Sunteți pe pagina 1din 4

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Mircea - Iulian Nistor


ale. Cetăţuia, nr. 12, 060836 Bucureşti (România)
(+40) 214029115 (+40) 729226382
mircea.nistor@upb.ro

Sexul Masculin | Data naşterii 9 Aug 82 | Naţionalitatea română

POZIŢIA lector / şef de lucrări cu contract pentru perioadă nedeterminată

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

1 Oct 15–Prezent lector / şef lucrări cu contract pentru perioadă determinată


Universitatea „Politehnica" din Bucureşti
Splaiul Independenţei, nr. 313, sector 6, 060042 Bucureşti (România)
www.upb.ro
- planificarea şi coordonarea activităţilor aplicative de laborator şi proiect pentru studenţii anilor II şi III
ai Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, specializările Mecatronică, Mecanică Fină şi
Nanotehnologii şi Optometrie
- planificarea şi coordonarea activităţilor de curs şi a celor aplicative de laborator pentru studenţii
anului IV ai Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, direcţia de studii Ingineria Sistemelor Automate
- planificarea şi coordonarea activităţilor aplicative de laborator pentru studenţii anilor II şi IV
(specializarea Echioamente şi Sisteme Medicale) ai Facultăţii de Inginerie Medicală
- elaborarea orariilor anului III pentru specializările de Mecatronică, Mecanică Fină şi Nanotehnologii şi
Optometrie
- secretar în comisiile de diplomă / licenţă pentru specializarea Mecatronică
- secretar în comisiile pentru examenul de admitere în programele de masterat pentru specializarea
Mecatronică Avansată

Tipul sau sectorul de activitate educaţie superioară

Feb 07–30 Sept 15 asistent universitar


Universitatea „Politehnica” din Bucureşti
str. Splaiul Independentei, nr. 313, 060042 Bucureşti (România)
www.upb.ro
- planificarea şi coordonarea activităţilor aplicative de laborator şi proiect şi practică pentru studenţii
anilor II, III şi IV ai Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, specializările Mecatronică,
Mecanică Fină şi Nanotehnologii şi Optometrie
- planificarea şi coordonarea activităţilor de curs şi a celor aplicative de laborator pentru studenţii anilor
II şi IV ai Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, direcţia de studii Ingineria Sistemelor Automate
- planificarea şi coordonarea activităţilor aplicative de laborator pentru studenţii anilor II şi IV
(specializarea Echioamente şi Sisteme Medicale) ai Facultăţii de Inginerie Medicală
- elaborarea orariilor anilor III şi IV pentru specializările de Mecatronică, Mecanică Fină şi
Nanotehnologii şi Optometrie
- îndrumarea studenţilor anilor II şi III ai Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, specializările
Mecatronică şi Mecanică Fină şi Nanotehnologii în stagiile de practică

- secretar în comisiile de diplomă / licenţă pentru specializările Mecatronică, Mecanică Fină şi


Nanotehnologii şi Optometrie
- secretar în comisiile de disertaţie la specializarea Optometrie
- secretar în comisiile pentru examenul de admitere în programele de masterat pentru specializarea
Mecatronică Avansată

31/5/16 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 4


Tipul sau sectorul de activitate educaţie superioară

Iun 06–Ian 07 operator calculator


Honeywell Garrett S.R.L. (Adecco Resurse Umane S.R.L.)
Iuliu Maniu, nr. 244A, 061099 Bucureşti (România)
www.honeywell.ro
- implementarea modulului de mentenanţăa sistemului SAP prin crearea bazelor de date necesare
- creareamanualelor de utilizare pentru personalul neinstruit direct de cătrefurnizorul soluţiei
informatice SAP
- implementarea deprograme de mentenanţă preventivă noi ce folosesc sistemulinformatic SAP

Tipul sau sectorul de activitate producţie echipamente pentru industria auto

Iun 00–Sept 05 sezonier: asistent fotograf, vanzător cu amănuntul, paznic parcare auto, ajutor
electronist, agent vânzări
fotograf independent, S.C. Rodipet S.A., S.C. Saturn S.A., S.C. Telefonica 2000 S.R.L., Mangalia
(România)
- amenajarea decorului şi pregătirea animalelor pentru fotografiere
- vânzarea şi gestionarea de produse de presă şi papetărie
- paza autovehiculelor din parcarea hotelului
- recuperarea componentelor pasive şi active de pe plăci electronice dezafectate, asistarea
tehnicienilor în crearea de reţele de iluminat pentru scările de bloc, de calculatoare, sisteme de
interfon şi sisteme pentru alarmă auto şi imobile, pregătirea aparatelor electrocasnice pentru tehnicieni
sau clienţi
- prezentarea ofertei şi preluare de date pentru contracte de prestări servicii

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Oct 06–Nov 12 Doctor Nivelul 8 CEC


Universitatea „Politehnica" din Bucureşti
Splaiul Independenţei, nr. 313, 060042 Bucureşti (Romania)
www.upb.ro
Inginerie Mecanică

Oct 01–Iul 06 Inginer Nivelul 6 CEC


Universitatea „Politehnica" din Bucureşti
Splaiul Independenţei, nr. 313, 060042 Bucureşti (Romania)
www.upb.ro
Inginerie Mecanică, specializarea Mecatronică, direcţia Echipamente Biomedicale şi Periferice
- proiectare, simulare şi testare elemente şi ansambluri mecanice
- proiectare, simulare şi testare elemente şi ansambluri electronice

- proiectare, simulare şi testare elemente şi ansambluri mecatronice

- proiectare, simulare şi testare elemente şi ansambluri biomedicale

- analiza comportării echipamentelor medicale


- analiza comportării sistemelor organismului uman
- programare (Pascal, C, Matlab, LabView, FluidSIM)
- programare microcontroller

31/5/16 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 4


Curriculum vitae

- priectare asistata de calculator (AutoCAD, Inventor, SolidWorks, Catia, Draftsight, LibreCad,


FreeCAD)
- atestat pentru personal didactic

Sept 97–Iun 01 Ajutor Programator Nivelul 4 CEC


Liceul Teoretic „Callatis"
str. Rozelor, nr. 36, 905500 Mangalia (Romania)
www.callatis.ro
- competenţe generale:
- limba română, limba engleză, limba franceză, istorie, geografie, religie ortodoxă
- matematică, fizică, chimie, biologie, economie
- comunicare, socializare
- educaţie fizică
- competenţe profesionale:
- programare în limbajele Pascal şi C

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE

Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
engleză C1 C1 B2 B1 B2
franceză B1 B1 A2 A2 A2
italiană B1 A1 A1 A1
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare - bune abilităţi de comunicare dobândite în urma experienţei mele ca asistent universitar
- bune abilităţi de comunicare cu copii datorită experienţei acumulate în cadrul proiectelor olimpiadelor
de robotica WRO România
- bune abilităţi de pregătire şi de susţinere a unor discursuri în faţa unor audienţe variate ca număr şi
categorie de vârstă dezvoltate în urma activităţii de asistent universitar, a susţinerii de prelegeri la
conferinţe a pregătirii preşcolarilor pentru competiţiile de robotică şi a prezentării Departamentului de
Mecatronică şi Mecanică de Precizie, a laboratoarelor sale şi a echipamentelor din dotarea lor cu
ocazia diferitelor evenimente

Competenţe - bune abilităţi de conducere datorate susţinerii cursurilor şi aplicaţiilor de seminar, laborator şi proiect
organizaţionale/manageriale pentru diferite discipline în cadrul Fcultăţilor de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, Automatică şi
Calculatoare şi Inginerie Medicală
- bune competenţe de organizare datorate susţinerii laboratoarelor şi proiectelor de specialitate, a
realizării orariilor pentru anii superiori în care participă studenţii Departamentului de Mecatronică şi
Mecanică de Precizie şi a atribuţiilor pe care le-am avut în cadrul diferitelor proiecte în cadrul cărora
am fost cooptat

Competenţe dobândite la locul de - utilizarea sistemului Vicon pentru analiza mişcării


muncă - utilizarea sistemului Pedar pentru analiza presiunii plantare
- utilizarea sistemelor IMADA pentru măsurarea forţelor şi momentelor

31/5/16 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 4


- utilizarea sistemului de achiziţie de date Spider 8
- utilizarea diferiţilor senzori (presiune, distanţă şi alţii)
- programarea şi utilizarea mediului şi a sistemului de dezvoltare Arduino

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator


independent independent independent independent independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

- o bună stăpânire a pachetelor de tip Office (Microsoft Office, Open Office, Libre Office)

- o bună utilizare a sistemelor de operare Windows şi Zorin


- programarea în mediul Arduino
- programarea în mediul LEGO Mindstorms
- editarea elementară de videoclipuri

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Premii - 2008 - Premiului Prof dr ing Bedros Petru Naianu - pentru cea mai buna prezentare oferita de un
tanar autor (INGIMED IX)

Alte atribuţii - secretar în comisiile de licenţă pentru specializările Mecatronică, Mecanică Fină şi Nanotehnologii,
Optometrie şi Mecatronică (Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu)
- secretar în comisiile de disertaţie pentru programul de Mecatronică Avansată
- secretar în comisia de admitere în programul de Mecatronică Avansată
- cadru didactic supervizor pentru activităţile de practică ale studenţilor de la specializările Mecatronică
şi Mecanică Fină şi Nanotehnologii

Proiecte - 2007 - 2010 - SIDOMOOFTALMO (membru în echipă)


- 2007 - 2009 - contract nr. 56/CP/I/12.09.2007: „Modernizare laborator sisteme ultraprecise de
mecanică fină pentru eficientizarea cercetărilor în domeniu - MLSUMF" (membru în echipă)
- 2007 - 2009 - contractul nr.122/28.09.2007: „Cercetari privind optimizarea metodei clin/ce si
realizarea echipamentelor pentru examinarea in regim ambulatoriu a pacientilor cu tulburari de
echilibru" (VIDEONISTAGMUS) (membru în echipă)
- 2008 - 2010 - contract nr. 35Fi/05.11.2008: „Cercetari privind realizarea unui echipament si platforma
(hardware si software) pentru integrarea aruncatorului de cal. 81mm standard NATO in transportorul
blindat" (membru în echipă)
- 2008 - 2011 - Contract PN 72199 / 01.10.2008: „Echipament mecatronic inteligent, autonom, de
eliminare a depunerilor de zăpadă pe drumurile de acces secundar în mediu urban - UACUZ"
(membru în echipă)
- 2010 - 2013 - POSDRU/87/1.3/S/64069: „FlexFORM - Program de formare profesionala flexibila pe
platforme mecatronice" (expert pe termen scurt)
- 2014 - 2015 - POSDRU/161/2.1/G/141251: „Prin practica ai viitor" (expert pe termen lung)

31/5/16 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 4

S-ar putea să vă placă și