Sunteți pe pagina 1din 5

Olimpiada la Științe pentru Juniori, etapa raională/municipală

10 aprilie 2018

Numele, Prenumele Data, anul Instituția, Localitatea


elevului nașterii, clasa

Proba TEST
Citește cu atenție următoarele instrucțiuni:
1. Timpul pe care-l ai la dispoziție este de 3 ore (180 de minute).
2. Verifică dacă ai complet Setul de Întrebări și Foaia de Răspunsuri.
3. Utilizează numai pix de culoare albastră / violetă.
4. Completează datele personale și instituția de învățământ în tabelul rezervat.
5. Citește cu atenție fiecare item, determină și alege răspunsul corect bifând una dintre
literele în foaia de răspuns. Exista un singur răspuns corect pentru fiecare item. Exemplu:
1 a b c d

6. Dacă dorești sa schimbi răspunsul trebuie sa încercuiești primul răspuns și apoi sa bifezi
o noua litera ca răspuns corect. Poți sa corectezi o singură data.
Exemplu: a este primul răspuns și d este răspunsul corectat

1 a b c d
7. După completarea răspunsurilor primele două pagini se transmit supraveghetorului.
8. Reguli de punctare:
Răspuns corect: + 1,00 puncte
Răspuns incorect: - 0,25 puncte
Fără răspuns: 0,00 puncte

TEST 1 din 5
FOAIE DE RĂSPUNSURI
Proba TEST
Nr. itemului RĂSPUNS
1. a b c d
2. a b c d
3. a b c d
4. a b c d
5. a b c d
6. a b c d
7. a b c d
8. a b c d
9. a b c d
10. a b c d
11. a b c d
12. a b c d
13. a b c d
14. a b c d
15. a b c d
16. a b c d
17. a b c d
18. a b c d
19. a b c d
20. a b c d
21. a b c d
22. a b c d
23. a b c d
24. a b c d
25. a b c d
26. a b c d
27. a b c d
28. a b c d
29. a b c d
30. a b c d

TEST 2 din 5
TEST

1. Cu ochiul liber putem observa corpuri cerești care radiază doar:


а) radiație infraroșie; b) radiație ultravioletă; c) unde radio; d) niciun răspuns nu este corect
2. Un astronaut se află într-o navă ce se mișcă pe o orbită circumterestră. Valoarea forței gravitaționale
care acționează asupra astronautului aflat în navă față de forța de greutate care acționează asupra
acestuia la suprafața solului este:
а) egală cu zero; b) mai mare; c) mai mică; d) identică
3. Un corp din plută a fost pus într-un pahar cu apă, iar volumul părții scufundate a fost marcat. Apoi
în apă a fost dizolvată sare de bucătărie. Volumul părții scufundate a corpului:
а) a crescut; b) a scăzut; c) nu s-a modificat; d) niciun răspuns nu este corect
4. Două inele rigide identice de rază mare sunt confecționate din aceeași bucată de sârmă. Pentru a
putea trece un inel prin celălalt acestea:
а) trebuie încălzite la fel; b) unul trebuie încălzit celălalt răcit; c) răcite la fel; d) niciun răspuns
nu este corect
5. Un ceainic electric ideal aduce până la fierbere un volum dat de apă luat la temperatura camerei timp de
12 min. Trei ceainice identice cu primul vor fierbe volumul dat de apă, luat la aceiași temperatură inițială,
distribuit egal între ele în:
а) 36 min; b) 24 min; c) 4 min; d) 12 min
6. Pentru a ajunge la timp la școală un elev trebuie să se miște cu viteza de 2,0 m/s. Elevul parcurge
jumătate din distanța de acasă la școală cu viteza constantă de 3,0 m/s. Știind că încă o treime din toată
distanța s-a mișcat cu viteza 2,0 m/s, ce viteză va dezvolta elevul pe ultima porțiune pentru a ajunge la
școală exact la timp?
а) 1,0 m/s; b) 0,50 m/s; c) 2,0 m/s; d) 3,0 m/s
7. Circuitului din figură i se aplică o tensiune de 1,5 V.
Voltmetrul, considerat ideal, va indica tensiunea de:
а) 1,5 V; b) 0,30 V; c) 0,25 V; d) 0,60 V
8. Un magnet permanent este apropiat de o bilă din plastic
suspendată, încărcată cu sarcină pozitivă. Bila:
а) se va apropia de polul N al magnetului, b) se va apropia
de polul S al magnetului; c) nu se va apropia de magnet; d) se va apropia de magnet indiferent de
polul acestuia.
9. O minge cade liber de la înălțimea h. Într-un punct A de pe traiectoria acesteia energia potențială
este dublă față de cea cinetică. Punctul A față de poziția inițială se află la distanța:
2h h h
а) ; b) ; c) ; d) 2h
3 3 2
10. Imaginea unui obiect într-o lentilă convergentă se obține răsturnată. Obiectul este plasat:
а) în focarul lentilei; b) de aceeași parte cu imaginea; c) în partea opusă a lentilei, după
focarul acesteia; d) nici un răspuns nu este corect
11. Numărul de molecule conținute în 20g de hidrogen este egal cu:
a) 6,02·1023; b) 6,02·1024; c) 1,24·1024; d) 1,24·1032
12. Densitatea relativă față de hidrogen a compusului hidrogenat al unui element bivalent este
egală cu 17. Formula compusului este:
a) H2S; b) H2Te; c) H2Se; d) H2O(gaz)
TEST 3 din 5
13. Formulele substanțelor formate numai prin intermediul legăturii covalente polare se conțin în șirul:
a) HCl, CuO, KNO3; b) H2S, HI, SO2; c) N2, H2O, NaI; d) HI, CaS, HBr
14. Gradul de oxidare și valența atomului de oxigen în peroxidul de hidrogen sunt respectiv egale cu:
a) +1, 2; b) -2, 2; c) +2, 2 ; d) -1, 2
15. Partea de masă a acidului sulfuric în soluția preparată din 50 g acid și 200 g apă este egală cu:
a) 0,1; b) 0,2 ; c) 0,3 ; d) 0,4
16. Densitatea a amestecului de gaze (în g/L, c. n.) ce conţine 30% CO şi 70% N2 după volum este
egală cu:
a) 22,4; b) 2,24; c) 1,25; d) 11,2
17. Pentru a obţine o soluţie de hidroxid de sodiu cu partea de masă 25%, este necesar la 150 mL
soluţie de NaOH cu partea de masă 12% (densitatea 1,137 g/mL) de adaugat oxid Na2O cu masa:
a) 32,93g; b) 28,81g; c) 25,17g ; d) 21,32g
18. Suma coeficienţilor stoechiometrici din partea stângă a ecuaţiei reacţiei REDOX
Al + NH4ClO4  t
 Al2O3 + AlCl3 + NO +H2O este egală cu:
a) 19; b) 3; c) 6; d) 9
19. Partea de masa a acidului azotic în soluţia apoasă, în care se conţin un numar egal de atomi de
oxigen şi hidrogen, este egală cu:
а) 12,4 %; b) 63,6% ; c) 36,3 %; d) 60,0%
20. Care halogenură de hidrogen se află în amestec cu argonul, dacă se ştie că la presiune atmosferică
normală şi temperatura 100°C densitatea amestecului este egală cu 3,2715 g/L?
a) HF; b) HCl; c) HBr; d) HI
21. Virusurile pot conține în calitate de material genetic:
a) doar ADN; b) doar ARN; c) ADN și ARN; d) ADN sau ARN
22. Câți centrioli pot fi vizualizați la începutul profazei în celula animală?
a) 1; b) 2; c) 4; d) 8
23. Celulele plantelor de dovleac conțin 40 cromozomi. O celulă se divide meiotic, generând 4 celule.
Una din aceste celule trece prin 2 mitoze succesive fără a avea loc citochineza. Câți nuclei va conține
această celula la final și câți cromozomi vor fi în fiecare nucleu?
a) 2 nuclei, cu 40 cromozomi fiecare; b) 2 nuclei cu 20 cromozomi fiecare;
c) 4 nuclei cu 20 cromozomi fiecare; d) 4 nuclei cu 40 cromozomi fiecare
24. Fecundarea dublă se întâlnește la:
a) dicotiledonate şi ferigi; b) monocotiledonate şi gimnosperme;
c) dicotiledonate şi gimnosperme; d) monocotiledonate şi dicotiledonate angiosperme
25. Din caracteristicile propuse alegeţi numai acelea care corespund ciupercilor:
1. membrana celulară conţine chitină
2. clorofila se află în cromatofore
3. talul constă din hife între care se află algele
4. au o creştere nelimitată
a) 1, 4; b) 2, 3; c) 3, 4; d) 1, 3
26. Selectați grupul de animale ce fac parte din Amniota:
a) peștii și ciclostomii; b) peștii și amfibienii;
c) amfibienii și reptilele; d) reptilele și păsările
TEST 4 din 5
27. Pentru Amfibienii adulți sunt caracteristice:
1. inima cu trei camere;
2. un singur cerc al circulației sângelui;
3. două cercuri ale circulației sângelui;
4. inima cu patru camere;
5. sistemul circulator deschis, este prezentă inima.
a) 1, 2; b) 3, 5; c) 5; d) 1, 3.
28. Legea energetică propusă de Lindeman prevede:
a) că doar 10% din energia unui nivel trofic poate fi captată de organismele nivelului trofic
imediat următor;
b) capacitatea sistemului viu de a genera energie potenţială în condiţii optime;
c) creşterea biomasei realizată în condiţii concrete într-o perioadă de timp;
d) pentru funcţionarea ecosistemelor este necesar de a exista energia solară
29. De pe catena de ADN se sintetizează:
a) ARNm; b) ARNt; c) ARNr; d) a, b şi c.
30. Câte tipuri de gameţi formează genotipul AABbHHRr?
a) 2; b) 4; c) 8; d) 16.

TEST 5 din 5