Sunteți pe pagina 1din 3

Drept administrativ

Subiecte

1. Statul şi separaţia puterilor în stat

2. Puterea executivă şi administraţia publică

3. Accepţiunile noţiunii de administraţie publică

4. Fenomenul administrativ şi ştiinţele administraţiei

5. Raporturile dintre administraţia publică şi principalele elemente ale sistemului social

6. Definiţia, obiectul şi trăsăturile dreptului administrativ

7. Noţiunea de izvor de drept

8. Actele normative cu competenţă de reglementare primară şi originară

9. Noţiunea de lege şi clasificarea legilor

10. Ordonanţele simple şi de urgenţă adoptate de Guvern

11. Actele normative secundum legem (acte administrative cu caracter normativ)

12. Jurisprudenţa şi doctrina juridică

13. Particularităţile normelor de drept administrativ

14. Definiţia şi trăsăturile raporturilor de drept administrativ

15. Subiectele raporturilor de drept administrativ

16. Clasificarea raporturilor de drept administrativ în care ambele subiecte sunt autorităţi ale
administraţiei publice

17. Clasificarea raporturilor de drept administrativ în care un subiect aparţine administraţiei


publice, iar cel de-al doilea subiect este o persoană fizică sau juridică din afara
administraţiei publice
18. Definiţia şi trăsăturile actului administrativ

19. Refuzul nejustificat al administraţiei publice de a rezolva o pretenţie privitoare la un


drept recunoscut de lege şi tăcerea administraţiei publice
20. Clasificarea actelor administrative după criteriul întinderii efectelor juridice produse
(normative şi individuale)

21. Clasificarea actelor administrative după criteriul organului emitent şi după competenţa
materială a organului emitent
22. Definiţia, clasificarea şi trăsăturile competenţei administrative

23. Competenţa legată şi puterea discreţionară a administraţiei publice

24. Forma actului administrative

25. Forme procedurale anterioare (prealabile) emiterii sau adoptării actului administrative

26. Forme procedurale concomitente emiterii sau adoptării actului administrativ

27. Forme procedurale posterioare emiterii sau adoptării actului administrativ

28. Forţa juridică a actelor administrative

29. Executarea din oficiu a actelor administrative

30. Momentul din care actul administrativ începe să producă efecte juridice

31. Suspendarea şi revocarea actelor administrative

32. Anularea şi inexistenţa actelor administrative

33. Definiţia şi trăsăturile contractelor administrative

34. Principalele tipuri de contracte administrative

35. Definiţia şi trăsăturile operaţiunilor administrative

36. Forma şi legalitatea operaţiunilor administrative

37. Noţiunea şi modalităţile controlului activităţii administraţiei publice

38. Formele de control în raport cu momentul efectuării controlului (anterior, concomitent,


posterior)

39. Controlul administrativ intern

40. Controlul administrativ extern

41. Recursul graţios şi recursul ierarhic

42. Controlul exercitat de autorităţi şi persoane din afara administraţiei publice


43. Controlul prin jurisdicţii speciale administrative şi controlul judecătoresc realizat de
instanţele de contencios administrativ

44. Răspunderea administrativ-disciplinară

45. Noțiunea de răspundere contravențională și de contravenție. Trăsăturile contravențiilor

46. Analiza sancțiunilor contravenționale prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001


privind regimul juridic al contravențiilor

47. Noțiunea și condițiile răspunderii administrativ-patrimoniale

48. Formele răspunderii administrativ-patrimoniale. Tipuri de acțiuni în contencios


administrativ în angajarea răspunderii administrativ-patrimoniale

49. Noțiunea și trăsăturile serviciilor publice

50. Categorii de servicii publice

51. Gestiunea directă a serviciilor publice

52. Regiile autonome

53. Gestiunea delegată a serviciilor publice