Sunteți pe pagina 1din 1

15 proverbe evreiești înţelepte, de la

care ai ce învăța
Trăsăturile unui popor se reflectă cel mai bine în proverbe.
Iată câteva proverbe, care te vor face să recunoști înțelepciunea
poporului evreu:

1. Dacă problema poate fi rezolvată cu bani, nu mai e o problemă, e cheltuială.

2. Fiind pus să aleagă dintre două rele, pesimistul le va alege pe amândouă.

3. Dumnezeu i-a dat omului două urechi și o gură, pentru ca acesta sa


vorbească mai puțin și să asculte mai mult.

4. Dumnezeu nu poate fi în același timp peste tot – de aceea a creat mamele.

5. Nu fi dulce – te vor mânca. Nu fi amar – te vor scuipa.

6. Fie-ți teamă de berbecul dinaintea ta, de calul din urma ta și de proști din
toate părțile.

7. Oaspetele și peştele peste 3 zile încep a mirosi.

8. Cunoștințele nu ocupă mult spațiu.

9. Mai bine un evreu fără barbă, decât o barbă fără evreu.

10. Dacă nu eşti dornic ca oamenii să ţi se urce în spate, nu te apleca prea tare.

11. Surdul auzise cum mutul povestea că orbul văzuse cum șchiopul fugea
repede-repede.

12. Dacă caritatea nu ar costa nimic, toți ar fi filantropi.

13. Părinții învață copiii să vorbească. Copiii îi învață să tacă.

14. Din depărtare toți oamenii sunt buni.

15. Îmbătrânind, omul vede mai rău, dar mai mult.