Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect: IS-CL-18 DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Extinderea retelelor de apa si canalizare, Capitolul 4 Sectiunea 3


inclusiv uzina de tratare apa potabila in localitatea Harlau Fise Tehnice

OBIECTUL 1 : Retea de distributie apa potabila


CATEGORIA – Instalatii electrice
FISA TEHNICA Nr. 21
(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Tablou electric statie de pompare apa potabila – TSP1
Corespondenta propunerii tehnice cu
Nr Specificatiile tehnice impuse prin
specificatiile tehnice impuse in caietul de Producator
crt caietul de sarcini
sarcini
0 1 2 3
1. Parametrii tehnici si functionali
Tablou de de comanda echipat conform schemei electrice , având următoarele funcţii:
 protecţie la scurtcircuit si suprasarcina;
 comanda regim pompare 1+1, pentru pompe , cu P=3KW(SP1), cu comanda prin convertizor de frecventa
 protectie pompa prin control presiune intrare si senzor detectie conducta plina;
 conectarea automata a pompei de rezerva;
 protecţie la supracurent (suprasarcina, porniri grele, blocare motor)
 protecţie la minima si maxima tensiune, protecţie la lipsa faza (antibifazic)
 protecţie la succesiunea incorecta a fazelor;
 protecţie la supraîncălzirea bobinajului;
 alimentare traductoare cu masurare continua a presiunii;
 alimentare debitmetru electromagnetic;
 realizare functii de control a presiunii in reteaua de distributie, utilizand:
a) un convertizor de frecventa aferent fiecarei pompe, comandat de automatul programabil prin protocol
Modbus;
b) un automat programabil avand :
 2x32 intrari digitale;
 2x16 iesiri digitale;
 4 intrari analogice 4-20 mA;
 2 iesiri analogice 4-20mA;
 modul comunicatie GSM/GPRS
 masurare parametrii energetici (tensiuni, curenti, puteri, factori putere) si achizitie date de automatul
programabil, utilizand o centrala universala de masurare parametrii energetici avand o interfata seriala;
 asigurare transmitere valori masurate pentru debit si presiune, precum si date privind regimul de functionare
al pompelor si parametrii energetici la Dispecerul Statiei de Tratare Parcovaci;
 asigurarea circuitelor de iluminat si prize aferente constructiei statiei de pompare;
 asigurarea circuitelor de protectie la supratensiuni, inclusiv cele atmosferice;
 asigurarea unei functionari corecte a echipamentelor prevazute in tablou prin prevederea unei incalziri
interne comandata printr-un termostat.
 Grad de protectie :IP 54

1
Proiect: IS-CL-18 DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
Extinderea retelelor de apa si canalizare, Capitolul 4 Sectiunea 3
inclusiv uzina de tratare apa potabila in localitatea Harlau Fise Tehnice

 Tensiune de alimentare : 400Vc.a.+/- 10%


 Putere instalata: 7,5 KVA
 Dimensiuni : 1400x600x400mm;
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
 Respectarea condiţiilor de montare si utilizare
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
 va respecta standardele de referinta romanesti/straine
 declaratie de conformitate la livrare
4. Conditii de garantie si post-garantie
 Minim 36 luni de la punerea in functiune;
 Certificat de calitate si garantie la livrare
 Furnizorul va asigura service in garantie si post garantie
 Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a
furnizorului
5. Alte conditii cu caracter tehnic
 Tabloul va fi dotat cu buzunar de documentatia si va fi livrat impreuna cu documentatia aferenta
 Se vor respecta specificatiile furnizorului
 Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate

OFERTANT
(semnatura autorizata)

PRECIZARI:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si
executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.
Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.
Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului

2
Proiect: IS-CL-18 DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
Extinderea retelelor de apa si canalizare, Capitolul 4 Sectiunea 3
inclusiv uzina de tratare apa potabila in localitatea Harlau Fise Tehnice

OBIECTUL 2 : Retea de canalizare menajera


CATEGORIA – Instalatii electrice
FISA TEHNICA Nr. 22
(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic: Tablou electric statie de pompare ape uzate SPAU, simbol TSPAU1
Corespondenta propunerii tehnice cu
Nr Specificatiile tehnice impuse prin
specificatiile tehnice impuse in caietul de Producator
crt caietul de sarcini
sarcini
0 1 2 3
1. Parametrii tehnici si functionali
Tablou electric de comanda echipat conform schemei monofilare, protecţie si automatizare cu PLC având
următoarele funcţii si protecţii (pentru un grup de pompare din 1+1 electropompe verticale echipate cu motor
electric trifazat 1+1;
P=2,5 KW
 protecţie la scurtcircuit
 protecţie la supracurent (suprasarcina, porniri grele, blocare motor)
 protecţie la minima si maxima tensiune, inclusiv supratensiuni atmosferice, protecţie la lipsa faza
(antibifazic)
 protecţie la succesiunea incorecta a fazelor;
 protecţie la supraîncălzirea bobinajului;
 protectie la lipsa apa (senzor de nivel tip „para”, 4 buc , pentru sesizare nivel minim avarie, minim lucru,
pornire pompa, maxim lucru)
 comanda functie de presiune, utilizand un manometru cu contacte electrice(minim-maxim);
 conectarea automata a pompei de rezerva;
 pornire pompe prin pornire directa(P<5,5 KW)
 masurare parametrii energetici (tensiuni, curenti, puteri, factori putere) si achizitie date de automatul
programabil, utilizand o centrala universala de masurare parametrii energetici avand o interfata seriala;
 realizare functii de control utilizand un automat programabil avand :
- 2x32 intrari digitale;
- 2x6 iesiri digitale;
 modul comunicatie GSM/GPRS
 transmisie date prin protocol GSM/GPRS la dispecerul Statiei de Epurare a parametrilor privind
functionarea pompelor, stari de avarie, stari de functionare, parametrii energetici;
 asigurarea automata a incalzirii tabloului in sezonul rece;
 Dimensiuni : 1400x600x400mm;
 Montaj in spatii deschice,
 Tensiune de alimentare : 400Vc.a.+/- 10%
 Putere instalata: 7,5 KVA
 asigurarea circuitelor de iluminat si prize aferente constructiei statiei de pompare;

3
Proiect: IS-CL-18 DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
Extinderea retelelor de apa si canalizare, Capitolul 4 Sectiunea 3
inclusiv uzina de tratare apa potabila in localitatea Harlau Fise Tehnice

 asigurarea unei functionari corecte a echipamentelor prevazute in tablou prin prevederea unei incalziri
interne comandata printr-un termostat.
 Grad de protectie :mimim IP54
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
 Respectarea condiţiilor de montare si utilizare
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
 va respecta standardele de referinta romanesti/straine
 declaratie de conformitate la livrare
4. Conditii de garantie si post-garantie
 Minim 36 luni de la punerea in functiune;
 Certificat de calitate si garantie la livrare
 Furnizorul va asigura service in garantie si post garantie
 Garantia va fi transferata Beneficiarului in ultimele 30 de zile ale PND prin grija antreprenorului si a
furnizorului
5. Alte conditii cu caracter tehnic
 Tabloul va fi dotat cu buzunar de documentatia si va fi livrat impreuna cu documentatia aferenta
 Se vor respecta specificatiile furnizorului
 Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate

OFERTANT
(semnatura autorizata)

PRECIZARI:
Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si
executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.
Ofertantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 2 si 3.
Ofertantul va atasa la fisa tehnica documentatiile de specialitate ale producatorului

4
Proiect: IS-CL-18 DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
Extinderea retelelor de apa si canalizare, Capitolul 4 Sectiunea 3
inclusiv uzina de tratare apa potabila in localitatea Harlau Fise Tehnice