Sunteți pe pagina 1din 4

Considerente de proiectare a acoperirii radioelectrice a tunelurilor de cale ferată, prin

utilizarea cablurilor coaxiale cu pierderi


În practică, sistemele radiante care utilizează cablurile coaxiale cu pierderi (denumite în continuare
sisteme de antene coaxiale – CAS – Coaxial Antenna System) se proiectează relativ simplu, pe baza
bilanţului energetic al legăturilor radio, în condiţiile în care pierderile de semnal în astfel de sisteme
sunt bine cunoscute, ca date de catalog, specificate de producătorii cablurilor coaxiale cu pierderi.
Prezentăm în figura de mai jos schema bloc simplificată a unui sistem de antene coaxiale, care poate fi
utilizat pentru acoperirea radioelectrică a unui tunel dublu de cale ferată (cele două căi de circulaţie se
află în tuneluri diferite).

Fig. Considerente de proiectare a acoperirii radioelectrice a tunelurilor de cale ferată, prin utilizarea cablurilor
coaxiale cu pierderi.1 Schema bloc simplificată a unui sistem de antene coaxiale (CAS) pentru un tunel dublu de
cale ferată
Parametrii cei mai importanţi pentru proiectarea unui sistem CAS sunt:
- Atenuarea cablului coaxial cu pierderi (dB/100m) – pierderi determinate de caracteristicile
electrice ale cablului coaxial cu pierderi (rezistenţa în curent continuu a conductorului interior
şi respectiv a celui exterior, capacitanţa, inductanţa etc.)
- Pierderile prin cuplaj (dB) – pierderile prin propagare între cablul coaxial cu pierderi şi o
antenă de recepţie amplasată la o anumită distanţă de cablu (tipic 2 m)
Ambii parametri menţionaţi mai sus se determină în mod experimental, conform recomandării IEC
61196-4:2004 „Coaxial communication cables. Sectional specification for radiating cables” şi sunt
specificate în cataloagele oricărui producător de astfel de cabluri. Metoda de măsură pentru spaţiul
liber, descrisă în recomandarea mai sus menţionată este ilustrată grafic în figura de mai jos:
Fig. Considerente de proiectare a acoperirii radioelectrice a tunelurilor de cale ferată, prin utilizarea cablurilor
coaxiale cu pierderi.2 Măsurarea atenuării şi a pierderilor prin cuplaj, pentru cablurile coaxiale cu pierderi;
metoda de măsură pentru spaţiul liber (cf. IEC 61196-4:2004)
Cablul este amplasat pe suporţi de lemn, de înălţime 1,5-2 metri, iar semnalul este injectat într-una din
extremităţile cablului. Atenuarea liniară se măsoară la cealaltă extremitate, iar pierderile prin cuplaj se
măsoară cu ajutorul unei antene tip dipol (dimensionată pentru frecvenţa la care se face măsurarea) şi a
unui analizor de spectru, ambele amplasate pe un troliu care se deplasează rectiliniu, de-a lungul
cablului, la distanţa constantă de 2 metri de acesta.
Conform recomandării mai sus menţionate, atenuarea cablului coaxial cu pierderi se calculează cu
formula:
Ne  Ns
  100  [1  0.002  (T  20)] dB/100m la 20oC (3.4.0)
L
unde:
Ne – puterea injectată la un capăt al cablului
Ns – puterea măsurată la celălalt capăt al cablului
L – lungimea cablului pentru care se face determinarea
T – temperatura cablului (oC)
Conform aceleiaşi recomandări, pierderile prin cuplaj se calculează cu formula:
c  Ne  Nr    P dB (3.4.0)
unde:
Ne – puterea injectată la un capăt al cablului
Nr – puterea măsurată în antena dipol, la distanţa de 2 m de cablu şi la distanţa P de capătul în
care se injectează semnalul
 – atenuarea cablului, determinată conform relaţiei (3.4.7)
P – distanţa faţă de capătul în care se injectează semnalul
Notă: Pierderile prin cuplaj sunt determinate prin seturi de măsurători relevante statistic şi sunt
specificate pentru două valori ale probabilităţii de obţinere a unui nivel de semnal mai mare decât cel
specificat în foile de catalog publicate pentru fiecare tip de cablu. Astfel:
αc50 – 50% din valorile măsurate ale pierderilor prin cuplaj sunt mai mici decât această valoare
αc95 – 95% din valorile măsurate ale pierderilor prin cuplaj sunt mai mici decât această valoare
Evident, pentru proiectarea sistemelor GSM-R se va lua în considerare pentru proiectare valoarea
pierderilor prin cuplaj, obţinută prin măsurare cu o probabilitate de 95%.
De asemenea, este evident faptul că cu cât diametrul unui cablu coaxial cu pierderi este mai mare, cu
atât atenuarea liniară a acestuia este mai mică, iar lungimea de cablu pentru care se obţine un bilanţ
energetic satisfăcător este mai mare. Cu alte cuvinte, cu cât lungimea tunelului care trebuie acoperit
radioelectric este mai mare, cu atât diametrul cablului coaxial cu pierderi utilizat trebuie să fie mai
mare. Dimensiunile standard uzuale (diametrul exterior) pentru cablurile coaxiale cu pierderi sunt:
7/8”, 1-1/4” şi 1-5/8”. Costurile cablului, precum şi costurile instalării acestuia sunt direct
proporţionale cu diametrul exterior al cablului.
Exemplificăm mai jos calculul bilanţurilor energetice pentru trei tipuri de cabluri radiante, produse de
producătorul RFS (TM) şi destinate utilizării în tuneluri, pentru banda de frecvenţe GSM-R. Bilanţurile
energetice sunt calculate pentru direcţia uplink (dinspre terminalul mobil spre staţia de bază).
Configuraţia sistemului este cea prezentată în Fig. Considerente de proiectare a acoperirii
radioelectrice a tunelurilor de cale ferată, prin utilizarea cablurilor coaxiale cu pierderi.1. Cele trei
cabluri pentru care s-a făcut calculul aparţin aceleiaşi clase de utilizare şi sunt de acelaşi tip
constructiv, diferenţa între ele fiind doar cea referitoare la diametrul exterior: 7/8”, 1-1/4” şi 1-5/8”.
Notă: Aşa cum am arătat mai sus, cele trei tipuri de cabluri alese pentru calculul comparativ al
bilanţului energetic aparţin aceleiaşi clase de utilizare şi sunt de acelaşi tip constructiv. Trebuie
observat faptul că pierderile prin cuplaj, specificate de producător, sunt aproape identice, independent
de diametrul exterior al cablului.
Tab. Considerente de proiectare a acoperirii radioelectrice a tunelurilor de cale ferată, prin utilizarea cablurilor
coaxiale cu pierderi.1 Calculul bilanţului energetic şi a lungimii maxime pentru cablu radiant 7/8”
Termen 7/8" RADIAFLEX® RAY Cable, A-series (producator RFS, cod produs RAY78-50JA)
A1 Puterea de emisie a terminalului mobil (8W) 39 dBm
A2 Sensibilitatea statiei de baza GSM-R -110 dBm
A3 Pierderi aditionale fata de cablul coaxial cu pierderi 33 dB A4+A5+A6+A7
A4 - jumper RF 1 dB
A5 - feeder RF (50m) 2 dB
- margine de fading pentru semnalul transmis prin
A6 cuplaj 10 dB
A7 - margine de siguranta a sistemului 20 dB
Pierderi maxime admise prin sistemul cu cablu
A8 coaxial radiant 116 dB A1-A2-A3
A9 - atenuare cablu (frecventa 870 MHz - uplink) 5.41 dB/100m
- pierderi prin cuplaj (la distanta de 2 m,
A10 probabilitate 95%) 65 dB
A11 Lungime maxima cablu radiant 7/8" 943 m (A8-A10)*100/A9
Tab. Considerente de proiectare a acoperirii radioelectrice a tunelurilor de cale ferată, prin utilizarea cablurilor
coaxiale cu pierderi.2 Calculul bilanţului energetic şi a lungimii maxime pentru cablu radiant 1-1/4”
Termen 1-1/4" RADIAFLEX® RAY Cable, A-series (producator RFS, cod produs RAY114-50JA)
A1 Puterea de emisie a terminalului mobil (8W) 39 dBm
A2 Sensibilitatea statiei de baza GSM-R -110 dBm
A3 Pierderi aditionale fata de cablul coaxial cu pierderi 33 dB A4+A5+A6+A7
A4 - jumper RF 1 dB
A5 - feeder RF (50m) 2 dB
- margine de fading pentru semnalul transmis prin
A6 cuplaj 10 dB
A7 - margine de siguranta a sistemului 20 dB
Pierderi maxime admise prin sistemul cu cablu
A8 coaxial radiant 116 dB A1-A2-A3
A9 - atenuare cablu (frecventa 870 MHz - uplink) 3.62 dB/100m
- pierderi prin cuplaj (la distanta de 2 m,
A10 probabilitate 95%) 67 dB
A11 Lungime maxima cablu radiant 1-1/4" 1354 m (A8-A10)*100/A9

Tab. Considerente de proiectare a acoperirii radioelectrice a tunelurilor de cale ferată, prin utilizarea cablurilor
coaxiale cu pierderi.3 Calculul bilanţului energetic şi a lungimii maxime pentru cablu radiant 1-5/8”
Termen 1-5/8" RADIAFLEX® RAY Cable, A-series (producator RFS, cod produs RAY158-50JA)
A1 Puterea de emisie a terminalului mobil (8W) 39 dBm
A2 Sensibilitatea statiei de baza GSM-R -110 dBm
A3 Pierderi aditionale fata de cablul coaxial cu pierderi 33 dB A4+A5+A6+A7
A4 - jumper RF 1 dB
A5 - feeder RF (50m) 2 dB
- margine de fading pentru semnalul transmis prin
A6 cuplaj 10 dB
A7 - margine de siguranta a sistemului 20 dB
Pierderi maxime admise prin sistemul cu cablu
A8 coaxial radiant 116 dB A1-A2-A3
A9 - atenuare cablu (frecventa 870 MHz - uplink) 2.85 dB/100m
- pierderi prin cuplaj (la distanta de 2 m,
A10 probabilitate 95%) 66 dB
A11 Lungime maxima cablu radiant 1-5/8" 1754 m (A8-A10)*100/A9