Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.

Bucureşti, Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2
FACTURA
Reg.Com: J40/9006/1999 CIF: RO 12276949
Capital Social subscris si varsat: 53.497.460 LEI Cod client: 10037638
Cod IBAN RO33 BRDE 450S V010 5961 4500
Cod SWIFT: BRDEROBU, Banca: BRD - SMCC Nr: ANB180488329
Cod IBAN: RO27 TREZ 7005 069X XX00 0455
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Mun.Bucureşti
Nr. înreg. în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal: 18609
Dată emitere: 27.04.2018
Dată scadenţă: 12.05.2018

Client: AP DECUSARA COSTACHI


Număr contract: 26017
Adresă: STR. FLUIERULUI Nr.25A
Dată contract: 08.02.1999
Sc.A Ap.7 BUCURESTI Sector 2
Perioada de facturare: 28.03.2018 -
Cod 021432
25.04.2018
Dată aproximativă 03.06.2018 Adresă sediu: STR. FLUIERULUI Nr.25 A
Sc.A Ap.7 BUCURESTI Sector 2
a următoarei facturi: Cod 021432

Bancă:
COD IBAN:
CIF:

Contravaloare servicii: 225,85 Sold servicii apă şi canalizare: 396,49


Sold alte servicii: 0,00
TVA [9%] : 12,81 Sold penalităţi de întârziere: 2,74
TVA [19%] : 15,87 Sold eşalonări 0,00
Penalităţi întârziere : 2,93 Sold TMAU: 6,21
TMAU*: 4,32 Sold precedent: 405,44 lei

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 261,78 lei


(detalii pe verso )
Total de plată (factura curentă + sold precedent): 667,22 lei

10037638ANB18037511830031800000066722
Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Daca aţi achitat integral debitele până la data primirii prezentei, vă rugăm să nu luaţi in
considerare valorile soldurilor precedente.

Penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata în termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Factura trebuie platită integral până la scadenţă. Neachitarea facturii atrage dupa sine penalităţi de întârziere şi sistarea furnizării serviciilor conform
Legii 241/2006.

Call Center(Non Stop)


021 207 77 77 sau *7777(apelabil din reţele Telekom,
Informaţii utile Orange şi Vodafone la tariful practicat de aceste reţele)
-data următoarei citiri: 29.05.2018
-transmiteţi indexul prin oricare dintre Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro
modalităţile alăturate Centru Relaţii Clienţi şi Casierie
Str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - Vineri: 07:30 - 19:30

Prezenta factură este emisă conform prevederilor art.319 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi în baza Normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi.
Prezenta factură circulă fără semnătură şi ştampilă potrivit art. 319, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Detalii consum
Adresa punctului de consum:
STR. FLUIERULUI Nr.25A BUCURESTI 021432

Serie contor Index nou Index vechi Consum Stabilit prin Motiv* Data:
_______________________________________________________________________________________________
54083376 2.081 2.038 43 Autocitire TA 25.04.2018

Servicii facturate Cantitate[mc] Tarif[lei] Valoare[lei] TVA[lei] Total[lei]


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
Servicii alimentare cu apă potabilă (mc) 43 3,31 142,33 12,81 155,14
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
Servicii canalizare apă uzată (mc) 43 1,74 74,82 14,22 89,04
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
Servicii colectare şi
transport apă meteorică (mc) 5 1,74 8,70 1,65 10,35
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
Contravaloare servicii: 225,85 28,68 254,53
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
din care Taxa de Reglementare Tehnică (AMRSP)(lei) 1,58

TMAU=Taxa Municipală pentru Apă Uzată este colectată de Apa Nova Bucureşti S.A.
pentru şi în numele Consiliului General al Municipiului Bucureşti, conform Hotărârii CGMB 317/2008
Valoare taxă până la data de 28.02.2018 = cantitate apă uzată (canalizare şi deversare apă pluvială)*0,05 lei/mc
Valoare taxă de la 01.03.2018 = cantitate apă uzată (canalizare şi deversare apă pluvială)*0,09 lei/mc(H.C.G.M.B. nr.
91/22.02.2018)

Tarife aprobate: Aviz A.N.R.S.C. 401984/27.01.2016


Aviz A.N.R.S.C. 426490/16.01.2017

MODALITĂŢI DE PLATĂ
* Online - pe site-ul www.apanovabucuresti.ro prin intermediul Contului Online.
* Prin Internet Banking - puteţi plăti prin internet banking/phone banking, prin modulul "PLĂŢI FACTURI", în contul
BRD-SMCC: RO33 BRDE 450S V010 5961 4500 şi contul BCR: RO24 RNCB 0072 00049145 0001, precizand obligatoriu
numărul facturii şi codul de client
* La ATM-urile (bancomatele) din reţeaua extinsă a BRD sau BCR
* În unităţile BRD Groupe Societe Generale la:
- ROBO BRD cu cardul sau numerar, prin citirea codului de bare de pe factură
- Ghişeu, plată cu numerar sau ordin de plată, precizând obligatoriu numărul facturii şi codul de client.
* În unităţile BCR - puteţi plăti în numerar prin scanarea codului de bare de pe factură prin intermediul echipamentelor
MFM&APT din reţeaua BCR
* Prin Serviciul Westaco Express - disponibil în benzinariile OMV- Petrom şi în magazinele Orange, pe baza prezentării
facturii
* La punctele de plată Pay Point - pe baza prezentării facturii
* Payzone - pe baza prezentării facturii
* Prin decontare automată (DEBIT DIRECT)
* Prin virament bancar - în contul RO33 BRDE 450S V010 5961 4500,deschis la BRD - Groupe Societe Generale,
precizand obligatoriu numărul facturii şi codul de client
* La casieria Apa Nova Bucureşti - în numerar sau cu cardul
* În Oficiile Poştale - pe baza prezentării facturii

Lipsa elementelor obligatorii poate conduce la întârzierea sau imposibilitatea procesării corecte a plăţii.
Client: AP DECUSARA COSTACHI
Detaliu penalităţi de întârziere

Număr Dată Bază Calcul de la Număr zile Coef. Valoare


factură factură de calcul - până la întârziere pen. penalitate
_______________________________________________________________________________________________

ANB180007157 03.01.2018 282,92 23.03.2018-06.04.2018 15 0,020 % 0,85


ANB180007157 03.01.2018 282,92 07.04.2018-13.04.2018 7 0,020 % 0,39
ANB180131269 31.01.2018 385,13 23.03.2018-06.04.2018 15 0,020 % 1,15
ANB180131269 31.01.2018 385,13 07.04.2018-13.04.2018 7 0,020 % 0,54
_______________________________________________________________________________________________
Total LEI 2,93

S-ar putea să vă placă și