Sunteți pe pagina 1din 1

I.L.

Caragiale este fondatorul comediografiei românești, posesorul unui limbaj propriu, energic,
inconfundabil. Utilizînd comicul de limbaj și de situație, I.L.Caragiale a realizat personaje tipice
memorabile, ce fac concurență starii civile. La Caragiale avem un umor unic, diferit de orice
observație sau critică, constînd într-o maniera proprie de a vorbi.

În ce constă actualitatea sa nu e greu de observat. Lumea lui Caragiale surprinde chiar de la început
ceea ce am putea numi puterea presei. E vorba, mai întîi, de puterea exercitată asupra lumii politice.
În O scrisoare pierdută, prefectul și partidul de guvernamînt fac tot posibilul sa impiedice publicarea
scrisorii compromițătoare. Totodata, Zoe e în stare de orice pentru ca documentul să nu apară în
presă. Îl cheamă pe Cațavencu, îl roagă, îi promite că-i va sprijini candidatura.

prin unele note, lumea lui Caragiale se apropie de lumea noastră de azi. Ce face Trahanache pentru a
contracara publicarea scrisorii? Anunță că si el a descoperit un document compromițător despre
Cațavencu. Cautînd o paralelă între trecut și prezent, vom regăsi gestul lui Trahanache în intreaga
presă de azi. Pentru scoaterea din joc a unui adversar, se apeleaza la publicarea unui document
compromițător.

Sintetizînd cele afirmate, nu pot spune decat ca creația lui Caragiale este și rămîne actuala prin
eternul uman inclus în figurile, decorurile și limbajul de epoca. personajele încarnează trăsături ale
sufletului omenesc veșnic, versatilitatea, superficialitatea, frivolitatea, laudarosenia. Insă tot atît de
caracteristice naturii lor sînt si vioiciunea, agerimea mintală, și altele, de același gen, care le confera
un incontestabil farmec.