Sunteți pe pagina 1din 28

SUCURSALA HIDROCENTRALE

RM.VÂLCEA
SERVICIUL TEHNIC
APROBAT:
DIRECTOR ADJ. TEHNIC,
ing. Gheorghe PARASCHIV

INSTRUCŢIUNE TEHNICĂ INTERNĂ nr.5


- CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE -

CUPRINS

5.1. Descrierea funcţiilor controlului termic pag.3


5.2. Ecranele controlului termic pag.3
5.2.1. Ecranul principal pag.3
5.2.1.1. Vizualizare valori maxime/ minime temperaturi HA1/ HA2 pag.3
5.2.1.2. Semnificaţie afişare temperaturi şi culori pe ecranul principal pag.4
5.2.1.3. Descrierea funcţională a punctului de măsură pag.5
5.2.2. Grup ecrane „Vizualizări temperaturi” pag.6
5.2.2.1. Ecranul “Vizualizare temperaturi stator generator” pag.6
5.2.2.2. Ecranul “Vizualizare temperaturi aer generator” pag.6
5.2.2.3. Ecranul “Vizualizare temperaturi lagăre HA” pag.7
5.2.3. Grup ecrane „Citire temperaturi” pag.8
5.2.3.1. Ecranul “Citire temperaturi lagăre HA” pag.8
5.2.3.2. Ecranul “Citire temperaturi stator generator” pag.8
5.2.3.3. Ecranul “Citire temperaturi aer generator” pag.9
5.2.4. Grup ecrane „Alarme/ Semnalizări” pag.10
5.2.4.1. Ecranul „Alarme curente” pag.10
5.2.4.2. Ecranul „Alarme/ semnalizări istorie” pag.11
5.2.4.3. Ecranul „Alarme/ semnalizări tehnice” pag.12
S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.2

5.2.4.4. Ecranul „Harta selecţiei canale pe HG” pag.13


5.2.5. Grup ecrane „Setări Control termic” pag.14
5.2.5.1. Ecranul „Setări control termic HA” pag.14
5.2.5.2. Introducerea parolei de acces pag.15
5.2.5.3. Modificarea parametrilor pag.15
5.2.5.4. Modificarea datei/ orei/ minutului curent pag.16
5.2.5.5. Ecranul „Setare limite semnalizare/ avarie generator” pag.16
5.2.5.6. Ecranul „Setare limite semnalizare/ avarie lagăre” pag.18
5.2.5.7. Ecranul „Setare filtre soft” pag.18
5.2.5.8. Ecranul „Forţare canale” pag.20
5.2.5.9. Ecranul „Selecţie canale active Fe/ Cu” pag.21
5.2.5.10. Ecranul „Selecţie canale active lagăre” pag.21
5.2.5.11. Ecranul „Selecţie canale active aer” pag.22
5.2.6. Grup ecrane „Calibrări canale de măsură” pag.23
5.2.6.1. Ecranul „Calibrare canale de măsură Fe/Cu generator” pag.23
5.2.6.2. Ecranul „Calibrare canale de măsură aer generator” pag.24
5.2.6.3. Ecranul „Calibrare canale de măsură lagăre” pag.25
5.2.6.4. Ecranul „Calibrarea unui canal de măsură” pag.25
5.3. Utilizarea controlului termic pag.26
5.3.1. Echipamentul utilizat pag.26
5.3.2. Instrucţiuni pag.26
5.3.2.1. În caz de temperatură de avarie pag.26
5.3.2.2. În caz de supratemperatură de semnalizare pag.27
5.3.2.3. În caz de defect al instalaţiei de control termic pag.27
5.3.2.4. În cazul dispariţiei (lipsei) tensiunii operative pag.27
5.3.2.5. Înlocuirea unei termorezistenţe pe acelaşi canal de măsură pag.28
5.3.2.6. Anularea semnalizării intermitente a panoului operator pag.28
S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.3

5.1. Descrierea funcţiilor controlului termic


Controlul termic pentru grupurile Kaplan monitorizează temperaturile din înfăşurările şi întrefierul
generatorului, din segmenţii si băile de ulei ale lagărelor generatorului si ale turbinei, avertizează
asupra depăşirii unor limite prescrise de temperatură si declanşează protecţia grupului la atingerea
limitelor prescrise de avarie. Controlul termic permite selectarea/deselectarea manuală a canalelor de
masură, de exemplu în cazul lipsei unor termorezistenţe din schemă sau a suplimentării schemei cu
termorezistenţe. Asigură deselectarea automată a canalelor de măsură defecte pentru a invalida
semnalizarea sau chiar declanşarea eronată a grupului, permiţând remedierea defectului si
reintroducerea in schema de protectie a acestor canale. De asemenea controlul termic avertizează
sonor (semnalizare sonoră intermitentă) şi vizual personalul din centrală asupra apariţiei unei
alarme/semnalizări de tip depăşire prag de semnalizare sau avarie precum şi în cazul defectării unui
canal de măsură.
5.2. Ecranele controlului termic
5.2.1.Ecranul (1) principal
5.2.1.2. Vizualizare valori maxime/minime temperaturi HA1 sau HA2
La punerea sub tensiune panoul operator "QuickPanel" intră automat în ecranul (1) "HA1" sau
“HA2” (vezi ecranul (14) ”Setări control termic”). Ecranul indică valorile maxime sau minime
(pentru aer rece) ale temperaturilor din diferite puncte de măsură şi alarmele generale care sunt active
în momentul respectiv.
Valoare maximă
temperaturi segmenţi
Defect Valoare maximă Lagăr Radial
Data şi ora curentă circuit de măsură temperaturi baie ulei
Lagăr Axial Lagăr Radial Valoare minimă
temperaturi Aer Rece
Generator
Alarme curente
Semnalizare
temperatură crescută
Fe stator
Listă alarme curente
(vezi tabelul 1 din Valoare maximă
anexa 2) temperaturi Fe stator
Valoare maximă
temperaturi Cu stator
Trecere în ecranul
de vizualizare Valoare maximă
temperaturi respectiv
alarme curente(9)
supratemperatură
segmenţi Lagăr Axial

Valori maxime temperaturi Defect circuit de Valoare maximă


baie ulei Lagăr Axial şi măsură temperature segmenţi
Lagăr Turbină Lagăr Turbină Lagăr Turbină

Ecran 1. Vizualizare valori maxime temperaturi


S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.4

Lista completă a tuturor alarmelor curente posibile care apar în ecranul principal se află în tabelul 1
aflat în anexa 2. Acestea au un caracter general, prezentând doar tipul alarmei şi zona în care a avut
loc, informaţiile exacte privind locul exact al alarmelor precum şi data şi ora începerii acestora fiind
date în ecranele de alarme în funcţie de tipul alarmei (semnalizare şi avarie – ecranele de Alarme
curente şi Alarme/Semnnalizări Istorie, termorezistenţă în scurt sau în gol – ecranul
Alarme/Semnalizări Tehnice).

Dacă în ecranul principal se apasă lung butonul sunt afişate valorile limită de semnalizare şi
avarie ale temperaturilor din stator generator (Fe, Cu) şi aer rece şi cald de pe răcitoarele
generatorului descrise la pag. 15 . Limitele sunt afişate atâta timp cât se ţine apăsat butonul "LIMG".
O apăsare lungă a butonului afişează valorile limită de semnalizare şi avarie ale
temperaturilor din lagăre descrise la pag. 16. Limitele sunt afişate atâta timp cât se ţine apăsat
butonul "LIML".

Butonul afişează ecranul de vizualizare canale selectate şi deselectate din circuitul de


măsură, descris la pag. 11.
Butonul inactiv.
Butonul afişează ecranele de citire temperaturi descrise la pag. 6.
Butonul afişează ecranul de setare parametrii, descris la pag. 12.
Apăsarea scurtă a zonei generatorului din ecranul principal determină afişarea ecranului de
vizualizare temperaturi stator generator, descris la pag. 4.
Apăsarea scurtă a zonei oricăruia dintre lagăre, determină afişarea ecranului de vizualizare
temperaturi lagăre, descris la pag. 6.
Apăsarea scurtă a listei alarmelor curente determină afişarea ecranului de alarme curente descris la
pag. 11.

5.2.1.2.Semnificaţie afişare temperaturi şi culori ecran principal


Ecranul principal este un indicator global al temperaturilor extreme (maxime sau minime) în zonele
de măsură ale generatorului şi lagărelor. De exemplu pe lagărul radial superior este afişată
temperatura cea mai mare dintre cele două temperaturi măsurate în cuzineţi sau, în zona generatorului

lângă simbolul (aer rece) este afişată temperatura cea mai mică din cele 8 temperaturi măsurate
la aerul rece.
În funcţie de valoarea temperaturilor, afişajul corespunzător va avea o culoare intuitivă (de la albastru
= rece la roşu = supratemperatură de avarie).
Semnificaţia celor şase culori este următoarea ( pentru temperaturile maxime)
S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.5

- albastru – temperatură normală

- violet – temperatură puţin mărită faţă de temperatura normală

- violaceu – temperatură mărită

- galben – temperatură mărită, apropiată de valoarea temperaturii de semnalizare

- ocru – temperatură care depăşeşte limita de semnalizare

- roşu – temperatură care depăşeşte limita de avarie.

5.2.1.3. Descrierea „funcţională” a punctului de măsură (a „pastilei”)


Semnificaţia stărilor în care poate fi punctul de măsură este următoarea:
- maro stabil – sondă OK, temperatură OK
- galben pâlpâitor – sondă OK, temperatura peste limita de semnalizare
- roşu pâlpâitor – sondă OK, temperatură peste limita de avarie
- semnul exlamării pâlpâitor – sondă defectă
Ecran principal

S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5


Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.6

5.2.2.Grup ecrane “Vizualizare temperaturi”


5.2.2.1. Ecranul (2) “Vizualizare temperaturi Stator Generator” afişează temperaturile măsurate
în cele trei zone ale înfăşurării statorice. Locul de amplasare al termorezistenţelor este între bare
pentru măsurarea temperaturii cuprului şi în fundul crestăturilor statorice pentru măsurarea
temperaturii fierului activ.

Prin apăsare scurtă anulare Prin apăsare lungă afişare


semnalizare sonoră intermitentă Nume ecran dată şi oră curentă

Loc amplasare Termorezistenţă


termorezistenţă amplasată în
înfăşurare stator, Cu
Termorezistenţă
Termorezistenţă
deselectată din
amplasată în fund
circuitul de măsură
crestătură stator, Fe
Valoare măsurată Semnalizare T05,
temperatură crescută
Denumire (colorată în galben)
termorezistenţă
Trecere în ecranul
Revenire în ecranul următor de vizualizare
anterior, ecranul temperaturi Aer
principal (1) Generator (3)

Prin apăsare lungă, Trecere în ecranul Prin apăsare lungă, Prin apăsare lungă,
afişare valori calibrări de vizualizare afişare valori limită afişare temperaturi
bucle de măsură alarme curente(9) temperaturi stator canale deselectate
Ecran 2. Vizualizare temperaturi stator generator

Butonul a fost introdus în aproape toate ecranele pentru o accesare mai rapidă de
către operator a ecranelor de alerte/semnalizări şi luarea la cunoştinţă a alertelor/ semnalizărilor într-
un timp cât mai scurt (apăsarea acestui buton conduce direct in ecranul de alarme curente(9) ).
În cazul în care are loc o alarmă sau o semnalizare, panoul operator va avertiza personalul din
centrală printr-o semnalizare sonoră intermitentă, alarma/semnalizarea putându-se vizualiza în
unul din ecranele de alarme/semnalizări (9, 10,11). Anularea acestei semnalizări sonore se face prin
apăsare scurtă în colţul din stânga sus al panoului operator, aceasta putându-se face din orice ecran.
Vizualizare dată oră: În ecranele în care nu sunt afişate data şi ora curentă acestea pot fi
vizualizate prin apăsare lungă în colţul din dreapta sus al panoului operator. În colţul din stânga sus al

panoului operator vor apărea data şi ora curentă sub forma : acestea
menţinându-se pe ecran atâta timp cât operatorul menţine apăsarea în colţul din dreapta sus.
5.2.2.2. Ecranul (3) “Vizualizare temperaturi Aer Generator” afişează temperaturile aerului cald
şi rece. Locul de amplasare al termorezistenţelor este în partea exterioară a răcitorului pentru a
S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.7

măsura temperatura aerului rece, iar pentru măsurarea temperaturii aerului cald, termorezistenţa este
amplasată între răcitor şi statorul generatorului.
Prin apăsare scurtă anulare
semnalizare sonoră Nume ecran
intermitentă Vizualizare dată/oră

Loc amplasare
termorezistenţă
Măsură temperatură
Denumire aer rece
termorezistenţă

Valoare măsurată
Măsură temperatură
Număr răcitor aer cald

Revenire în ecranul
Prin apăsare lungă,
anterior, temperaturi
afişare temperaturi
Fe, Cu stator (2)
canale deselectate
Prin apăsare lungă, Trecere în ecranul Prin apăsare lungă,afişare
afişare valori calibrare de vizualizare valori limită temperaturi
bucle de măsură alarme curente (9) Aer Generator

Ecran 3. Vizualizare temperaturi Aer Generator

5.2.2.3. Ecranul (4) “Vizualizare temperaturi Lagăre HA” afişează temperaturile din lagărele
hidroagregatului (Lagărul Radial, Lagărul Axial, Lagărul Turbinei). Locul de amplasare al
termorezistenţelor este în segmenţii lagărelor şi în baia de ulei a lagărelor.
Nume ecran Vizualizare dată/oră

Denumire Denumire lagăr


termorezistenţă
Valoare măsurată pe
segment Lagăr Radial
Loc amplasare
termorezistenţă Termorezistenţă
deselectată din
Valoare măsurată circuitul de măsură
Număr segment
Defect circuit de
Prin apăsare lungă,
măsură T04
afişare valori calibrare
bucle de măsură Valoare temperatură
Revenire în ecranul baie ulei Lagăr Turbină
anterior, ecranul
principal (1) Depăşire prag avarie
Prin apăsare lungă, afişare Prin apăsare lungă, temperatură în baie
Trecere în ecranul (9) de valori limită temperaturi ulei Lagăr Turbină
afişare temperaturi
vizualizare alarme curente lagăre generator (T33 colorată în roşu)
canale deselectate

Ecran 4. Vizualizare temperaturi Lagăre HA

5.2.3. Grup ecrane “Citire temperaturi”


S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.8

Acest grup de ecrane afişează temperaturile grupat pe lagăre, stator generator respectiv aer generator
pentru a putea fi vizualizate mai uşor şi trecute în registrul de tură.
5.2.3.1. Ecranul (5) “Citire temperaturi Lagăre HA” afişează temperaturile din lagărele
hidroagregatului (Lagărul Radial, Lagărul Axial, respectiv Lagărul Turbină) pentru a fi trecute în
registrul de tură.

Data şi ora curentă


Denumire lagăr
Denumire
termorezistenţă
Segment lagăr
Denumire segment

Valoare măsurată Depăşire prag avarie


temperatură în baie
Defect circuit de ulei Lagăr Turbină
măsură T04 (T33 colorată în roşu)

Revenire în ecranul
principal (1)

Trecere în ecranul de
Trecere în ecranul (7) de Trecere în ecranul (8)
vizualizare alarme
Citire temperaturi stator de Citire temperaturi
curente (9) generator Fe şi Cu Aer Generator

Ecran 5. Citire temperaturi Lagăre HA

5.2.3.2. Ecranul (6) “Citire temperaturi Stator Generator” afişează temperaturile măsurate în cele
trei zone ale înfăşurării statorice (Fe şi Cu), pentru a fi trecute în registrul de tură.

Data şi ora curentă

Denumire Temperaturi Fe, Cu


termorezistenţă zona 3

Valoare măsurată
Temperatură Fe stator
Depăşire prag semn.
temperatură Fe stator
Temperatură Cu stator
(T06 colorată în
galben)

Revenire în ecranul
principal (1)

Trecere în ecranul de Trecere în ecranul (7) de Citire Trecere în ecranul (5) de Citire
vizualizare alerte curente (9) temperaturi aer generator temperaturi lagăre generator

5.2.3.3. Ecranul (7) “Citire temperaturi Aer Generator” afişează temperaturile aerului cald şi rece
Ecran 6. Citire temperaturi Stator Generator
al răcitoarelor generatorului, pentru a fi trecute în registrul de tură.
S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.9

Temperaturi Aer Rece Temperaturi Aer Cald

Dată şi oră curentă

Temperatură aer rece

Temperatură
Denumire Aer Cald
termorezistenţă

Valoare măsurată
Temperatură
Revenire în ecranul Aer Rece
principal (1)

Trecere în ecranul de Trecere în ecranul (6) Trecere în ecranul (5)


vizualizare alarme de Citire temperaturi Fe de Citire temperaturi
curente (9) Cu Lagăre HA

Ecran 7. Citire temperaturi Aer Generator


S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.10

5.2.4. Grup ecrane “Alarme/Semnalizări”


Ecranele de alarme semnalizări sunt realizate pentru a informa personalul din centrală asupra
oricărui eveniment care poate să apară la un moment dat. Ecranele care pot fi accesate din orice ecran

prin apăsarea butonului (în ecranul principal accesarea ecranelor de alarme semnalizări se face
prin apăsarea zonei alarmelor curente) pentru informarea cât mai rapidă a personalului asupra
alarmei sau a semnalizarii care a apărut.
Lista completă a alarmelor/semnalizărilor care pot să apară este dată în tabelele cu
alarme/semnalizari din anexa 2.

5.2.4.1. Ecranul (8) “ALARME CURENTE” afişează lista cu alarmele active în momentul
deschiderii ecranului (depăşiri ale limitelor de semnalizare/avarie a temperaturilor).

Semnalizare temperatură
Prin apăsare în Nume ecran crescută Fe stator –zona I T06 Dată şi oră curentă
partea de sus a
ecranului–selectare
Contactul de releu:
alertă anterioară
semnalizare
Data la care a apărut temperaturi - închis
evenimentul Contactul de releu:
avarie temperaturi -
Ora la care a apărut
închis
evenimentul
Prin apăsare în Avarie temperatură
partea de jos a Fe stator – Zona I,
ecranului–selectare T06
alertă următoare

Revenire în ecranul
principal (1)

Trecere în ecranul (9) Trecere în ecranul (10) Pagina Următoarea


Alarme istorie Alarme tehnice anterioară pagină

Ecran 8. ALARME CURENTE


S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.11

5.2.4.2. Ecranul (9) “Alarme/Semnalizări Istorie” afişează lista cu alarmele/semnalizările active şi


inactive, confirmate şi neconfirmate (informaţii privind depăşirea limitelor de semnalizare/avarie a
temperaturilor).

Nume ecran Dată şi oră curentă


Prin apăsare în partea
de sus a ecranului–
selectare alertă Ora la care a fost
anterioară confirmată alarma
Data la care a apărut
evenimentul Ora la care s-a
încheiat alarma
Alarmă neconfirmată,
activă (pe fond roşu) Alarmă inactivă,
confirmată
Alarmă confirmată, (pe fond negru)
activă (pe fond galben)
Alarmă selectată
Ora la care a apărut pentru a fi confirmată
evenimentul sau ştearsă (încadrată
Revenire în ecranul (8) într-un dreptunghi
de luminos)
Alarme curente
Prin apăsare în partea de jos a Confirmare Ştergere alarmă Pagina Următoarea
ecranului–selectare alertă următoare alarmă selectată selectată anterioară pagină

Ecran 9. Alarme/Semnalizări Istorie

Dacă se doreşte ştergerea unei alerte/alarme se apasă butonul , moment în care va apărea pe
ecran o fereastră de dialog prin care operatorul este avertizat că este activată ştergerea
alarmelor/semnalizărilor, confirmarea acesteia făcându-se prin apăsarea pe butonul “OK”. Ştergerea

va fi realizată prin selectarea uneia dintre alarme/semnalizări şi apăsarea apoi pe butonul .


Notă: Numai alarmele/semnalizarile inactive (încheiate) pot fi şterse de către operator

Alarmă/semnalizare
selectată pentru
ştergere, încadrată
într-un dreptunghi
luminos Confirmare activare
ştergere
Alarme/Semnalizări
Ştergere

După confirmare,
butonul ”CLR” îşi
modifică culoarea,
ştergerea alarmelor
inactive fiind permisă
S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.12

5.2.4.3. Ecranul (10) “Alarme/Semnalizări Tehnice” afişează lista cu alarmele/semnalizările


tehnice (informaţii privind starea canalelor de măsură: scurt, gol, dezactivare manuală sau automată)
active şi inactive în momentul în care este deschis.

Nume ecran Dată şi oră curentă


Prin apăsare în partea
de sus a ecranului–
selectare alertă Ora la care a fost
anterioară confirmată alarma
Data la care a apărut
evenimentul Ora la care s-a
încheiat alarma
Alarmă confirmată,
activă (pe fond galben) Alarmă confirmată,
inactivă
Alarmă neconfirmată (pe fond negru)
activă (pe fond albastru)
Alarmă selectată
Ora la care a apărut pentru a fi confirmată
evenimentul sau ştearsă (încadrată
Revenire în ecranul de într-un dreptunghi
Alarme curente(8) luminos)

Prin apăsare în partea de jos a Confirmare Ştergere alarmă Pagina Următoarea


ecranului–selectare alertă următoare alarmă selectată selectată anterioară pagină

Ecran 10. Alarme/semnalizări Tehnice


S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.13

5.2.4.4. Ecranul (11) “Harta Selecţiei Canale pe hidrogenerator” afişează harta completă cu
amplasarea termorezistenţelor pe hidrogenerator şi starea de selecţie a fiecărui canal de
măsură. Fiecare canal de măsură se poate afla la un moment dat într-una din următoarele trei
stări:

- selectat pentru măsură (verde stabil)

- deselectat automat datorită unui defect (roşu stabil)

- deselectat manual (gri stabil)


Revenirea în ecranul principal se face prin apăsarea butonului “OK”.

Canal selectat pentru


măsură Canale deselectate
automat datorită unui
defect

Canal deselectat
manual

Revenire în ecranul
principal (1)

Ecran 11. Harta canale selectate

Deselectarea automată a unui canall de măsură este datorată punerii scurt sau în gol canalului de
măsură respectiv (a termorezistenţei sau a circuitului de măsură), această funcţie fiind implementată
pentru evitarea erorilor de măsură şi implicit evitarea semnalizărilor eronate către automatizarea
centralei.
S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.14

5.2.5. Grup ecrane “Setări Control Termic”

5.2.5.1. Ecranul (12) “Setări Control Termic HA” permite modificarea datei, orei şi minutului
curent, precum şi trimiterea la ecranele în care se fac setarile parametrilor filtrelor soft, modificarea
limitelor de semnalizare şi declanşare, calibrarea buclelor de măsură, forţarea citirii unui singur canal
(pentru verificarea buclelor de măsură) şi selectarea/deselectarea canalelor în circuitul de măsură.

Calibrare bucle de
Cursor pâlpâitor
măsură ecrane Nume ecran
Modificare limite de
semnalizare şi
declanşare Data şi ora curentă
Selectarea tuturor Modificare dată
canalelor deselectate
Trecere în ecranul Modificare oră
de selecţie canale Scrie modificări
Fe/Cu (18)
Trecere în ecranul
setare parametrii
filtre soft
Revenire în ecranul Introducere parolă
principal (1) pentru acces la
schimbare parametri

Trecere în ecranul de Forţarea citirii unui Prin apăsare, modificare afişare în


vizualizare alarme curente (8) singur canal (19) ecran principal: „HA1” sau HA2”

Ecran 12. Setări control termic HA

Tastatura folosită pentru introducerea parolei şi la


modificarea parametrilor.
S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.15

5.2.5.2. Introducerea parolei de acces este necesară pentru efectuarea modificărilor dorite (modificare
dată/oră/minut, modificare valori parametri control termic, selectare/deselectare canale, forţare canale,
calibrare canale, afişare în ecran principal HA1,sau HA2). Pentru introducerea parolei de acces este

necesară apăsarea butonului . Pentru o introducere corectă a parolei se va astepta apariţia


tastaturii şi a cursorului pâlpâitor din colţul dreapta sus a ecranului după care se va tasta parola urmată de
apăsarea butonului “ENT”.

În momentul în care este introdusă parola corectă, butonul de parolă se colorează în verde: .

O introducere incorectă a parolei va duce la apariţia mesajului şi imposibilitatea


efectuării modificărilor dorite. Pentru introducerea corectă a parolei se vor relua paşii descrişi mai
sus.

5.2.5.3. Modificarea parametrilor în ecranele de setări control termic( (12), (13), (14), (15) ) se
face în modul următor:
Pentru selectare apăsare scurtă
în zona valorii parametrului

Renunţare modificare
valoare parametru

Confirmare introducere
valoare nouă Parametru
selectat

Ştergere valoare
parametru selectat

Setare valori Setare valori Scrie valori


parametri fabrică parametri fabrică modificate în PLC

Modificare valori parametri

În ecranele de setări control termic ((12), (13), (14) şi (15)) în zona parametrilor controlului
termic există două câmpuri: „Curent” corespunzător valorilor parametrilor setaţi curent pentru
controlul termic respectiv „Set” corespunzător valorilor care urmează să fie setate pentru
parametrilor.
După introducerea parolei se va selecta parametrul care se doreşte a se modifica, prin apăsare
scurtă în zona valorii lui din câmpul „Set” corespunzătoare valorii de modificat a parametrului. La
S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.16

apariţia tastaturii se apasă butonul “CLR” pentru ştergerea vechii valori, după care se va introduce
noua valoare urmată de apăsarea butonului “ENT” pentru confirmarea introducerii noii valori.

Modificarea definitivă se face prin apăsarea butonului “- > PLC ” pentru scrierea noii valori în
automatul programabil (PLC).
Pentru setarea parametrilor la valorile de fabrică se apasă pe butonul “SET 0” (încărcare

valori predefinite de fabrică) urmat de “- > PLC ” (actualizarea valorilor curente).

Butonul “PLC - >” este folosit pentru citirea valorilor curente în câmpurile de setare.

5.2.5.4. Pentru modificarea datei, orei şi/sau minutului curent, după introducerea parolei se va selecta
prin apăsare scurtă zona din ecran care indică data, ora şi minutul. La apariţia tastaturii se va alege prin
apăsarea tastei “ ENT “ (care mută cursorul pe ecran) parametrul dorit ( zi, lună, an, oră, pentru trecerea
la minute, în momentul în care cursorul este în dreptul orei, se va apăsa “ ►”), după care se va scrie
valoarea dorită. Odată scrişi toţi paramerii se va tasta ”Cancel” pentru eliminarea tastaturii de pe ecran,
iar pentru ca modificările să fie definitive se va tasta ”SET” pentru scrierea noilor valori în memorie.
Prin apăsarea butonului „ SELTOT ” se realizează selectarea tuturor canalelor de măsură
deselectate, care între timp au devenit operaţionale.

Apăsarea butonului permite afişarea în ecranul principal H A 1 s a u H A 2 . .

Important : Toate modificările în ecranul Setări control termic, precum şi în cele la care
acesta face trimitere vor putea fi efectuate doar dacă se va introduce parola de acces în ecranul
principal de setări sau în ecranele în cauză.

5.2.5.5. Ecranul (13) “Setare limite Semnalizare / Avarie Generator” permite modificarea
valorilor la care controlul termic va anunţa personalul centralei că o temperatură a depăşit pragul de
semnalizare. Totodată se pot modifica pragurile de avarie ale temperaturilor. Limitele de semnalizare
şi avarie sunt comune pentru următoarele puncte de măsură:
- Cu stator - limită semnalizare (valoare predefinită: 105 °C)
- Cu stator - limită avarie (valoare predefinită: 110 °C)
- Fe stator - limită semnalizare (valoare predefinită: 100 °C)
- Fe stator - limită avarie (valoare predefinită: 105 °C)
- Segmenţi lagăre - limită semnalizare (valoare predefinită: 65 °C)
- Segmenţi lagăre - limită avarie (valoare predefinită: 70 °C)
- Baie ulei lagăre - limită semnalizare (valoare predefinită: 65 °C)
- Baie ulei lagăre - limită avarie (valoare predefinită: 70 °C)
S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.17

- Aer cald generator - limită semnalizare (valoare predefinită: 65 °C)


- Aer cald generator - limită avarie (valoare predefinită: 70 °C)
- Aer rece generator - limită semnalizare, descrescătoare (valoare predefinită: 15 °C)
- Aer rece generator - limită avarie, descrescătoare (valoare predefinită: 10 °C)

Prin apăsare scurtă selectare Valori Valori de Setare limite


limită semnalizare aer rece curente modificat semnalizare şi avarie
pentru modificare aer rece generator
Nume
ecran Setare limite
semnalizare şi avarie
aer cald generator

Setare limite
Alerte curente semnalizare şi avarie
Fe stator

Setare limite
semnalizare şi avarie
Cu stator
Revenire în
ecranul principal de
Introducere parolă
setări (12)
pentru acces la
schimbare parametri
Trecere în ecranul de Citeşte valori Setare valori parametri Scrie valori
vizualizare alarme curente (8) din PLC de fabrică modificate în PLC

Ecran 13. Limite Smnalizare / Avarie Generator


S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.18

5.2.5.6. Ecranul (14) “Setare limite Semnalizare / Avarie Lagăre” permite modificarea valorilor la
care controlul termic va anunţa personalul centralei că o temperatură a depăşit pragul de semnalizare
în lagăre. Totodată se pot modifica pragurile de avarie ale temperaturilor. Limitele de semnalizare şi
avarie sunt comune pentru următoarele puncte de măsură:
- Segmenţi lagăre - limită semnalizare (valoare predefinită: 65 °C)
- Segmenţi lagăre - limită avarie (valoare predefinită: 70 °C)
- Baie ulei lagăre - limită semnalizare (valoare predefinită: 55 °C)
- Baie ulei lagăre - limită avarie (valoare predefinită: 60 °C)

Valori Valori de Nume


curente modificat ecran

Vizualizare
dată/oră curentă
Setare limite Alerte curente
semnalizare şi avarie
segmenţi lagăre

Setare limite
semnalizare şi avarie
baie ulei lagăre Prin apăsare scurtă
selectare limită
semnalizare baie ulei
pentru modificare
Revenire în Introducere parolă
ecranul principal de pentru acces la
setări (12 ) schimbare parametri

Trecere în ecranul de Citeşte valori Setare valori parametri Scrie valori


vizualizare alarme curente (8) din PLC de fabrică modificate în PLC

Ecran 14. Limite Semnalizare / Avarie Lagăre

5.2.5.7. Ecranul (15) “ Setare Filtre Soft” permite modificarea valorilor parametrilor filtrului de
ordinul II respectiv filtrului de gradient, care sunt folosite pentru filtrarea semnalelor achiziţionate pe
cele 32 de canale folosite pentru monitorizarea temperaturilor aferente controlului termic generator.
 Filtrul de ordinul II este folosit pentru filtrarea perturbaţiilor semnalului achiziţionat după ce
acesta a trecut de filtrul de gradient. Parametrii acestuia sunt:
- Tscan – parametru corespunzător intervalului de timp dintre două scanări
consecutive (valoare predefinită 30 ms)
- B0 – parametru corespunzător amplitudinii semnalului de intrare, la care intră în
funcţiune filtrul de ordinul II (valoare predefinită 1)
- T1 şi T2 – parametrii folosiţi pentru atenuarea amplitudinii semnalului de intrare
(în cazul în care aceasta este prea mare) şi abruptizarea pantei atenuării (coeficienţi
S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.19

de tăiere) – valori predefinite 2 s pentru fiecare (egale pentru o abruptizare mai


mare a pantei)
 Filtrul de gradient este folosit în cazul creşterilor bruşte de temperatură nereale datorate
erorilor de măsură şi care determină deselectarea automată a canalului respectiv
- ΔTlim diferenţa de temperatură limită la care filtrul de ordinul I nu acţionează
(valoare predefinită 200°C) .
- t_lim intervalul de timp maxim la care dacă o anumită temperatură se menţine la
valori anormale (variaţii bruşte) se deselectează canalul de măsură.

Prin apăsare scurtă


Valori de Valori
selectare parametru filtru de modificat
ordin II pentru modificare curente
Afişare
dată/oră
Nume
ecran Interval de scanare

Amplitudine filtru de
ΔTlim pentru Filtru
ordin II
de gradient
Coeficient frecvenţă
de tăiere I
Interval de timp
Coeficient frecvenţă
pentru acţionare filtru
de tăiere II

Revenire în
ecranul principal de
setări (12) Introducere parolă
pentru acces la
schimbare parametrii

Trecere în ecranul de Citeşte valori Resetare Setare valori Scrie valori


vizualizare alarme curente (8) din PLC Filtre parametri de fabrică modificate în PLC

Ecran 15. Setare Filtre soft

Apăsarea butonului “RSTF” din ecranul (15), realizează resetarea filtrelor, resetare care este
necesară la punerea în funcţiune a Controlului Termic (parametrii neavând valori anterioare, valorile
calculate pentru temperaturi vor fi egale cu 0, butonul „RSTF” realizând o iniţializare a parametrilor
filtrelor pentru un calcul corect al valorilor temperaturilor).
S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.20

5.2.5.8. Ecranul (16) “Forţare Canale” realizează trecerea de la scanarea automată a fiecărui canal
de măsură la forţarea citirii datelor numai pe câte un canal al fiecarui multiplexor. Această funcţie a
controlului termic a fost realizată în scopul forţării citirii unui singur canal pe fiecare multiplexor
pentru verificarea canalelor de măsură şi poate fi utilizată doar dacă în prealabil este introdusă parola
de acces, La selectarea opţiunii “FORŢARE CANAL” din ecranul principal de setări (14) se va
trece în ecranul 19a). Când se va selecta opţiunea de incrementare canal forţat se va trece în ecranul
19b) moment în care se va trece la citirea temperaturilor numai de pe canalul 1 de pe multiplexorul 1,
multiplexorul 2 şi multiplexorul 3; în acelaşi timp ieşirile de semnalizare şi de avarie vor fi
dezactivate. Revenirea în modul de scanare automată se va face prin apăsarea butonului “AUTO”.
Pentru a selecta canalul care se doreşte a se forţa se vor folosi butoanele de incrementare respectiv
decrementare.

Afişare dată/oră
Nume (apăsare menţinută)
ecran

Revenire în Introducere parolă


ecranul principal de pentru acces la forţare
setari (12) canal MUX

a)
Trecere în ecranul de
vizualizare alarme curente (8)

Nume ecran Revenire la


scanarea automată

Incrementare
Număr canal forţat
Multiplexor
Canal forţat pe
Canal fiecare MUX

Valoare Decrementare
temperatură canal forţat

ACCES
permis foţare
canal
b)
Ecran 16. Forţare Canale
S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.21

5.2.5.9. Ecranul (17) “Selecţie canale active Fe/Cu” indică canalele selectate în circuitul de măsură
pe statorul generatorului şi permite selectarea/deselectarea canalelor active, canalele inactive (care au
fost deselectate automat şi care sunt încă defecte) nu pot fi reselectate până la remedierea defectului.

Nume ecran Afişare dată/oră

Canal deselectat
automat din circuitul Semnalizare
de măsură temperatură
crescută Fe

Selecţie Fe/Cu
Zona 2

Canal selectat în Canal deselectat


circuitul de măsură manual din circuitul
de măsură
Revenire în ecranul Introducere parolă
principal de setări(12) pentru acces la selecţie
canale

Trecere în ecranul de Harta selecţiei Trecere în ecranul (18) Trecere în ecranul (19)
vizualizare alarme curente (8) generator Selecţie canale active Aer Selecţie canale active Lagăre

Ecran 17. Selecţie canale active Fe/Cu


5.2.5.10. Ecranul (18) “Selecţie canale active Lagăre” indică canalele selectate în circuitul de
măsură pentru lagăre şi permite selectarea/deselectarea canalelor active pe lagăre.
Nume ecran Afişare dată/oră

Canale deselectate
automat din circuitul Selecţie canale
de măsură Lagăr Radial

Selecţie canale Lagăr Selecţie canale Lagăr


Axial Turbină

Canal selectat în
circuitul de măsură Canal deselectat
manual din circuitul
de măsură
Revenire în
ecranul principal de Introducere parolă
setari (12) pentru acces la selecţie
canale
Trecere în ecranul de Harta selecţiei Trecere în ecranul (17) Trecere în ecranul (19)
vizualizare alarme curente (8) canalelor pe Selecţie canale active Fe/Cu Selecţie canale active Aer
lagăre

Ecran 18. Selecţie canale active Lagăre


S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.22

5.2.5.11. Ecranul (19) “Selecţie canale active Aer” indică canalele selectate în circuitul de măsură
pentru pentru măsura de aer rece şi cald, precum şi selectarea/deselectarea canalelor active pentru aer.

Afişare dată/oră
Canal deselectat Nume ecran
automat din circuitul
de măsură
Canal deselectat
Selecţie canale manual din circuitul
măsură Aer rece de masură

Selecţie canale
Aer cald Canal selectat în
circuitul de măsură
Revenire în Introducere parolă
ecranul principal de pentru acces la
setări (12)
selecţie canale

Trecere în ecranul de Harta selecţiei Trecere în ecranul (17) Trecere în ecranul (18)
vizualizare alarme curente (8) canalelor pe Selecţie canale active Fe/Cu Selecţie canale active Lagăre
Aer

Ecran 19. Selecţie canale active Aer

Selectarea/deselectarea canalelor de măsură se realizează în modul următor:


- pentru selectarea tuturor canalelor active la un moment dat, după introducerea parolei de

acces, se va apăsa butonul din ecranul “Setări control termic HA” (12),
- pentru selectarea/deselectarea unui anumit canal activ, se va alege ecranul de selecţie canale
active în care acesta apare, iar după introducerea parolei de acces se va apăsa scurt pe butonul
corespuzător canalului respectiv, acesta urmând a se colora diferit în funcţie de starea în care
se află:

- deselectat manual - selectat – deselectat automat dar care a redevenit activ


- canalele care au fost deselectate automat din cauza unui defect (care se află în scurt sau în gol) şi la

care defectul persistă nu vor putea fi reselectate până la remedierea defectului. ( -scurt ,

-gol).

- prin apăsarea lungă butonului în ecranele de selecţie canale active (17, 18 şi 19) se va afişa
pe ecran (atâta timp cât se ţine apăsat butonul) harta cu amplasarea termorezistenţelor în teren
S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.23

precum şi starea canalelor de măsură corespunzătoare fiecărei termorezistenţe, hartă corespunzătoare


ecranului curent ( FeCu, Lagăre sau Aer).

5.2.6. Grup ecrane „Calibrări canale de măsură”

5.2.6.1. Ecranul (20) “ Calibrare canale de măsură FeCu Generator ” permite calibrarea
canalelor care măsoară temperaturile în cele trei zone ale înfăşurării statorice. Intrarea în acest ecran
se face apăsând butonul “CAL” corespunzător din ecranul “Setări control termic HA” (12),
Astfel dacă un canal de măsură nu indică corect datorită unor erori ale termorezistenţei sau datorită
lipsei compensării cu un al treilea fir al cablului de la termorezisţenţă la convertorul de semnal Pt100
la 4..20 mA şi se cunoaşte valoarea acestei erori, se poate face corecţia măsurii de temperatură prin
calibrarea canalului de măsură cu o valoare egală şi cu semn schimbat a valorii erorii. De exemplu
dacă termorezistenţa TR09 care măsoară temperatura cuprului din zona II a generatorului, indică o
temperatură cu 3°C mai mică (eroare -3ºC) sau mai mare decât cea reală (eroare + 3ºC), această
temperatură poate fi corectată calibrând canalul de măsură cu +3°C respectiv cu -3°C. În acest fel se
afişează temperatura corectă pe panoul operator, respectiv un control termic care va opera cu
temperatura reală, eliminând astfel declanşări sau semnalizări eronate.

Nume ecran
Afişare dată/oră
curentă

Canal de măsură
calibrat cu - 2,3°C
Prin apăsare scurtă,
selectare canal
Canal de măsură 16pentru calibrare
necalibrat (calibrat cu
0)
Canal de măsură
calibrat cu + 3,5°C

Revenire în ecranul Introducere


principal de setări (12) parolă acces
calibrare

Prin apăsare menţinută se afişează Trimitere în ecranul


temperaturi curente Fe/Cu cu valori de alarme curente (8)
calibrate
Ecran 20. Calibrare canale de măsură FeCu Generator
S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.24

5.2.6.2. Ecranul (21) “ Calibrare canale de măsură Aer Generator” permite calibrarea canalelor
care măsoară temperaturile pe răcitoarele generatorului. Intrarea în acest ecran se face apăsând
butonul “CAL” corespunzător din ecranul “Setări control termic HA” (12).
Astfel dacă un canal de măsură nu indică corect datorită unei erori şi se cunoaşte valoarea acestei
erori, eroarea se poate remedia prin calibrarea canalului de măsură cu o valoare egală cu valoarea
erorii.

Nume ecran Afişare dată/oră


curentă

Canal de măsură
necalibrat (calibrat cu
0) Prin apăsare scurtă,
selectare canal 19
pentru calibrare

Canal de măsură
calibrat cu +4,1°C

Canal de măsură
calibrat cu - 1,2°C

Revenire în ecranul Introducere


principal de setări (12) parolă acces
calibrare
Prin apăsare menţinută se afişează Trimitere în ecranul
temperaturi curente Aer cu valori de alarme curente (8)
calibrate

Ecran 21. Calibrare canale de măsură Aer Generator


S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.25

5.2.6.3. Ecranul (22) “ Calibrare canale de măsură Lagăre” permite calibrarea canalelor care
măsoară temperaturile în lagărele hidroagregatului. Intrarea în acest ecran se face apăsând butonul
“CAL” corespunzător din ecranul “Setări control termic HA” (14).
Astfel dacă un canal de măsură nu indică corect datorită unei erori şi se cunoaşte valoarea acestei
erori, eroarea se poate remedia prin calibrarea canalului de măsură cu o valoare egală cu valoarea
erorii.

Nume ecran
Afişare dată/oră
curentă

Canal de măsură
calibrat cu – 2,7°C

Canal de măsură
calibrat cu +3,7°C
Prin apăsare scurtă,
Canal de măsură
selectare canal 31
necalibrat(calibrare 0)
pentru calibrare
Revenire în ecranul Introducere
principal de setări (12) parolă de acces

Prin apăsare lungă se Trimitere în ecranul


afişează temperaturi curente de alarme curente (8)
Lagăre cu valori calibrate

Ecran 22. Calibrare canale de măsură Lagăre

5.2.6.4. Calibrarea unui canal de măsură se face în modul următor:

- în ecranul “Setări control termic HA” (12) se alege zona corespunzătoare canalului
respectiv (FeCu, Aer, LAG) apăsând butonul “CAL” corespunzător
- se introduce parola de acces care permite modificarea parametrilor
- se apasă scurt pe ecran în zona valorii parametrului de modificat
- la apariţia tastaturii se apasă butonul “CLR” pentru a şterge vechea valoare, se tastează
valoarea dorită, după care se apasă tasta “ENT” pentru memorarea noii valori; în cazul în care
se doreşte renunţarea la calibrare înainte de memorarea valorii lui (apăsarea butonului „ENT”)
se apasă butonul “CANCEL”
În cazul în care se doreşte verifcarea valorii de calibrare a unui canal, fără să se intre în
ecranele de setări, acest lucru poate fi făcut în oricaredin ecranele de vizualizare temperaturi în care
este afişată temperatura corespunzătoare prin apăsare menţinută pe butonul “CAL” (CALibrări).
5.3. Utilizarea controlului termic
S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.26

5.3.1.1. Echipamentul utilizat în interiorul dulapului este următorul:

1. Automatul programabil GE Fanuc tip VersaMax – simbolizare : A1


1.1 Unitatea centrală
1.2. Sursa de alimentare
1.3. Placă de bază cu conector – 2 buc
1.4. Modul 4 intrări analogice
1.5. Modul 16 ieşiri digitale pe tranzistor
2. Sursă de alimentare 24VCC, 60W
3. Siguranţe automate
3.1. Protecţie alimentare 220Vcc- simbolizare S1
4. Relee intermediare 3 buc
4..1 Semnalizare depăşire prag semnalizare –releu d1
4..2 Semnalizare depăşire prag avarie – releu d2
4..3 Semnalizare control termic defect – releu d3
5. Multiplexoare analogice 16 intrări analogice, 2 buc – A2, A3
6. Multiplexor analogice 8 intrări analogice, 1 buc – A4
7. Sir de cleme
8.1. cleme alimentare
8.2. cleme pentru intrări analogice (4..20 mA) în multiplexoare
8.3. cleme cu siguranţă pentru automatizare centrală: semnalizare, avarie, PLC OK/defect
(corespunzătoare releelor d1, d2 respectiv d3)

5.3.2. Instrucţiuni

5.3.2.1. In caz de supratemperatură de avarie:


- Releul d2 comandă declanşarea hidroagregatului şi hupa (prin intermediul releului cu
clapetă din automatizarea centralei) pentru semnalizarea avariei
- în panoul operator apare o semnalizare sonoră intermitentă care se opreşte prin apăsare în
partea stângă sus a panoului operator
- în ecranele de alarme/semnalizări apar data, ora, minutul şi locul unde s-a depăşit pragul
temperaturii de avarie
S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.27

5.3.2.2. În caz de supratemperatură de semnalizare:


- releul d1 comandă (prin intermediul releului cu clapetă din automatizarea centralei) hupa
pentru a avertiza creşterea temperaturii
- în panoul operator apare o semnalizare sonoră intermitenta care se opreşte prin apăsare în
partea stângă sus a panoului operator
- în ecranele de alarme/semnalizări apar data, ora, minutul şi locul unde s-a depăşit pragul
temperaturii de semnalizare

5.3.2.3. În caz de defect al instalaţiei de control termic - defecţiune hard PLC sau oprire
execuţie program PLC :
- contactul normal inchis al releului d3 comandă (prin intermediul releului cu clapetă din
automatizarea centralei) hupa pentru avertizarea defectului
- se deschid clemele cu siguranţă, după care se deconectează siguranţa se aşteaptă cca. 10
secunde şi se reconectează, instalaţia de control termic reîncepându-şi automat
funcţionarea (resetare hard)
- la punerea sub tensiune a instalaţiei de control termic, după o pauză de cca. 20 secunde se
închid clemele cu siguranţă
- dacă în urma acestor operaţii instalaţia nu îşi reia funcţionarea normală, se va solicita
furnizorul de service pentru remedierea defectului.

5.3.2.4. În cazul dispariţie (lipsei) tensiunii operative 220Vcc:


- contactul normal inchis al releului d3 comandă (prin intermediul releului cu clapetă din
automatizarea centralei) hupa pentru avertizarea defectului
- se deschid clemele cu siguranţă
- se reconectează siguranţa (daca a fost deconectata) si instalatia de control termic işi
reincepe automat funcţionarea
- la pornirea instalaţiei de control termic, după un timp de aşteptare de cca. 20 de secunde
se închid clemele cu siguranţă.
Dacă se doreşte efectuarea unor lucrări care necesită scoaterea din funcţiune a Controlului Termic
sau care prin natura lor ar putea avea ca urmări semnalizări nedorite sau declanşarea hidroagregatului
se vor deschide cele trei cleme cu siguranţă după care se pot efectua lucrările necesare.
Atenţie: deschiderea celor trei cleme cu siguranţă întrerupe circuitelele de semnalizare către
automatizarea centralei, în regim normal de funcţionare în caz de temperaturi depăşite
controlul termic este ineficient.
Dacă se întrerupe sau se scurtcircuitează o termorezistenţă:
S.H. Rm.Vâlcea ITI nr. 5
Serviciul Tehnic CONTROL TERMIC HIDROAGREGATE pag.28

- canalul respectiv se deselectează automat


- în ecranul de Alarme Tehnice apare defectul, ecran care furnizează informaţii privind tipul
alarmei, precum si data, ora şi minutul la care a avut loc, iar în momentul în care defectul
se remediază acest lucru va fi reprezentat în acelaşi ecran (vezi descriere ecran 10).

- canalele deselectate sunt afişate în ecranele în care apar cu culori diferite faţă de culoarea
cu care sunt reprezentate canalele active (selectate) ( -deselectat, -
selectat).

5.3.2.5. Înlocuirea unei termorezistenţe pe acelaşi canal de măsură :


- la înlocuirea termorezistenţei instalaţia de control termic va deselecta automat canalul de măsură
corespunzător termorezistenţei
- după înlocuirea termorezistenţei, în ecranul de Vizualizare temperaturi din care face parte se va
verifica dacă aceasta indică corect prin apasare menţinută pe butonul CANALE
- dacă termorezistenţa corespunde cerinţelor, se va selecta din nou canalul.

5.3.2.6. Anularea semnalizării sonore intermitente a panoului operator:


În cazul unei alerte, personalul din centrală va fi avertizat prin intermediul panoul operator cu un
semnal sonor intermitent până la oprirea acestuia prin apăsarea scurtă in colţul din stânga sus a
panoului operator (vezi descriere ecran 2, pag .4), indiferent de ecranul afişat, alerta în cauză putând
fi vizualizată în funcţie de natura ei într-unul din ecranele de alarme/semnalizări (8, 9 sau 10),
respectiv în ecranul principal în lista de alarme curente.

VIZAT, Verificat, Întocmit,


Şef Serviciu Tehnic Şefi Secţii Exploatare
ing. Mihail Toreţoiu ing. Rodica Diaconescu ing. Sorin Brăguşi
ing. Sorin Drugan
ing. Damian Dadu