Sunteți pe pagina 1din 5

Protocol de observaţie nr.

1
Tema observaţiei:
Studierea comportamentului elevei P.A.,
clasa pregătitoare
în vederea întocmirii caracterizării psihologice

Condiţiile de spaţiu Condiţiile de timp


Şcoala gimnazială ”Gheorghe Şincai” Data: _________________________________
Localitatea Bobota Disciplina: _____________________________
Judeţul Sălaj Ora: __________________________________

Datele de observaţie Interpretarea lor


 Eleva este punctuală la ore. A sosit
printre primii elevi în clasă şi îşi ocupă
locul în bancă, aşteptând liniştită
începerea lecţiei.
 Îşi pregăteşte cu grijă rechizitele  Simte nevoia de ordine în toate:
şcolare pe bancă, aranjându-le la îmbrăcăminte, rechizite, activităţi
margine de bancă.  Capacitate mare de organizare
 Ţinuta vestimentară este curată,
ordonată.
 Este prietenoasă cu ceilalţi colegi, le  Grad mare de sociabilitate
răspunde prompt la întrebările lor şi îi
ajută pe unii dintre aceştia să-şi pună
hainele în cuier.
 Postura generală este una tonică,
dinamică
 În timpul orei stă liniştită în bancă,  Atenţie stabilă, capacitate mare de
ascultând indicaţiile/sarcinile concentrare
învăţătoarei; nu deranjează ora cu
întrebări inoportune sau cu alte
aspecte care nu ţin de lecţie.
 Este activă în permanenţă pe parcursul  Angajare, activism, autoafirmare
orei, răspunde prompt la cerinţe şi
sarcini
 Răspunsurile pe care le dă sunt
formulate în propoziţii dezvoltate; are
un vocabular bogat, variat, cu termeni  Limbaj bogat, expresiv, fluenţă a vorbirii
adecvaţi pentru răspunsurile cerute
 Vorbeşte cursiv, fluent, fără pauze în
exprimare  Prelucrare complexă a informaţiilor

 Răspunsurile la întrebări sunt  Respect faţă de grup


elaborate, gândite, argumentate
 Răspunde cu un ton civilizat atât  Rapiditate a întipăririi informaţiilor
învăţătoarei, cât şi colegilor ei
 Reţine cu uşurinţă sarcinile de lucru,  Atenţie stabilă şi distributivă
ideile prezentate
 Este atentă în permanenţă la ceea ce
se discută în jurul ei, la răspunsurile  Autoafirmare, activism, dinamism
care se dau în clasă şi la învăţătoare
 Are o participare activă la lecţie, dorind
mereu să dea şi alte exemple sau să
spună şi alte propoziţii legate de lecţie  Curiozitate mare, interes crescut
 Cere informaţii suplimentare asupra
unor idei  Independenţă în rezolvarea sarcinilor,
 Îşi rezolvă singură, corect sarcinile de siguranţă de sine
lucru, fără să ceară ajutor şi fără să
renunţe la îndeplinirea sarcinii  Încredere mare în forţele proprii,
 Caută să-şi impună părerea numai stăpânire de sine
după ce îi ascultă şi pe ceilalţi colegi,
fiind foarte sigură pe răspunsurile ei  Autoafirmare
 Caută să se remarce în faţa colegilor, a
învăţătoarei, fiind mulţumită de
aprecierile pe care le primeşte atunci
când răspunde  Grad mare de sociabilitate, siguranţă şi
 Este o fire veselă, sociabilă, caută independenţă
grupul, dar nu se lasă condusă de
opiniile lui

Întocmit:prof.Sabou Elena
Protocol de observaţie nr. 2
Tema observaţiei:
Studierea comportamentului elevului A. D.,
clasa pregătitoare
în vederea întocmirii caracterizării psihologice

Condiţiile de spaţiu Condiţiile de timp


Şcoala gimnazială”Gheorghe Şincai” Data: 3.XI 2014
Localitatea Bobota Disciplina: COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Judeţul Sălaj Ora: 11,10-12,00

Datele de observaţie Interpretarea lor


 Elevul nu este punctual la oră. Intră în  Lipsă de ordine în activitate,
fugă în clasă după ce s-a sunat de îmbrăcăminte, rechizite
intrare la oră  Capacitate redusă de autoorganizare
 Se agită în jurul băncii, certându-se cu
colegii săi, acuzându-i că aceştia i-au
făcut deranj pe masă
 Are o ţinută vestimentară curată, dar
dezordonată, iar pe bancă rechizitele
sunt aruncate la întâmplare
 Îşi pregăteşte cele necesare lecţiei cu  Regulile grupului din care face parte nu
întârziere, la insistenţele învăţătoarei sunt interiorizate
 Postura generală este laxică
 Este foarte calm şi liniştit în bancă sau  Tip inert de activitate nervoasă
când răspunde superioară
 Răspunde foarte încet, nesigur,
şovăielnic la întrebări  Lipsă de încredere în sine
 Dă răspunsuri simple , cu tendinţă
monosilabică; răspunsurile sale sunt  Limbaj sărac, vorbire lipsită de fluenţă
precipitate, neclare, confuze; are pauze şi cursivitate
dese în exprimare
 Răspunde însă civilizat, respectuos, dar  Timiditate accentuată
cu teamă parcă, să nu fie certat
 Reţine cu dificultate sarcinile de lucru  Ritm lent de întipărire a informaţiilor,
şi ideile; nu îndrăzneşte să întrebe încă timiditate, neîncredere în forţele
o dată ce are de făcut, dar proprii
nedumerirea i se citeşte pe faţă;
apelează la colegi, întrebându-i pe
aceştia ce trebuie să facă

 Nu reuşeşte să urmărească  Atenţie puţin stabilă, fluctuantă


desfăşurarea exerciţiilor desfăşurate în
clasă, fiind mereu în urma sarcinii date
 Oboseşte rapid în a urmări dialogurile  Capacitate redusă de concentrare şi
colegilor cu învăţătoarea rezistenţă la efort intelectual
 Are o participare pasivă la lecţie,  Pasivitate, lipsă de angajare şi
preferând să răspundă numai atunci autoafirmare
când este solicitat
 Are nevoie de ajutor şi de încurajare  Emotivitate, lipsa încrederii în sine
pentru rezolvarea sarcinii de lucru, dar
nu-l solicită, ci aşteaptă să-i fie oferit
de învăţătoare sau de colegi
 Ezită să se apuce de rezolvarea sarcinii  Lipsă de interes, indiferenţă
de lucru, nu cere informaţii
suplimentare şi, dacă nu este observat,
renunţă la efort
 În timp ce se discută lecţia în clasă stă  Lipsa atitudinii critice şi a angajării
pasiv, îşi priveşte colegii cum răspund,
dar nu se oferă deloc să răspundă şi el
şi nici nu are o părere atunci când este
întrebat
 Se pierde în faţa grupului, îşi ascunde  Emotivitate, grad mic de sociabilitate
la spate mâinile şi lasă capul în jos,
evitând privirile celorlalţi; tace, în
pofida solicitărilor verbale