Sunteți pe pagina 1din 30

Punţi termice la clădiri din panouri mari. Coeficienţi liniari de transfer termic şi factori de temperatură superficială

Panourile mari prefabricate din beton armat, ca soluţie constructivă, apar cu o frecvenţă foarte mare în cadrul fondului existent de locuinţe colective, atât ca elemente componente în structuri integral prefabricate cât şi ca elemente de închidere la structuri din diafragme sau cadre din beton armat monolit sau mixte.

Din punct de vedere higrotermic, aceasta soluţie se caracterizează printr-un grad ridicat de etanşeitate la apă şi aer şi printr-un nivel scăzut de protecţie termică determinat atât de grosimea redusă a stratului izolant sau folosirea unor materiale cu capacitate redusă de izolare termică, cât şi de ponderea importantă cu care intervin punţile termice generate de nervuri şi îmbinări.

Influenţa punţilor termice asupra performanţei energetice a clădirii atât în starea iniţială cât şi după reabilitare este semnificativă datorită numărului acestora, dar şi sprapunerii de efecte a două punţi vecine, apropiate (distanţe mici între diafragme, respectiv între rosturile verticale şi între rosturile verticale şi nervuri).

Având în vedere nivelul iniţial de protecţie termică redus, asociat cu frecvente fenomene de

condens superficial, clădirile în a căror alcătuire intră panourile mari ar trebui să fie incluse cu

prioritate

performanţei energetice înainte şi după reabilitare, implică luarea în considerare a unor valori ale coeficienţilor liniari de transfer termic, Ψ, diferenţiaţi pe tipuri de îmbinări şi pe alcătuiri constructive specifice proiectelor tip cu frecvenţă mare de aplicare. Un asemenea caz îl constituie proiectul tip 770 care a constituit obiectul prezentului studiu. Au fost stabilite valorile coeficienţilor de corecţie pentru următoarele tipuri de punţi termice:

reabilitare/eficientizare energetică. Evaluarea corectă a

în

programele

de

- Îmbinare panouri exterioare în rost vertical (colţ ieşind);

- Îmbinare panouri exterioare în rost vertical (colţ intrând);

- Îmbinare panouri exterioare cu panou interior (ramificaţie);

- Îmbinare în rost vertical panouri exterioare în câmp curent;

- Îmbinare în rost vertical perete exterior cu perete lateral loggie în colţ ieşind;

- Îmbinare în rost vertical perete exterior cu perete lateral loggie în colţ intrând;

- Îmbinare în rost orizontal panouri exterioare cu planşeul intermediar;

- Îmbinare în rost orizontal panouri exterioare cu planşeul terasă;

- Îmbinare în rost orizontal panouri exterioare cu planşeul peste subsol;

- Nervură panou;

- Contur tâmplărie.

Au fost luate în considerare următoarele variante de alcătuire a panourilor:

Varianta 1: Panou tristrat cu termoizolaţie din b.c.a şi strat exterior de protecţie din beton armat prefabricat cu agregate obişnuite; Varianta 2: Panou tristrat cu termoizolaţie din b.c.a şi strat exterior de protecţie din beton de granulit. Pentru îmbinare în rost vertical s-a analizat varianta cu termoizolarea rostului cu o fâşie de polistiren de 2,4 cm grosime (Detaliu iniţial şi varianta modificatoare, ameliorată cu termoizolarea rostului cu o fâşie de polistiren de 4,8 cm grosime. (Detaliu modificat)

1

Valorile coeficienţilor de corecţie au fost calculate cunoscând valorile câmpului plan de temperaturi pe zona de influenţă a punţii termice, obţinut prin simulare numerică, cu utilizarea programului ANSYS 12.

Tab. 1. Caracteristici termotehnice ale materialelor

Nr.

   

Conductivitate

crt.

Material

Densitate ρ [kg/m 3 ]

termică λ

[W/m·K]

1

Beton prefabricat

2600

2,03

2

Beton monolit

2500

1,74

3

Beton de granulit

1800

0,81

4

B.c.a GBN-T

550

0,24

5

Mortar de ciment

1800

0,93

6

Vată minerală

120

0,045

7

Polistiren expandat

30

0,040

8

Zgură expandată

1100

0,58

9

Pietriş

1800

0,70

S-au determinat valori ale coeficienţilor liniari de transfer termic pentru situaţia iniţială şi pentru situaţia ameliorată prin dispunerea unei izolaţii termice suplimentare prin exterior, realizată dintr-un strat de polistiren expandat, sau alt material cu aceleaşi caracteristici, în grosime de 5, 10, 15 şi 20cm.

2

1. Intersecţie pereţi exteriori cu perete interior (ramificaţie)

1.1 Detaliu iniţial

1 4 1(3) 5 T e 1 4 1(3) 5 T e 2 2 T
1
4
1(3)
5
T
e
1
4
1(3)
5
T
e
2
2
T i
T
T i
T
i
i
f Rsi
f Rsi
7
7
6
6
8
14
8
8
14
8
16,52,4
5108
15
16,52,4
5108
15
d

Strat de izolaţie

 

Strat exterior de protecţie

 

a. Beton prefabricat

b. Beton cu granulit

d (cm)

Ψ [W/mK]

f

Rsi

Ψ [W/mK]

f

Rsi

0

0,070

0,842

0,024

0,858

5

0,014

0,938

0,007

0,941

10

0,007

0,961

0,004

0,962

15

0,004

0,972

0,003

0,972

20

0,003

0,978

0,002

0,978

0,007 0,961 0,004 0,962 15 0,004 0,972 0,003 0,972 20 0,003 0,978 0,002 0,978 3

3

1. Intersecţie pereţi exteriori cu perete interior (ramificaţie)

1.2 Detaliu modificat

1 4 1(3) 5 7 T e 1 4 1(3) 5 T e 2 T
1
4
1(3)
5
7
T
e
1
4
1(3)
5
T
e
2
T
2
T i
T
i
T i
i
f Rsi
f Rsi
7
7
6
6
8
14
8
8
14
8
4,8
14
5108
15
4,8
14
5108
15
d

Strat de izolaţie

 

Strat exterior de protecţie

 

a. Beton prefabricat

b. Beton cu granulit

d (cm)

Ψ [W/mK]

f

Rsi

Ψ [W/mK]

f

Rsi

0

-0,023

0,855

-0,040

0,861

5

-0,001

0,939

-0,005

0,941

10

0,001

0,962

-0,001

0,962

15

0,001

0,972

0,000

0,972

20

0,001

0,978

0,001

0,978

0,001 0,962 -0,001 0,962 15 0,001 0,972 0,000 0,972 20 0,001 0,978 0,001 0,978 4

4

2. Intersecţie de pereţi exteriori – rost curent

2.1 Detaliu iniţial

1 4 1(3) 5 7 T e 1 4 1(3) 5 T e 2 T
1
4
1(3)
5
7
T
e
1
4
1(3)
5
T
e
2
T i
T
2
T i
T
i
i
f Rsi
f Rsi
7
7
6
6
30
30
16,52,4
510
15
16,52,4
510
15
d

Strat de izolaţie

 

Strat exterior de protecţie

 

a. Beton prefabricat

b. Beton cu granulit

d (cm)

Ψ [W/mK]

f

Rsi

Ψ [W/mK]

f

Rsi

0

0,102

0,836

0,014

0,854

5

0,015

0,936

0,002

0,939

10

0,006

0,960

0,001

0,961

15

0,004

0,971

0,001

0,972

20

0,002

0,977

0,001

0,978

0,006 0,960 0,001 0,961 15 0,004 0,971 0,001 0,972 20 0,002 0,977 0,001 0,978 5

5

2. Intersecţie de pereţi exteriori – rost curent

2.2 Detaliu modificat

1 4 1(3) 5 7 T e 1 4 1(3) 5 T e 2 2
1
4
1(3)
5
7
T
e
1
4
1(3)
5
T
e
2
2
T i
T
T i
T
i
i
f Rsi
f Rsi
7
7
6
6
30
30
4,8
14
510
15
4,8
14
5 d10
15

Strat de izolaţie

 

Strat exterior de protecţie

 

a. Beton prefabricat

b. Beton cu granulit

d (cm)

Ψ [W/mK]

f

Rsi

Ψ [W/mK]

f

Rsi

0

-0,079

0,854

-0,109

0,861

5

-0,014

0,938

-0,020

0,940

10

-0,005

0,961

-0,008

0,961

15

-0,002

0,971

-0,004

0,972

20

-0,001

0,977

-0,002

0,977

0,961 -0,008 0,961 15 -0,002 0,971 -0,004 0,972 20 -0,001 0,977 -0,002 0,977 6
0,961 -0,008 0,961 15 -0,002 0,971 -0,004 0,972 20 -0,001 0,977 -0,002 0,977 6

6

3. Intersecţie de pereţi exteriori colţ

3.1 Detaliu iniţial

1 4 1(3) 7 2 T e 2 5 T e 1 4 1(3) 5
1
4
1(3)
7
2
T e
2
5
T e
1
4
1(3)
5
1
1
T i
T i
f Rsi
f Rsi
12,5
12,5
2
2
7
7
6
6
5
15
10
8
d 5
15
10
8
2,4
16,5
13
51510
2,4
16,5
13
51510
d

Strat de izolaţie

 

Strat exterior de protecţie

 
 

a. Beton prefabricat

 

b. Beton cu granulit

d (cm)

Ψ

1

[W/mK]

Ψ

2

[W/mK]

f

Rsi

Ψ

1

[W/mK]

Ψ

2

[W/mK]

f

Rsi

0

0,280

0,151

0,757

0,150

0,103

0,791

5

0,122

0,099

0,889

0,092

0,084

0,896

10

0,085

0,074

0,926

0,070

0,067

0,929

15

0,067

0,060

0,944

0,057

0,056

0,945

20

0,056

0,051

0,955

0,049

0,048

0,955

15 0,067 0,060 0,944 0,057 0,056 0,945 20 0,056 0,051 0,955 0,049 0,048 0,955 7

7

3. Intersecţie de pereţi exteriori colţ

3.2 Detaliu modificat

1 4 1(3) 7 2 T e T e 5 2 1 4 1(3) 5
1
4
1(3)
7
2
T e
T e
5
2
1
4
1(3)
5
1
1
T i
T i
f Rsi
f Rsi
12,5
12,5
2
2
7
7
6
6
5
15
10
8
d 5
15
10
8
4,8
14
513
10
15
4,8
14
513
10
15
d

Strat de izolaţie

 

Strat exterior de protecţie

 
 

a. Beton prefabricat

 

b. Beton cu granulit

d (cm)

Ψ

1

[W/mK]

Ψ

2

[W/mK]

f

Rsi

Ψ

1

[W/mK]

Ψ

2

[W/mK]

f

Rsi

0

0,264

0,088

0,765

0,131

0,055

0,815

5

0,114

0,083

0,900

0,082

0,069

0,906

10

0,081

0,066

0,933

0,065

0,060

0,935

15

0,065

0,055

0,949

0,054

0,051

0,950

20

0,054

0,048

0,959

0,047

0,045

0,959

15 0,065 0,055 0,949 0,054 0,051 0,950 20 0,054 0,048 0,959 0,047 0,045 0,959 8

8

15

10

4. Intersecţie de pereţi exteriori colţ ieşind

4.1 Detaliu iniţial

T e 1 4 1(3) 7 T e 2 2 1 4 1(3) 1 1
T e
1
4
1(3)
7
T e
2
2
1
4
1(3)
1
1
T i
T i
f Rsi
f Rsi
2
2
7
7
6
6
6
15
14
d 6
15
14
12,52,4
12,52,4
5 d
5 d
2 7 7 6 6 6 15 14 d 6 15 14 12,52,4 12,52,4 5 d
2 7 7 6 6 6 15 14 d 6 15 14 12,52,4 12,52,4 5 d

Strat de izolaţie

 

Strat exterior de protecţie

 
 

a. Beton prefabricat

 

b. Beton cu granulit

d (cm)

Ψ

1

[W/mK]

Ψ

2

[W/mK]

f

Rsi

Ψ

1

[W/mK]

Ψ

2

[W/mK]

f

Rsi

0

0,135

0,278

0,763

0,118

0,157

0,786

5

0,101

0,124

0,888

0,094

0,095

0,891

10

0,078

0,088

0,925

0,075

0,072

0,925

15

0,064

0,069

0,943

0,062

0,059

0,942

20

0,054

0,058

0,954

0,054

0,051

0,953

15 0,064 0,069 0,943 0,062 0,059 0,942 20 0,054 0,058 0,954 0,054 0,051 0,953 9

9

15

10

4. Intersecţie de pereţi exteriori colţ ieşind

4.2 Detaliu modificat

T e 1 4 1(3) 7 T e 2 2 1 4 1(3) 1 1
T e
1
4
1(3)
7
T e
2
2
1
4
1(3)
1
1
f Rsi
T i
f Rsi
T i
2
2
7
7
6
6
6 15
14
d 6
15
14
104.8
4.8
10
5 d
5 d
2 2 7 7 6 6 6 15 14 d 6 15 14 104.8 4.8 10
2 2 7 7 6 6 6 15 14 d 6 15 14 104.8 4.8 10

Strat de izolaţie

 

Strat exterior de protecţie

 
 

a. Beton prefabricat

 

b. Beton cu granulit

d (cm)

Ψ

1

[W/mK]

Ψ

2

[W/mK]

f

Rsi

Ψ

1

[W/mK]

Ψ

2

[W/mK]

f

Rsi

0

0,135

0,293

0,759

0,114

0,163

0,788

5

0,099

0,126

0,888

0,091

0,096

0,893

10

0,077

0,089

0,925

0,073

0,073

0,926

15

0,063

0,070

0,943

0,061

0,060

0,943

20

0,054

0,058

0,954

0,053

0,051

0,953

15 0,063 0,070 0,943 0,061 0,060 0,943 20 0,054 0,058 0,954 0,053 0,051 0,953 10

10

15

10

5. Intersecţie de pereţi exteriori colţ intrând

14 15 6 14 15 6 d 1 T e 1 T e 2 2
14
15
6
14
15
6 d
1 T e
1 T e
2
2
6
6
7
7
2
2
1
4
1(3)
1
4
1(3)
7
T i
f Rsi
T i
f Rsi
T i
T i
10
15
5
5 d
5 d
4 1(3) 7 T i f Rsi T i f Rsi T i T i 10
4 1(3) 7 T i f Rsi T i f Rsi T i T i 10

Strat de izolaţie

 

Strat exterior de protecţie

 
 

a. Beton prefabricat

 

b. Beton cu granulit

d (cm)

Ψ

1

[W/mK]

Ψ

2

[W/mK]

f

Rsi

Ψ

1

[W/mK]

Ψ

2

[W/mK]

f

Rsi

0

-0,011

-0,263

0,852

-0,142

-0,290

0,861

5

-0,106

-0,177

0,941

-0,126

-0,170

0,942

10

-0,087

-0,126

0,963

-0,096

-0,121

0,963

15

-0.075

-0,101

0,973

-0,080

-0,097

0,973

20

-0.067

-0,086

0,979

-0,070

-0,083

0,979

-0.075 -0,101 0,973 -0,080 -0,097 0,973 20 -0.067 -0,086 0,979 -0,070 -0,083 0,979 11

11

6. Intersecţie de perete exterior cu perete lateral loggie

6.1 Detaliu iniţial

1 4 1(3) 7 T e 1 2 T e 1 4 1(3) 2 T
1
4
1(3)
7
T e
1
2
T e
1
4
1(3)
2
T e
1
f Rsi
f Rsi
2
T i
T i
2
T i
7
7
6
6
6
15
14
6
15
14
16,52,4
510
15
16,52,4
510
15
d

Strat de izolaţie

 

Strat exterior de protecţie

 
 

a. Beton prefabricat

 

b. Beton cu granulit

d (cm)

Ψ

1

[W/mK]

Ψ

2

[W/mK]

f

Rsi

Ψ

1

[W/mK]

Ψ

2

[W/mK]

f

Rsi

0

0,268

0,227

0,695

0,265

0,203

0,707

5

0,121

0,013

0,907

0,122

0,015

0,903

10

0,028

-0,002

0,946

0,027

0,000

0,944

15

0,007

-0,005

0,962

0,006

-0,002

0,961

20

-0,001

-0,005

0,971

-0,002

-0,003

0,969

0,007 -0,005 0,962 0,006 -0,002 0,961 20 -0,001 -0,005 0,971 -0,002 -0,003 0,969 12

12

6. Intersecţie de perete exterior cu perete lateral loggie

6.2 Detaliu modificat

1 4 1(3) 7 T e 1 2 T e 1 4 1(3) 2 T
1
4
1(3)
7
T e
1
2
T e
1
4
1(3)
2
T e
1
f Rsi
f Rsi
2
T i
T i
2
T i
7
7
6
6
6
15
14
6
15
14
4,8
14
510
15
4,8
14
5108
15
d

Strat de izolaţie

 

Strat exterior de protecţie

 
 

a. Beton prefabricat

 

b. Beton cu granulit

d (cm)

Ψ

1

[W/mK]

Ψ

2

[W/mK]

f

Rsi

Ψ

1

[W/mK]

Ψ

2

[W/mK]

f

Rsi

0

0,242

0,175

0,716

0,243

0,166

0,724

5

0,123

-0,003

0,906

0,125

0,001

0,903

10

0,031

-0,010

0,945

0,030

-0,006

0,944

15

0,010

-0,010

0,961

0,008

-0,007

0,960

20

0,002

-0,009

0,970

0,001

-0,007

0,969

0,010 -0,010 0,961 0,008 -0,007 0,960 20 0,002 -0,009 0,970 0,001 -0,007 0,969 13

13

5

16

14

7. Intersecţie de perete exterior cu perete lateral loggie

5 15 5 T i T e 2 1 1 4 1(3) f Rsi T
5
15
5
T i
T e
2
1 1
4
1(3)
f Rsi
T i
loggie 5 15 5 T i T e 2 1 1 4 1(3) f Rsi T
loggie 5 15 5 T i T e 2 1 1 4 1(3) f Rsi T
loggie 5 15 5 T i T e 2 1 1 4 1(3) f Rsi T
loggie 5 15 5 T i T e 2 1 1 4 1(3) f Rsi T
 

Strat exterior de protecţie

 

a. Beton prefabricat

b. Beton cu granulit

Ψ 1 [W/mK]

Ψ 2 [W/mK]

f

Rsi

Ψ 1 [W/mK]

Ψ 2 [W/mK]

f

Rsi

-0,167

-0,253

0,851

-0,197

-0,193

0,857

14

8. Nervură în panou mare prefabricat 1 4 1(3) 7 T e 1 4 1(3)
8. Nervură în panou mare prefabricat
1
4
1(3)
7
T e
1
4
1(3)
T e
d
d
T i
T i
f Rsi
f Rsi
10
15
5
10
15
5 d

Grosime

Strat de

 

Strat exterior de protecţie

 

nervură

izolaţie

a. Beton prefabricat

b. Beton cu granulit

d

1 (cm)

d (cm)

Ψ [W/mK]

f

Rsi

Ψ [W/mK]

f

Rsi

4

0

0,174

0,801

0,062

0,842

5

0,026

0,926

0,010

0,936

10

0,010

0,954

0,004

0,960

15

0,006

0,967

0,003

0,971

20

0,004

0,974

0,002

0,977

4,5

0

0,191

0,796

0,069

0,840

5

0,028

0,925

0,011

0,936

10

0,011

0,954

0,005

0,960

15

0,006

0,966

0,003

0,970

20

0,004

0,973

0,002

0,977

5

0

0,207

0,791

0,075

0,838

5

0,030

0,924

0.012

0,935

10

0,012

0,953

0,005

0,959

15

0,006

0,966

0,003

0,970

20

0,004

0,973

0,002

0,976

0,012 0,953 0,005 0,959 15 0,006 0,966 0,003 0,970 20 0,004 0,973 0,002 0,976 15

15

13

9. Intersecţie de pereţi exteriori cu planşeu curent

9.1 Detaliu iniţial 7 1(3) 1(3) 4 T i 4 T i T e 1
9.1 Detaliu iniţial
7
1(3)
1(3)
4
T i
4
T i
T e
1
T e
1
f
1
f
1
Rsi
Rsi
1
1
2,4
2,4
2
2
f
f
2
2
Rsi
Rsi
T i
T i
5
15
10
d 5
15
10
13
f f 2 2 Rsi Rsi T i T i 5 15 10 d 5 15
f f 2 2 Rsi Rsi T i T i 5 15 10 d 5 15

Strat de

 

Strat exterior de protecţie

 

izolaţie

 

a. Beton prefabricat

   

b. Beton cu granulit

 

d (cm)

Ψ

1

[W/mK]

Ψ

2

[W/mK]

f

Rsi1

f

Rsi2

Ψ

1

[W/mK]

Ψ

2

[W/mK]

f

Rsi1

f

Rsi2

0

0,081

0,252

0,840

0,779

0,020

0,103

0,861

0,839

5

0,024

0,050

0,928

0,923

0,016

0,031

0,936

0,935

10

0,006

0,022

0,956

0,954

0,005

0,014

0,961

0,960

15

0,002

0,013

0,969

0,966

0,002

0,008

0,972

0,971

20

0,001

0,009

0,976

0,974

0,001

0,006

0,978

0,977

0,002 0,008 0,972 0,971 20 0,001 0,009 0,976 0,974 0,001 0,006 0,978 0,977 16

16

13

13

9. Intersecţie de pereţi exteriori cu planşeu curent

9.2 Detaliu modificat

1(3) 4 T i T e 1 f 1 Rsi 1 4,8 f 2 2
1(3)
4
T
i
T e
1
f
1
Rsi
1
4,8
f
2
2
Rsi
T
i
5 15
5
15
7 1(3) 4 T i T e 1 f 1 Rsi 1 4,8 f 2
7
1(3)
4
T
i
T e
1
f
1
Rsi
1
4,8
f
2
2
Rsi
T
i
d 5
15
10
T e 1 f 1 Rsi 1 4,8 f 2 2 Rsi T i d 5

10

e 1 f 1 Rsi 1 4,8 f 2 2 Rsi T i d 5 15

Strat de

 

Strat exterior de protecţie

 

izolaţie

 

a. Beton prefabricat

   

b. Beton cu granulit

 

d (cm)

Ψ

1

[W/mK]

Ψ

2

[W/mK]

f

Rsi1

f

Rsi2

Ψ

1

[W/mK]

Ψ

2

[W/mK]

f

Rsi1

f

Rsi2

0

0,046

0,221

0,854

0,787

-0,007

0,078

0,861

0,845

5

-0,007

0,043

0,941

0,925

-0,008

0,020

0,941

0,938

10

-0,007

0,022

0,963

0,954

-0,006

0,011

0,963

0,961

15

-0,006

0,015

0,973

0,967

-0,005

0,008

0,973

0,971

20

-0,005

0,011

0,978

0,974

-0,004

0,006

0,978

0,977

-0,005 0,008 0,973 0,971 20 -0,005 0,011 0,978 0,974 -0,004 0,006 0,978 0,977 17

17

10. Intersecţie de perete exterior cu planşeu terasă

10.1 Detaliu iniţial

7 9 5 8 1 1 9 1 5 8 1 2,4 2,4 2 T
7
9
5
8
1
1
9
1
5
8
1
2,4
2,4
2
T i
2
T i
f Rsi
f Rsi
T e
1(3)
T e
1(3)
4
7
4
1
1
5
15
10
d 5
15
10
3913
7
3913
157

Strat de izolaţie

 

Strat exterior de protecţie

 
 

a. Beton prefabricat

 

b. Beton cu granulit

d (cm)

Ψ

1

[W/mK]

Ψ

2

[W/mK]

f

Rsi

Ψ

1

[W/mK]

Ψ

2

[W/mK]

f

Rsi

0

0,556

0,325

0,682

0,241

0,211

0,742

5

0,276

0,069

0,896

0,219

0,053

0,906

10

0,249

0,085

0,912

0,198

0,070

0,918

15

0,236

0,094

0,919

0,187

0,078

0,924

20

0,227

0,099

0,923

0,179

0,082

0,928

15 0,236 0,094 0,919 0,187 0,078 0,924 20 0,227 0,099 0,923 0,179 0,082 0,928 18

18

10. Intersecţie de perete exterior cu planşeu terasă

10.2 Detaliu modificat

7 9 5 8 1 1 9 1 5 8 1 4,8 4,8 2 T
7
9
5
8
1
1
9
1
5
8
1
4,8
4,8
2
T i
2
T i
f Rsi
f Rsi
T e
1(3)
T e
1(3)
4
7
4
1
1
5
15
10
d 5
15
10
13
39
7
13
39
157

Strat de izolaţie

 

Strat exterior de protecţie

 
 

a. Beton prefabricat

 

b. Beton cu granulit

d (cm)

Ψ

1

[W/mK]

Ψ

2

[W/mK]

f

Rsi

Ψ

1

[W/mK]

Ψ

2

[W/mK]

f

Rsi

0

0,262

0,268

0,712

0,200

0,156

0,770

5

0,224

0,075

0,895

0,220

0,057

0,906

10

0,195

0,093

0,911

0,197

0,074

0,919

15

0,181

0,102

0,919

0,185

0,083

0,925

20

0,171

0,108

0,923

0,177

0,088

0,929

15 0,181 0,102 0,919 0,185 0,083 0,925 20 0,171 0,108 0,923 0,177 0,088 0,929 19

19

11. Intersecţie de perete exterior cu planşeu peste subsol

11.1 Detaliu iniţial

5 15 10 d 5 15 10 7 1(3) 1(3) 4 4 1 T e
5
15
10
d 5
15
10
7
1(3)
1(3)
4
4
1
T e
T
T e
T
i
i
1
T
T
si
si
1
6
1
6
2,4
2,4
1
1
T
T
u
u
2
2
20
d 20
136
136

Strat de

 

Strat exterior de protecţie

 

izolaţie

 

a. Beton prefabricat

   

b. Beton cu granulit

 

d (cm)

Ψ

1

Ψ

2

T si = g 1 ·T i + g 2 ·T e + g 3 ·T u

Ψ

1

Ψ

2

T si = g 1 ·T i + g 2 ·T e + g 3 ·T u

[W/mK]

[W/mK]

g

1

g

2

g

3

[W/mK]

[W/mK]

g 1

g

2

g

3

0

0,417

0,262

0,623

0,233

0,144

0,415

0,265

0,626

0,229

0,145

5

0,079

0,079

0,695

0,062

0,243

0,078

0,578

0,694

0,061

0,245

10

0,039

0,637

0,709

0,036

0,255

0,040

0,626

0,707

0,035

0,258

15

0,025

0,659

0,715

0,025

0,260

0,026

0,646

0,712

0,025

0,263

20

0,019

0,671

0,718

0,020

0,262

0,020

0,658

0,716

0,019

0,265

0,025 0,263 20 0,019 0,671 0,718 0,020 0,262 0,020 0,658 0,716 0,019 0,265 20

20

11. Intersecţie de perete exterior cu planşeu peste subsol

11.2 Detaliu modificat

5 15 10 d 5 15 10 7 1(3) 1(3) 4 4 1 T e
5
15
10
d 5
15
10
7
1(3)
1(3)
4
4
1
T e
T
T e
T
i
i
1
T
T
si
si
1
6
1
6
4,8
4,8
1
1
T
T
u
u
2
2
20
d 20
136
136

Strat de

 

Strat exterior de protecţie

 

izolaţie

 

a. Beton prefabricat

   

b. Beton cu granulit

 

d (cm)

Ψ

1

Ψ

2

T si = g 1 ·T i + g 2 ·T e + g 3 ·T u

Ψ

1

Ψ

2

T si = g 1 ·T i + g 2 ·T e + g 3 ·T u

[W/mK]

[W/mK]

g

1

g

2

g

3

[W/mK]

[W/mK]

g 1

g

2

g

3

0

0,375

0,262

0,639

0,216

0,145

0,378

0,263

0,642

0,213

0,145

5

0,077

0,560

0,703

0,059

0,238

0,075

0,556

0,702

0,058

0,240

10

0,039

0,608

0,716

0,034

0,250

0,039

0,602

0,715

0,033

0,252

15

0,026

0,628

0,722

0,024

0,254

0,026

0,621

0,720

0,024

0,256

20

0,019

0,640

0,724

0,019

0,257

0,019

0,632

0,723

0,018

0,259

0,024 0,256 20 0,019 0,640 0,724 0,019 0,257 0,019 0,632 0,723 0,018 0,259 21

21

12. Contur tâmplărie

5 15 10
5
15
10

f Rsi

d 5 15 10
d 5
15
10

f Rsi

Strat de izolaţie

 

Strat exterior de protecţie

 

a. Beton prefabricat

b. Beton cu granulit

d (cm)

Ψ [W/mK]

f

Rsi

Ψ [W/mK]

f

Rsi

0

0,328

0,624

0,162

0,757

5

0,142

0,843

0,107

0,880

10

0,155

0,869

0,126

0,889

15

0,166

0,879

0,138

0,890

20

0,174

0,885

0,147

0,891

0,155 0,869 0,126 0,889 15 0,166 0,879 0,138 0,890 20 0,174 0,885 0,147 0,891 22

22

Tab. 1. Caracteristici termotehnice ale materialelor

Nr.

   

Conductivitate

crt.

Material

Densitate ρ [kg/m 3 ]

termică λ

[W/m·K]

1

Beton prefabricat

2600

2,03

2

Beton monolit

2500

1,74

8

Sticla

 

0,056

9

Tamplarie lemn

 

0,17

7

Mortar de ciment

1800

0,93

3

Vată minerală

120

0,045 (0,052) !!!

4

Polistiren expandat

30

0,040

5

Zgură expandată

1100

0,58

6

Pietriş

1800

0,70

23

1.

Intersecţie pereţi exteriori cu perete interior (ramificaţie)

pereţi exteriori cu perete interior (ramificaţie) d Ψ   (cm) [W/mK] f Rsi 0 0,006

d

Ψ

 

(cm)

[W/mK]

f

Rsi

0

0,006

0,931

5

0,002

0,959

10

0,001

0,971

15

0,001

0,976

20

0,001

0,982

0,971 15 0,001 0,976 20 0,001 0,982 2. Intersecţie de pereţi exteriori – rost curent d

2. Intersecţie de pereţi exteriori – rost curent

0,982 2. Intersecţie de pereţi exteriori – rost curent d Ψ   (cm) [W/mK] f Rsi

d

Ψ

 

(cm)

[W/mK]

f

Rsi

0

0,009

0,929

5

0,003

0,959

10

0,002

0,971

15

0,001

0,978

20

0,001

0,982

0 0,009 0,929 5 0,003 0,959 10 0,002 0,971 15 0,001 0,978 20 0,001 0,982 24

24

3.

Intersecţie de pereţi exteriori colţ

3. Intersecţie de pereţi exteriori – colţ d Ψ 1 Ψ 2 f Rsi (cm) [W/mK]

d

Ψ

1

Ψ

2

f

Rsi

(cm)

[W/mK]

[W/mK]

0

0,461

0,099

0,806

5

0,179

0,057

0,907

10

0,116

0,042

0,936

15

0,088

0,035

0,951

20

0,072

0,030

0,960

0,088 0,035 0,951 20 0,072 0,030 0,960 4. Intersecţie de pereţi exteriori – colţ ieşind 4.1

4. Intersecţie de pereţi exteriori colţ ieşind

4.1 Varianta 1

de pereţi exteriori – colţ ieşind 4.1 Varianta 1 d Ψ 1 Ψ 2 f Rsi
d Ψ 1 Ψ 2 f Rsi (cm) [W/mK] [W/mK] 0 0,085 0,070 0,879 5
d
Ψ 1
Ψ 2
f Rsi
(cm)
[W/mK]
[W/mK]
0
0,085
0,070
0,879
5
0,070
0,057
0,922
10
0,059
0,048
0,942
15
0,051
0,042
0,954
20
0,045
0,037
0,962

25

4.

Intersecţie de pereţi exteriori – colţ ieşind

4.2 Varianta 2

de pereţi exteriori – colţ ieşind 4.2 Varianta 2 d Ψ 1 Ψ 2 f Rsi

d

Ψ

1

Ψ

2

f

Rsi

(cm)

[W/mK]

[W/mK]

0

0,098

0,078

0,873

5

0,075

0,063

0,919

10

0,061

0,052

0,940

15

0,051

0,045

0,952

20

0,045

0,040

0,960

0,051 0,045 0,952 20 0,045 0,040 0,960 5. Intersecţie de pereţi exteriori – colţ intrând d

5. Intersecţie de pereţi exteriori colţ intrând

5. Intersecţie de pereţi exteriori – colţ intrând d Ψ 1 Ψ 2 f Rsi 1
5. Intersecţie de pereţi exteriori – colţ intrând d Ψ 1 Ψ 2 f Rsi 1

d

Ψ

1

Ψ

2

f Rsi 1

f Rsi 2

(cm)

[W/mK]

[W/mK]

0

0,230

-0,039

0,878

0,930

5

0,008

-0,105

0,952

0,960

10

-0,021

-0,093

0,970

0,973

5

-0,030

-0,082

0,978

0,979

20

-0,033

-0,073

0,983

0,983

-0,093 0,970 0,973 5 -0,030 -0,082 0,978 0,979 20 -0,033 -0,073 0,983 0,983 26

26

6. Intersecţie de perete exterior cu perete lateral loggie

6. Inter secţie de perete exterior cu perete lateral logg ie d Ψ 1 Ψ 2

d

Ψ

1

Ψ

2

f Rsi 1

f Rsi 2

(cm)

[W/mK]

[W/mK]

0

0,319

0,228

-

0,759

5

-0,039

0,041

0,904

0,954

10

-0,004

0,011

0,943

0,971

15

0,003

0,002

0,959

0,978

20

0,005

-0,001

0,968

0,982

0,959 0,978 20 0,005 -0,001 0,968 0,982 7. Intersecţie de perete exterior cu perete lateral loggie

7. Intersecţie de perete exterior cu perete lateral loggie

7. Intersecţie de perete exterior cu perete lateral loggie 8. Nervură în panou mare prefabricat Ψ

8. Nervură în panou mare prefabricat

Ψ

1

Ψ

2

f Rsi 1

f Rsi 2

[W/mK]

[W/mK]

-0,085

-0.001

0,929

0,931

d Ψ f Rsi (cm) [W/mK] 0 0,410 0,820 5 0,105 0,919 10 0,049 0,946
d
Ψ
f Rsi
(cm)
[W/mK]
0
0,410
0,820
5
0,105
0,919
10
0,049
0,946
15
0,029
0,959
20
0,019
0,967

27

9. Intersecţie de pereţi exteriori cu planşeu curent

9. Intersecţie de pereţi exteriori cu planşeu curent d Ψ 1 Ψ 2 f Rsi 1

d

Ψ

1

Ψ

2

f Rsi 1

f Rsi 2

(cm)

[W/mK]

[W/mK]

0

0,040

0,060

0,921

0,920

5

0,018

0,014

0,957

0,956

10

0,010

0,006

0,970

0,970

15

0,007

0,003

0,977

0,976

20

0,005

0,002

0,981

0,981

0,977 0,976 20 0,005 0,002 0,981 0,981 10. Intersecţie de perete exterior cu planşeu terasă d

10. Intersecţie de perete exterior cu planşeu terasă

10. Intersecţie de perete exterior cu planşeu terasă d Ψ 1 Ψ 2 f Rsi (cm)

d

Ψ

1

Ψ

2

f

Rsi

(cm)

[W/mK]

[W/mK]

0

0,691

-0,141

0,832

5

0,380

-0,112

0,916

10

0,311

-0,071

0,934

15

0,274

-0,046

0,944

20

0,252

-0,030

0,948

0,916 10 0,311 -0,071 0,934 15 0,274 -0,046 0,944 20 0,252 -0,030 0,948 28
0,916 10 0,311 -0,071 0,934 15 0,274 -0,046 0,944 20 0,252 -0,030 0,948 28

28

11. Intersecţie de perete exterior cu planşeu peste subsol

11. Intersecţie de perete exterior cu planşeu peste subsol d Ψ 1 Ψ 2 T s

d

Ψ

1

Ψ

2

T si = g 1 ·T 1 +

g 2 ·T 2 +

g 3 ·T 3

(cm)

[W/mK]

[W/mK]

g

1

g

2

g

3