Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.

_________________ SRL
Adresa: _____________________
CF: ___________

DECIZIA
Nr. ……/………………..

Subscrisa S.C. ____________ SRL cu sediul în ______________, prin reprezentantul său legal,
________, în calitate de Director General.

Având în vedere desfiinţarea postului de ___________ ocupat de ____________ şi reţinând că


preavizarea acestuia/acesteia s-a realizat la data de _____________,

DECIDE

Începând cu data __________ (ultima zi lucrată – ___________), încetează contractul individual de


muncă al __________, înregistrat în Registrul de Evidenţă al Salariaţilor sub nr. ____________,
având funcţia de ___________, CNP _______________.

În drept, concedierea este dispusă în temeiul art. 65 alin.(1) din Codul Muncii, privind încetarea
Contractului Individual de Muncă pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, determinată de
închiderea punctului de lucru __________.

În fapt, decizia de desfiinţare a postului de __________ este determinată de închiderea punctului


de lucru ________, din cauza vânzărilor scăzute.

La data preavizării, salariatul/a fost înştiinţat/ă în legătură cu locurile vacante conform pregătirii
profesionale ori calificării acestuia/acesteia, existente în alte puncte de lucru, dar nu şi-a manifestat
consimţământul în termenul legal. Prin urmare, societatea a solicitat sprijinul Agenţiei Judeţene de
Ocupare a Forţelor de Muncă, ___________, în vederea redistribuirii.

La încetarea contractului individual de muncă, salariatul/a __________ va beneficia de o plată


compensatorie în cuantum de ______ lei brut.

Perioada de preaviz a fost de 20 zile lucrătoare, cuprinsă între _____ - ____________.

Durata concediului anual de odihnă este de ___ zile, din care pentru perioada lucrată mai are
dreptul la ___zile care îi vor fi compensate în bani în mod corespunzător.

Prezenta decizie se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar va fi comunicat persoanei
în cauză în termen de 5 zile.

Împotriva prezentei dispoziţii de încetare a contractului de muncă sus-numitul/a se poate adresa cu


contestaţie la Tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul, în termen de 45 zile
calendaristice de la comunicare, cf. Art. 269 din Codul Muncii.

DIRECTOR GENERAL,
_________

Formular disponibil pe www.smartree.com


Formular disponibil pe www.smartree.com

S-ar putea să vă placă și