Sunteți pe pagina 1din 1

REPREZENTAREA CONVENTIONALA IN PROCESUL CIVIL

MANDATAR AVOCAT MANDATAR NEAVOCAT


FORMA + Legea nr 51/ 1995- pe baza Inscris autentic SAU declaratie
CONTINUTUL contractului de asistenta juridica si se verbala facuta in instanta si
MANDATULUI dovedeste cu imputernicire consemnata in incheiere ceea ce
avocatiala care face dovada calitatii echivaleaza tot unui inscris
de reprezentant.Aceasta nu trebuie autentic.Mandatul trebuie sa fie
semnata de catre client,ci doar special, ad litem( adica dat pentru
contractul se semneaza de formularea cererii de chemare in
client.Imputerncirea se elibereaza pe judecata si pentru reprezentarea in
baza contractului.Actele facute de proces), cu exceptia cazurilor
avocat in ceea ce priveste cand este un mandat general:
reprezentarea judiciara sunt a) Cand e dat unui prepus;
echivalente actelor b) Cand mandatarul nu are
autentice.Declaratia avocatului ca si- nici domiciliul nici
a eliberat imputernicirea este resedinta in tara.
considerata o declaratie care nu poate
fi infranta decat prin inscrierea in
fals.
PUTERILE Poate face orice acte necesare-art 126 Poate face toate actele necesare
CONFERITE din Statutul Avocatului; daca nu se prevede altfel.Pentru
Poate face si acte de dispozitie daca actele de dispozitie este nevoie de
acest drept i-a fost acordat prin un mandat special.( tranzatie,
contractul de asistenta juridica ( renuntare la judecata, renuntare la
clauza inclusa in contract si mentiune dreptul pretins, achiesare la
pe imputernicirea avocatiala); pretentiile reclamantului).
Poate redacta CCJ+ motivele de In prima instanta si in apel NU
recurs +exercita si sustine recursul; poate pune concluzii asupra
Avocatul care a reprezentat sau a exceptiilor si asupra fondului
asistat partea la judecarea procesului decat prin avocat.
poate face chiar fara mandat , orice EXCEPTII:
aspecte pentru pastrarea drepturilor 1.Daca mandatarul persoanei
supuse unui termen si care s-ar putea fizice este sot sau o ruda pana la
pierde prin neexercitarea lor la timp ; gradul al doilea inclusiv,acesta
Poate de asemenea sa introduca orice poate pune concluzii in fata
cale de atac impotriva hotararii oricarei instante fara sa fie asistat
pronuntate; de avocat daca e licentiat in
Partea poate ulterior sa renunte la drept.
calea de atac, dar nu se poate pierde 2.Cand dreptul de reprezentare
dreptul. izvoraste din lege sau dintr-o
Pentru calea de atac este necesar un hotarare judecatoreasca( chiar si
nou mandat. incheiere) Ex. Reprezentarea
legala si judiciara:parintele
/tutorele poate pune concluzii
pentru minor.
3. Exceptie discutabila si rar
intalnita in practica-Instantele si
parchetele pot fi reprezentate de
un angajat a acestora( un
judecator sau un procuror) prin
derogare de la regulile generale in
materie.