Sunteți pe pagina 1din 2

Prescurtare: TLRC

Descriere: Traducerea în limba română contemporană a Noului Testament, realizată


de Sorin Sabou supervizat de Iosif Ţon, şi publicată de Societatea Biblică
Internaţională în 1998 la Arad. Prezenta traducere s-a făcut după originalul din limba
greacă: The Greek New Testament, edited by Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes
Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce Metzger; Fourth Revised Edition, 1993 –
United Bible Societies.
Copyright: International Bible Society
Limba: Română
Sursă text: bible.gospelcom.net

CUVÂNT INTRODUCTIV
Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare cuvânt al Bibliei, în limbile ei originale
ebraica şi aramaica pentru Vechiul Testament şi greaca pentru Noul Testament –
este inspirat de Dumnezeu şi ne vine nouă încărcat de putere de la Dumnezeu.

Iată de ce traducerea în alte limbi a cărţilor Bibliei este o lucrare sacră, de cea mai
înaltă şi înfricoşătoare răspundere. Traducerea gândului dintr-o limbă în alta nu este
o lucrare uşoară. Cuvintele pot avea mai multe sensuri: care dintre acestea redă
gândul autorului? Combinaţiile de cuvinte şi formele lor gramaticale pot schimba
radical sensul de bază al cuvintelor şi pot reda alte gânduri decât cele care se văd la
suprafaţă. Există ambiguităţi în exprimare şi există expresii cu mai multe posibilităţi
de interpretare. Care este sensul intenţionat de autor şi care este interpretarea
corectă a unui astfel de text?

Chiar şi atunci când sensul gândului autorului a fost prins de traducător, în faţa lui
mai stă dificila sarcină de a găsi în limba în care traduce cuvintele cele mai potrivite
pentru a alcătui propoziţiile cele mai frumoase, mai curgătoare, ca să facă lectura
plăcută şi captivantă.

În trecut, traducerile Bibliei erau făcute de un singur om care se dăruia mulţi ani
de zile lucrării acesteia. În epoca noastră, cele mai reuşite dintre traducerile în limbile
de mare circulaţie se fac de către comisii care cuprind lingvişti, teologi, oameni de
litere specialişti în domeniu. Lucrarea trece prin faze multiple, de la traducerea de
bază, care caută să redea sensul original cât mai exact, până la stilizările cele mai
rafinate din punct de vedere literar şi estetic.

Ceea ce oferim noi aici cititorului român este un prim stadiu al unei asemenea
traduceri, la realizarea căreia am angajat şi intenţionăm să mai atragem oameni
pricepuţi în aceste domenii.

Intenţionăm să renunţăm la orice arhaisme, morfologice sau sintactice, oricât de


„consacrate” ar fi ele, şi să redăm înţelesul Noului Testament într-o limbă română
contemporană clară şi plăcută. Vrem ca ea să fie accesibilă tuturor cititorilor şi
atrăgătoare pentru toţi. Deşi am adus mai mulţi colaboratori la această lucrare (chiar
dacă nu toţi cei cărora le-am oferit textul spre consultare ne-au oferit sugestiile lor),
totuşi considerăm că ceea ce oferim cititorilor noştri nu este doar un text de probă, ca
să testeze piaţa, ci mai degrabă un stadiu destul de incipient al unui proces prin care
dorim să ajungem în final la o bună traducere a Bibliei în limba română.

Prin urmare, aşteptăm de la cei care vor citi acest Nou Testament scrisori cu
sugestii şi comentarii. Vă rugăm să ne scrieţi ce consideraţi că este bun şi ce
consideraţi că este greşit, ce vă place şi ce nu vă place. Şi, mai ales, solicităm
ajutorul celor care pot să ne sugereze alternative de traducere, îmbunătăţiri de stil şi
orice alte asemenea schimbări care ar putea contribui la ţelul nostru final: o bună
traducere într-o frumoasă limbă română contemporană a Cuvântului lui Dumnezeu.

Lucrarea aceasta a devenit posibilă datorită ajutorului pe care l-am primit de la


International Bible Society. Le mulţumim pentru că ne ajută într-o lucrare atât de
importantă pentru tot neamul românesc.

Iosif Ţon