Sunteți pe pagina 1din 16

BOTU ANA-MARIA

Stagiar EC, an I

CONTABILITATE
Varianta 0113

1. SC “MOBILA ALFA” SA are in depozitul de materii prime, la 1 octombrie, 1200 m.c.


lemn de brad de un anumit sortiment, la pretul de cumparare de 75 lei/m.c.

Aprovizionarile in cursul lunii au fost:

- la 5 octombrie, 800 m.c. la costul de achizitie de 80 lei/m.c.;


- la 11 octombrie, 1000 m.c. la costul de achizitie de 82 lei/m.c.;
- la 20 octombrie, 900 m.c. la costul de achizitie de 82 lei m.c.

- Consumurile lunii octombrie au fost:


la 8 octombrie, 1100 m.c.
la 18 octombrie, 1500 m.c.

Contabilizarea intrarilor si iesirilor de materii prime se va face dupa:

A – metoda primei intrari – primei iesiri (FIFO);


B – metoda costului prestabilit, de 77 lei/m.c.;
C – metoda costului mediu ponderat (CMP).

1
Rezolvare:

A- metoda primei intrari- primei iesiri (FIFO)

Metoda FIFO - “ First in, first out ” - are la baza ideea ca primele loturi de
bunuri iesite din patrimoniu sunt evaluate la costul primelor loturi intrate in patrimoniu.
Pe masura epuizarii succesive a fiecarui lot, stocurile iesite din gestiune se evalueaza la
costul lotului urmator.

Data Operatia Intrari Iesiri Stocuri


Q PU Valoare Q PU Valoare Q PU Valoare
1.10 Stoc initial 1.200 75 90.000
05.10 Aprovizionare 800 80 64.000 1.200 75 90.000
800 80 64.000
08.10 Consum 1100 75 82.500 100 75 7.500
800 80 64.000
11.10 Aprovizionare 1000 82 82.000 100 75 7.500
800 80 64.000
1000 82 82.000
18.10 Consum 1500
-100 75 7.500
-800 80 64.000
-600 82 49.200 400 82 32.800
20.10 Aprovizionare 900 82 73.800 1300 82 106.600

B - metoda costului prestabilit, de 77 lei/m.c.;

Aceasta metoda de evaluare presupune inregistrarea stocurilor la preturi/costuri


fixe (prestabilite) si evidentierea separataa diferentelor valorice fata de costul efectiv de
achizitie/productie ( in conturi de diferente de pret). Aceste diferente sunt incluse in
costuri pe masura scoaterii stocurilor din gestiune ( prin consum, vanzare, etc.)
Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor iesite precum si asupra
stocurilor se realizeaza cu ajutorul unui coefficient calculate dupa cum urmeaza:

Sold initial al diferentelor de pret + Dferente de pret cumulate af.intrarilor in cursul anului
K = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sold initial al stocurilor la pret standard +Val. cumulata la pret standard a stocurilor intrate

Diferentele de pret aferente bunurilor iesite se determina prin ponderarea coeficientului K


cu valoarea bunurilor iesite din stoc la cost standard.

2
Diferente de pret = Vloarea la cost(pret) standard a bunurilor iesite x K

Data Operatia Intrari Iesiri Stocuri/sold final


Q PU Valoare Q PU Valoare Q PU Valoare
01.10 Stoc initial
Cont 301 1.200 77 92.400
Cont 308 -2.400
05.10 Aprovizionare
Cont 301 800 77 61.600 2.000 77 154.000
Cont 308 800 3 2.400 0
08.10 Consum
Cont 301 1100 77 84.700 900 77 69.300
Cont 308 0 0
11.10 Aprovizionare
Cont 301 1.000 77 77.000 1.900 77 146.300
Cont 308 1.000 5 5.000 5.000
18.10 Consum
Cont 301 1.500 77 115.500 400 77 30.800
Cont 308 2.500 2.500
20.10 Aprovizionare
Cont 301 900 77 69.300 1.300 77 100.100
Cont 308 900 5 4.500 7.000

Calcul:

- Data 08.10 – consum 1000 mc

Si 308 + /- Rd/c 308 - 2.400 + 2.400


K = ------------------------------- = ----------------------- = 0
Si 301+ Rd301 92.400 + 61.600

Dif erente de pret (308) = 0

- Data 18.10 – consum 1.500 mc

Si 308 + /- Rd/c 308 - 2.400 + (2.400+5.000)


K = ------------------------------- = ------------------------------------ = 0.0216
Si 301+ Rd301 92.400 + (61.600+ 77.000)

Diferente de pret aferente iesirilor( Rc308) = 115.500 x 0.0216 = 2.500

3
C – metoda costului mediu ponderat (CMP).

Potrivit acestei metode iesirile de stocuri sunt evaluate la un cost mediu ponderat
calculat prin raportarea valorii stocului initial/precedent si a valorii intrarilor la cantitatea
initiala/precedenta si cantitatea intrata.
Metoda se poate aplica in practica in doua versiuni:
- metoda costului mediu ponderat al ultimei intrari – consta in faptul ca dupa fiecare
intrare in stoc se va calcula un cost mediu ponderat, dupa urmatoarea relatie:
VP+VI
CMP = ----------
SP+CI
Unde: VP - valoarea stocului precedent; SP - stoc precedent cantitativ;
VI - intrarile valoric; CI - cantitati intrate

Data Operatia Intrari Iesiri Stocuri


Q PU Valoare Q PU Valoare Q PU Valoare
01.10 Stoc initial 1.200 75 90.000
05.10 Aprovizionare 800 80 64.000 2.000 77 154.000
08.10 Consum 1100 75 82.500 900 77 69.300
11.10 Aprovizionare 1000 82 82.000 1.900 79,632 151.300,8
18.10 Consum 1500 79,632 119.448 400 79,632 31.852,8
20.10 Aprovizionare 900 82 73.800 1300 81,271 105.652,3

Calcul CMP:
90.000+ 64.000
05.10 CMP=-------------------- = 77
1.200 + 800

69.300+82.000
11.10 CMP= ------------------ = 79,632
900 + 1.000

31.852,8 + 73.800
20.10 CMP = ----------------------- = 81,271
400 + 900

- metoda costului mediu ponderat global al tuturor intrarilor dintr-o perioada -


presupune determinarea mediei ponderate a costurilor, periodic, de regula la sfarsitul
lunii, dupa urmatoara relatie:
d
Vi + ∑ Ii
i=1

4
CMP = --------------------,
d
Si + ∑ Ci
i=1

unde:
Vi, Si reprezinta soldul valoric si respectiv stocul cantitativ de la inceputul perioadei de
gestiune,
Ii, Ci reprezinta intrarile valorice si cantitative care au avut loc in cursul perioadei de
gestiune.

Data Operatia Intrari Iesiri Stocuri


Q PU Valoare Q PU Valoare Q PU Valoare
01.10 Stoc initial 1.200 75 90.000
05.10 Aprovizionare 800 80 64.000 2.000
08.10 Consum 1100 900
11.10 Aprovizionare 1000 82 82.000 1.900
18.10 Consum 1500 400
20.10 Aprovizionare 900 82 73.800 1300 79,435 103.265,5

90.000 + ( 64.000+82.000+73.800) 309.800


CMP = --------------------------------------------- = ---------------- = 79,435
1.200 + ( 800+1.000+900) 3.900

2. SC “CRISANA” SA achizitioneaza echipament de lucru (salopete si uniforme), in


valoare de 1.000 lei, TVA 19%, conform facturii nr.1150. Echipamentul de lucru se
distribuie salariatilor, care suporta 50% din valoarea lui, iar restul se suporta de societate.
Se retine prin statul de plata partea suportata de salariati.

Rezolvare in conformitate cu OMFP 1752/2005:

- Achizitie echipamente de lucru conform facturii nr.1150:

% = 401 1.190
303 1.000
4426 190

- Echipamentul de lucru se distribuie salariatilor, care suporta 50% din valoarea


lui, iar restul se suporta de societate:

% = 303 1.000
603 500
4282 500

5
4282 = 4427 95

8039 = 500

- Se retine prin statul de plata partea suportata de salariati:

421 = 4282 595

3. SC “GROPITA” SA se aprovizioneaza cu seminte in valoare de 800 lei, furaje 700 lei


si ingrasaminte 500 lei, TV 19%, precum si medicamente de uz veterinar in valoare de
200 lei, TVA 19%.
Semintele, furajele, ingrasamintele chimice si medicamentele se elibereaza in consum.

Rezolvare in conformitate cu OMFP 1752/2005:

- Aprovizionare cu seminte in valoare de 800 lei, furaje 700 lei si ingrasaminte 500 lei,
TV 19%, precum si medicamente de uz veterinar in valoare de 200 lei, TVA 19%:

% = 401 2.618
3025 800
3026 700
3028 500
3028 200
4426 418

- Semintele, furajele, ingrasamintele chimice si medicamentele se elibereaza in consum:

6025 = 3025 800


6026 = 3026 700
6028 = 3028 500
6028 = 3028 200

4. SC “TRAMECO” SA se aprovizioneza cu bonuri cantitati fixe (BCF), in valoare de


700 lei, TVA 19%, pe care le distribuie soferilor si care le consuma.

Rezolvare in conformitate cu OMFP 1752/2005:

- aprovizionare cu bonuri cantitati fixe (BCF), in valoare de 700 lei, TVA 19%:

% = 401 833
5328 700
4426 133

- se distribuie soferilor si se consuma:

6
3022 = 5328 700
6022 = 3022 700

5. SC “LUCON” SRL receptioneaza conform facturii nr. 1300, piese de schimb in


valoare de 150 lei, TVA 19%, cheltuieli incluse in factura 50 lei. Din piesele de schimb
primite se vand unui beneficiar jumatate, la pretul negociat de 300 lei,TVA 19%, de la
care se incaseaza suma. Se descarca gestiunea pentru piesele de schimb vandute si se
inchid conturile de venituri si cheltuieli.

Rezolvare in conformitate cu OMFP 1752/2005:

- se receptioneaza conform facturii nr. 1300, piese de schimb in valoare de 150 lei,
TVA 19%, cheltuieli incluse in factura 50 lei:

% = 401 238
3024 200
4426 38

- vanzare la pretul negociat de 300 lei,TVA 19%, de la care se incaseaza suma:

4111 = % 357
7588 300
4427 57

5121 = 4111 357

- descarcarea gestiunii pentru piesele de schimb vandute:

6024 = 3024 100

- inchidere conturi de venituri si cheltuieli:

121 = 6024 100


7588 = 121 300

6. SC “ORINTEX” SA primeste de la R.A “CONEL”, factura pentru consumul de


energie electrica, in suma de 800 lei, de la R.A “APA CANAL”, factura pentru apa 700
lei si de la R.A “ROMGAZ”, factura pentru gaze naturale 500 lei, TVA 19%, care se
achita.

7
Rezolvare in conformitate cu OMFP 1752/2005:

- factura pentru consumul de energie electrica, in suma de 800 lei, TVA 19%:

% = 401 952
605 800
4426 152
- factura pentru apa 700 lei , TVA 19%:

% = 401 833
605 700
4426 133

- factura pentru gaze naturale 500 lei, TVA 19%:

% = 401 595
605 500
4426 95

- facturile se achita:

% = 5121 2380
401 (sau 5311) 952
401 833
401 595

7. SC “GAMA” SA primeste obiecte de inventar in valoare de 1.400 lei, TVA 19%, pe


care le trimite spre reparare la terti, manopera 200 lei, care se achita. Se aduc de la
reparare obiectele de inventar si se elibereaza in folosinta.

Rezolvare in conformitate cu OMFP 1752/2005:

- Achizitie obiecte de inventar in valoare de 1.400 lei, TVA 19%:

% = 401 1.666
303 1.400
4426 266

- Se trimit spre reparare la terti:

351 = 303 1.400

- Factura pentru manopera 200 lei, care se achita:

8
% = 401 238
303 200
4426 38

401 = 5121 238

- Se aduc de la reparare obiectele de inventar :

303 = 351 1.400

- Se elibereaza in folosinta:

603 = 303 1.600

- Evidenta extrabilantiera a obiectelor de inventar date in folosinta:

8039 = 1.600

8. SC “ALFA” SA are la inceputul exercitiului urmatoarele stocuri:


- produse finite: 100 bucati x 10 lei/bucata = 1.000 lei;
- diferenta de produse: 10 lei
- produse in curs de executie in valoare de 50 lei.
In cursul exercitiului au loc urmatoarele operatii economice:
s-au obtinut produse finite 4.000 bucati;
s-au vandut produse finite 3.800 bucati la pretul de vanzare de 13 lei/bucata, TVA 19%.

La sfarsitul exercitiului financiar s-a calculat costul efectiv de productie care este de 8
lei/bucata.

Rezolvare in conformitate cu OMFP 1752/2005:

- Stornarea la inceputul lunii a productiei neterminate:

331 = 711 50

- Inregistrarea obtinerii de produse finite:

345 = 711 40.000 (4000 buc * 10 lei)

- Inregistrarea diferentelor de pret aferente obtinerii de produse finite:

9
Cost standard(prestabilit)~la care se asteapta sa se obtina productia,se inregistreaza in
contul 345.
Cost efectiv~cel realizat in urma procesului de productie, se inregistreaza in 711
C.S.>C.E ~diferenta favorabila
C.S.<C.E ~diferenta nefavorabila

D 348 “Diferente de pret la produse” C

Diferenta Diferenta
favorabila favorabila
(Stornare in rosu)
Diferenta nefavorabila Diferenta nefavorabila
(Stornare in negru) (Stornare in negru)
PENTRU INTRARI PENTRU IESIRI

cost standard = 10
cost efectiv = 8
diferenta favorabila = 2

348 = 711 8000


(4000 buc * 2 lei)

- Vanzarea produselor finite:

411 = % 58.786
701 49.400 ( 3.800 buc* 13 lei)
4427 9.386

- Scaderea din gestiune a produselor la cost standard:

711 = 345 38.000 (3.8000 buc * 10 lei)

- Inregistrarea diferentei de pret

Pentru calculul diferentei de pret aferente iesirilor se determina coeficientul de


repartizare a diferentelor de pret:

K348 = (Si 348 + Rd 348)/(Si 345 + Rd 345) = (10 - 8000)/(1000 + 40.000) = 0,1948

RC 348= K348 * RC 345 = 0,1948 * 38.000 = 7402.4


7402,4
711 = 348

9. SC “BERE MALT” SA are urmatoarea situatie:

10
- stocuri initiale:
produse in curs de executie 400 lei;
produse finite 2.000 lei;

- stocuri finale, stabilite la inventariere:


produse in curs de executie 250 lei;
produse finite 880 lei.

Inregistrari dupa metoda inventarului intermitent.

Rezolvare in conformitate cu OMFP 1752/2005:

Metoda inventarului intermitent pentru stocurile provenite din productia proprie


se aplica astfel:

- Se storneaza stocurile initiale ale perioadei pentru a anula veniturile constituite


cu acestea la finele perioadei precedente:

711 = 331 400


711 = 345 2.000

- Bunurile obtinute din productie proprie nu se inregistreaza in contabilitatea


sintetica ci numai in evidenta operativa de la locurile de depozitare;
- Pe masura vanzarii sau iesirii lor se vor inregistra asupra conturilor de venituri
din vanzarea produselor sau a semifabricatelor, fara sa fie necesara destocarea
lor;
- La finele perioadei se inventariaza bunurile obtinute din productia proprie,
inclusiv cele din perioada precedenta, dar nevandute, se inregistreaza asupra
conturilor de variatia stocurilor cu ajutorul relatiei:
intrari = stoc initial + vanzari – stoc final

331 = 711 250


345 = 711 880

10. SC ORINTEX SA receptioneaza o lucrare de investitii sub forma de cladire, in


valoare de 25.000 lei, TVA 19%, executata de SC CRISANA SA, care incaseaza
valoarea lucrarii executate prin banca. Inregistrari la SC ORINTEX SA si la SC
CRISANA SA.

Rezolvare in conformitate cu OMFP 1752/2005:

Inregistrari la cumparator:

11
- Receptie lucrare de investitii sub forma de cladire, in valoare de 25.000 lei, TVA
19%:

% = 404 29.750
212 25.000
4426 4.750

- Achitarea obligatiei prin banca:

404 = 5121 29.750

Inregistrari la vanzator:

- Facturarea lucrarii de investitii sub forma de cladire, in valoare de 25.000 lei,


TVA 19%:

461 = % 29.750
7583 25.000
4427 4.750

- Incasarea valorii lucrarii executate prin banca:

5121 = 461 29.750

- Scoaterea din evidenta a lucrarii de investitii sub forma de cladire ( nu a fost


amortizata):

6583 = 212

11. La SC BERE SA se consuma produse finite pentru protocol, in valoare de 600 lei,
TVA 19%.

Rezolvare in conformitate cu OMFP 1752/2005:

- se consuma produse finite pentru protocol:

623.1 = 345 600

- in cazul in care se depaseste plafonul de protocol deductibil, se colecteaza TVA :

635 = 4427 114

12
12. SC MOBILA ALFA SA doneaza casei de copii nr. 3, produse finite in valoare de
8.200 lei, TVA 19%.

Rezolvare in conformitate cu OMFP 1752/2005:

- Se doneaza casei de copii nr. 3, produse finite in valoare de 8.200 lei:

6582 = 345 8.200

- Conform prevederilor legale, in situatiile in care sunt depasite limitele stabilite in


legislatia fiscala, pentru partea aferanta depasirii care corespunde donatiilor in
natura se datoreaza TVA.

635 = 4427 1.558

13. SC COMALIMENT SA cumpara marfuri in valoare de 2.000 lei, adaos 20%, TVA
19%, pe care le vinde in numerar populatiei, la pretul cu amanuntul, calculate astfel:
- pret de cumparare 2.000 lei
- TVA/d 19% 380 lei
- adaos comercial 20% 400 lei
- Pret de vanzare cu amanuntul 2.400 lei fara TVA
- TVA 19% 456 lei
- Pret de vanzare cu amanuntul cu TVA 2.856 lei

Rezolvare in conformitate cu OMFP 1752/2005:

- Achizitie marfuri in valoare de 2.000 lei, adaos 20%, TVA 19%:

% = 401 2.380
371 2.000
4426 380

- Formarea pretului de vanzare cu amanuntul

371 = % 856
378 400
4428 456

- Vanzarea marfurilor catre populatie:

5311 = % 2.856
707 2.400
4427 456

- Descarcare gestiunii de marfurile vandute:

13
% = 371 2.856
607 2.000
378 400
4428 456

14. Conform bonului de consum nr.105 se inregistreaza consumul de materii prime, in


valoare de 500 lei, cheltuieli de transport aferente 100 lei, inregistrate in contabilitate
dupa metoda inventarului permanent, care au fost inregistrate la costul standard
(prestabilit).

Rezolvare in conformitate cu OMFP 1752/2005:

- Se inregistreaza consumul de materii prime, conform bonului de consum nr.105

601 = % 600
301 500
308 100

15. La 25 noiembrie N, societatea X vinde produse unui client extern la un preţ de 10.000
euro. Contravaloarea produselor vândute urmeazã a fi încasatã pe 25 februarie N+1.
În exerciţiul N, cursul de schimb al monedei europene a evoluat astfel:
– la 25 noiembrie N, 1 euro = 3 lei;
– la 31 decembrie N, 1 euro = 3,2 lei.
Presupunem cã diferenţele de curs valutar nerealizate nu sunt recunoscute din punct de
vedere fiscal. Cota de impozit pe profit este de 16%.
Sã se calculeze şi sã se contabilizeze impozitul amânat aferent creanţelor clienţi la
31.12.N.

Rezolvare: in conformitate cu IAS 12 “ Impozitul pe profit”

- inregistrari contabile:

25.11.N 411 = 701 30.000 lei (10.000 *3lei/eur)


31.12.N 411 = 765 2.000 lei (diferente de curs )

14
Valoarea contabila a creantei 32.000 lei
Baza de impozitare 30.000 lei

Diferenta temporara impozabila 2.000 lei


Pasiv de impozit amanat la finele exercitiului N 2.000 lei x 16% = 320 lei

- se contabilizeaza datoria privin impozitul amanat :

6912 = 4412 320

16. Se constituie o societate pe acţiuni cu un capital subscris de 10.000 USD. Cursul


valutar la data subscrierii este de 3,1 lei/USD. Aportul adus de acţionari în contul
capitalului subscris este reprezentat de un utilaj evaluat la 4.000 USD şi de numerar
depus la bancã în sumã de 6.000 USD. Cursul valutar la data recepţiei mijlocului fix adus
ca aport în naturã este de 3,2 lei/USD, iar cel de la data vãrsãrii numerarului în valutã în
contul bancar al societãţii este de 3,05 lei/USD. Înregistraţi în contabilitate operaţiunile.

Rezolvare in conformitate cu OMFP 1752/2005:

- inregistrarea subscrierii capitalului social:

10.000 USD x 3,1 lei/USD = 31.000 lei

456 = 1011 31.000

- inregistrarea aporturilor la capitalul social:

utilaj 4.000 USD x 3.2 lei/USD = 12.800 lei

2131 = % 12.800
456 12.400
765 400

numerar 6.000 USD x 3.05 lei/USD = 18.300 lei

% = 456 18.600
5121 18.300
665 300

1011 = 1012 31.000

15
16