Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Grădinița ”Dumbrava minunată” Fieni


Data 04.05.2018
Grupa mare ”Fluturașii” cu program prelungit step by step
Educatoare Iancu Cristina
Tema anuală de studiu: ” Când, cum, ce și de ce se întâmplă”?
Tema proiectului: ”Primăvara”
Tema săptămânii : ”În lumea insectelor”

Forma de realizare: activitate integrată


Durata : o zi
Tipul activității : consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi
Forma de organizare: frontal, pe grupuri, individual
Loc de desfășurare : sala de grupă

COMPONENȚA ACTIVITĂȚII
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
Întâlnirea de dimineață : ”Fluturi și flori în mii de culori”
1
Rutine
- Salutul, prezența, calendarul naturii,
Tranziții:
- Cântec ”Zum, zum, zum albinuța mea”, ”Noi suntem albinuțe”

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE

ȘTIINȚĂ
- ”Din lumea insectelor” – fișă
NISIP ȘI APĂ
- ”În livada cu flori și fluturi”
- ”Mușuroiul de furnici”
JOC DE ROL
- ” De-a gospodinele”
MATEMATICĂ MANIPULATIVE
- ”Insectele din poieniță” - puzzle

ACTIVITATE PE DOMENII EXPERENȚIALE

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE (educarea limbajului)


- ”Insectele istețe” - joc didactic
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE (activitate practică)
- ”Insecte vesele” – confecționare
JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE
Dansul insectelor : Dans ritmic

2
SCOPUL ACTIVITĂȚII
- Consolidarea deprinderii de a pronunța corect sunetele limbii române, de a
recunoaște sunetul inițial și final, de a despărți cuvintele în silabe și
alcătuirea de propoziții simple și dezvoltate,
- Consolidarea deprinderii practice și stimularea potențialului creativ al
copilului,

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Pe parcursul și la sfârșitul activității toți copiii vor fi capabili:
- Să pronunțe corect cuvintele,
- Să alcătuiască propoziții din doua sau trei cuvinte, pornind de la imagini
reprezentative (insecte),
- Să descopere sunetul inițial și final al cuvântului,
- Să îmbine corespunzător piesele de puzzle reprezentând insecte
- Să asambleze piesele decupate redând insecte din natură
- Să citească rețeta respectând pașii în vederea realizării produsului
STRATEGII DIDACTICE
METODE ȘI PROCEDEE
- Conversația
- Explicația
- Expunerea
- Demonstrația
- Exercițiul
- Jocul
- Problematizarea
- Povestirea
- Metoda ”amesteca, îngheață, formează perechi”
- Metoda ”mâna oarbă”
- Ping-pong verbal
MIJLOACE DIDACTICE
- Calendarul naturii, planșe cu ilustrații, insectar, foarfece, lipici, șervețele,
hârtie colorată, jetoane, bețișorul fermecat, făină, apă, miere, sare, forme
3
diverse, semințe, șorțulețe, bonețele, creioane colorate, panou pentru afișare,
recompense.
SARCINI DE JOC
- descrierea imaginilor şi alcătuirea de propoziții, despărțirea cuvintelor în
silabe, identificarea sunetului inițial şi final al cuvintelor, precizarea
cuvântului care lipseşte si pluralul-singularul cuvintelor, denumirea
insectelor.

REGULI DE JOC
- Răspunde copilul desemnat;
- Parcurgerea variantelor de joc;
- Performanțele și răspunsurile corecte ale copiilor vor fi recompensate prin
bulinuțe vesele și aplauze
- Copilul care nu reușește să răspundă corect este susținut de colegi.

ELEMENTE DE JOC
- Surpriza, aplauzele
- ”Bețișorul Fermecat”

BIBLIOGRAFIE
MEC- ”Curriculum pentru învățământul preșcolar 3,6/7 ani” 2008
Culea Laurenția – Aplicarea noului curriculum pentru educația timpurie – o
provocare? Editura, Diana, Pitești, 2008
L. Ezechil, M. Păiși-Lăzărescu – Laborator preșcolar, editura V&I Integral,
București, 2002

SCENARIUL ZILEI

Activitatea va debuta cu Întâlnirea de dimineaţă.


Salutul se va desfăşura prin intermediul versurilor:
”Dimineața a sosit ,
La grădiniță am venit,
4
În semicerc să ne așezăm,
lucruri noi să învățăm!!’’.
Va urma apoi rugăciunea, prezenţa şi calendarul naturii.
Se va purta o scurtă discuţie despre rolul și ocrotirea insectelor , evidenţiind
importanța insectelor în natură.
Noutatea zilei: Copiii sunt anunţaţi că pe parcursul zilei vor susţine diferite
activități pentru îmbunătățirea cunoștințelor despre viața insectelor. Vor avea de
desfăşurat atât probe orale, practice urmate de un dans ritmat . La finalul zilei vor
primi recompense și dulciuri.
Folosind tehnica ,,Mâna oarbă’’ copiii aleg câte un ecuson şi se împart în
două grupe: grupa ,,Albinuțelor’’ şi grupa ,,Furnicuțelor’’ pentru a descoperi
denumirea cât mai multor insecte.
Introducerea în activitate se va realiza de către doamna educatoare care le
va prezenta copiilor coletul supriza găsit la ușa clasei, lăsat de Zâna primăvară
pentru a desfășura o activitate cât mai atractivă.Se desfaşoară jocul ,,Amestecă,
îngheaţă, formează perechi’’.
Anunţarea temei şi a obiectivelor se va face în termeni accesibili copiilor,
prezentându-se centrele deschise, materialele puse la dispoziţie, sarcinile de lucru.
Activitatea va debuta cu jocul didactic de educarea limbajului ,,Carnavalul
insectelor”, în cadrul căruia copiii vor formula propoziții, vor descrie imagini cu
insecte, vor desparți în silabe cuvinte date, vor identifica sunetul inițial şi final din
cuvinte, vor alcătui propoziții simple/dezvoltate.
În cadrul activității de Educarea limbajului, educatoarea va prezenta
sarcina jocului, regulile şi obiectivele propuse. Demonstraţia se realizează cu
ajutorul unui copil.

SARCINI:

- Descrie imaginile prezentate.


- Desparte cuvinte în silabe, precizând numărul lor.
- Identifică sunetul inițial şi final din cuvintele date.
- Completează cuvântul care lipseşte din următoarea propoziţie…
- Eu spun una, tu spui multe.
- Denumește cât mai multe insecte ----ping-pong (complicarea jocului).
După finalizarea jocului copiii merg la centre:
 La centrul Artă copiii vor decupa si vor lipi piesele în vederea redării temei.
 La centrul Manipulative se va realiza puzzle-ul prin îmbinarea corectă a
pieselor
 La centrul Ştiinţa vor recunoaște și colora insectele .
 La centrul Joc de Rol vor pregăti o prăjitură cu miere.
5
 La centrul Nisip și Apă – vor reda atmosfera dintr-o poenița cu pomi, flori și
insecte.
După încheierea activității se desfășoară Turul Galeriei unde copii
apreciază propriile lucrări, dar şi pe cele ale colegilor. La asigurarea retenţiei,
copiii vor denumi cât mai multe insecte. Se vor desfășura dansul insectelor și vor
asculta ghicitori despre insecte. Se vor face aprecieri şi recomandări colective cu
privire la activitățile desfăşurate..

Desfăşurarea activităţii:

Momentele Conţinutul ştiinţific Strategii


activității didactice
Moment Asigurarea condițiilor necesare unei bune desfășurări a conversaţia
organizatoric activității:
- aerisirea sălii de grupă:
- aranjarea materialului şi a mobilierului:
- introducerea copiilor în sala de grupă:
- Întâlnirea de dimineaţa: salutul, rugăciunea, prezenţa,
completarea calendarului naturii.

Reactualizare Se va purta o conversație despre tema abordată în această Conversația


a săptămână pentru a reactualiza cunoștințele dobândite
cunoștințelor anterior. Se vor pune întrebări.
Captarea Poștașul a lăsat la grupă o cutie însoțită de o scrisoare de
atenţiei la Zâna Primăvară. Zâna Primăvară a trimis aceste lucruri
pentru ca știa cât de interesații sunt copiii pentru a afla
lucruri noi din viață insectelor. joc
În cutie copiii descoperă un fluturaș necăjit deoarece nu
știa să vorbească corect, să desparte cuvintele în silabe,să
alcătuiască propoziții. Astfel Zâna Primăvară îi roagă pe
copii să ajute fluturașul să învețe să vorbească.
Anunţarea Copiii sunt anunțați că vor desfășura jocul didactic
temei şi a ”Insectele istețe” , unde vor trebui să recunoască și să
obiectivelor denumească insectele, vor află cu ce sunet începe și se conversaţia
termină cuvântul. Se vor respecta regulile jocului, se vor explicația
închide și deschide ochii la semnalul educatoarei, vor alcătui
propoziții, se vor confecționa diferite insecte cu materialele
avute la dispoziție.
6
Dirijarea Se realizează intuirea mijloacelor de învăţământ ce se
învăţării vor utiliza la activitatea de educarea limbajului. Prezentarea
va fi însoţită de explicaţiile de rigoare referitoare la
sarcinile de rezolvat şi rezultatele aşteptate.
1.ADE-DLC-joc didactic ,, Carnavalul insectelor” se va joc didactic
desfășura cu întregul grup de preșcolari.
Sarcina didactica: descrierea imaginilor şi alcătuirea de
propoziții, despărțirea cuvintelor în silabe, identificarea
sunetului inițial şi final al cuvintelor, precizarea cuvântului
care lipseşte si pluralul-singularul cuvintelor, denumirea
insectelor.

Regulile jocului:
Membrii fiecărei echipe vor colabora pentru realizarea
sarcinilor date. Fiecare răspuns corect va fi aplaudat.
Răspunde copilul numit de educatoare, prin atingerea cu Conversaţia
bagheta magică.
Elemente de joc:
- surpriza, mânuirea materialului, aplauze, exerciţiul
mişcarea, închiderea și deschiderea ochilor
Se explică si se demonstrează copiilor sarcina şi regulile
jocului.
Proba 1 - Descrie imaginile prezentate.
Proba 2 - Desparte cuvintele în silabe, precizând şi scriind
numărul lor.
Proba 3 - Identifică sunetul inițial şi final din cuvintele date.
Proba 4 - Completează cuvântul care lipseşte.
Proba 5 - Eu spun una, tu spui multe.
Proba 6 - Denumește cât mai multe insecte,
Proba 7 - Ping-pong (complicarea jocului).
Se va realiza un joc de probă, după care se trece la
desfăşurarea propriu-zisă.
Conform răspunsurilor copiilor, educatoarea desenează
pe un tabel feţe zâmbitoare pentru fiecare răspuns corect,
copiii vor aplauda răspunsurile colegilor.

Obținerea
performanţei După finalizarea jocului, copiii pornesc în descoperirea exerciţiul
materialelor pregătite în centre printr-o tranziţie ”Noi
7
suntem albinuțe”. conversaţia
Copiii intuiesc materialele de la fiecare centru, ascultă
cerinţele educatoarei şi sarcinile pentru fiecare activitate. decupare
ADE-DOS- centrul ARTĂ lipire
Activitate practica - se va confecţiona insecte prin
decuparea şi lipirea elementelor. Educatoarea va demonstra puzzle
modul de lucru, va face exerciții pentru încălzirea mâinilor,
va urmări comportamentul copiilor, va ajuta pe cei care
întâmpină greutăți în realizarea temei.
La centru Matematică/Manipulative se va rezolva
puzzle-ul cu insecte. Educatoarea va urmări activitatea
copiilor la centru precum și corectitudinea realizării puzzle-
lui.
La centrul Nisip și Apă copiii vor construi din nisip o
poieniță cu pomi, flori, insecte și mușuroiul unde von
adăuga furnicuțele decupate cu o zi înainte. Educatoarea
urmărește comportamentul copiilor și va da indicații dacă
este nevoie.
La centrul Joc cu Rol copiii albinuțe vor prepara
prăjitura cu miere redând diferite forme și le vor în tava
pentru a fi puse la copt.
Educatoarea urmărește comportamentul copiilor,
colaborarea dintre ei, ajută și îndruma atunci când întâmpină
greutăți.
La centrul Știință vor completa o fișă respectând sarcinile
de lucru.
Educatoarea ajută copiii ce întâmpină greutăți prin
lămurirea neînțelegerilor.

Asigurarea După încheierea activității copiii trec în grup pe la conversaţia


feed-back- fiecare centru. Ei apreciază verbal activitatea proprie dar și turul galeriei
ului pe cea a colegilor. Copiii primesc stimulente verbale și
aplauze. partenerul de
Copiii formulează propoziţii dezvoltate, corecte din sprijin
punct de vedere gramatical.
ALAII demonstrația
Se anunţă dansul ce va fi prezentat pe o linie melodică.
Se vor asculta ghicitori despre insecte

8
Încheierea În finalul activităţii se fac aprecieri şi recomandări conversaţia
activităţii asupra modului de comportare şi participare al copiilor pe
parcursul zilei.

S-ar putea să vă placă și