sa permita realizarea usoara a operatiunilor de control si
intretinere. Sifonul va realiza o separare fizica intre circuitul de aer si cel de condens. Nivelul
lichidului va fi vizibil fara sa fie necesara demontarea sifonului.

Caracteristici ale materialelor

Legatura sifonului la centrala este asigurata prin intermediul unei lagaturi de  40 mm


(racord special neted sau filetat de lungime suficienta).
Tronsoanele drepte ale sifoanelor vor fi construite din PVC transarent.
Calculul inaltimii manometrice

Pot exista doua cazuri:

1) Sifonul este situat pe aspiratia turbinei


Nota: aceasta cota este calculata in functie de valoarea maxima de colmatare a
filtrului, viteza maxima a turbinei, debitul maxim al centralei
Cota B in mm cu conditia A/2 < B < A si B  70 mm

2) Sifonul este situat pe refularea turbinei


A  40 mm
B in mm = suprapresiune in Pa + 10 mm cu B  70 mm
Ventilatoare
Generalitati

Ventilatoarele sunt de tip centrifugal, cu paletele rotorului inclinate spre spate.


Caracteristicile ventilatoarelor vor fi determinate conform prescriptiilor in vigoare.
Rotorul ventilatorului

Ventilatoarele sunt echipate cu turbine duble sau cu turbine ranforsate cu axul turbinei
perpendicular pe sensul de circulatie al aerului cu motorul montat in capatul axului sau cu
turbine simple pentru turbinele cu axul paralel cu sensul de circultie al aerului. Toate turbinele
vor fi echilibrate static si dinamic cu ansamblul motor-ventialtor cu cuplaj direct.
Ventilatoarele vor respecta conditiile de zgomot conform prscriptiilor in vigoare.
Ventilatoarele cu palele inclinate inainte sunt acceptate daca antreprenorul garanteaza
luarea tuturor masurilor privind impotriva suprasolicitarii motorului.
Materialele din care sunt construite ventilatoarele vor fi adaptate la caracteristicile
aerului vehiculat (mediu umed) ce se vor descrie. Ca materiale de constructie se va considera
minimum otel zincat de 60 microni.
Ventilatoarele vor fi selectionate pentru functionare la randament maxim (se vor
prezenta memorii si calcule justificative de catre antreprenor).
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 47

Fiecare ventilator este montate pe un ax din otel sprijinit pe lagare autoreglabile


pentru usurarea controlului functionarii. Durata de viata a rulmentilor este de minimum 20.000
ore.

Motor

Motoarele sunt asincrone inchise, prtectie IP54, 1500tr/min maximum sau sincronism.
Puterea minima a motoarelor este suficienta pentru a putea mari viteza de rotatie a
ventilatoarelor cu 15% raportata la viteza de rotatie conforma cu caracteristicile cerute; aceasta
conditie presupune de altfel ca ventilatoarele nu sunt selectionate la viteza lor maxima de
rotatie.
Motorul trebuie dimensionat pentru a fi capabil sa suporte aceasta marire a vitezei.
Motoarele de antrenare pentru ventilatoarele cu pale inclinate inainte au o putere
nominala superioara de cel putin 30 % peste puterea absorbita la arborele ventilatorului pentru
caracteristicile cerute.

Reglajul vitezei

Daca este necesar, motoarele de antrenare directa sunt echipate cu variatoare de


viteza.
Cuplajul celor doi arbori este elastic si usor de demontat.
Pierderea de presiune se va calcula tinand cont de pierderea de presiune pe circuitul
aerului precum si de echipamentele si accesoriile pe circuitul de aer (se vor considera fitrele cu
un grad ridicat de colmatare).
Fiecare ventilator este echilibrat static si dinamic.
Ventilatoarele si motoarelor sunt montate pe sasiu comun fixat pe sisteme de
amortizare a vibratiilor.
Curbe caracteristice

Ventilatoarele vor avea cel putin randamentele urmatoare:


putere utila: > de 12 kW = 85 %
de la 7.5 la 12 kW = 80 %
de la 3.5 la 7.5 kW = 75 %
< de 2 si 3.5 kW = 70 %
Toate randamentele cuprinse aici sunt in punctul de functionare.
Randamentele minime sunt indicate pentru debitul maxim indicat in caracteristicile date
in caietul de sarcini.
Curbele caracteristice ale ventilatoarelor alese de antreprenor vor fi aprobate de biroul
de studii inainte de lansarea comenzilor. Curbele vor reprezenta presiunea totala, presiunea
statica, presiunea absorbita si randamentul in functie de debit, precum si punctul de
functionare.

Nivelul de zgomot

Se vor prezenta caracteristicile de zgomot ale fiecarui ventilator, inainte de lansarea


comenzilor.

Racorduri
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 48

Fiecare ventilator este prevazut cu o manseta elastica necombustibila pe refulare si


aspiratie (daca aspiratia este racoradata la tubulatura). Daca este necesar aceste mansete vor
fi prevazute cu o izolatie acustica.

Voleti si registre

Clapetele sunt de tipul cu lamele multiple rotative. Acestea au un profil


aerodinamic, sunt executate din otel zincat si antrenate din exterior prin roti dintate din
materiale sintetice antistatice, la interiorul cadrului de montaj. Pentru sectiunile de amestec
ce au in componenta doua sau trei registre, acestea vor fi montate in fabrica cu o placa
suport pentru montarea servomotoarelor. Se va prevedea o usa de vizitare de 550 mm
minimum pentru a se permite accesul la registre si la sistemul de antrenare al acestora.

3.12.1.2. Tubulatura

Alegerea materialelor si a tehnologiilor pentru confectionarea si montarea canalelor


de aer se va face in functie de conditiile de exploatare, montaj, particularitatile constructiei in
care sunt montate, consideratii economice, estetice etc.

Utilizarea de noi materiale si tehnologii de executie este admisa numai daca sunt
agrementate tehnic, in conformitate cu prevederile “Legii privind calitatea in constructii si
HGR nr.392/1994 “Agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in
constructii”.

Se interzice folosirea rabitului ca material pentru confectionarea canalelor de aer.


Canalele de ventilare se executa de regula din materiale incombustibile (C 0).
Canalele de aer din materiale greu combustibile (C 1 si C2) se admit in:
- Incaperi de categoria C pericol de incendiu, cu conditia amplasarii canalelor de
are astfel incat acestea sa nu contribuie la propagarea cu usurinta a focului;
- Incaperi de categoria D si E pericol de incendiu amplasate in constructii de
gradul I si II rezistenta la foc;
- Constructii civile de gradul I si II rezistenta la foc, in afara de “cladiri publice de
importanta deosebita, muzee, biblioteci, centre de calcul, arhive, sali aglomerate, cladiri inalte
si foarte inalte, spitale, azile de copii si batrani, crese, camine si alte cladiri ce adapostesc
persoane ce nu se pot evacua singure.

Tubulatura din tabla de otel zincat

1. Generalitati

Acest articol se refera la retelele de distributie a aerului confectionate din tabla de


otel zincat.
Canalele de aer vor fi executate conform STAS 9660. Pierderile de sarcina vor fi
minime in special pentru coturi si accesorii.
Tubulatura si accesotiile vor trebui sa prezinte o rezistenta si etanseitate optime in
timpul functionarii.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 49

Tubulatura de ventilare va fi dimensionata conform cu indicatiile din planuri tinandu-se


cont de pierderile de sarcina si vitezele de circulatie a aerului uzuale.
Pentru reducerea la maximum a presiunii de refulare a ventilatoarelor de introducere
(reducerea zgomotului) si in acelasi timp a puterii electrice consumate, tubulatura, racordurile
la guri,etc. vor fi executate cu cea mai mare atentie.
Indiferent de forma sectiunii, axele curbelor vor avea de regula raze de curbura
cuprinse intre 1-3d (d – fiind la canalele circulare diametrul canalului, iar la canalele
rectangulare dimensiunea laturii din planul in care se face schimbarea directiei). La instalatiile
care vehiculeaza aer fara suspensii solide raza de curbura va fi de 1.5d.
Fiecare cot brusc sau derivatie este echipat cu pereti sau cu palete pentru dirijarea
aerului. Constructia va fi astfel incat coeficientul de pierdere de sarcina sa nu depaseasca 0.3.
Piesele speciale cum ar fi coturi, teuri, schimbari de sectiune vor fi de preferinta
prefabricate.
Piesele cu schimbare de sectiune vor face trecerea de la o sectiune la alta pein
difuzoare sau confuzoare pentru diminuarea rezistentei aeraulice.

2. Caracteristici

Tubulatura este confectionata din tabla de otel zincat.


Peretii interiori sunt bine finisati si eventual daca este nevoie se vor prevedea
dispozitive de combatere a propagarii zgomotului.
Tronsoanele sunt etanse si nu vor evea alte orificii decat cele strict necesare pentru
inspectare si intretinere.
In toate locurile in care pot patrunde diverse obiecte sau animale mici se vor
prevedea plase din otel inoxidabil 18/8 de 1 mm cu un diametru al ochiului de 1cm.
Dispozitivele destinate reglarii si echilibrarii retelelor de distributie a aerului vor fi
construite astfel incat sa nu provoace zgomote sau vibratii.
Tronsoanele orizontale la care un adin dimensiuni depaseste 350 mm sunt prevazute
cu usi de vizitare la fiecare 10 m plasate in locuri accesibile.
Constructia tubulaturii trebuie sa permita inlaturarea prafului si a eventualelor
sibstance combustubile ce se pot acumula in interior.
Mansetele flexibile intercalate in tubulatura au o lungime maxima de 25cm. Acestea
sunt necombustibile si nu degaja vapori sau gaze toxice la temperaturi inalte sau la actiunea
focului.
Distanta intre tubulatura metalica si materialele combustibile trebuie sa fie mai mare
d e15 cm.
La traversarea diferitelor elemente de constructie spatiile libere vor fi umplute cu vata
de sticla sau alte materiale similare neinflamabile. In cazul in care aceste spatii libere sunt
foarte mari, umplerea se va face cu zidarie sau beton. Aceste completari vor fi aprobate de
persoanele responsabile de executia lucrarii.

Lucrarile suplimentare de adaptare a tubulaturii la caracteristicile cladirii fac parte din


prezenta antrepriza.
La trecerea tubulaturii prin rosturile de dilatare a cladirii, aceasta va trebui sa fie
construita astfel incat sa poata prelua aceste dilatari
Tubulatura trebuie sa isi pastreze caracteristicile la trecerea prin rosturile de dilatare
a cladirii.
Derivatiile ce alimenteaza mai multe guri trebuie echipate cu clapete de reglaj
prevazute cu dispozitive ce permit vizualizarea pozitiei de reglaj a clapetei.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 50

Se vor prezenta spre aprobare responsabililor de executia lucrarilor esantioane


pentru toate materialele utilizate, inainte de confectionarea canalelor.
In vederea masurarii debitelor si presiunilor, antreprenorul prevede in tubulatura,
dupa fiecare derivatie, puncte de masura atat in peretii verticali cat si in cei orizontali. Aceste
puncte de masura vor avea un diametru minim de 20 mm si sunt inchise etans cu garnituri de
cauciuc.
Stuturi cu dispozitive de inchidere sunt prevazute pentru montarea permanenta sau
temporara a manometrelor diferentiale, inainte si dupa fiecare baterie, filtru si dispozitiv de
reglaj.
Grosimile tablaei pentru confectionarea tubulaturii vor avea urmatoarele valori
minime:
 0.8 mm daca cea mai mare dimensiune este de pana la 400 mm
 1.0 mm daca cea mai mare dimensiune este de la 400 mm la 600 mm
 1.2 mm daca cea mai mare dimensiune este de la 600 mm la 850 mm
 1.5 mm daca cea mai mare dimensiune este de peste 850 mm

Pentru tubulatura circulara, se vor respecta urmatoarele grosimi:
 0.8 pentru. diametre de pana la 200 mm
 1.0 mm pemtru diametre cuprinse intre 200 si 600 mm
 1.2 mm pentru diametre mai mari de 600 mm

Se poate utiliza tabla cu grosime mai mare daca presiunea statica din tubulatura
impune acest lucru.

Imbinarile longitudinale ale tablelor din otel sau aluminiu pentru confectionarea
tronsoanelor drepte sau a pieselor speciale se vor, realiza in urmatoarele moduri:
-prin falturi, pentru tablele din otel negre si zincate cu grosimi pana la l.2mm inclusiv;
-prin sudura cu f1acara fara material de adaos pentru table negre cu grosimi de
1.5mm sau mai mari;
-prin nituire, pentru table zincate ale caror grosimi nu permit imbinarea prin falt
precum si pentru table din otel inoxidabil sau pentru table din aluminiu.

Falturile longitudinale pentru asamblarea foilor de tabla se executa dupa cum


urmeaza:
a) pentru canale cu latura (diametrul) sub 1m:
- falturi duble, pentru grosimi ale tablelor panala 0.8mm inclusiv;
- falturi simple, pentru grosimi de 1mm si mai mari;
- falturi de colt, pentru grosimi pana la 0.8mm inclusiv, la incheierea conductelor
cu sectiune rectangulara;

b) pentru canale cu latura (diametrul) mai mare de 1m:


- falturi combinate constand din falturi duble sau simple intarite cu nituri sau cu
sudura; in cazul sudarii prin puncte, acestea se vor dispune alternat pe doua siruri, pasul
dintre doua puncte consecutive ale aceluiasi sir fiind 10mm, iar distanta dintre siruri de 7mm;
- falturi de colt, pentru grosimi pana la 0.8mm inclusiv, la incheierea conductelor
cu sectiune rectangulara avand latura mare pana la 1250mm.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 51

Falturile simple sau duble vor fi bine etansate, presate uniform si fara ondulatii.
Pentru a se asigura o suprafata interioara neteda, falturile vor fi presate numai catre exterior.
Pentru executarea falturilor simple, la croirea tablelor se vor lasa margini cu latimi de
17mm pe o latura si 8mm pe cealalta latura. Pentru falturile duble, aceste latimi vor fi de
28mm si respectiv 15mm.
Canalele circulare se pot realiza si cu falt in spirala (tip spiromatic).

Imbinarile longitudinale prin sudura cu flacara se vor realiza prin indoirea in plan
perpendicular a muchiilor foilor de tabla care se asambleaza, pe o inaltime egala cu de 3 ori
grosimea tablelor si prin topirea muchiilor de sudura asttel indoite, fara material de adaos.
Latimea cordonului de sudura realizat in aceste conditii nu va depasi de doua ori grosimea
tablelor asmblate.

Lungimea tronsoanelor drepte se va stabili dupa caz in functie de dimensiunile foilor


de tabla, de conditiile de transport si montaj urmarindu-se realizarea unor trosoane cu
lungime maxima posibila.

Raportul intre laturile canalelor de aer vor fi maxim 1:4, in cazuri obligatorii pentru
portiuni scurte se poate accepta raportul de 1:6.
Garniturile de imbinare vor fi din cauciuc moale cu grosimea maxima de 400 mm.

Canalele de aer pentru introducerea si evacuarea aerului montate mascat in


plafoanele duble vor fi izolate cu placi din vata minerala de 20 mm grosime protejate cu folie
din aluminiu si impislitura din fibra de sticla.

Se vor prevedea dispozitive de reglare a debitului de aer in urmatoarele locuri:


- la toate gurile de introducere si evacuare
- la ramificatiile principale care alimenteza un grup de guri de ventilatie.

Se vor prevedea puncte de masura la ramificatiile principaqle pentru efectuarea de


masuratori la punerea in functiune si reglarea initiala a instalatiei .
Se vor monta clapete antifoc, conform specificatiei, la toate iesirile din ghene si la
traversarea peretilor de compartimentare de incendiu.

3. Suporti pentru tubulatura

Sistemele de fixare si de suspendare ale tubulaturii se vor prevedea astfel incat sa se


se permita demontarea si accesul usor la acestea.
Canalele de aer orizontale nu vor avea sageti sau devieri mai mari de 2-3 mm pe un
metru inaltime.
Tubulaturile imbinate prin falturi sau eclise mobile vor avea din loc in loc imbinari cu
flanse in functie de conditiile de montaj; imbinarea cu falturi sau eclise se va folosii numai la
canale avind latura mare mai mica de 600 mm.

Suspendarea si fixarea tubulaturii se va face astfel:


 Pe tronsoanele orizontale si pentru tubulaturile rectangulare, se prevad
dispozitive de suspendare alcatuite din profile din otel zincat suspendate prin tije filetate din
inox de cel putin 8mm, prevazute cu piulite si contrapiulite. Intre tubulatura si profilul zincat se
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 52

monteaza un suport din cauciuc moale. Inaltimea suportilor de sprijin se poate regla prin
manevrarea piulitelor montate pe tijele filetate.
 Sustinerea tubulaturii circulare se realizeaza similar utilizandu-se profile de
sprijin adaptate la forma si dimensiunea tubulaturii
 Dispozitivele trebuie sa permita reglajul pozitiei tubulaturii. Sunt construite
astfel incat sa poata suporta o greutate suplimentara de 100 kg intre doi suporti, in plus fata de
greutatea proprie a tubulaturii si a izolatiei
 Capetele suporturilor se vor proteja impotriva lovirilor accidentale
 Distanta de sustinere a canalelor orizontale va fi :

Latura canalului (mm) Distanta maxima de sustinere (mm)


sub 400 3000
peste 400 4000

4. Asamblarea canalelor de ventilare rectangulare

Asamblarea tronsoanelor de tubulatura trebuie sa fie demontabila. Asamblarile vor fi


perfect etanse realizata prin garnituri din cauciuc moale sau alte materiale agrementate.

Canalele de ventilare se vor monta in linie dreapta orizontala sau verticala, fara sageti
sau devieri.

Inainte de montarea pe pozitie, se vor asambla la nivelul pardoselii sau al platformei de


lucru, numarul maxim posibil de tronsoane si piese speciale alcatuind portiuni de canal avand
forme si lungimi determinate de conditiile locale de pe santier.
In alcatuirea portiunilor de canal, asamblarea tonsoanelor se va face astfel incat
falturile longitudinale sa fie dispuse alternat pentru a nu forma o cusatura continua.

La canalele rectangulare, imbinarile longitudinale prin falt se vor alterna de pe o fata pe


alta a tronsoanelor consecutive.
5. Asamblarea canalelor de ventilare circulare

Asamblarea tronsoanelor circulare se face cu mansete interioare ce se asambleaza


etans la extremitatile acestora. Etanseitatea este asigurata de benzi termoretractabile la rece
cu exteriorul din polietilena si interiorul din material autovulcanizant.
Pentru diametre mai mari de 315 mm, asmblarea se va face cu flanse. Aceste bride au
o lungime suficienta pentru a permite presarea uniforma si fara deformare pe o latime de 4 mm
si pe toata circumferinta. Aceste mod de asamblare va fi intercalat la fiecare imbinare.

Remarci :
 Pentru diferitele imbinari prezentate mai sus, asamblarea se face prin
intermediul unor garnituri de etansare. In dreptul schimbarilor de directie tronsoanele vor fi
montate coaxial.
 Instalatiile de ventilare vor trebui sa respecte normele in vigoare privind
etanseitatea la aer
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 53

6. Transportul, depozitarea si manipularea

Transportul materialelor, echipamentelor si componentelor de instalatii se va efectua


cu mijloace adecvate mecanizate (trenuri, camioane) acoperite, asigurate contra
deteriorarilor datorate vibratiilor, socurilor , coroziunii, temperaturii, in concordanta cu
indicatiile producatorului
Materialele de instalalii se vor pastra in depozitele de materiale ale santierului, cu
respectarea reglementarilor in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor si in
conformitate cu instructiunile fumizorului.
Materialele de instalatii asupra carora conditiile atmosferice nu au practic influenla
nefavorabila, pe durata depozitatii, se pot depozita in aer liber, in stive sau rastele, pe
platforme betonate sau balastate, special amenajate in acest scop, cu respectarea normelor
de paza si tehnica securitatii muncii.

Materialele ce se deterioreaza la umiditate, frig, caldura sau radiatie solara (ex.


aparate de masurare si control, aparataj electric etc.) se vor pastra in magazii inchise.
Foile de tabla se vor aseza orizontal pe grinzi de lemn in magazii sau soproane. Se
interzice asezarea foilor de tabla direct pe pamant..

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii si


in asa fel incat sa nu se deterioreze. Se va da o atentie deosebita materialelor casante sau
usor detormabile.

Inainte de montaj, toate tronsoanele vor fi curatate in interior pentru a se inlatura toate
urmele de praf si uleiuri.

Curatarea se va face prin periere mecanica.


Toate tronsoanele si sistemele vor fi curatate si dezinfectate. Ele vor fi degresate,
spalate, uscate inainte de aducerea in zona de montaj.
Toate gaurile si decupajele necesare pentru usile de acces si punctele de masura se
realizeaza inainte de curatarea si montarea tubulaturii.

7. Marcarea tubulaturii

Tubulatura va fi prevazuta cu sageti ce indica sensul de circulatie a aerului. Acestea


vor fi pe fond rosu pentru introducerea aerului si pe fond albastru pentru aspiratie.

8. Probe si verificari

Tubulatura este supusa, dupa montaj, la o proba de presiune. Presiunea de incercare


trebuie sa fie cel putin egala cu presiunea statica a ventilatorului + 500 Pa.
Tubulatura nu trebuie sa isi piarda in nici un caz etanseitatea perfecta, nici sa se
deformeza la functionarea ventilatoarelor.
Eventualele neetansitati vor fi evudentiate prin folosirea unor cartuse fumigene
montate in tubulatura.
Valorile maxime admise ale factorului de etanseitate, respectiv pierderea de aer sau
aspiratia de aer fals a canalelor de aer sunt indicate in normativul I5, in functie de procentul de
piese speciale ale canalelor de ventilare.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 54

9. Documente furnizate de antreprenor

Antreprenorul va anexa la oferta prezentata, toate detaliile tehnice ce permit analizarea


tehnologiei de constructie a canalelor de aer. Printre altele se vor specifica:
 Modul de rigidizare si etansare a canalelor de aer
 Profilele de asmblare
 Pierderile de sarcina pentru canalele de aer
 schimbarile de sectiune
 modul de realizare al sustinerilor
 caracteristicile clapetelor de reglaj
 dispunerea si caracteristicile usilor de vizitare

10. Materiale utilizate

Pentru tabla zincata acoperirea va fi de minimum 250g/m² iar curatarea si zincarea


vor fi facuta in fabrica. Grile si guri de ventilare
Acest articol descrie caracteristicile principale la care trebuie sa raspunda grilele si
gurile de ventilare.
Amplasarea grilelor de ventilare este data cu titlu indicativ. Antreprenorul va face, in
functie de debitele si de locurile disponibile, selectia grilelor pentru garantarea performantelor
atat din punct de vedere al distributiei uniforme a aerului cat si a respectarii nivelului de
zgomot.
Selectia grilelor va tine cont de adancimea si inaltimea localurilor.
Viteza aerului in zonele ocupate, nu va depasi 0.20 m/s. Toate modificarile necesare
pentru a se respecta aceasta conditie intra in sarcina antreprenorului.
Pentru localurile cu inaltime mare grilele au fost alese astfel incat sa se obtina o
refulare a aerului cald, pe perioada iernii, pana la pardoseala localului.
Viteza aerului la iesirea din grilele de ventilare va fi determinata astfel incat sa se
optina o ventilare corecta a aerului in localurile respective.

Antreprenorul va prevedea toate dispozitivele de reglare a circulatiei aerului ( rame


cu jaluzele opuse, lamele pentru directionarea aerului, etc.). Aceste dispozitive sunt
obligatoriu fixate de peretii interiori ai canalelor de aer pentru a se evita orice risc de aparitie
a vibratiilor in timpul functionarii instalatiei.

Documente prezentate de antreprenor

Inainte de a efectua comenzile antreprenorul va prezenta spre aprobare biroului de


studii, tablourile si diagramele de amplasare a ansamblului grilelor de ventilare.
Pe de alta parte, pentru fiecare tip, se vor supune spre aprobarea arhitectilor
esantioane ale grilelor pentru evaluarea aspectului estetic. Diferitele nuante ce ar putea fi
cerute de arhitect nu vor constitui motive de suplimetare a contractului. Pentru aceasta,
antreprenorul se asigura ca grilele pe care le prevede au culorile asortate cu cele ale
elementelor de constructie pe care se fixeaza.

Grile exterioare
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 55

Caracteristici
Grilele pentru prizele de aspiratie de aer proaspat / evacuare aer viciat trebuie sa fie
executate din materiale rezistente la conditiile de climat exterior, astfel materialele utilizate
pot fi:
- materiale plastice protejate impotriva radiatiilor UV;
- aluminiu anodizat;
- otel inoxidabil
Aceste grile vor fi echipate la fata interioara cu site din cupru sau inox impotriva
insectelor ( ochiuri 10/10 mm – grosimea firului 1 mm ) fixate cu contra cadre usor
demontabile.
Pe de alta parte forma lamelelor este astfel incat sa nu permita patrunderea apei
provenita din precipitatii in interior.

Aceste grile comporta:


Un cadru pe care sunt montate lamele fixe orientate in jos, lamela inferioara
depaseste planul vertical al grilei asigurand prelingerea apei. Cadrul va fi fixat cu suruburi din
otel inox sau din alte materiale protejate la coroziune.

Sectiunea de trecere a aerului va fi dimensionata pentru o viteza de 2.5 m/s.

Culoarea de finisaj va fi supusa aprobarii arhitectului (se va prevedea in prezenta


antrepriza).

3.12.2. Executarea lucrarilor de instalatii de ventilare

Generalitati

Montajul instalatiilor de ventilare se va coordona si corela cu lucrarile de realizare a


constructiei si in special cu realizarea golurilor, postamentelor etc. aferente acestor instalatii.
Constructia va fi prevazuta cu elementele necesare pentru sustinerea
condensatoarelor racite cu aer amplasate pe acoperis si a ventilatoarelor, precum si cu
aparatele de ridicat necesare pentru montarea acestora.
Executia lucrarilor de instalatii de ventilare si climatizare se va efectua respectand
normele de tehnica securitatii muncii.

3.12.3. Verificarea materialelor si echipamentelor

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale, aparataje si masini


agrementate tehnic, care corespund prevederilor proiectului.
Toate echipamentele (ventilatoare, aparate de climatizare, etc.) vor fi insotite de
certificatele de calitate (incercare) ale intreprinderii producatoare.
Inaintea punerii in opera, toate materialele, aparatele si masinile se vor supune unui
control cu ochiul liber, pentru a se constata daca nu au suferit degradari de natura sa le
compromita tehnic si calitativ (deformari sau blocari la aparataje, starea elementelor de
imbinare si de racordare, etc.) se vor remedia defectiunile respective sau se vor inlocui
aparatele si masinile care nu pot fi aduse in stare corespunzatoare prin remediere.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 56

3.12.4. Confectionarea canalelor de ventilare

Tolerantele admise la executarea canalelor fata de dimensiunile nominale sunt


indicate in tabelul urmator :

Diametrul sau latura mare a canalului Abaterea maxima admisibila in mm


(dimensiuni nominale – mm) Canale
100 - 250 3
280 - 500 4
550 - 1000 5

Montarea canalelor de ventilare


Canalele de ventilare se vor monta in linie dreapta orizontala, fara sageti sau devieri.
Sustinerea canalelor de aer se va face cu elemente de sustinere tipizate. Distanta
dintre suporti va fi cea indicata in agrementele tehnice ale furnizorilor.

Montarea ventilatoarelor

Inainte de inceperea montarii, se vor efectua urmatoarele verificari ale ventilatorului


si motorului electric de actionare :
- corespondenta dintre caracteristicile inscrise pe placutele de identificare si datele
proiectului ;
- controlul exterior general al starii echipamentului pentru a se identifica eventualele
deteriorari produse in timpul transportului si manipularilor ;
- existenta vaselinei de ungere la paliere si lagare ;
- starea izolatiei motoarelor electrice.
Agregatul ventilator – motor se va aseza pe pozitie cu respectarea riguroasa a
cotelor de amplasament indicate in proiect.
Inainte de fixarea definitiva pe pozitie, se va regla orizontalitatea asezarii
ventilatorului si motorului electric.
Montarea ventilatoarelor se va face pe elemente de amortizare din cauciuc, iar
racordarea lor la instalatie se va face prin racorduri elastice.

Montarea centralelor de tratare a aerului (CTA)

Lucrarile de montaj vor fi precedate de urmatorele verificari :


- corespondenta cu datele proiectului ;
- controlul exterior general ;
- existenta instructiunilor de montare de la furnizor.
Se va asigura accesul usor la racordarea bateriei la reteaua de apa calda si la filtru,
pentru schimbarea materialului filtrant.

Etanseitatea instalatiilor de ventilare

Se vor lua toate masurile necesare pentru limitarea pierderilor de aer prin
neetanseitati (la imbinarile longitudinale, la imbinarile cap la cap ale elementelor de
tubulatura, la imbinarile dintre tubulatura si aparate, la punctele de masurare etc.).
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 57

3.13. Conditii tehnice pentru verificarea instalatiilor de ventilare

3.13.1. Verificari de efectuat pe parcursul executarii lucrarilor

Toate echipamentele si materialele pot fi introduse in lucrare numai daca sunt


conform prevederilor din proiect, daca au fost livrate cu certificate de calitate si daca in cursul
depozitarii sau manipularii nu au suferit deteriorari.
Executantul nu va face inlocuiri de materiale sau aparate fara avizul scris al
proiectantului.
Instalatiile de ventilare si climatizare vor fi verificate privind :
- corespondenta cu prevederile proiectului, cu reglementarile tehnice in vigoare,
precum si cu prevederile din Normativul I5;
- corespondenta dintre caracteristicile echipamentelor prevazute in proiect si a celor
instalate ;
- corespondenta dintre geometria instalatiei proiectate si a celei realizate ;
- calitatea executiei ;
- funtionarea elementelor componente ;
- alimentarea cu energie electrica, apa calda, agent frigorific
- conditiile necesare pentru pornirea instalatiei ;
- conditiile necesare in vederea asigurarii masurilor de tehnica securitatii, indicate in
proiect si in NGPM ;
- conditiile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor ;
- nivelul de zgomot din incaperile ventilate sau climatizate.

Verificarea instalatiei in detaliu va cuprinde :


- tubulatura de aer : materialul, izolatia termica, constructia pieselor speciale (coturi,
ramificatii, confuzoare, difuzoare etc.). Se va urmari daca au aparut rezistente aeraulice
suplimentare fata de cele prevazute in proiect
- ventilatoarele : amplasarea, fixarea, racordarea la tubulatura, tipul constructiv,
debitul, presiunea, turatia, sensul, felul actionarii ;
- motoarele electrice ale ventilatoarelor : pozitia, tipul, tensiunea, racordarea la retea,
fixarea, turatia si punerea la pamant ;
- gurile de introducere : pozitia in instalatie si incaperea ventilata, numarul,
dimensiunile, modul de montare, tipul constructiv, existenta dispozitivelor de reglare a
debitului de aer ;
- gurile de evacuare : pozitia in instalatie si incaperea ventilata, numarul,
dimensiunile, modul de montare, tipul constructiv, existenta dispozitivelor de reglare a
debitului de aer ;
- gurile de evacuare in atmosfera si prizele de aer : pozitia de montare, fixarea,
protectia contra vantului si a patrunderii vietuitoarelor
- sisteme de automatizare.

Se va asigura starea de curatenie, in interior si exterior, a tuturor elementelor


instalatiei (conducte de aer, ventilatoare, guri de ventilare).
La verificarea calitatii executiei se va observa daca :
- dimensiunile canalelor se incadreaza in tolerantele prescrise ;
- nu exista deformari vizibile la peretii canalelor de aer..
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 58

3.13.2. Probe

Punerea in functiune a instalatiilor de ventilare si climatizare comporta urmatoarele


operatii :
- pornirea in sarcina redusa ;
- pornirea in sarcina normala ;
- functionarea de proba.
Pornirea instalatiei in sarcina redusa se va realiza prin inchiderea partiala a organului
de reglare montat la ventilator.
Se va constata daca in tubulatura de aer nu se produc suprapresiuni sau depresiuni
excesive.
Se va consta daca rotorul ventilatorului se invarteste in sensul corect.
Prin deschiderea treptata a organului de reglaj se va trece la sarcina nominala,
constatandu-se :
- lipsa de vibratii sau zgomote anormale la ventilator, motor ;
- curentul la pornire a motorului ;
- lipsa unor scantei la motor ;
- lipsa unei incalziri anormale a motorului electric ;

Functionarea de proba se va stabili la cateva ore.


Toate instalatiile de ventilare se vor regla astfel incat :
- dispozitivele de reglare montate in gurile de ventilare sa asigure debitele
de aer indicate in proiect, la toate gurile de introducere si evacuare ;
- dispozitivele de reglare montate la ramificatii sa asigure debitele de aer
indicate in proiect pe fiecare ramura ;
- se va asigura alimentarea echipamentului de ventilare – climatizare cu
energie electrica, agent frigorific, la parametrii prevazuti in proiect.
Intre debitele de aer masurate si cele din proiect se admite o diferenta de 10%.
Dupa ce cladirea a fost complet terminata se va verifica eficacitatea globala a
instalatiilor de ventilare si climatizare in conditiile desfasurarii normale a activitatii (gradul de
ocupare a incaperilor cu persoane, iluminat maxim) si in perioade adecvate (perioada rece –
pentru incalzire cu aer cald, respectiv perioada calda -pentru climatizare).
Eficacitatea instalatiilor se va stabili prin compararea temperaturilor obtinute in
incaperi cu instalatiile in functiune si instalatiile oprite.
Se vor verifica, de asemenea, viteza curentilor de aer si nivelul de zgomot.
Verificarile si probele instalatiilor de ventilare si climatizare se vor face in conformitate
cu prevederile normativelor I5 si C56.

3.14. Dispozitii generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor


tehnologice si platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si
stingere a incendiilor

SECŢIUNEA a V-a - Cerinţe şi condiţii tehnice specifice privind exploatarea


construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate,
echipate şi dotate cu mijloace tehnice de p.s.i.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 59

(1) Pe timpul exploatării construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate


proprietarii (utilizatorii) acestora trebuie să stabilească măsuri tehnico–organizatorice care să
asigure menţinerea condiţiilor şi caracteristicilor specifice care s-au avut în vedere la
proiectarea şi realizarea sistemelor, instalaţiilor, aparatelor şi dispozitivelor de semnalizare,
alarmare, avertizare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor.

(2) Principalele condiţii şi caracteristici specifice care trebuie avute în vedere pe timpul
exploatării sunt:
a) accesibilitatea şi vizibilitatea;
b) integritatea fizică;
c) sensibilitatea detectoarelor de incendiu;
d) diagramele de stropire ale capetelor deversoarelor;
e) amplasarea în locurile stabilite;

(3) Principalele cauze posibile care pot influenţa aceste condiţii şi caracteristici
specifice, precum şi elementele componente ale sistemelor, instalaţiilor şi echipamentelor de
prevenire şi stingere a incendiilor afectate sunt prezentate în tabelul 1 (anexa 4 din D.G.P.S.I.
– 003).
Tabel 1

Cauze posibile care pot afecta condiţiile şi caracteristicile specifice


ale unor mijloace tehnice de p.s.i.

Elementele componente ale


Condiţii şi
sistemelor, instalaţiilor şi
caracteristici Cauze posibile
echipamentelor de P.S.I. care
specifice
pot fi afectate
 butoane manuale de semnalizare
 depozitări de materiale
 echipament de control şi semnalizare
 compartimentări
 panouri de semnalizare
 lucrări de construcţii
Accesibilitatea şi  mijloace de comunicaţie
 limitări de acces
vizibilitatea  vane şi robinete de incendiu
 mascări diverse
 hidranţi interiori şi exteriori
 inundaţii şi căderi masive de zăpadă
 monometre
 etc.
 stingătoare şi alte aparate de stins incendii
 detectoare de incendiu
 dispozitive şi aparate de alarmare, avertizare  manipularea neglijentă a unor materiale
şi alertare  executarea unor lucrări de construcţii
Integritate fizică
 circuite electrice fără luarea măsurilor de protejare
 vane şi robinete de incendiu  etc.
 ţevi, conducte, capete deversoare
 acoperirea cu vopsea, var, placări
 reducerea peste limita admisă a spaţiului
Sensibilitatea  detectoare de fum liber în jurul detectoarelor prin depozitări
detectoarelor de  detectoare de temperatură de materiale, amplasarea unor
incendiu  detectoare de flacără ornamente
 depuneri de substanţe volatile
 etc.
Diagramele de  capete sprinkler  depozitări de materiale peste limitele
stropire ale capetelor  capete drencer admise în jurul capetelor deversoare
deversoare
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 60

 ataşarea unor materiale de capetele


deversoarelor
 deformări ale ţevilor de racord în urma
 duze pulverizatoare
executării unor lucrări de construcţii sau
manipulări de materiale
 etc.
 furtunuri şi ţevi de refulare  folosirea în alte scopuri
Amplasarea pe
 stingătoare şi alte aparate de stins incendii  sustrageri
locurile stabilite
 unelte şi alte mijloace iniţiale de intervenţie  etc.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 61

DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE


ÎMPOTRIVA INCENDIILOR,
aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 138 din 0.09.2001
(extras)

CAPITOLUL IV
Siguranţa exploatării instalaţiilor utilitare aferente construcţiilor şi a mijloacelor tehnice de
prevenire şi stingere a incendiilor

SECŢIUNEA 1 Prevederi generale

Gestionarea siguranţei exploatării instalaţiilor şi a mijloacelor tehnice p.s.i. aferente construcţiilor din punct de vedere al
prevenirii şi stingerii incendiilor se realizează prin:
a) stabilirea persoanelor care sunt desemnate să verifice, să întreţină şi să repare instalaţiile utilitare şi mijloacele
tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor;
b) elaborarea procedurilor de lucru pentru lucrările prevăzute la lit.a);
c) completarea, semnarea şi arhivarea documentelor care atestă executarea lucrărilor menţionate la lit. a);
d) întocmirea şi reactualizarea permanentă a evidenţei mijloacelor tehnice p.s.i., pe categorii, cu menţionarea
necesarului, existentului, deficitului şi a principalelor caracteristici funcţionale;
e) întocmirea evidenţei stocurilor de rezervă de mijloace tehnice p.s.i. şi a componentelor acestora, prevăzute de
reglementările tehnice în vigoare;
f) menţionarea surselor de alimentare cu energie electrică de bază şi de rezervă şi a consumatorilor cu rol în caz de
incendiu.

(1)Lucrările de verificare, întreţinere şi reparaţii prevăzute în tabelul nr.1 (anexa 5 din D.G.P.S.I. – 005) se pot
executa de salariaţii din structurile de specialitate proprii sau de persoanele juridice atestate potrivit legii.
(2) Lista cuprinzand persoanele fizice şi juridice care prestează lucrările de verificare, întreţinere şi reparare a
mijloacelor tehnice p.s.i. se întocmeşte pe categorii, menţionandu-se numărul şi perioada de valabilitate a atestatului
prevăzut de lege.

Pentru fiecare tip de lucrare se stabilesc proceduri de lucru pe baza instrucţiunilor, producătorului sau furnizorului
de echipament şi prevederilor normelor şi normativelor de specialitate.

Rezerva de mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor se stabileşte şi se asigură în scopul rezolvării
unor situaţii care pot apărea în activitate, conform recomandărilor de mai jos (cuprinse în anexa nr. 6 din D.G.P.S.I. – 005).
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 62

Sisteme, instalaţii, aparate şi dispozitive de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de


incendiu
Nr.
Obiectul verificării Condiţii de executare Periodicitatea Observaţii
crt.
0 1 2 3 4
zilnic sau la predarea-primirea
1. Starea de integritate Vizual
schimbului
Tensiuni de alimentare a surselor zilnic sau la predarea-primirea
2. măsurare cu voltmetru
(bază şi rezervă) schimbului
informare verbală şi analiza zilnic sau la predarea-primirea
3. Starea de funcţionare generală
consemnărilor din registru schimbului
Funcţionarea semnalelor optice
şi acustice zilnic sau la predarea-primirea
4. simulări conform instrucţiunilor
a) de incendiu schimbului
b) de defect
Funcţionarea semnalizării retransmise la zilnic sau la predarea-primirea
5. conform recomandărilor furnizorului
distanţă schimbului
Funcţionarea transmisiilor la unităţile de zilnic sau la predarea-primirea
6. stabilirea legăturilor
pompieri militari schimbului
Pentru instalaţiile cu pană la 13
linii testarea se face prin
rotaţie.
Funcţionarea semnalizărilor de la detectoare acţionarea unui detector sau buton Pentru instalaţiile cu mai mult
7. săptămanal
sau butoane manuale de alarmare de 13 linii testarea se face la
mai multe linii pe săptămană
astfel încat testarea unei linii să
nu depăşească 13 săptămani
Funcţionarea detectoarelor şi a butoanelor de simularea incendiului conform
8. trimestrial
semnalizare instrucţiunilor furnizorului
prin sondaje conform instrucţiunilor
9. Sensibilitatea detectoarelor anual
furnizorului
10. Condiţiile de mediu în care funcţionează vizual, cu înlăturarea condi-ţiilor care săptămanal
detectoarele generează exces de praf, umiditate,
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 63

vibraţii

CONTINUARE

0 1 2 3 4
Asigurarea degajării spaţiului din jurul raza spaţiului între 0,75 – 1
11. vizual săptămanal
detectoarelor şi butoanelor manuale m
12. Starea marcajelor de identificare vizual anual
Capacitatea bateriei de acumulare:
a) tensiune
13. măsurare şi vizual săptămanal
b) electrolit –concentraţie şi nivel
c) starea contactelor
Comutarea automată a surselor de alimentare
14. conform instrucţiunilor furnizorului lunar
cu energie electrică
Liniile se verifică prin rotaţie
astfel încat intervalul de
Funcţionarea globală a semnalizărilor de simulări ale tuturor condiţiilor de
15. lunar testare pentru fiecare linie să
defect defect specifice
nu depăşească
6 luni
Funcţionarea dispozitivelor exterioare de
16. simulare lunar
alarmare

- curăţare de praf, impurităţi


Întreţinerea preventivă a centralelor de
17. - vizual, starea circuitelor şi trimestrial
semnalizare, detectare şi butoanelor
contactelor

18. Integritatea cablurilor de semnalizare vizual trimestrial


Rezistenţa de izolaţie a circuitelor şi
19. măsurarea rezistenţelor anual
împămantarea
Verificarea metrologică a măsurători în laboratoare de
20. anual
AMC-urilor din instalaţie specialitate
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 64

REGISTRU DE EVIDENŢĂ A LUCRĂRILOR DE REPARAŢII EFECTUATE LA


INSTALAŢIA DE EVACUARE FUM / PRESURIZARE

(MODEL)
1. Numele şi prenumele persoanei care ţine evidenţa lucrărilor de
reparaţii………………………………………………………………………………………………………………
2. Denumirea (tipul) instalaţiei fixe de stingere a incendiului …………………………………..
……………………………………………………………………………………
3. Data punerii în funcţiune a instalaţiei fixe de stingere a incendiului
…………………………………………………………………………………………………………………………
4. Unitatea executantă, numele şi prenumele persoanelor care au executat lucrările de reparaţii
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. Descrierea lucrărilor de reparaţii executate …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..………….
…………………………………………………………………………………
6. Data (perioada) de executare a lucrărilor de reparaţii …………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
7. Numele, prenumele şi funcţia persoanelor care au verificat şi recepţionat lucrările de reparaţii executate şi
unitatea de care aparţin ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..………….………..
……………………………………………………………………………
8. Data repunerii în stare de intervenţie a instalaţiei fixe de stingere a incendiilor
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
9. Observaţii
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…………..…………………………
SEMNĂTURILE PERSOANELOR SEMNĂTURILE PERSOANELOR
CARE AU EXECUTAT LUCRĂRILE CARE AU VERIFICAT ŞI RECEPŢIONAT
DE REPARAŢII LUCRĂRILE DE REPARAŢII
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 65

PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE


ÎN EXPLOATARE A INSTALAŢIEI FIXE DE STINGERE A INCENDIILOR

(MODEL)

1. Denumirea (tipul) instalaţiei fixe de stingere a incendiilor …………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Denumirea unităţii beneficiare ……………………………………………………………………
3. Adresa unităţii beneficiare …………………………..………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
4. Data punerii în funcţiune a instalaţiei de stingere …………………………………………….
5. Caracteristicile tehnice principale ale instalaţiei de stingere ……...……………………..
………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………
6. Reprezentantul unităţii de exploatare care face predarea instalaţiei
…………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Reprezentantul unităţii (beneficiar, proprietar) care ia în primire instalaţia …………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
8. Au fost predate şi luate în primire următoarele părţi şi elemente componente ale instalaţiei de stingere a incendiului
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Observaţii ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………..……………………………………………………………………
10. Cu ocazia predării şi primirii în exploatare a instalaţiei de stingere a incendiilor, s-au predat următoarele documente şi
acte justificative :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Localitatea …………………………

Data ………………………………

REPREZENTANTUL UNITĂŢII CARE REPREZENTANTUL UNITĂŢII CARE


PREDĂ INSTALAŢIA PRIMEŞTE INSTALAŢIA
(Semnătura şi ştampila) (Semnătura şi ştampila)
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 66

3.15. Standarde, normative, prescriptii privind proiectarea, executarea si receptia


instalatiilor de incalzire, ventilare si climatizare

La baza proiectarii si executiei lucrarii de fata este obligatoriu respectarea tuturor


normelor si normativelor, in principal urmatoarele:
 Lege privind autorizarea executarii
constructiilor nr. 50/1991 si a normelor metodologice de aplicare din 2002.
 Legea privind calitatea in constructii
10/1995.
 SR 1907/1. Instalatii de incalzire.
Calculul necesarului de caldura. Prescriptii de calcul.
 SR 1907/2. Instalatii de incalzire.
Calculul necesarului de caldura. Temperaturi interioare conventionale de calcul.
 I 13-2015 "Normativ pentru proiectarea,
executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire centrala"
 SR 4839. Instalatii de incalzire.
Numarul anual de grade zile.
 SR 7132. Instalatii de incalzire centrala.
Masuri de sigurantala instalatii de incalzire centralacu apaavand temperatura maximade
115oC.
 SR 1797/1. Dimensionarea corpurilor
de incalzire. Prescriptii generale.
 SR 6472/3. Termotehnica. Calculul
termotehnic al elementelor de constructie.
 SR 6642/1, 2. Instalatii de ventilare si
climatizare. Calculul aporturilor de calduradin exterior.
 I 5 - 2010 "Normativ pentru proiectarea
si executarea instalatiilor de ventilare"
 C 142-85 "Instructiuni tehnice pentru
executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii"
 P 118 - 99 "Norme tehnice de proiectare
si realizare a constructiilor, privind protectia la actiunea focului"
 "Norme generale de prevenire si
stingerea incendiilor editia 1994.
 "Norme generale de protectie a muncii"
editia 1996
 C. 4 - 83 "Prescriptii tehnice ISCIR
pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor
metalice stabile sub presiune"
 I 12 - 78 "Normativ privind efectuarea
incercarilor de presiune la conductele tehnologice din otel"
 C 56 - 2001"Normativ pentru verificarea
calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente". MP008-2000
 Manualul privind exemplificari, detalieri
si solutii de aplicare a prevederilor Normatvului P118 – 99;
 SR EN 12101 cu subcapitolele
mentionate mai jos.
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 67

 SR EN 12101:1 / 2006 – Sisteme


pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 1: Specificatii pentru barierele de fum
 SR EN 12101:1 / A1 - Sisteme pentru
controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 1: Cerinte relative la ecranele de oprire a fumului
 SR EN 12101:2 / 2004 - Sisteme pentru
controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 2: Specificatii pentru ventilatoare de evacuare
naturalaa fumului si gazelor fierbinti
 SR EN 12101:3 / 2003 - Sisteme de
control al caldurii si al fumului. Partea 3: Specificatii pentru ventilarea fumului si degajarilor de
caldura
 SR EN 12101:5 / 2003 - Sisteme de
control al caldurii si al fumului. Partea 5: Ghid de recomandari functionale si metode de calcul
pentru sisteme de ventialre pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti
 SR EN 12101:6 / 2005 - Sisteme
pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 6: Specificatii pentru sisteme cu presiune
difierentiala – Kituri
 SR EN 12101:7 /2011 - Sisteme pentru
controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 7: Tronsoane de conducta pentru controlul fumului
 SR EN 12101:8 /2011 - Sisteme pentru
controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 8: Clapete pentru controlul fumului
 SR EN 12101:10 /2006 - Sisteme
pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie
 P118 –99 - Normativ pentru siguranta
la foc a constructiilor;
 Normativ I7-2011 - Normativ pentru
proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor

3.16. Masuri de protectie a muncii

In toate etapele de executie a instalatiilor se vor respecta cerintele privind protectia,


siguranta si igiena muncii.
Locul de munca va fi curat de materialele nefolositoare, luminat si bine ventilat
Uneltele folosite vor fi in perfecta stare de utilizare.
Aparatele electrice vor fi in perfecta stare de functionare.
Iluminarea locului de munca cu lampi portative se va face de la o sursa de 24V
Lucrarile de sudura se vor efectua de muncitori specializati care vor folosi
echipamentele de protectie
Spargerea gaurilor in plansee,pereti, precum si realizarea de santuri in pereti se vor
executa cu echipamente adecvate (ochelari de protectie)
Uneltele pneumatice folosite la inaltime mai mare de 1,5 m, vor fi folosite numai pe
schele construite in conformitate cu normele in vigoare
Rezemarea materialelor lungi (tevi, profile, etc.) de pereti este interzisa
In procesul de executie se vor respecta urmatoarele :
Norme Generale de Protectia Muncii, Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii 1975
P118-99 –Normativ de siguranta la foc a constructiilor
C300-94 –Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 68

OMI 775/1998 –Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.

Intocmit,
Ing. Radu Stroescu
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 69

4. PROGRAM DE CONTROL PE FAZE DETERMINANTE

conform art. 22 din Legea nr. 10/1995 si precizarilor din art. 8 al Procedurii privind
Controlul Statului la Fazele de Executie determinante privind investitia
„Reamenajari interioare si exterioare la cladirea existenta si extindere centru
comercial Aurora Shopping Mall Buzau”

Beneficiar : AURORA MALL BUZAU SRL

1. Instalatii de incalzire si pompe de caldura

Documentul
Denumirea fazei determinante care se Participanti
intocmeste
1. Verificarea corectitudinii montajului
echipamentelor de incalzire si racire (turn racire,
P.V.C.F.D. B+E+P
schimbatoare de caldura, pompe, corpuri statice,
etc)
2. Verificarea traseelor conductelor de
incalzire/racire si a dimensiunilor acestora P.V.C.F.D. B+E+P
conform proiectului
3. Efectuarea probei de presiune la rece a instalatiei
P.V.C.F.D. B+E+P
de incalzire/racire
4. Efectuarea probei de etanseitate a instalatiei de
P.V.C.F.D. B+E+P
incalzire

2. Instalatii de climatizare si ventilare

Documentul
Denumirea fazei determinante care se Participanti
intocmeste
5. Verificarea corectitudinii montajului
echipamentelor de tratare a aerului (roof-top, P.V.C.F.D. B+E+P
centrale de tratare aer, etc.)
6. Verificarea corectitudinii montajului a tututror
P.V.C.F.D. B+E+P
accesoriilor de ventilatie (anemostate, grille, etc.)
7. Verificarea traseelor canalelor de aer si a
P.V.C.F.D. B+E+P
dimensiunilor acestora conform proiectului
8. Verificarea functionarii in conditii normale a
P.V.C.F.D. B+E+P
intregii instalatii
SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 70

3. Instalatii de desfumare

Documentul
Denumirea fazei determinante care se Participanti
intocmeste
9. Verificarea corectitudinii montajului
echipamentelor de desfumare si presurizare P.V.C.F.D. B+E+P
(ventilatoare, etc.)
10. Verificarea corectitudinii montajului a tututror
accesoriilor de desfumare ( voleti, clapete antifoc, P.V.C.F.D. B+E+P
etc.)
11. Verificarea traseelor canalelor de aer si a
P.V.C.F.D. B+E+P
dimensiunilor acestora conform proiectului
12. Verificarea functionarii in conditii normale a
P.V.C.F.D. B+E+P
intregii instalatii

B= Beneficiar
E= Executant
P= Proiectant

P.V.C.F.D. = Proces Verbal de Control Faza Determinanta

NOTA : - Convocarea participantilor la fazele determinante se va face cu cel putin 3


(trei) zile inainte.
- Convocarea participantilor la fazele determinante cade in sarcina
executantului

BENEFICIAR EXECUTANT PROIECTANT

ing. Radu Stroescu


SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 71

5. LISTA CU CANTITATI DE LUCRARI


SC RC VISIONINVEST SRL
Aurora Shopping Mall Buzau B 15.06.2018
SC-AU-BZ_2017 / hvac / pt Pag: 72

6. LISTA ECHIPAMENTE