Sunteți pe pagina 1din 1

Structura jurnalului:

1. filă la dispozitia elevului ( nume, prenume, clasa, scoala)


2. o filă cu lista cărţilor citite;
Fila cu lista cărţilor poate cuprinde:
- autorul, titlu cărţii, editura si anul apariţiei,
- numărul paginilor cărtii,
- data când a început lectura şi când a fost încheiată,
- gradul de dificultate al cărţii şi o evaluare a cărtii, în puncte, apreciere realizata pe o scală ce poate
fi decisă în clasă.(eventual de la 1 la 5)
2. o filă cu textele pe care elevul doreste să le citească (lecturi suplimentare) şi / sau care au fost
indicate de profesor ca (lecturi obligatorii);
3. pagini de lectură datate;
4. o pagină liberă, la sfârşitul notelor despre un text, pentru comentariile profesorului.
Filele cu note de lectură pot fi împărţite în coloane:
- prima, care conţine citate din text sau rezumatul unor secvente,
- iar a doua comentarii pe marginea lor.
Aceste file pot fi urmate de secţiuni cu concluzii de lectură.
Concluziile de lectură pot fi organizate în jurul următoarelor întebări:
1. Ce aţi reţinut din ceea ce aţi citit?
2. Ce sentimente v-a provocat lectura?
3. Ce amintiri v-a trezit lectura?
4. Care personaj v-a impresionat şi de ce?
5. Care sunt celelate personaje ale operei?

Sugestii de scriere:
1. notarea reacţiilor emoţionale: “scena îmi aminteşte de…”, “personajul îmi inspiră teamă” etc:
2. formularea unor constatări sau anticipaţii pe parcursul lecturii: “consider că…”; “probabil eroul va…”;
“s-ar putea ca…”; “se pare că…”;
3. interacţiunea cu personajele: “ştiu ceea ce simte personajul când…”; “îmi pare rău pentru…”; “X se
aseamană cu…” etc.;
4. aprecieri despre personaje: “X a fost curajos ?” “X a greşit când…”; “X a procedat bine când…”; “acest
fapt înseamnă pentru el că…”;
5. judecăţi critice: “aceasta secventă a fost plictisitoare / fascinantă / tristă pentru că…”; “nu cred că
naratorul ar fi trebuit să…”; “consider că naratorul ar fi putut să…” etc.

“Răspunsul tău scris nu trebuie să fie un răspuns la cartea pe care o citesti. Ceea ce scrii în aceest jurnal
trebuie să conţină ceea ce doreşti tu să păstrezi / să-ţi aminteşti ca lector şi “scriitor”. Notele tale pot cuprinde
gânduri, reacţii, interpretări, întrebări legate de ceea ce citesti şi ceea ce observi în jurul tău. Comentariile tale
pot fi legate şi de procesul scrierii cărtii de către autor şi de procesul lecturii, scrierii şi învăţării tale. Daca nu
ştii ce să scrii, gândeşte-te la urmatoarele lucruri: un citat, experienţe şi amintiri, reacţii provocate de lectură”
(L.Rief).

Bibliografie:Alina Pamfil ,,Structuri didactice deschise,, Ed. Paralela 45, pag.115-116

Realizat de prof. ORTENZIA GOTCU