Sunteți pe pagina 1din 18

Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Cuvinte cheie (alfabetic)

 

Articol lege

Capitole

 

Sesizarea DGASPC de catre unitatea medicala (24 h)

11.1

Capitolul II. Drepturile copilului. Sectiunea 1. Drepturi si libertati civile

Stabilirea

identitatii

copilului

9.2

Capitolul II. Drepturile copilului. Sectiunea 1. Drepturi si libertati civile

parasit

ABANDON/

SPAS- obligatia de realizare a demersurilor pentru inregistrarea nasterii

 

Capitolul II. Drepturile copilului. Sectiunea 1. Drepturi si libertati civile

PARASIRE

12.1

Copil

abandonat

de

mama

 

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai

beneficiar

masuri

de

protectie

56.d

speciala

   
 

MEdC – masuri active de acordare servicii sociale

48.1.f

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 4 Educatie, activitati recreative si culturale

ABANDON SCOLAR

MEdC

organizare

cursuri

48.1.d

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 4 Educatie, activitati recreative si culturale

speciale

 

Obligatia cadrelor didactice de a sesiza SPAS si DGASPC

48.4

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 4 Educatie, activitati recreative si culturale

Copil abuzat-beneficiar masuri de protectie speciala

56.c

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai

Plasamentul in regim de urgenta al copilului abuzat

64.1, 65.1

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai Sectiunea 4 Plasamentul in regim de urgenta

ABUZ

Dreptul copilului de a fi abuzat impotriva oricaror forme de abuz

85.1

Capitolul VI Protectia copilului impotriva expoatarii

Obligativitatea angajatilor de a sesiza DGASPC suspiciunile de abuz

85.3

Capitolul VI Protectia copilului impotriva expoatarii

Definitie

 

89.1

Capitolul VI Protectia copilului impotriva expoatarii Sectiunea 3 Protectia copilului impotriva abuzului sau neglijentei

 

Obligativitatea oricarei persoane care lucreaza cu copiii sa sesizeze SPAS sau DGASPC

 

Capitolul VI Protectia copilului impotriva expoatarii Sectiunea 3

91.1

Protectia copilului impotriva abuzului sau neglijentei

Telefonul copilului –sesizarea cazurilor de abuz

91.2

Capitolul VI Protectia copilului impotriva expoatarii Sectiunea 3 Protectia copilului impotriva abuzului sau neglijentei

Obligatii DGASPC

 

92.a, 92.b

Capitolul VI Protectia copilului impotriva expoatarii Sectiunea 3 Protectia copilului impotriva abuzului sau neglijentei

Dreptul

de

acces

al

 

Capitolul VI Protectia copilului impotriva expoatarii Sectiunea 3

ABUZ

reprezentantilor DGASPC pentru verificarea situatiilor de abuz

93

Protectia copilului impotriva abuzului sau neglijentei

Declaratia scrisa a copilului

 

95

Capitolul VI Protectia copilului impotriva expoatarii Sectiunea 3 Protectia copilului impotriva abuzului sau neglijentei

   

Capitolul VI Protectia copilului impotriva expoatarii Sectiunea 3

Audierea copilului abuzat

 

95.3

Protectia copilului impotriva abuzului sau neglijentei

Sesizarea organelor de urmarire penala

96

Capitolul VI Protectia copilului impotriva expoatarii Sectiunea 3 Protectia copilului impotriva abuzului sau neglijentei

 

Parintii decazuti din drepturile parintesti au dreptul de a consimti la adoptia copilului

 

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea

ADOPTIE

62.3

parintilor sai Sectiunea 2 Plasamentul

ASCULTAREA

Obligativitatea

ascultarii

24.2

Capitolul I. Dispozitii generale si definitii

COPILULUI

copilului

 

In caz de neintelegeri instanta hotaraste cu privire la exercitarea drepturilor parintesti

 

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 2 mediul familial si ingrijirea

ASCULTAREA

PARINTILOR

31.2

alternativa

 

Plasamentul la asistent maternal

58.1b

Capitolul III. Protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai . Sectiunea a 2-a. Plasamentul

ASISTENT

   

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea

parintilor sai Sectiunea 3 plasamentul in regim de urgenta

MATERNAL

Exercita drepturile si obligatiile parintesti cu privire la persoana copilului

64.3

CADRE DIDACTICE

Au obligatia de a semnala SPAS sau DGASPC cazurile de rele tratament, abuzuri sau de nenglijare a copilului

48.4

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 4 Educatie, activitati recreative si culturale

2

CERTIFICAT MEDICAL CONSTATATOR AL NASTERII

Intocmit in 24 h de medicul care a asistat nasterea

10.1

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

Obligativitatea intocmirii certificatului de catre medicul de familie pentru copilul nascut in afara unitatii sanitare

10.3

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

 

Organ

de

specialitate

al

 

Capitolul VII Institutii si servicii cu atributii in protectia copilului Sectiunea 2 Institutii si servicii la nivel local

Consiliului Judetean, respectiv al

104.1

consiliilor

locale

ale

 

Municipiului Bucuresti

COMISIA PENTRU

Atributii

 

104.1

Capitolul VII Institutii si servicii cu atributii in protectia copilului Sectiunea 2 Institutii si servicii la nivel local

PROTECTIA COPILULUI

Organizarea si metodologia de functionare se reglementeaza prin hotarare a Guvernului (HG nr.1437/2004)

104.2

Capitolul VII Institutii si servicii cu atributii in protectia copilului Sectiunea 2 Institutii si servicii la nivel local

 

Este necesar pentru participarea copilului in varsta de pana la 14 ani la dezbateri publice

22.3

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

CONSIMTAMANT

Fara consimtamant religia copilului care a implinit varsta de 14 ani nu poate fi schimbata

25.3

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

Este necesar pentru stabilirea masurilor de protectie speciala pentru pentru copilul care a implinit varsta de 14 ani

53.3

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai Sectiunea 1 Dispozitii comune

DEPLASAREA

Cu

instiintarea

si

acordul

 

Capitolul II. Drepturile copilului. Sectiunea 1. Drepturi si libertati civile

COPIILOR

parintilor

18.2

DGASPC

Semneaza proces verbal de constatare a parasirii copilului in 5 zile de la sesizare

11.2

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

3

 

Asigura consilierea şi sprijinirea mamei în vederea realizării demersurilor legate de întocmirea actului de naştere

11.4

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

Pentru copilul parasit transmite SPAS dosarul in vederea inregistrarii nasterii

11.5

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

Sesizeaza

instanta

 

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 2 Mediul familial si ingrijirea alternativa

judecatoreasca in situatia in care

considera ca sunt intrunite conditiile pentru decaderea, totala sau parţiala, a parinţtlor din exerciţtul drepturilor parintesti

36.3

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI (DGASPC)

Evaluaza persoana fizica sau familia care urmeaza a fi tutore

41.2

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 2 Mediul familial si ingrijirea alternativa

Are obligatia de a intocmi planul individualizat de protectie

54.1

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai Sectiunea 1 Dispozitii commune

Evalueaza persoana sau familia care primeste in plasament un copil

 

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea

58.2

parintilor sai Sectiunea 2 Plasamentul

 

Solicita instantei judecatoresti stabilirea masurii plasamentului

61.2

Capitolul III. Protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai. Sectiunea a 2-a. Plasamentul

   

Capitolul III. Protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau efinitive,

Directorul DGASPC stabileste plasament in regim de urgenta

65.1

de ocrotirea parintilor sai. Sectiunea a 3-a. Plasamentul in regim de urgenta

Sesizeaza instantajudecatoreasca in termen de 48 ore de la stabilirea plasamentului in regim de urgenta de catre directorul DGASPC

 

Capitolul III. Protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau efinitive, de ocrotirea parintilor sai. Sectiunea a 3-a. Plasamentul in regim de

66.1

urgenta

Verifica trimestrial imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala

 

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea

68.1

parintilor sai Sectiunea 5 Monitorizarea aplicari masurilor de protectie speciala

4

 

Sesizeaza CPC sau dupa caz instanta judecatoreasca, daca imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurii de protectie s- au schimbat

 

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai Sectiunea 5 Monitorizarea aplicari masurilor de protectie

68.2

speciala

Urmareste modul in care sunt puse in aplicare masurile de protectie speciala, dezvoltarea si ingrijirea copilului pe perioada aplicarii masurii.

 

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai Sectiunea 5 Monitorizarea aplicari masurilor de protectie

69.1

speciala

DIRECTIA

Desemneaza persoana pentru asistarea copilului refugiat

73.3

Capitolul IV. Protectia copiilor refugiati si protectia copiilor in caz de conflict armat

GENERALA DE ASISTENTA

Sustine interesele copilului refugiat fara parinti

73.1

Capitolul IV. Protectia copiilor refugiati si protectia copiilor in caz de conflict armat

SOCIALA SI PROTECTIA

COPILULUI (DGASPC)

Infiintare

105.2

Capitolul VII Institutii si servicii cu atributii in protectia copilului Sectiunea 2 Institutii si servicii la nivel local

Gestioneaza

cheltuielile

pentru

 

Capitolul X Finantarea sistemului de protectie a copilului

 

plata

salariilor

si

a

indemnizatiilor

asistentilor

120

maternali

si

cele

legate

de

aplicarea

prevederilor

Legii

326/2003

Intocmeste si prezinta instantei judecatoresti raportul referitor la copil, in toate cazurile care privesc aplicarea legii

130.1

Capitolul XI Reguli speciale de procedura

 

Protectie si asistenta

 

5.1

Capitolul I Dispozitii generale si definitii

Stabilirea si pastrarea identitatii

8.1

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si liberartati civile

DREPTURILE

Mentinerea relatiilor personale si contactelor directe cu parintii, rudele si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat relatii de atasament

 

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si liberartati civile

COPILULUI

14.1

5

 

Sa-si cunoasca rudele si alte persoane alaturi de care s-a bucurat de viata de familie

14.2

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si liberartati civile

Mentinerea relatiilor personale si contactelor directe cu ambii parinti

16.1

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si liberartati civile

Protejarea imaginii sale publice si a vietii sale intime, private si familiale

22.1

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si liberartati civile

Liberatatea de exprimare

 

23.1

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si liberartati civile

Exprimarea libera a opiniei asupra oricarei probleme care il priveste

24.1

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si liberartati civile

Libertatea

de

gandire,

de

25.1

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si liberartati civile

constiinta si de religie

DREPTURILE

Libera asociere in structuri formale si informale

26.1

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si liberartati civile

COPILULUI

Viata

culturala proprie

 

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si liberartati civile

declararea apartenentei sale etnice, religioase sau lingvistice

27.1

Respectarea

personalitatii

si

28.1

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si liberartati civile

individualitatii sale

 

Depunerea plangerilor referitoare la incalcarea drepturilor sale fundamentale

29.1

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si liberartati civile

Sa creasca alaturi de parintii sai

30.1

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 2 Mediul familial si ingrijirea alternativa

Sa fie crescut in conditii care sa permita dezvoltarea sa fizica , mentala, spirituala, morala si sociala

32

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 2 Mediul familial si ingrijirea alternativa

Protectie alternativa-copilul lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor

 

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 2 Mediul familial si ingrijirea

39.1

alternativa

6

 

Sa se bucure de cea mai

buna

 

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 3 Sanatatea si bunastarea copilului

stare de sanatate si sa beneficia

43.1

de serviciile

mecale

si

de

 

recuperare necesare

 

Sa beneficieze de un nivel de trai care sa permita dezvoltarea sa fizica, mentala, spirituala ,

44.1

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 3 Sanatatea si bunastarea copilului

morala

si sociala

 

Sa

beneficieze

de

asistenta

 

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 3 Sanatatea si bunastarea copilului

sociala

si asigurari sociale

 

45.1

Ingrijire speciala pentru copilul cu handicap

46.1

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 3 Sanatatea si bunastarea copilului

Sa primeasca o educatie care sa

 

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 4 Educatie, activitati

ii

permita dezvoltarea

47.1

recreative si culturale

aptitudinilor si personalitatii sale

DREPTURILE

Sa ceara incuviintarea instantei judecatoresti de a-si schimba felul invataturii si al pregatirii profesionale, daca a implinit varsta de 14 ani

   

COPILULUI

47.3

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 4 Educatie, activitati recreative si culturale

Sa conteste modalitatile si rezultatele evaluarii si sa se adreseze conducerii unitatii de invatamant

48.3

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 4 Educatie, activitati recreative si culturale

Odihna

si vacanta

 

49.1

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 4 Educatie, activitati recreative si culturale

Sa beneficieze de protectie speciala pana la dobandirea capacitatii de exercitiu

 

Capitolul III Protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau definitiv

51.1

de ocrotirea parintilor sai

Sa beneficieze de protectie si asistenta umanitara pentru copii care solicita obtinerea statului de reugiat

72.1

Capitolul IV Protectia copiilor refugiati si protectia copiilor in caz de conflict armat

7

 

Protectie si asistenta pentru copii afectati de conflicte armate

76.1

Capitolul IV Protectia copiilor refugiati si protectia copiilor in caz de conflict armat

Protectie impotriva oricaror forme de violenta, abuz, rele tratamente sau neglijenta

85.1

Capitolul VI Protectia copilului impotriva exploatarii

Protectie impotriva exploatarii economice si nu poate fi constrans la munca

 

Capitolul VI Protectia copilului impotriva expoatarii Sectiunea 1

DREPTURILE

COPILULUI

87.1

Protectia copilului impotriva exploatarii economice

Protectie impotriva folosirii ilicite de stupefiante si substante psihotrope

 

Capitolul VI Protectia copilului impotriva expoatarii Sectiunea 2

88.1

Protectia copilului impotriva consumului de droguri

Protectie impotriva oricarei forme de exploatare

99.1

Capitolul VI Protectia copilului impotriva expoatarii Sectiunea 5 Protectia copilului impotriva oricarei forme de exploatare

 

Raspunderea pentru cresterea si ingrijirea copiilor revine in primul rand parintilor

5.2

Capitolul I Dispozitii generale si definitii

Se mentin pe toata durata stabilirii masurii de catre CPC

62.1

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai Sectiunea 2 Plasamentul

DREPTURI SI

Se exercita de catre presedintele consiliului judetean/primarul sectorului Municipiului Bucuresti in situatia stabilirii plasamentului de catre instanta

 

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai Sectiunea 2 Plasamentul

OBLIGATII

PARINTESTI

62.2

 

Parintii decazuti din drepturile parintesti isi pastreaza dreptul de a consimti la adoptie

 

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea

62.3

parintilor sai Sectiunea 2 Plasamentul

INSTANTA

Poate limita relatiile copilului cu bunicii, fratii si surorile, daca exista motive temeinice

14.3

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

JUDECATOREASCA

Limiteaza dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu ambii parinti

16.2

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

8

 

Solutioneaza neintelegerile intre parinti cu privire la exprimarea acordului pentru deplasarea copiilor in tara si strainatate

18.2

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

Solutioneaza neintelegerile intre parinti cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor

31.3

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 2 Mediul familial si ingrijirea alternativa

Este singura

autoritate

 

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 2 Mediul familial si ingrijirea alternativa

competenta sa se pronunte cu privire la :

INSTANTA

-persoana care exercita drepturile si indeplineste obligatiile ; -modalitatile in care se exercita drepturile si se indeplinesc obligatiile ; -decaderea din drepturile parintesti ; -redarea exercitiului drepturilor parintesti

38

 

JUDECATOREASCA

Instituie tutela

40.1, 40.2 si

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 2 Mediul familial si ingrijirea

42.1

alternativa

Stabileste masurile de protectie in situatia in care copilul care a implinit 14 ani refuza sa-si dea consimtamantul

53.3

Capitolul III Protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau definitv, de ocrotirea parintilor sai

Stabileste masura plasamentului la cererea DGASPC

61.2

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai Sectiunea 2 Plasamentul

Stabileste cuantumul contributiei lunare a parintilor la intretinerea copiilor

 

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea

63

parintilor sai Sectiunea 2 Plasamentul

9

 

Decide cu privire la mentinerea sau inlocuirea plasamentului in regim de urgenta si cu privire la exercitarea drepturilor parintesti

64.3

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai Sectiunea 3 Plasamentul in regim de urgenta

INSTANTA

     

JUDECATOREASCA

Dispune

masura

supravegherii

67.2

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai Sectiunea 4 Supravegherea specializata

specializate

 

Decide modificarea sau incetarea masurii de protectie speciala daca imprejurarile s-au modificat

 

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea

68.2

parintilor sai Sectiunea 5 monitorizarea aplicarii masurilor de protectiei speciala

 

Se acorda de ANPDC pe baza indeplinirii standardelor minime obligatorii

115

Capitolul IX Licentierea si inspectia serviciilor

LICENTA DE FUNCTIONARE

Conditiile si procedura de acordare, retragere, anulare sau suspendare Sunt stabilite prin Hotararea de Guvern nr.1440/2004.

117

Capitolul IX Licentierea si inspectia serviciilor

 

Este

efectuata

de

ANPDC

si

 

Capitolul IX Licentierea si inspectia serviciilor

urmareste

modul

in

care

autoritatile publice respecta standardele

sau

OPA

116

INSPECTIE

Procedura

de

efectuare

a

 

Capitolul IX Licentierea si inspectia serviciilor

inspectiilor

este

stabilita

prin

117

Hotararea

de

Guvern

nr.1440/2004

 
 

Se stabilesc si se aplica pe baza planului individualizat de protectie

 

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea

53.1

parintilor sai Dispozitii comune

MASURI DE

     

PROTECTIE

Enumerare

55

Capitolul III. Protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau efinitive, de ocrotirea parintilor sai. Sectiunea 1. Dispozitii comune

SPECIALA

Beneficiari

56

Capitolul III. Protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau efinitive, de ocrotirea parintilor sai. Sectiunea 1. Dispozitii comune

Atacarea in instanta

 

57

Capitolul III. Protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau efinitive, de ocrotirea parintilor sai. Sectiunea 1. Dispozitii comune

10

 

Cadrele didactice au obligatia semnalarii cazurile de neglijare SPAS sau DGASPC

 

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 4 Educatie, activitati

NEGLIJARE/

48.4

recreative si culturale

NEGLIJENTA

Definitie

 

89.2

Capitolul VI Protectia copilului impotriva expoatarii Sectiunea 3 Protectia copilului impotriva abuzului si neglijentei

 

Pedepsele fizice nu sunt pemise ca masuri disciplinare

28.2

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

Pedepsele

corporale

sunt

 

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 4 Educatie, activitati

PEDEPSE

interzise in

cadrul procesului

48.2

recreative si culturale

instructive educativ

 

Pedepsele fizice sub orice forma sunt interzise

90

Capitolul VI Protectia copilului impotriva expoatarii Sectiunea 3 Protectia copilului impotriva abuzului si neglijentei

 

Efectueaza vizite periodice la domiciliul gravidelor si al copiilor pana la implinirea varstei de 1 an

43.6

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 3 Sanatatea si bunastarea copilului

PERSONAL

Medicul care a asistat la nasteresi medical sef de sectie sunt responsabili cu intocmirea certificarea medical constatator al nasterii

10.2

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

MEDICAL

Medicul de familie este responsabil cu intocmirea certificatului medical constatator al nasterii pentru copilul nascut in afata unitatii sanitare

10.3

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

PLAN DE SERVICII

Document prin care se realizeaza planificarea serviciilor si a prestatiilor

4.f

Capitolul I. Dispozitii generale si definitii

Se

aproba

prin

dispozitia

35.3

Capitolul II. Drepturile copilului. Sectiunea a 2-a. Mediul familial si ingrijirea alternative

primarului

11

 

La

nivelul

Municipiului

 

Capitolul II Drepturile copilului. Sectiunea a 2-a. Mediul familial si

Bucuresti se realizeaza de catre DGASPC

35.2

ingrijirea alternativa

Intocmit si aplicat de SPAS

 

35.1

Capitolul II. Drepturile copilului. Sectiunea a 2-a. Mediul familial si ingrijirea alternative

Pe baza lui se realizeaza accesul in serviciile de zi

108.2

Capitolul VII Institutii si servicii cu atributii in protectia copilului Sectiunea 2 Institutii si servicii la nivel local

PLAN

INDIVIDUALIZAT DE PROTECTIE

Document prin care se realizeaza planificarea servicliilor, prestatiilor si a masurilor de protectie speciala

4.e

Capitolul I. Dispozitii generale si definitii

DGASPC

are

obligatia

de

a

54.1

Capitolul III. Protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau efinitive, de ocrotirea parintilor sai. Sectiunea 1. Dispozitii commune

 

intocmi planul

 
 

Masura de protectie speciala

 

55.a

Capitolul III. Protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau efinitive, de ocrotirea parintilor sai. Sectiunea 1. Dispozitii commune

Pe durata plasamentului domiciliul copilului se afla la persoana, familia, asistentulmaternal sau serviciul de tip rezidential

59

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai Sectiunea 2 Plasamentul

PLASAMENT

Pentru copilul care nu a implinit varsta de 2 ani poate fi dispus numai la familia extinsa sau substitutiva

60

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai Sectiunea 2 Plasamentul

La stabilirea masurii se va urmari :

 

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai Sectiunea 2 Plasamentul

Plasarea copilului cu prioritate la familia extinsa sau substitutiva Mentinerea fratilor impreuna Facilitarea exercitarii de catre parinti a dreptului de a vizita copilul si de a mentine legatura cu acesta

60.3

12

 

Se stabileste de CPC cand exista acordul parintilor

61.1

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai Sectiunea 2 Plasamentul

PLASAMENT

Se

stabileste

de

instanta

 

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea

judecatoreasca

cand

nu

exista

61.2

parintilor sai Sectiunea 2 Plasamentul

acordul parintilor

 
 

Masura de protectie speciala

55.b

Capitolul III. Protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau efinitive, de ocrotirea parintilor sai. Sectiunea 1. Dispozitii commune

PLASAMENT IN REGIM DE URGENTA

Definitie

64.1

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai Sectiunea 3 Plasamentul in regim de urgenta

Se stabileste de catre directorul DGASPC din unitatea teritorial administrativa in care se gaseste copilul gasit sau cel abandonat

65.1

Capitolul III Protectia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai Sectiunea 3 Plasamentul in regim de urgenta

 

Respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului

6

a

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

Egalitatea

sanselor

si

6

b

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

nediscriminarea

 

Responsabilizarea parintilor cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti

6

c

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

PRINCIPII

Primordialitatea responsabilitatii

   

parintilor

cu

privire

la

6

d

respectarea

si

garantarea

drepturilor copilului

 

Descentralizarea serviciilor de protectie a copilului, interventiamultisectoriala si parteneriatul dintre institutiile publice si organismele private autorizate

6

e

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

13

 

Asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate pentru fiecare copil

6

f

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

Respectarea demnitatii copilului

6

g

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

Ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia, ţinand cont de varsta si de gradul sau de maturitate

6

h

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

Asigurarea

stabilitatii

si

 

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

PRINCIPII

continuitatii in ingrijirea, cresterea si educarea copilului

6

i

Celeritate in luarea oricarei decizii cu privire la copil

6

j

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

Asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii copilului

6

k

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

Interpretarea fiecarei norme juridice referitoare la drepturile copilului in corelatie cu ansamblul reglementarilor din domeniu

6

l

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

 

Este obligata sa intreprinda verificari specifice privind identitatea mamei si sa comunice rezultatul acestor verificari in termen de 30 zile

11.3

Capitolul II. Drepturile copilului. Sectiunea 1. Drepturi si libertati civile

POLITIE

Semneaza procesul verbal de constatare a parasirii copilului

11.2

Capitolul II. Drepturile copilului. Sectiunea 1. Drepturi si libertati civile

Desemneaza una sau mai multe persoane responsabile cu realizarea demersurilor pentru inregistrarea nasterii copilului

9.2

Capitolul II. Drepturile copilului. Sectiunea 1. Drepturi si libertati civile

14

POLITIE

Este obligata sa sprijine reprezentantii DGASPC pentru verificarea situatiilor privind cazurile de abuz

93

Capitolul VI Protectia copilului impotriva expoatarii Sectiunea 3 Protectia copilului impotriva abuzului si neglijarii

SERVICII DE ZI

Servicii prin care se asigura menţtnerea, refacerea si dezvoltarea capacitaţilor copilului si ale parinţtlor sai, pentru depasirea situatiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa

108.1

Capitolul VII Institutii si servicii cu atributii in protectia copilului Sectiunea 2 Institutii si servicii la nivel local

Sunt transferate consiliilor locale pe teritoriul carora functioneaza

139

Capitolul XIII Dispozitii tranzitorii si finale

SERVICII DE TIP FAMILIAL

Servicii prin care se asigura, la domiciliul unei persoane fizice sau familii, cresterea si ingrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de painţti sai

109

Capitolul VII Institutii si servicii cu atributii in protectia copilului Sectiunea 2 Institutii si servicii la nivel local

 

Servicii prin care se asigura protecţta, cresterea si ingrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de parinţii sai

110

Capitolul VII Institutii si servicii cu atributii in protectia copilului Sectiunea 2 Institutii si servicii la nivel local

Sunt centre de plasament, centre de primire in regim de urgenta si centre maternal

110.1 si 110.2

Capitolul VII Institutii si servicii cu atributii in protectia copilului Sectiunea 2 Institutii si servicii la nivel local

SERVICII DE TIP REZIDENTIAL

Se organizeaza numai in structura DGASPC , in regim de componente functionale fara personalitate juridica

110.4

Capitolul VII Institutii si servicii cu atributii in protectia copilului Sectiunea 2 Institutii si servicii la nivel local

Sunt organizate pe

model

 

Capitolul VII Institutii si servicii cu atributii in protectia copilului Sectiunea 2 Institutii si servicii la nivel local

familial si pot avea caracter specializat in functie de nevoile copiilor plasati

110.5

15

 

Are obligatia de a obtine dispozitia de stabilire a numelui si prenumelui copilului in 5 zile

11.6

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

Transmite DGASPC actul de inregistrare a nasterii copilului

11.7

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

Realizeaza demersurile pentru inregistrarea nasterii pentru copilul gasit, parasit

12

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 1 Drepturi si libertati civile

Ia

toate

masurile

pentru

 

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 2 Mediul familial si ingrijirea alternativa

depistarea precoce a situatiilor

de risc

ce pot determina

34

 

separarea copilului de familia sa

SERVICIU PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA (SPAS)

Intocmeste si pune in aplicare planul de servicii

35.1

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 2 Mediul familial si ingrijirea alternativa

Reprezentantii SPAS au dreptul sa viziteze copiii la locuinta lor

36.1

Capitolul II Drepturile copilului Sectiunea 2 Mediul familial si ingrijirea alterna

Ia masuri in vederea reintegrarii scolare daca copii se sustrag procesului de invatamant

 

Capitolul VI Protectia copilului impotriva expoatarii Sectiunea 1

 

87.3

Protectia copilului impotriva exploatarii economice

   

Capitolul VII. Institutii si servicii cu atributii in protectia copilului

Atributii

 

106

Institutii si servicii cu atributii in protectia copilului Sectiunea a 2-a. Institutii si servicii la nivel local

Sesizeaza

DGASPC

daca

 

Capitolul II. Drepturile copilului.

dezvoltarea

copilului

este

36.2

Sectiunea a 2-a. Mediul familial si ingrijirea alternativa

primejduita

 

Urmareste evolutia dezvoltarii copilului, precum si modul in care parintii isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile, la incetarea masurilor de protectie

70

Capitolul III. Protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai. Sectiunea a 5-a. Monitorizarea aplicarii masurilor de protectie speciala

16

 

Au rolul de a solutiona cazuri concrete si de a raspunde nevoilor globale ale respectivei colectivitati

103.2

Capitolul VII. Institutii si servicii cu atributii in protectia copilului Sectiunea a 2-a. Institutii si servicii la nivel local

STRUCTURI

Cuprind omeni de afaceri locali, preoti, cadre didctice, medici, consilieri locali, politisti

 

Capitolul VII. Institutii si servicii cu atributii in protectia copilului

COMUNITARE

103.2

Sectiunea a 2-a. Institutii si servicii la nivel local

CONSULTATIVE

Mandatul este stabilit prin acte emise de autoritatile administratiei publice locale

 

Capitolul VII. Institutii si servicii cu atributii in protectia copilului

103.3

Sectiunea a 2-a. Institutii si servicii la nivel local

Beneficiaza

de

programe

de

103.4

Capitolul VII. Institutii si servicii cu atributii in protectia copilului Sectiunea a 2-a. Institutii si servicii la nivel local

formare

 
 

Masura de protectie speciala

 

55

Capitolul III Protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai Sectiunea 1 Dispozitii comune

Se dispune fata de copilul care a savarsit o fapta penala si care nu raspunde penal

 

Capitolul III Protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau definitiv,

67.1

de ocrotirea parintilor sai Sectiunea 4 Supravegherea specializata

SUPRAVEGHERE

Se dispune de CPC, daca exista acordul parintilor

67.2

Capitolul III. Protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai. Sectiunea a 4-a. Supravegherea specializata

SPECIALIZATA

Se

dispune

de

catre

instanta

 

Capitolul III. Protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau definitiv,

judecatoreasca,

daca

nu

exista

67.2

de ocrotirea parintilor sai. Sectiunea a 4-a. Supravegherea specializata

acordul parintilor

Consta in mentinerea copilului in familia sa cu respectarea anumitor conditii

 

Capitolul V Protectia copilului care a savarsit o fapta penala si nu

81.1

raspunde penal

 

Infiintat obligatoriu de catre DGASPC pentru semnalarea cazurilor de abuz si neglijare

 

Capitolul VI Protectia copilului impotriva expoatarii Sectiunea 3

TELEFONUL

COPILULUI

91.2

Protectia copilului impiotriva abuzului si neglijentei

TUTELA

Masura de protectie altenativa pentru copilul lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai

39.2

Capitolul II. Drepturile copilului. Sectiunea a 2-a. Mediul familial si ingrijirea alternativa

17

TUTELA

Se institue in situatia in care ambii parinti sunt decedati, necunoscuti, decazuti din exercitiul drepturilor parintesti sau li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub interdictie, declarati judecatoreste morti sau disparuti

40.1

Capitolul II. Drepturile copilului. Sectiunea a 2-a. Mediul familial si ingrijirea alternativa

Se

instituie

de

catre

instata

 

Capitolul II. Drepturile copilului. Sectiunea a 2-a. Mediul familial si ingrijirea alternativa

judecatoreasca

 

40.2

TUTELA

Poate fi tutore persoana sau sotul si sotia impreuna , care au domiciliul in Romania si nu se afla in vreunul din cazurile de incompatibilitatea prevazute de lege

41.1

Capitolul II. Drepturile copilului. Sectiunea a 2-a. Mediul familial si ingrijirea alternativa

Persoana sau sotul si sotia ce urmeaza a fi tutore sunt evaluati de catre DGASPC

 

Capitolul II. Drepturile copilului. Sectiunea a 2-a. Mediul familial si

41.2

ingrijirea alternativa

18