Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare scrisa la matematica pe semestrul al-II-lea clasa a-XII-a B R.P.S.

1 2 4 −2 1 0
1. Se considera matricele A= ( ) , B= ( ) 𝑠𝑖 𝐼2 = ( ) î𝑛 𝑀2 (𝑅).
2 4 −2 1 0 1
a) Sa se verifice că AB=BA.

b) Sa se calculeze 𝐴2 + 𝐵 2 , 𝑢𝑛𝑑𝑒 𝐴2 = 𝐴 ∙ 𝐴 𝑠𝑖 𝐵 2 = 𝐵 ∙ 𝐵 .

c) Sa se arate că 𝐶 4 = 54 ∙ 𝐼2 , 𝑢𝑛𝑑𝑒 𝐶 = 𝐴 + 𝐵 𝑠𝑖 𝐶 4 = 𝐶 ∙ 𝐶 ∙ 𝐶 ∙ 𝐶.

1 1 1
2. Se considera determinantul D(a)= |1 3 9 | , unde a este un numar real.
1 a a2
a) Sa se calculeze determinantul D(9).

b) Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia D(a)=0.

c) Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia D(3𝑥 )=0.

3. Se considera punctele A(1,1) , B(2,m) , C(4,0) .

a) Sa se scrie ecuatia dreptei AC.

b) Exista valori ale lui m𝜖𝑅 pentru care B∈ 𝐴𝐶 ?

c) Pentru care m𝜖𝑅 , punctele O, A, B sunt coliniare ?


3𝑥+8 4𝑥 3 +5𝑥+1
4. Sa se calculeze : a) lim(𝑥 2 − 2𝑥 + 5); 𝑏) lim(𝑥 2 + log 3 𝑥) ; c) lim ; d) lim ; e)
𝑥→3 𝑥→9 𝑥→−2 2𝑥 2 −𝑥−1 𝑥→∞ 2𝑥 3 +6𝑥−1
√2𝑥+1−3 3𝑥−𝑥 2
lim ;f) lim 𝑥 2 −5𝑥+6 .
𝑥→4 𝑥−4 𝑥→3

5. Sa se determine parametrul real m pentru care functia f : R→ 𝑅 ,

3𝑥 2 + 𝑚𝑥 + 2, 𝑥 < 1
𝑓(𝑥) = { are limita în 𝑥0 = 1 .
𝑥 + 2𝑙𝑛𝑥, 𝑥 ≥ 1

Nota. Punctaj : 1.1,50p.2.1,50p.3.1,50p.4.3p.5.1,50p.

Din oficiu:1p.