Sunteți pe pagina 1din 9

LISTĂ CUPRINZÂND SUBIECTELE DE EXAMEN PENTRU SESIUNEA DIN IARNĂ A ANULUI UNIVERSITAR

2008-2009

LA DISCIPLINA:STATISTICA SI PRELUCRAREA INFORMATIZATA A DATELOR

1. Spre deosebire de scoala engleză a aritmeticii politice, care punea accentul pe colectarea
cifrelor si analiza lor, scoala descriptivă germană era orientată spre alcătuirea de monografii si
spre compararea calitativă a resurselor statelor.
RASP:A

2 .Statistica reprezintă un ansamblu de metode si tehnici utilizate pentru a colecta, a descrie


si a analiza date obtinute în urma unor investigatii stiintifice.
RASP:ADEVARAT

3. Statistica descriptivă, se referă la regulile observării statistice directe si la obtinerea


informatiilor ce rezultă din prelucrarea datelor empirice.
RASP: ADEVARAT

4. Statistica inductivă, se referă la regulile observării statistice directe si la obtinerea


informatiilor ce rezultă din prelucrarea datelor empirice.
RASP: FALS

5. Prima analiză statistică, în spirit stiintific, a unor date culese în prealabil, a fost realizată
în 1662 de către:
RASP: JOHN GRAUNT

6 .Variabilele discrete sunt cele care pot lua orice valoare într-un interval dat. (de exemplu:
media scolară anuală).
RASP: FALS

7. Totalitatea elementelor simple sau complexe supuse studiului statistic reprezintă:


RASP: COLECTIVITATEA STATISTICA

8. Completati spatiul punctat cu varianta corectă.


" INDICATORII STATISTICI reprezintă expresia numerică a unor determinări obiective ce
rezultă dintr-o cercetare statistică (de ex.: dispersia)".
RASP: " INDICATORII STATISTICI

9. Completati spatiul punctat cu varianta corectă.


" VARIANTA este forma concretă de manifestare a caracteristicilor la nivelul fiecărei unităti
statistice."
RASP: " VARIANTA
10. "Numărul membrilor unei familii" reprezintă o variabilă cantitativă:
RASP: DISCRETA

11. "Media la bacalaureat" reprezintă o variabilă cantitativă:


RASP: CONTINUA

12. Operatia de atribuire de valori (sub formă de cifre sau simboluri) unitătilor statistice ale
unei colectivităti observate, pe baza unui set de reguli de atribuire a valorilor se numeste:
RASP: MASURARE

13 .Pe ce tip de scală se exprimă următoarea variabilă: pozitia în clasament?


RASP: ORDINALA
14 .Pe ce tip de scală se exprimă următoarea variabilă: culoarea părului?
RASP: NOMINALA

15. Pe ce tip de scală se exprimă următoarea variabilă: coeficientul de inteligentă?


RASP: DE INTERVALE

16. Pe ce tip de scală se exprimă următoarea variabilă: diametrul taliei?


RASP: DE RAPOARTE

17. Pe ce tip de scală se exprimă variabila la care un subiect obtine scorul de 40 ms


(milisecunde)?
RASP:DE RAPOARTE

18. Pe ce tip de scală se exprimă variabila la care un subiect obtine calificativul "foarte
bine"?
RASP: ORDINALA

19. Pe ce tip de scală se exprimă variabila la care un subiect obtine calificativul "respins"?
RASP: NOMINALA

20. Completati spatiul punctat cu varianta corectă.


"Aplicarea unei scale NOMINALE la o colectivitate statistic înseamnă, în esentă, o
clasificarea a indivizilor după o caracteristică sau un atribut".
RASP:

21. Completati spatiul punctat cu varianta corectă.


"Caracteristic pentru scala de DE INTERVALE este faptul că utilizează o valoare 0
conventională".
RASP:

22. Completati spatiul punctat cu varianta corectă.


"Caracteristic pentru scala DE RAPOARTEe este existenta unei origininaturale (a unui 0
absolut; altfel spus, nu există nici o valoare mai mică decât valoarea 0) si precizarea clară a
semnificatiei unitătii de măsură".
RASP:

23. Scalele de intervale împreună cu scalele de rapoarte fac parte din categoria scalelor:
RASP:NUMERICE

24. Pentru o variabilă statistică, numărul de aparitii a unei valori în raport cu totalul
valorilor reprezintă:
RASP: FRECVENTA RELATIVA

25. Atunci când variabilele supuse analizei statistice sunt calitative (ex.starea civilă) vom
vorbi despre tehnici statistice parametrice.
RASP: FALS

26. Histogramele si poligoanele de frecvente sunt reprezentări grafice utilizabile în cazul


seriilor statistice cantitative, însă numai atunci când variabilele sunt continue.
RASP: ADEVARATA

27. Completati spatiul punctat cu varianta corectă.


"Prezentarea seriilor statistice se face sub forma însiruirii, pe orizontală sau pe verticală, a
unor perechi de numere sau expresii, în care primul element reprezintă caracteristica, iar
al doilea FRECVENTA întotdeauna numerică, a variantelor sau grupelor de variante ce
delimitează caracteristica respectivă."
RASP:

28. Completati spatiul punctat cu varianta corectă.


"Histogramele si poligoanele de frecventa sunt reprezentările grafice utilizabile în cazul
seriilor statistice. CANTITATIVE"

RASP:
29. Într-o distributie statistică a doua quartilă este egală cu mediana.
RASP: ADEVATATA

30. Într-o distributie statistică a doua decilă este egală cu mediana.


RASP: FALSA

31. Media pătratică se aplică atunci când se doreste acordarea unei importante deosebite
nivelurilor mai mari ale unei distributii statistice.
RASP: ADEVARATA

32. În cazul variabilelor măsurate prin scale nominale, care indicator al tendintei centrale
calculăm?
RASP: MODULUL

33. Mediana se recomandă a fi calculată pentru variabilele de tip:


RASP: ORDINAL

34 .Modul este indicatorul tendintei centrale recomandat a fi stabilit pentru variabilele de


tip:
RASP: CATEGORIAL

35 .Quartilele fac parte din categoria indicatorilor:


RASP: DE POZITIE

36 .Reprezentările de tip Boxplots se folosesc pentru reprezentarea grafică a indicatorilor:


RASP: TENDINTEI CENTRALE

37 .Care este valoarea modală pentru următoarele date: 12, 8, 7, 4, 5,6 ?


RASP: POATE FI ORICARE DIN VAOLRILE DATE

38 .Care este valoarea modală pentru următoarele date: 6, 7, 9, 4, 7,6, 5 ?


RASP: 6 SAU 7

39 .Calculati media pentru următoarele date: 12, 8, 7, 4, 5, 6


RASP: 7

40. Calculati mediana pentru următoarele date: 12, 8, 7, 4, 11, 5,6, 10, 14, 12
RASP: 9

41 .Calculati mediana pentru următoarele date: 21, 17, 16, 13, 14,16
RASP: 16

42. Calculati mediana pentru următoarele date: 6, 7, 9, 4, 7, 6, 5


RASP: 6
43. Calculati media pentru următoarea serie statistică:

xi 5 6 7 8 9 10
fi 1 4 4 7 3 6
RASP: 8

44. Stabiliti valoarea modală pentru următoarea serie statistică:


xi 5 6 7 8 9 10
fi 2 7 5 6 4 3
RASP:6

45. Calculati media pentru următoarea serie statistică pe intervale:


xi 1-5 6-10 11-15 16-20
fi 11 7 7 5
RASP: 9

46. Stabiliti quartila inferioară (Q1) pentru următoarele date:


9, 6, 7, 9, 4, 7, 6, 5, 9, 8, 9
RASP: 6

47 .Stabiliti quartila mediană (Q2) pentru următoarele date:


9, 6, 7, 9, 4, 7, 6, 5, 9, 8, 9
RASP: 7

48. Stabiliti quartila superioară (Q3) pentru următoarele date:


9, 6, 7, 9, 4, 7, 6, 5, 9, 8, 9
RASP: 9

49. Abaterile individuale de la medie fac parte din categoria indicatorilor:


RASP: VARIATIEI DISTRIBUTIEI

50. Abaterea medie liniară face parte din categoria indicatorilor:


RASP: SINTETICI AI VARIATIEI

51. Calculând rădăcina pătrată a dispersiei obtinem:


RASP:ABATEREA STANDARD

52. Atunci când dorim să comparăm gradul de împrăstiere al unor serii statistice exprimate
în unităti de măsură diferite calculăm:
RASP: COEFICIENTUL DE VARIATIE

53. Gradul de asimetrie a unei distributii statistice se apreciază prin calculul:


RASP: OBLICITATII

54. Dacă abaterea standard a unei distributii statistice este 9, cât este dispersia?
RASP: 81

55. Dacă dispersia unei distributii statistice este 9, cât este abaterea standard?
RASP: 3

56. Calculati amplitudinea absolută pentru următoarele date:


9, 6, 7, 9, 4, 7, 6, 5, 9, 8, 9

RASP:5
57 .Calculati amplitudinea absolută pentru următoarele date:
19, 26, 17, 39, 42, 27, 16, 35, 7, 22, 9
RASP:35]

58. Calculati abaterea interquartilă absolută pentru următoarele date:


19, 26, 17, 39, 42, 27, 16, 35, 7, 22, 9
RASP:5,33

59 .Calculati dispersia pentru următoarele date: 7, 5, 9, 5, 12, 8,7, 4, 6


(Dacă răspunsul este cu zecimale, scrieti primele două zecimale!)
RASP:

60. Stiind că abaterea standard a unei distributii statistice este 4, să se calculeze dispersia.
RASP: 16

61. Dacă dispersia (varianta) unei distributii statistice este 49, să se calculeze abaterea
standard.
RASP: 7

62 .Într-o distributie bimodală media, mediana si modul sunt identice.


RASP: FALS

63 .Într-o distributie normală standardizată, 99% dintre valorile z sunt cuprinse între -1,96
si 1,96.
RASP:FALS

64. Într-o distributie normală standardizată, 99% dintre valorile z sunt cuprinse între -2,58
si 2,58.
RASP: ADEVARATA

65. Pentru o distributie normală a unei variabile oarecare(nestandardizată) avem 95% din
valorile x cuprinse în intervalul [m-1,96s; m+1,96s].
RASP:ADEVARATA

66 Cu cât este egală valoarea mediei după transformarea datelor brute în scoruri
standardizate - cote z?
RASP: 0

6.7 Cu cât este egală valoarea abaterii standard după transformarea datelor brute în
scoruri standardizate - cote z?
RASP: 1

68. Completati spatiul punctat cu varianta corectă.


"Transformarea scorurilor brute în valori normate se bazează pe proprietătile mediei si
ABATERII STANDARD, în cazul unei distributii normale."
RASP:

69. Fie următorul tabel cu scorurile obtinute de patru băieti la două probe psihologice.

NUME PROBA A PROBA B


Scor
brut X Scor standardizat Z Scor
brut X Scor standardizat Z
ANDREI 54 0,12 76 -1,67
NICU 41 -0,17 86 0,00
LUCIAN 68 1,10 82 -0,67
RADU 47 0,00 90 +0,75

Stabiliti care dintre băieti a obtinut rezultate mai bune la testul A în comparatie cu proba
B.
70 Doi elevi, din clase diferite, au obtinut la o probă de cunostinte scorul de 7,50. Stiind că
- în clasa A media scorurilor celorlalti elevi a fost de 6,50 iar abaterea standard de 0,5;
- în clasa B media scorurilor celorlalti elevi a fost de 6,00 iar abaterea standard de 2;
să se precizeze care elev a obtinut un rezultat mai bun, în raport cu ceilalti colegi?
RASP: ANDREI SI LUCIAN

71. Transformati în cote z nota 7 obtinută de un student la examenul de statistică (în


conditiile în care media este 5 si abaterea standard 2)
RASP: 1

72. Transformati în cote z nota 5 obtinută de un student la examenul de statistică (în


conditiile în care media este 9 si abaterea standard 2)
RASP: -2

73. Raportându-ne la o distributie statistică pentru care media este egală cu 50 si abaterea
standard 10, care este procentajul oamenilor al căror scor brut este între 50 si 70?
(Dacă răspunsul este cu zecimale, scrieti primele două zecimale!)
RASP: 47,72

74. Raportându-ne la o distributie statistică pentru care media este egală cu 50 si abaterea
standard 10, care este procentajul oamenilor al căror scor brut este mai mare decât 85?
(Dacă răspunsul este cu zecimale, scrieti primele două zecimale!)
RASP: 0,02

75 .Raportându-ne la o distribuŃie statistică pentru care media este egală cu 50 si abaterea


standard 10, care este scorul minim pe care trebuie să-l obtină o persoană pentru a fi între
primii 5% din populatie?
(Dacă răspunsul este cu zecimale, scrieti primele două zecimale!)
RASP: 66,40

76. Raportându-ne la o distributie statistică pentru care media este egală cu 50 si abaterea
standard 10, care este scorul care ne indică cei mai slabi 20% din populatie?
(Dacă răspunsul este cu zecimale, scrieti primele două zecimale!)
RASP:41,60

77. Principalele demersuri pe care se bazează statistica inferentială sunt estimarea


parametrilor statistici si testarea ipotezelor.
RASP: ADEVARATA

78 .Principalele demersuri pe care se bazează statistica descriptivă sunt estimarea


parametrilor statistici si testarea ipotezelor.
RASP: FALS

79. Vorbim de ipoteze bidirectionale (bilaterale), atunci când se precizează directia


predictiei prin formulări de genul: „există o corelatie pozitivă/negativă” sau „grupul A este
mai bun/slab decât grupul B”.
RASP: FALS
80 Atât ipoteza nulă (Ho) cât si ipoteza specifică (Hs) se referă la populatie, nu la
esantioane ca atare.
RASP: ADEVARATA

81. Singurul lucru ce poate fi obtinut prin testarea ipotezelor este respingerea sau
nerespingerea ipotezei nule.
RASP: ADEVARATA

82 .Testul z se utilizează dacă numărul de subiecti cuprinsi în esantion (esantioane) este


suficient de mare (de regulă peste 30 de subiecti).
RASP: ADEVARATA

83. În cazul testării ipotezelor, dacă numărul de subiecti din esantion/esantioane este mai
mic de 30 vom aplica testul z.
RASP: FALSA

84 .Operatia prin care facem extrapolarea concluziilor de la esantion la populatie se


numeste:
RASP: INTERFERENTA STATISTICA

85 .Completati spatiul punctat cu varianta corectă.


"Singurul lucru ce poate fi obtinut prin testarea ipotezelor este respingerea sau
nerespingerea ipotezei NULE."
RASP:
86 .Pentru a verifica dacă mediile scorurilor obtinute de două clase de elevi (n1=21elevi,
n1=24elevi) la o probă de memorie diferă semnificativ, utilizăm:
RASP: TESTUL’T’PENTRU ESANTIOANE INDEPENDENTE

87. Pentru a verifica dacă mediile scorurilor obtinute de băieti si fete (n1=35 elevi, n1=32
elevi) la o probă de memorie diferă semnificativ, utilizăm:
RASP: TESTUL’Z’PENTRU ESANTIOANE INDEPENDENTE

88 .Într-o organizatie (n=215) este investigată satisfactia muncii înainte si după integrarea
în UE. Pentru a verifica dacă mediile scorurilor obtinute în cele două momente diferă
semnificativ, utilizăm:
RASP: TESTUL’T’PENTRU ESANTIOANE DEPENDENTE

89 .Calculati eroarea standard a mediei pentru următoarele date (s=2,52):


(Dacă răspunsul este cu zecimale, scrieti primele două zecimale!)
12, 9, 7, 4, 5, 6, 9, 5, 7
RASP: 0,84

90. Calculati eroarea standard a mediei pentru următoarele date(s=1,32):


(Dacă răspunsul este cu zecimale, scrieti primele două zecimale!)
7, 10, 6, 8, 9, 8, 6, 10, 8, 9, 7, 6, 8, 9, 8, 9
RASP: 0,33

91. După ce calculati eroarea standard a mediei pentru datele de mai jos(s=2,55) precizati
care este limita inferioară a intervalului de încredere pentru medie la p=.05 .
(Dacă răspunsul este cu zecimale, scrieti primele două zecimale!)
12, 9, 6, 4, 5, 6, 9, 5, 7
RASP: 5,33
92 .După ce calculati eroarea standard a mediei pentru datele de mai jos (s=2,55) precizati
care este limita superioară a intervalului de încredere pentru medie la p=.01 .
(Dacă răspunsul este cu zecimale, scrieti primele două zecimale!)
12, 9, 6, 4, 5, 6, 9, 5, 7
RASP: 9,19

93. Din totalul de 224 de studenti, frecventa relativă a celor care au inteligenta peste
medie este de 72%: Să se calculeze eroarea standard a frecventei.
(Dacă răspunsul este cu zecimale, scrieti primele două zecimale!)
RASP:3

94. Din totalul de 224 de studenti, frecventa relativă a celor care au inteligenta peste
medie este de 72%: După ce calculati eroarea standard a frecventei precizati care este
limita superioară a intervalului de încredere pentru frecventă la p=.05 .
(Dacă răspunsul este cu zecimale, scrieti primele două zecimale!)
RASP: 77,88

95. Din totalul de 224 de studenti, frecventa relativă a celor care au inteligenta peste
medie este de 72%: După ce calculati eroarea standard a frecventei precizati care este
limita inferioară a intervalului de încredere pentru frecventă la p=.01 .
(Dacă răspunsul este cu zecimale, scrieti primele două zecimale!)
RASP: 64,26

96. Într-un studiu asupra efectelor unui nou tratament al fobiei, datele pentru grupul
experimental obtinute printr-o scală de evaluare a tendintelor fobice sunt:m1=27.2, s1=4
si n1=15
Datele pentru grupul de control sunt:m2=34.4, s2=14 si n2=15
Calculati testul t pentru diferenta dintre cele doua esantioane (radical din 14,14 = 3,76).
(Dacă răspunsul este cu zecimale, scrieti primele două zecimale!)
RASP: 1,91

97 .Unui esantion de subiecti îi cerem să efectueze un test de calculi aritmetice în două


conditii experimentale diferite: prima, în conditii de timp nelimitat, cu recomandarea de a
lucra cât mai corect; a doua, în conditii de timp limitat, cu recomandarea de a lucra cât
mai repede si mai corect în acelasi timp. Rezultatele celor două reprise sunt cele din
tabelul următor:
SUBIECTUL FARA CRIZA DE TIMP CU CRIZA DE TIMP
S1 80 74
S2 83 70
S3 80 85
S4 99 93
S5 95 88
S6 80 72
S7 100 69

Calculati testul t pentru diferenta dintre cele două conditii experimentale (EEd = 10,46).
(Dacă răspunsul este cu zecimale, scrieti primele două zecimale!)
RASP: 0,81
98. Coeficientul de corelatie (r) este o expresie a gradului de corespondentă/relatie liniară
dintre două si numai două variabile.
RASP: ADEVARATA
99. Existenta unei relatii pozitive perfecte între două variabile ne este ilustrată printr-un
coeficient de corelatie de:
RASP: +1
100. Existenta unei relatii negative (inverse) perfecte între două variabile ne este ilustrată
printr-un coeficient de corelatie de:
RASP: -1
101. Care dintre următoarele enunturi NU face parte din categoria coeficientilor de
corelatie?
RASP: COEFICIENTUL ‘T’AL UNUI STUDENT

S-ar putea să vă placă și