Sunteți pe pagina 1din 1

Departamentul de Economie Politică

Str. Teodor Mihali nr. 58-60


Cluj-Napoca, RO-400951
Tel.: 0264-41.86.52-5
Fax: 0264-41.25.70
econ@econ.ubbcluj.ro
www.econ.ubbcluj.ro

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de admitere la MASTERAT

Programul de studiu: AFACERI INTERNAŢIONALE


sesiunea iulie 2018 şi septembrie 2018

Proba de admitere:
Interviu tematic pe una dintre cele două teme propuse:
- Impactul relaţiilor economice internaţionale asupra economiei naţionale.
- Rolul finanţărilor europene asupra dezvoltării regionale.

Bibliografie:
1. Suport de admitere la masterat: Afaceri economice internaţionale, Departamentul de
Economie politică - https://econ.ubbcluj.ro/n2.php?id_c=55&id_m=2
2. Suport de admitere la masterat: Economie şi politici de dezvoltare regională, Departamentul
de Economie politică - https://econ.ubbcluj.ro/n2.php?id_c=55&id_m=2
3. Gheorghe Ciobanu (coord.), Tranzacţii economice internaţionale, Editura Risoprint, Cluj
Napoca 2009.
4. Cătălin Postelnicu, Gheorghe Postelnicu, Investiţiile internaţionale în ecuaţia dezvoltării
economice, Editura Risoprint, Cluj Napoca 2001.
5. DGREGIO – informaţii referitoare la Politica Regională şi instrumente structurale în UE:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_ro.htm
6. Politica de coeziune pentru perioada 2014-2020:
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_ro.cfm
7. Politica de dezvoltare regională în România: http://www.mdrap.ro, http://www.fonduri-ue.ro

Director de departament,

Conf.univ.dr. Elena-Dana BAKO