Sunteți pe pagina 1din 4

00023165 • ' ;

A î
'■

municipal chişinău
DECIZIE r

__ _ _ _ _ . nr. 20/22
din 13.1
cQmp£ffi.enig^^^^^^Na -Oonail^ r administrative
ale instituţiilor m edico-sanitare publice" ~

Având. în vedere nota informativă a Direcţiei sănătăţii, în temeiul


art. 14(1,3), arţ. 19(3) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2J2^A:|pptind administraţia publică locală-',, pct. 19 din
Statutul instituţiei medico-sanitare publice municipale şi în scopul
monitorizării, controlului şi coordonării eficiente a activităţii de
bază a instituţiilor medico-sanitare publice municipale,. Consiliul
municipal Chişinău DECIDE:
1. SeHmadMpfees^pouenţ-aCcmşiliilor Administrative
• ■.'ii'
ale institulikm^medieo-sanitare publice municipale după cum
urmează:
- reprezentantul Fondatorului, , consilier municipal -
ţpreşedinter ••reprezentantul Agenţiei Teritoriale Chişinău a
Companiei Naţionale de Asigurări Medicale 1 membru,
teprezentanti^.cple-OJţivului de muncă - membru, şeful /şeful adjunct
$1 Direcţiei--sănătăţii _- membru şi reprezentantul Organizaţiei
eguvemamentale - membru.
%
2. Se aprobă com ponenţa nominală a Consiliilor Administrative
e instituţiilem -..medico-sanitar e publice municipale,, , conform
.anexei. ......................................................... C:Tjcr:;
3. Renrezenlă n ţii Fondatorului - Preşedinţii Consiliilor
administrative, în activitatea lor, se vor conduce de .prevederile
Statutelor instituţiilor medico-sanitare publice, actele: legislative şi
ftrmatnrp îr-i TMrrACJrCJ Ol' Trr\r initic
4. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chişinău \
din 13.11.2008 „.Cu privire la aprobarea componenţei nori
Consiliilor administrative ale instituţiilor medico-sanitare p
municipale".
5. Viceprimarul de ramură va asigura controlul execuţi,
prevederilor prezentei decizii.
'■ :•••*:- •■»j ; I ' l l "hulii
wri'lif . ,i: ,
: -ii'!1 ,!!i
:ir;i; •' c ■
Hr;;
:!Î--H5*(i(l|i

||! I Illtfa Illlli IS№ il l


sto r#
M ...
p i l l
i c . . i , «bU: Is I 1 s'Mb'b'-:. .:■y'N- l i
’’■ ii %fcI f e i ' ' - •
llll % § ! .;: A a e x ă |a

S *}; : • pfc;: :•■•


. a C o n s iliu lu i m u n icip al
AM!Trj^:^^_d 2013 ' Fii'
li t 1 ™ M !}
smmm I lii i i l l T T t . . "illll

<5$îl { >:«•.•»Ic-
>I i :
.M »
iiiia iii

a i i i
I I p 3
i:?:)/i ş f e
P
lllj
fe t.
I i
i ' iii
. i’iîpS'l
.Cilii;::
f;!
. itiatorului I f l
p i l p j f T i 'T a !c
ill Onsiliul non-i
71

umcipal guvernamentale
l|iv " ■)|
tiişinău S i»
A s o c ia l "'iţjledicală Ghenadiî ' Ala Uliânovschi DS
;Jijj • r; ' ţ®ss: ■ii:!« ■In'
:t e r jt a ^ lâ Botaii|<pja U f Tanurcov
i i k
Asociaţia ' 'Medicală; luric Nâstas NicolaeTafuni I
— .tiv® Şeful DS Angela Ciăichi
Teritorială Buiu^jiAi I U »
Asociaţia Medicală Igor Lupulcîuc NicoIaeTafuni ' i: Şeful DS Claudia Babăi^;;
liiîi BJ
Teritorială Centru .
Asociaţia Medicală ; Ion Gabura Octavian Laiu I Şeful DS Maigareîa Bdrtciiş,

Teritorială Cioca|a ||jt lUlflUlUU Uiii; cbl)) !'vlir


ii i |
Asociaţia .;.-. : .'Medicală
............n » ' ’{-"•■mii-' :■ . j: ■■.‘ir
>!'i1!: .it-’i 'n &■ SHSlHi':Ir ": i-'.Şli!,,
Teritorială Râşctuii "
Itirle Dârda
ei»
iC IIii
: • iî«iţ
Maia Radilov I :
' i • (-J; , i mm.D
S •'f’îi!
Anatdl Ojovaii
iiil I
ii®
• Wi[■ ii'ijbii.isAir.ii sum '' c •' ic ■I 1 : r ii

Spitalul clinic municipal VictorGurău • • Şeful DS VarvarălSimionicA f


• '■ ; I ' .■ 'I i ■
O l’ : i 1 1 1 (1;’^^) ;;'IH ; "1 -1 j p ! ■;')
. " T .... l i lr -iMl ' iî. ri. :n - ■ .• '>.] v Ipp
iliiiii 1
SpitaliiVielinic municibăl Boris Golovin. Hidolae Tafun?:«; ilI lijŞ e fu l DS rliliilRăisăptcahi

I . |i
■lit i.V' S
- - i r i U f i W ■1 l i • ii
„Sfanţul Arhanghel :• i № îi« : ■ ;
;::::Ş ;;Ş i-:I I I !
:i.' n » Ţ | f S
Mihail c'ii. : U'D' • • ■ • . i r •• Ih
cn
l i p T îp p i;
■ ; w
\ „ I I ' jî
I . », I
■T ; :; .
$<> ■
;i ,
I P P i i
lu ilT

:•■ Ţ : ■;s ' .


plippirl)) 'I
A'll |. o
-H
7J
t li
1:i:
li;.-
i»..

Ia
) ‘■ • { :'}Vt >
a M
::.,.-]- '
ih ' 'isL'i'r'd.îf'Ni'ÎO III 'S'
i >•••

m
(i) t'i i * ‘ 1
Spitalul clinic municipal Vasile Hâncu ,'AIexaridrii , T Lilia Chiriţa
;; Mi»?:
8. ,,Sfânta Tiipime^ Ip^SlllES!
.i ■•ti!-

Spitalul clinic municipal 'Pavel Caba Gct^yian Laiu Elena Stempovschi
I 9.
‘ .
nr- 4 ■ ;
•;:yM
ş siv. '
jijltp j.
i;j vi.
ŞiL
rfl Spitalul V , clinic [urieŢcip^lă ;;:!y«jpi;{an L^iu Nadejda Pisarenco Ş,S;
iii ’ 'S'lîp lir ! M'lfe’ j
âjîU h»;m •'.‘j i- !’;*- ' !?! i‘> Q [.;ę:' :ţ v. .;iC
IO. G-yCM... ■iSi-SiCÂiiM:;;!
I ei li
:h vf
1 ' liii
^ l i p ’d : y;|j '■
Ą■: ;;
; •■ i>.H '- «W 1. 0../
v i- ; •-
C'ţ>i ■.1

■;-Mg ie!Si '


MS a 5: î
M ^ rn italea , irtunicipâ^a^ î l liariaLuhgu ĆÓ4âeETiafunlS;S № m Ş len a G u tu
Minly
m li .S Mislî.t; Ul !Śi !P |f| ■•'Ivttjfjt.- ■ y\
' •! Siîyţ â ii:i M3: nr. 2 ; a ;f" li'li!; I i Ml : ,;|||' >■№
If S ilii iii J i k !)| E i»№‘-ş-r: i
);{•i:■ it;
bij!» ;$
Spitalul clinic11nunicip^l .BinaBliscev ; : ■'i 1 Larisa Cangur
Kiinli
;:M: II
12. pentru copii nr. 1 Şmflenco
1 ijr ll; ' I
• J •;[>)
Spitalul clinic municipal î ||;||Vatlim \ Maia Radi Iov Svetlana Carajia
13. pentru cppîi „V. U-viiqjuşrieanu
-;i d ir ''
jţ’V
I Ignatenco” ..
Spitalul clinic municipal ■j-Nieolae Maia Radi Iov djunct al DS Angela Vămăşescu -.,: ;
14. boli contagioase pentru îP avlâcev Mmm -r
iUpiîil^iyeiS
copii -i»,

Dispensarul i-;;. Ohenadii Octavian Laiu ti.u Oleg labuico,j-


i ilj;Mei. -j;;e • ' **
si la
Dermatovenerologic HfS; Dumanschi i ■11 i i i 1 im ... • :Uî'
.ţ M|i|l Iii ...... ii
i 6 «? ijislij i-i j|i„. M ii’-S
Municipal !■' £;f" ;lli ;i- ■M ,:v ' . : ■ r Ş&ibiihS
li!
Centrul stomatologic Boris Golovin Mihail Sandu Şeful adjunct Nicolae Trofim Si; - .>I' •'!1• ■

-:;vd;r
cijs#
■';!lţţ.r .............. 1
Sijiwiii;
î

;ţ.|
irVr Ł
W : j •- .5 V-LiŞf
16. rnunicipaf^ e>. -y „ap,%
Vasile Pa raşca j!
ii mm. ,!!iiiiSLudmila Pamujac ,
Lji'.'.,
■S'ltiMi
c■-■r*iţi
G.: Centrii 1 , ;;V stomatologic d-'j '•
:' k lira! ,11fiki5t|te i i 11 ■4' ,■1k**it*
l-n.-.1 •

(‘j •i.*,'! 1i.! : : Miiifî


;iî!s; ■e.'-|yj I7A municipal pentru copii y y
I>.1
..,! '-,
;i-C ' ii ''C, M'-|
" iC 'I, ! ,S ■ , , .

I . , j i J Ą:'-M' 'Cir-ye -’ ■; ..

SECRETARIAL C O NSILIU LU I M U ţk-'fyl :


Valeriu DIDENC
• •' ■ . ! 'îM
; e, .
M :0 ,
......... k ' ■ ; = ■
ţiv!- .•r'.-it'- ---I:
i-Cih
if : •

$!i|:
'* 7 ’ • ■