Sunteți pe pagina 1din 16

“CaSă Renovezi”

Un ghid practic despre cum


să-ți renovezi casa
1
ACOPERIȘUL
Acoperişul reprezintă elementul de construcţie care
închide clădirea la partea superioară şi are rolul de a o
Ce să verifici?
izola hidrofug (împotriva precipitaţiilor atmosferice) şi,
 Verifică structura și elementele de susținere ale aco-
eventual, termic şi fonic. Partea de rezistenţă – struc-
perișului pentru fisuri, elemente rupte, lemn putred
tura – acoperişului este şarpanta, iar elementul de
sau rugină.
protecţie este învelitoarea.
 Verifică liniile de conexiune ale diferitelor suprafețe
ale acoperișului pentru lipsuri și defecte.
 Verifică suprafața întreagă a acoperișului să nu exis-
te infiltrări, locuri ridicate sau căzute pe unde se
poate scurge apă. Verifică și parapeții acoperișului
pentru a vedea cât de bine sunt protejați de apă.
 Verifică instalarea corectă a jgheaburilor, a pâlniilor și
a conductelor verticale de apă, dacă există fisuri sau

!
deteriorări, rugină sau o stare necorespunzătoare.
Când trebuie schimbat acoperișul?
În general, casele tradiţionale din România, unele
vechi de peste 100 de ani, au acoperiş din ţiglă care
necesită renovare. Suprize apar și în cazul acoperișuri-
lor mai noi, dar care s-au uzat din cauza intemperiilor.
Un acoperiş stricat sau găurit afectează grav locuința,
pentru că apa poate strica structura de rezistenţă a lo-
cuinței. De asemenea, nu mai poate asigura termoi-
zolarea și hiodroizolarea locuinţei, atât de importante
iarna, dar şi vara. Din toate aceste motive, o renovare
serioasă ar trebui să înceapă cu acoperişul.

Materialele uzuale
Pentru șarpantă, cea mai ieftină şi cea mai uzuală soluție este folosirea Preț
lemnului. Durata de viață a unei șarpante din lemn este de 50 de ani. de la 15 € / m2
Pentru învelitoare, cea mai ieftină şi cea mai uzuală soluție este folosirea Preț
tablei tip țiglă. Tabla tip țiglă reproduce, ca formă, țigla tradițională, dar
oferă și avantajele unui acoperiș metalic (greutate relativ mică, procesare de la 10 € / m2
ușoară). Este de obicei fabricată din oțel zincat, aluminiu sau titan-zinc. Alte pentru un acoperiș
soluții sunt țigle din beton, țigle din ceramică, țigle solzi, plăci din ardezie în patru ape cu o
sau șindrilă bituminoasă. suprafață de 250 m2
2
Avantaje
Țiglă ceramică
Durată de viață foarte mare: 80-100 ani
Rezistență la ploile acide
Nu se decolorează ușor
Aerisire bună
Aspect plăcut
Materialul este termorezistent
Protecție fonică ridicată
Țiglă metalică Greutate foarte scăzută
Rezistență îndelungată (circa 60 de ani), nu necesită cheltuieli de întreţinere şi nu formează
muşchi
Aspect plăcut și varietate mare de culori
Preț scăzut
Ușor de montat
Șindrilă bituminoasă
Este de trei ori mai ieftină decât țigla metalică
Se pliază pe orice tip de acoperiș

Montare și reparație ușoară

Sfaturi utile:
 Alege materiale rezistente
 Atenție la prețul montajului – Atunci când îți faci calculele în ceea
ce privește construirea sau refacerea acoperișului, nu trebuie să te li-
mitezi la costurile materialelor, ci trebuie să le ai în vedere și pe cele
pentru manoperă.
 Nu lăsa montarea acoperișului pe mâna amatorilor!
 Asigură ventilația – O greșeală pe care o fac mulți din cei care angajează
amatori pentru a  se ocupa de construcția sau recondiționarea acoperișului
este că uită complet de necesitatea asigurării unei bune ventilații.
 Calculează corect panta – Indiferent de materialul folosit pentru reali-
zarea acoperișului (țiglă ceramică, tablă zincată simplă sau cutată ori plăci
bituminoase), o atenție deosebită trebuie acordate pantei. Aceasta trebu-
ie calculată în funcție de locație și de mărimea casei. Un unghi de înclinare
prea mic poate aduce mari probleme, mai ales pe timpul iernii, când ză-
pada va rămâne blocată pe acoperiș și, dacă stratul de zăpadă este foarte
gros, poate fi afectată inclusiv structura de susținere a acoperișului.
 Izolează acoperișul – Dacă te gândești să repari acoperișul, ia în calcul
și izolarea lui. Pentru izolarea învelitorii se folosește vată minerală, cu
proprietăți de difuzie a vaporilor. Ordinea de aplicare a materialelor izo-
lante este: vată minerală sau polistiren, al doilea strat de termoizolație
(opțional), deasupra folia din aluminiu sau polietilenă.
3
TERMOIZOLAREA
!
De ce e nevoie de reabilitare termică? Discutând la modul general, în-
tre o clădire neizolată şi aceeaşi
 Pentru reducerea transferului termic (rece sau clădire izolată, pierderile sunt de
cald) dinspre interior spre exterior, prin pereți și aproximativ 40%.
prin tâmplărie
 Îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic
 Reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire
cu până la 40%.

Imaginea 1. Prin tehnica termografiei, pierderile de


căldură sunt evidenţiate de suprafeţele roşiatice

Când e nevoie de reabilitare termică?


 Când apar probleme la structura de rezistență
 Când temperatura este mai mică de 18˚C în interiorul
locuinței, chiar dacă folosești un sistem de încălzire
 Când apare condensul în zona ușilor și ferestrelor Imaginea 2. Termografia aceleiaşi case după montarea
din cauza microventilației sau a lipsei ventilației unui sistem profesional termoizolant.
 Când ai costuri ridicate la facturile de încălzire
 Când ai tencuiala decojită
 Când ai podelele reci Izolarea interioră este indicată doar în cazul unor
 Când apar fluctuații bruște ale temperaturii camerei clădiri unde intervenția în arhitectura fațadei este in-
terzisă. Aceste lucrări trebuie realizate sub îndruma-
Toate acestea sunt semne că locuința trebuie supusă ur- rea unui specialist în domeniu și are trei dezavantaje:
gent unui proces de îmbunătățire a eficienței energetice. mizeria făcută în interior, micșorarea spațiului și con-
densul din interiorul peretelui – mediu propice dezvol-
tării igrasiei și mucegaiului.
4
Sfaturi utile:  soluția cea mai eficientă energetic și accesibilă: vata
bazaltică  este momentan materialul cu cea mai
 polistirenul potrivit pentru izolarea fațadei este polis- ridicată rezistență termică; totuși, cu proprietăți
tirenul expandat (EPS) termice asemănătoare sunt și vata minerală de sti-
 plasa din fibre de sticlă trebuie să aibă greutatea clă sau polistirenul expandat
specifică de minim 145 g/mp  cea mai ieftină soluție: dacă includem în costul total
 nu permiteți lipirea polistirenului în puncte pe clădiri, atât materialele auxiliare necesare la montaj, cât și
acest lucru reduce eficienţa termosistemului. costul montajului de către un specialist (în plus față
 AȘA DA AȘA NU de prețul materialului termoizolator) polistirenul ex-
pandat este soluția cea mai ieftină
 soluția cea mai ușor de instalat: Pentru toate tipurile
de izolații, este recomandat să apelați la un specialist
pentru un montaj de calitate; totuși, vata minerală
bazaltică  sau  de sticlă, dar și  polistirenul expan-
dat sunt relativ ușor de montat, fără a avea nevoie
de cunoștințe avansate în tehnica de construcții sau
eficiență energetică
 soluția ecologică: Celuloza sau lâna naturală sunt cele
mai ecologice materiale termoizolatoare, atât din per-
 recomandarea specialiştilor este de izolare exterioa- spectiva procesului de producție, cât și a impactului
ră (NU interioară), pentru a evita apariţia ulterioară a asupra mediului la sfârșitul perioadei de viață
igrasiei la interior  rezistența la foc: Vata minerală (de sticlă sau bazal-
 temperatura minimă la care se realizează un termo- tică) are cea mai bună rezistență la foc, fiind clasată
sistem este de 5˚C și nu mai mult de 30˚C la categoria A1, față de polistiren, de exemplu, care
este clasat C1

În cazul construirii unei case, pentru În cazul izolării termice a unei case deja construite, MATERIALELE cele mai
elementele structurale,  MATERIA- des folosite sunt: vata minerală, polistirenul, celuloza și spuma poliuretanică.
LELE cele mai des folosite sunt: că-  Izolator
Performanță
Cost
Izolare Rezistență la Forță de Rezistență la
termică fonică foc compresie apă
rămidă, BCA, beton, metal şi lemn. Vată minerală
Mare Ridicat Mare Neinflamabil Mică Mare
de sticlă
Rezistență Izolare
Material Mediu (potrivită
mecanică termică Vată bazaltică Mediu Ridicat Mare Neinflamabil pentru unele Mare
podele)
Cărămidă bună slabă Mare (potrivită
Polistiren pentru toate
BCA slabă bună extrudat
Mare Scăzut Fără Inflamabil
tipurile de
Foarte mare

Beton bună slabă podele)


Mediu (potrivită
Polistiren
Metal excelentă slabă Mare Scăzut Fără Inflamabil pentru unele Mare
expandat
podele)
Lemn bună slabă Rezistentă la Mare (potrivită
Spumă foc (în unele pentru toate
Mare Ridicat Mare Mare
poliuretanică cazuri chiar tipurile de
neinflamabilă) podele)
Rezistentă la foc
(tavanul rezistă
70 de minute
Celuloză Mare Ridicat Mare în cazul unui Mică Scăzută
incendiu, iar
pereții mai mult
de 3 ore)
5
FERESTRE ȘI RULOURI
Fereastra este o componentă importantă în arhitectura unei case, Mituri și realități în
ce permite intrarea luminii și a aerului, iar existența, poziționarea selecția unui tip de fereastră
și dimensiunile ferestrelor asigură calitatea unei contrucții.
 Ferestrele vechi sunt o sursă de pierdere
De ce să schimbi ferestrele? a căldurii, dar decizia de a le schimba este
dată și de intenția de a renova interiorul/ex-
Pentru a primi suficientă lumină naturală, orice încăpere din casă teriorul unui imobil.
trebuie să beneficieze de o suprafață vitrată de minimum 1/10 din  Un profil cu cât mai multe camere nu este
suprafața utilă a camerei. Cel mai bun caz este acela în care limita neapărat justificabil, având în vedere supra-
de sus a ferestrei este situată la o înălțime egală sau mai mare de fața tocăriei prin care se poate face transfer
jumătate din profunzimea încăperii. O fereastră verticală asigură termic. Este importantă clasa profilelor fo-
un iluminat natural corect pe o adâncime de maximum 6 m. Cota losite.
superioară a ferestrei nu are voie să fie mai jos de 1,80 m, adică  Sticla termopan triplă nu este neapărat mai
înălțimea unei persoane de talie obișnuită. O fereastră arată bine eficientă. Verificați indicele de transfer ter-
în momentul în care proporția sticlei este mai mare decât cea a mic dat de producător.
cadrelor (toc și cercevea).  Ferestrele moderne au nevoie de mente-
Când vorbim despre alegerea unei ferestre vorbim de ansamblu nanță pentru a asigura o bună folosință.
tocărie: geam – feronerie – pervaz și eventual rulouri, cu avan- Alegerea feroneriei este la fel de importan-
tajele/dezavantaleje lor, în funcție de destinația ferestrei, durata tă, ea fiind mai bună cu cât oferă mai multe
de viață, întreţinerea ulterioară și cost. Cele mai folosite materiale cicluri închidere-deschidere.
pentru tâmplărie sunt PVC-ul și lemnul:  Este necesar să includeți și montarea per-
vazului la schimbarea ferestrelor, el asigură
Tocărie Avantaje Dezavantaje scurgerea corecta a apei de pe geam.
PVC-ul este un material  Înlocuirea ferestrelor cu sisteme moderne cu
rezistent la factorii de mediu și
Culoarea poate termopan nu generează igrasie, ci lipsa ae-
nu își schimbă aspectul în timp
PVC suferi modificari risirii. E necesară o schimbare a obiceiurilor
Paletă de culori extinsă
în timp sau montarea unui dispozitiv de aerisire.
Întreținere ușoară
Durată mare de viață
Necesită
întreținere
Foarte bună protecție termică
Lemn regulată
și fonică
stratificat / Modificarea
Aspect tradițional, cald
masiv structurii, mai
Ecologic şi biodegradabil
ales în cazul
lemnului masiv
Rezistență la foc
Se poate vopsi la nevoie
Rezistență și greutate redusă Protecție termică
Aluminiu
(utilizat la deschideri mari/ mai redusă
industrial)
Durată mare de viață
6
Întreținerea corectă a ferestrelor
FERESTRE CU PROFIL DIN LEMN
FERESTRE CU PROFIL PVC
STRATIFICAT
Finisajul ferestrelor de lemn, de obicei, este executat în trei
straturi (baiț, grund, lac). Grosimea finisajului se degradează Tâmplăria termopan din PVC are nevoie de o intervenţie în
anual din cauza soarelui, ploii, înghețului, dezghețului. Pen- medie o dată la cinci ani pentru evaluarea eficienței și reme-
tru o bună întreținere este recomandat să: dierea eventualelor probleme. Dacă în ultimii cinci ani nu ai
 Aplici anual soluții de întreținere; făcut nicio evaluare, reglare, reparaţie sau înlocuiri de gar-
 Instalezi obloane sau rulouri exterioare de aluminiu sau nituri, iată ce trebuie să știi:
lemn, în caz contrar este recomandat ca la montaj fe-  Reglajele feroneriilor termopan - verificarea etanșe-
reastra să fie montată mai spre interior, pentru a fi pro- ității și funcționarea feroneriei și aplicarea uleiurilor spe-
tejată oarecum de intemperii; ciale pentru gresare a angrenajelor
 Nu speli cu detergenți agresivi care afectează finisajul  Verificarea anuală a etanșietății garniturilor - pen-
de la suprafața ferestrei de lemn; tru identificarea urmelor de uzură ce pot duce la defici-
 Protejezi cu profil de aluminiu partea de jos a cerceve- ențe de izolare și eventual înlocuirea ei
lei spre exterior;  Sticla termopan se degradează în timp de 5-10 ani, in-
 Remediezi orice fisuri în stratul de lac, deoarece ano- diferent de model, generând condens de la interior.
timpul rece o poate transforma într-un dezastru.

Rulouri de exterior Tip rulou Descriere

Rulourile au apărut odată cu evoluția ferestrelor și se Aplicat


pot fabrica din foarte multe materiale - lemn, metal,
PVC. Rulourile exterioare reglează climatul din încă-
Rulourile aplicate se pot instala oricând.
pere și economisesc totodată și energie, asigură in- Ele se prind pe tâmplăria existentă, iar
timitate și siguranță, asigură protecție suplimentară întreținerea lor se poate face ușor și rapid.
împotriva tentativelor de pătrundere prin efracție.

Rulourile suprapuse pe tâmplărie se montea-


Suprapus ză împreună cu tâmplăria. Avantajul aces-
tui sistem îl reprezintă posibilitatea mascării
complete a casetei covorului de lamele. Exis-
tă două tipuri de casete: primul tip au capacul
de vizitare în partea din spate, ceea ce face
ca acest rulou să fie tencuibil numai la exteri-

!
or. Al doilea tip are capacul de vizitare în par-
tea de jos, ceea ce face ca acest rulou să fie
Important de reținut: tencuibil și la exterior, și la interior.

 Este bine să se acorde o atenție deosebită la


 Conform studiilor realizate, folosirea rulourilor pe montajul casetei de stocare a ruloului pentru a
timp de iarnă poate reduce consumul de energie nu apărea punți termice în zona de buiandrug a
termică cu circa 10%, iar pe timp de vară rulourile ferestrei
pot face un sistem de aer condiționat să fie inutil;
7
INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU
APĂ ȘI CANALIZARE
Instalația sanitară reprezintă un ansamblu de instalații: instalația Ce trebuie să știi?
de apă rece, instalația de apă caldă și instalația de canalizare.  Nu este nevoie de un aviz special pentru in-
În principiu, la o construcție nouă, instalația sanitară trebuie stalarea unei fose, dar fosa trebuie să înde-
detaliată în planul de arhitectură al casei. plinească standarul European 12566-1
 Nu direcționa apa pluvială în fosă (o poți
colecta separat dacă e nevoie)
Pași necesari pentru racordarea  Fosa se instalează la o distanță de 2–20m
la rețeua de apă-canal (dacă există) de casă, ideal pe o latură a casei fără fe-
restre
1. Aviz de principiu de la compania de apă/  Apa din fosă nu se poate deversa într-un
canal locală; râu
2. Întocmirea un proiect de branșament și  Țevile de canalizare trebuie să aibă o pan-
cerere de branșare; tă de minimum 2%
3. Primirea unui aviz de branșament și rea-  Dimensionarea unei fose se face în funcție
lizarea branșamentului, de obicei de o firmă de numărul de persoane ce vor locui. Se re-
agreată de compania de apă/canal; comandă un volum mimim de 500 litri per
persoană. Cu cât fosa este mai mică, cu
Consumul de apă se măsoară prin interme- atât nevoia de vidanjare este mai frecventă
 Vidanjarea de face la un interval de 1-3
diul unui contor/apometru, folosite și la calculul
ani în funcție de volumul fosei și existentța
cantității de apă preluată în rețeaua de canalizare.
unui sistem de drenaj. Vidanjarea este ne-
cesară în cazul prezenței unui miros de la
Canalizare prin fosă septică canalizare în casă, o scurgere lentă a apei
sau băltirea apei în zona de drenaj. Prețul
Fosa septică este un recipient, în- unei vidanjari este de obicei calculat per
gropat în sol, în interiorul căruia sunt m3 și eventuale cheltuieli de deplasare a
deversate apele menajere produse în mașinii la locație
interiorul unei proprietăți.  Este recomandată folosirea de bioactiva-
Fosele septice pot fi construite din tori pentru mentenanța fosei și evitarea
beton, din fibră de sticlă sau din po- subsțantelor (detergenți; medicamente
lietilenă și au două sau chiar mai mul- etc.) ce distrug bacteriile generate de bi-
te compartimente interioare care aju- oreactivatori
ta la decolmatare, adică separarea  Proiectarea corectă a coloanei de scurge-
fecalelor și a reziduurilor grele. re include sifoane de scurgere la fiecare
Fosele septice dispun de un sistem obiect sanitar și aerisire, pentru a elimina
de aerisire prin care gazele rezultate pătrunderea mirosului neplăcut în casă și
în urma fermentării reziduurilor sunt a elimina efectul de vacuum pe conducte
eliminate. (vezi figura alăturată)
8
Instalația de apă
Tip fosă septică Garanție Avantaje
Apa rece poate proveni din rețeaua stradală de
apă sau dintr-un puț forat de adâncime, caz în Fibra de sticlă sau
care ai nevoie de un hidrofor, instalația funcțio- polietilenă ✓ Timp de execuție
nând pe sistemul presiunii. mai mic
Instalația de apă este formată din cel puțin 2 ✓ Impermeabilitate,
Între 1 – 20
circuite, unul pentru apă rece și cel puțin unul protecție a pânzei
ani
pentru apă caldă menajeră, în funcție de numă- freatice (dacă se
rul de surse de încălzire a apei (centrală termică, consumă apa din
puț/fântână)
boilere, instant-uri, panouri solare).
Alegerea materialului se face luând în considerare
mai multe aspecte: prețul țevii și al accesoriilor (ro-
binete/fitinguri), rezistența în timp, randamentul, Beton
dar și factorul estetic, în cazul montării aparente.
✓ Cost
Montează întotdeauna un robinet între sursa ✓ În funcție de
principală de apă și casă, absolut necesar. Aces- construcție se
ta se montează de regulă în căminul apometru Nu există
poate folosi zona
sau în căminul unde va fi amplasat hidroforul. de deasupra pentru
Montează robineți suplimentari de închidere și de trafic rutier
golire. E o investiție care are valoare de asigurare
pentru casă și te poate salva de la inundații.

Durată de
Material Avantaje

!
viață
Cupru/Inox
✓ Estetică
Durată de
✓ Se pot Important de reținut
vopsi
viață  nelimitată
✓ Rezistență
și garanție de  Instalațiile sanitare se bazează pe principii precum gra-
sporită
30 de ani vitația, presiunea, principiul vaselor comunicante. Un
la șocuri
mecanice plan bine făcut și dimensionarea corectă a instalațiilor
de canalizare, care ține seama de aceste detalii și ale-
gerea de materiale de calitate te pot scuti de situații
PPR ✓ Eficiente, neplăcute și costuri suplimentare în viitor;
nu pierd
Durată de căldură  Costurile pentru a realiza instalația sanitară la o casă
viață medie de ✓ Rezistență depind de amprenta la sol a casei, de prezența sau ab-
50 de ani, iar la coroziunea sența etajului și de numărul de băi. În medie valoarea
garanția variază chimică pentru o casă fără etaj cu trei dormitoare, două băi,
în funcție de ✓ Izolare bucătărie și centrală termică poate varia de la 2.500
producător fonică mai la 5.000 de lei, în funcție de complexitatea instalației.
bună Prețul nu include obiectele sanitare.
9
EXTINDERI, FINISAJE
INTERIOARE
Proiectarea unei case are anumite puncte extrem de importante pentru trăinicia construcţiei, pentru siguranţa ce-
lor ce vor locui în ea și, în general, pentru reuşita întregii lucrări.
Un astfel de punct important, primul în planificarea unei lucrări de acest gen, este proiectarea şi turnarea fundaţiei.

Extinderea casei. Ce este esențial să știi fundației, dar și reorganizarea căilor de acces și a feres-
trelor sunt esențiale pentru extinderea casei.
Fundația. La casele din zidărie cu fundație, extinderea Specialiștii spun că o consolidare bine făcută se face cu
se face de cele mai multe ori pe verticală. Se adaugă un supravegherea și opinia unui specialist, pentru că în caz
etaj sau o mansardă, iar fundația este cea care poate contrar consolidarea poate să ducă la daune ale casei,
aduce cele mai mari probleme. Nu se poate vorbi de fun- prin torsionarea pereților sau șubrezirea întregii struc-
dație dacă ea are mai puțin de 50 de cm. Pe înălțime o turi.
casă poate fi extinsă numai dacă fundația suportă noile Materialele luate În
încărcări. În caz contrar fundația trebuie consolidată. calcul pentru extinde-
Compartimentarea zonei existente.  Extinderea rea casei. Este important
casei pe verticală impune o recompartimentare a par- de spus că, dacă extinde-
terului. Aceasta implică piederi în spațiul locuibil exis- rea casei se face prin adă-
tent, fie ca urmare a amplasării unei căi de acces către ugarea unei mansarde din
etaj, fie prin recompartimentarea pereților cu scopul de lemn, de exemplu, o parte
a crește rezistența casei. din probleme se reduc la
Consolidarea.  Este minimum, pentru că este
pasul esențial pe care importantă greutatea materialelor folosite. Deci în planul
trebuie să-l faci în pro- care urmărește extinderea casei acest capitol este unul
iectul pentru extinderea esențial.
casei. Dublarea struc- Asigură-te că ai luat toate aprobările de care ai nevoie
turii și a planșeelor cu într-o astfel de situație, atât  aprobările legale  de la
beton, reconsolidarea primărie, cât și acordul vecinilor, în special, dacă exten-
pereților exteriori și a sia casei tale i-ar incomoda în vreun fel.

Vrei să renovezi? Ce trebuie să calificați în lucrările pe care ur-  nu alege echipa de meșteri doar în
știi înainte să te apuci de treabă! mează să le execute; funcție de preț! (un preț mic pen-
 ai un deviz detaliat al lucrării tru o echipă de meșteri înseam-
Care este cel mai bun moment pentru (manopera și materiale); nă că aceeași persoană va efectua
a începe lucrările de renovare? În  ai încheiat un contract cu mește- mai multe operațiuni în procesul
afara sezonului, prețurile sunt mai rii în care sunt menționate toate de renovare – același om va pune
mici. Atunci când angajezi echipa lucrările ce urmează a fi efectua- și parchetul și faianța – crezi că se
de meșteri, asigură-te că ai cerut te și recepționate; va pricepe să le facă pe amândouă
referințe și le-ai verificat;  poți urmări și verifica personal fi- la fel de bine?)
 oamenii pe care i-ai ales sunt ecare etapă a renovării.
Finisaje interioare
10
Lucrările de finisaj au rol constructiv, funcţional, decorativ şi igienico-sanitar şi se execută, în general, după ce
întreaga clădire “la roşu” (fundaţii, pereţi) şi acoperişul au fost terminate. Finisajele cuprind lucrări de pardoseli,
tencuieli, placaje, zugrăveli, vopsitorii, tapete, tâmplărie.

Pași pentru o amenajare interioară reușită


1. Trasarea canalelor și punerea la punct a instalației sanitare și termice
2. Realizarea sau repararea instalației electrice
3. Înlocuirea tocurilor ferestrelor vechi cu tâmplărie nouă cu geam termopan 
4. Izolarea termică - placarea cu polistiren sau vată minerală și rigips după caz – exterioară sau interioară a pere-
ților expuși zonelor spre nord sau exteriori 
5. Tencuirea, repararea și gletuirea pereților și a tavanelor 
6. Placarea cu faianță în baie și bucătării 
7. Placarea cu gresie în baie, bucătărie și hol 
8. Zugrăveli interioare pentru pereți și tavane 
9. Finisarea pardoselilor din camere și hol cu parchet 
10. Montarea / recondiționarea tocurilor ușilor de interior 
11. Finalizarea finisajelor în jurul tocurilor de uși 
12. Montarea obiectelor sanitare la etapa amenajării băii 
13. Montarea aplicelor și a corpurilor de iluminat 
14. Montarea mobilei de bucătărie și a chiuvetei 
15. Finalizarea etapei de utilare cu mobilă a apartamentului sau a casei în hol, dormitor, sufragerie, living 

!
16. Îmbinarea elementelor de decorațiuni interioare cu camerele și spațiile de locuit

Ce poți învăța din experiențe- ale instalațiilor electrice, sanitare, de Cum îți împarți bugetul?
le altora? Întreabă-ți prietenii încălzire), vei avea nevoie de permi- Specialiştii recomandă adăugarea
și cunoștințele ce recomandări se speciale, pe care trebuie să le obții a 10–15% în plus la buget, pentru
pot să îți facă și evită să faci înainte de începerea lucrărilor. Este cheltuieli neprevăzute.
greșelile lor. Discută și cu spe- interzisă aruncarea resturilor de pro- Evită capcana prețurilor mici la ma-
cialiști în domeniu. duse  (amorsa și vopseaua lavabilă) teriale. De exemplu, o vopsea lavabi-
în rețeaua de canalizare sau cursuri lă ieftină nu are putere mare de aco-
Ai nevoie de o autorizație spe- de apă. Deșeurile generate (de am- perire, iar așa ajungi să aplici mai
cială pentru renovare? balaj și de produs) trebuie date spre multe straturi, ceea ce înseamnă mai
În cazul unor lucrări ample (recom- colectare selectivă, în locuri special multă manoperă și mai mult material.
partimentarea spațiului, modificări amenajate.
11
BAIA ȘI TOALETA
Prin amenajarea funcțională a unei băi se înțelege:
 Dispunerea corectă și optimă a obiectelor sanitare;
Când trebuie să renovezi baia?  Utilizarea eficientă a spațiului încăperii;
Probleme și soluții.  Adaptarea încăperilor de baie la necesitățile utilizatorilor

Probleme Soluții
Ventilație deteriorată/inexistentă Înlăturarea vechii ventilații și instalarea uneia noi
Asigurarea unei ventilații suficiente, înlăturarea /
Mucegai și umezeală în cameră și în jurul deschizăturilor îndepărtarea suprafețelor afectate după care urmează
tencuirea și văruirea acestora
Deschide capacul vasului toaletei și verifică dacă un
Nu funcționează apa la toaletă obiect străin a căzut înăuntru, dacă mecanismul este
împiedicat să funcționeze liber
Uneori sunt ascunse în spatele mobilierului de baie,
a oglinzii. Trebuie verificate toate locurile ascunse,
Pete de mucegai sau miros
ventilate corespunzător și înlăturate zonele cu mucegai,
după care trebuie înlocuită tencuiala și văruit
Apa reziduală nu mai este eliminată Țeava de scurgere poate fi blocată sau colmatată
Articolele sanitare, deteriorate sau stricate, cum sunt cada de
Trebuie înlocuite cu unele noi
duș, robinetul, chiuveta, vasul de toaletă
Scurgerile de apă provenite de la robinete, țevi de scurgere, Este posibilă înlocuirea / repararea numai a piulițelor,
racorduri și sifoane strângerea șuruburilor, înlocuirea garniturilor etc.
Trebuie demontate și înlocuite cu țevi / fitinguri de PVC,
Țevile de apă deteriorate / vechi / ruginite
care vor fi instalate sau ascunse pe cât posibil în perete
Plăcile de faianță sparte, tencuiala decojită Trebuie înlăturate, curățat locul și înlocuite cu unele noi.

Cum să-ți renovezi tă, iar apoi turnată șapa la nivelul


singur baia? dorit, indicată fiind această ordine,
pentru a elimina urmele grosiere de
1. Se începe prin decopertarea pe- tencuială pe șapă. Atenție la turna-
reților de vechea ceramică, îndepăr- rea șapei! Aceasta trebuie să aibă o
tarea adezivului rămas pe perete și pantă ușoară spre gura de scurgere
a tencuielii. (sifon de pardoseală)!
2. Amorsarea integrală cu grudul de 4. Ultima operațiune este fixarea
profunzime. Se aplică masa de șpa- obiectelor sanitare și accesoriile ne-
clu, se aplică adeziv pentru polistiren cesare. Închiderea căzii de baie se
și se armează plasă de fibră de sticlă. va realiza cu o mască de PVC, se vor
3. Pregătirea pardoselii: în situa- monta două panouri, unul frontal și
ția uzuală, încăperea va fi tencui- celălalt lateral.
12
Alternativă – Baia  Ușor de livrat la locație;
modulară  Complet verificate și testate înainte
de a părăsi fabrica;
Baia modulară prefabricată reprezintă  Simplu de instalat, în mai puțin de
o baie capsulată din fibră de sticlă, care o zi, fără zgomot și mizerie;
îndeplinește toate standardele actuale  Simplu de igienizat datorită
și oferă toate funcțiile și facilitățile unei stratului antibacterian din interior;
băi moderne.  Imediat gata de utilizare, de îndată
ce sunt conectate la servicii;
 Bine izolate termic și fonic;
Beneficiile unei băi  Podeaua și cada de duș sunt
modulare prefabricate: concepute dintr-o singură bucată;
 Sunt finisate în detaliu;
 Sunt economice prin eliminarea a 20  Sunt transportate și livrate la
de operațiuni și faze de lucru și 10 locație bine ambalate și ferite de
meserii, astfel se reduce timpul de intemperii
dare în folosință cu până la 80%;

10 Sfaturi pentru renovarea băii


6. Pereții și pardoseala – Este indicat să iei în calcul
1. Bugetul – Nu uita că socoteala de acasă nu se potri- două lucruri foarte importante: durabilitate și antialuneca-
vește cu cea din târg și pregatește și cateva rezerve care re.
să acopere eventualele derapaje. 7. Iluminarea – Baia poate fi
2. Timpul – Planifică durata lucrărilor de renovare, dar nepractică sau chiar periculoasă
și la anumite măsuri intermediare, cum ar fi cumpărarea fără o iluminare adecvată, așa
gresiei, cât durează construcția sau să te asiguri că ma- că încearcă să maximizezi lumina
gazinele pot să le livreze atunci când ai nevoie de ele. naturală, iar mai apoi ia în calcul
3. Problemele ascunse – Dacă te-ai hotărât să faci că ar trebui să ai cel puțin 4 wați
o renovare majoră, cel mai bine este să schimbi toată de lumină incandescentă / mp.
instalația. În funcție de vârsta casei și cât de bine a fost 8. Aerisirea – Aerisirea sau ventilația sunt necesare
construită, problemele ascunse vor fi cauzate în general într-o cameră mică și umedă, cum este baia. Ventilația
de apă, așa că va trebui să te uiți după urme de rugină slabă sau deloc poate duce la umezeală abundentă în
pe țevi și pe robinete. baie, crearea mucegaiului și chiar îți poate pune sănă-
4. Măsurători – Există trei lu- tatea în pericol. Într-o baie bine ventilată fluxul de aer
cruri importante de luat în calcul împiedică descompunerea oricărei suprafețe de lemn și
când vine vorba de dimensiunile protejează izolația pereților.
unei băi: localizarea conductelor, 9. Dimensionare – În funcție de suprafața casei și
a cablurilor electrice și dimensi- de numărul de persoane care locuiesc, o baie trebuie să
unile elementelor sanitare. Asi- corespundă unor norme de confort (număr suficient de
gură-te că ai măsurătorile exacte metri pătrați, cadă, cabină de duș, bideu etc.).
atunci când te duci la magazin. 10. Curățenia de final – Este foarte importantă și
5. Meșterul – Angajarea unuia sau a mai multor meș- nu trebuie omis niciun loc: toate dulapurile pe interior
teri ar fi un lucru inteligent, ținând cont de complexitatea și exterior, conducte, pereți, fereastră, podea, corpuri
lucrării (electrice, sanitare etc.). Te-ar putea scăpa de de iluminat etc. Ar trebui să iei în calcul o zi în plus sau
multe bătăi de cap, mizerie și zile de concediu pierdute. chiar două doar pentru curățenie!
13
EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
Ce înseamnă eficiența energetică? 2. Utilizarea de
aparate electronice
 Reducerea consumului de ener-
eficiente energetic
gie, păstrând acelasi nivel de
confort în spațiile rezidențiale. Eficiența energetică nu presupune doar reducerea
 Aplicarea unei tehnologii ce poa- poluării și reducerea efectelor negative ale
te reduce nevoia de energie sau schimbărilor climatice, ci implică și un beneficiu
combustibil (ex: energia necesa- direct asupra securității naționale, cu impact imediat
ră pentru încălzirea sau pentru în importurile de energie ale unei țări. În același
răcirea unei case). timp, clienții pot beneficia de costuri reduse de dacă
energia este folosită mai eficient.
Un domeniu în care trebuie făcute eforturi atunci
De ce eficiență energetică? când vorbim de domeniul eficienței energetice este
cel al aparatelor de uz casnic, cum ar fi frigiderele,
 Deoarece reducerea consumului de energie reduce congelatoarele, mașinile de spălat, aparatele de aer
dependența unei națiuni de importul de energie. condiționat, aparatele de iluminat etc.
 Într-un final, reducerea cheltuielilor pe care le are o Odată cu creșterea prețurilor energiei la nivel
familie cu utilitățile influențează în mod pozitiv bugetul global, evitarea risipei și utilizarea eficientă a
acesteia, îmbunătățindu-i situația economică. acesteia sunt subiecte pe ordinea de zi a multor
 Pentru ca e vital să ne gândim la reducerea emisiilor state. Prețurile ridicate la energie ar trebui, prin
de CO2 ce cauzează încălzirea globală. urmare, să prezinte un stimulent excelent să facă
lucrurile să se îndrepte spre o mai mare eficiență
energetică globală. Situația însă nu arată deloc așa…
Cum ajungi la eficiență energetică?
1. Prin lucrări de reparații/renovări folosind materiale izo-
latoare
2. Prin utilizarea unor aparate/echipamente performante.
3. Prin schimbarea comportamentului tău.

1. Îmbunătățiri locative - intervenții în


domeniul eficienței energetice
Unde și cum poți observa scurgeri de energie / unde e izo-
lația termică deficitară?
Ziduri, Uși & Ferestre, Tavane & Acoperișuri, Podele,
Subsoluri

Lemn putred & metal corodat Temperatura interioară < 18° C Probleme de sănătate Facturi de utilități cu valoare mare
mammarridicate
Tencuieli & vopseluri deteriorate Temperatura camerei scade rapid Aer greu respirabil Pete de mucegai
14
Aparate ce pot
îmbunătăți eficiența Când îți cumperi un aparat electrocasnic verifică
certificatul de eficiență energetică
energetică
Plaja de rating prezintă atât coduri de culori, cât și coduri alfabetice, care rulează
de la A la G:
 A (verde închis) reprezintă eficiență maximă
 G (roșu) reprezintă eficiență redusă
 Majoritatea gospodăriilor au aparate care se
încadrează în clasa medie de consum (D).

Vane de reglare pe radiatoare Certificatul mai conține:

valoarea emisiilor de dioxid de carbon;costurile cu combustibilul făcute de aparat;

pe cine să contacteze proprietarii pentru

remedierea defecțiunilor.

Becuri LED
3. Schimbarea
Becurile de tip LED sunt cele casnic cu clasa de eficiență energe-
mai eficiente surse de ilumi- comportamentală tică ridicată. Atunci când cumperi un
nat disponibile. Cu perfor- Sfaturi utile frigider nou sau un congelator, uită-te
manțe deosebite și prețuri în după certificatul de eficiență energeti-
scădere, lămpile LED pot în-  Nu lăsa frigiderul sau congelatorul în că. Astfel, poți salva mii de lei pe fac-
locui becuri incandescente cu stare de funcționare fără alimente înă- tura de curent, de-a lungul duratei de
performanțe mult mai bune. untru. Consumul de energie va crește. viață a aparatului. Frigiderele și con-
De asemenea, ele rezistă în  Decongelează și curață frigiderul. Un gelatoarele mai vechi folosesc de do-
jur de 25.000 până la 40.000 strat gros de gheață consumă inutil uă-trei ori mai multă energie decât
de ore de funcționare, față de energia. cele de generație nouă.
becurile tradiționale, care au  Cuptorul cu microunde este utilizat  Utilizați o iluminare naturală. Deschi-
de la 750 până la 1000 de ore pentru reîncălzirea porțiunilor mici de deți perdelele în timpul zilei, în loc să
de funcționare. mâncare; pentru porțiuni mai mari cup- folosiți lumina electrică. Luați în con-
torul clasic este alegerea mai eficientă. siderare folosirea lucarnelor și a tubu-
 Perdele lungi, care acoperă dispoziti- rilor solare în timpul proiectării unei
vul de încălzire (caloriferul) de sub fe- construcții noi. Acest lucru permite uti-
restre afectează circulația căldurii. lizarea la maximum a luminii naturale.
 Folosește senzori de luminozitate și de  Instalați sisteme de încălzire a apei în
mișcare, pentru a economisi energie. apropierea bucătăriei. Bucătăria este
 Folosește un termostat, atât pentru locul unde utilizați cel mai des apă cal-
centrala termică, cât și pentru fiecare dă. În cazul în care boilerul este situat
calorifer din locuință. Vei fi surprins de în apropierea bucătăriei, apa caldă nu
câți bani vei economisi. trebuie să aibă un circuit sinuos și ast-
 Cumpără un model de aparat electro- fel pierderile de căldură sunt minime.
Habitat for Humanity International

Habitat for Humanity International


(HFHI) este o organizație mondială de
dezvoltare locativă, având ca scop adu-
cerea locuințelor la standarde optime.
HFHI lucrează prin intermediul unei re-
țele de organizații naționale Habitat și a
altor parteneri strategici, precum corpo-
rații, furnizori de servicii financiare, per-
soane fizice, organizații non-guverna-
Vitas România mentale, fundații, dar și actori din secto-
rul privat și sectorul al treilea.
De peste 20 de ani dăm credit mici- HFHI a creat Centrul Terwiliger pen-
lor întreprinzători din centrul și vestul a tru Inovare în Locuințe, pentru a facilita
țării. Spre deosebire de bănci, acordăm colaborarea între parteneri în dorința de
credite repede şi în mod responsabil.  a dezvolta soluții durabile și inovatoare
pentru locuințe în beneficul a peste 1,6
Viziunea noastră este că toţi oame- miliarde de oameni din întreaga lume,
nii cu dorinţă şi capacitate de a-şi îm- care nu dispun de un adăpost adecvat.
bunătăţi calitatea vieţii ar trebui să Aceste parteneriate cu furnizorii locali
aibă acces la serviciile financiare ne- de servicii financiare, cum este și Vitas
cesare pentru dezvoltarea potenţialu- România, intenționează să dezvolte pro-
lui lor.  duse și servicii viabile, care se adresează
nevoilor clienților prin finanțare pentru lo-
De-a lungul timpului ne-am impli- cuințe și servicii de sprijinire.
cat activ în comunitățile în care sun-
tem prezenți. Acum punem umărul la
restaurarea și amenajarea locuințelor
oamenilor cu care lucrăm. Ne intere-
sează ca ei să ajungă la un standard
de confort modern și vrem ca toți cli-
enții noștri să facă din casă “acasă”!