Sunteți pe pagina 1din 3

Copyright © 2014 ContiTech AG

Copyright © 2014 ContiTech AG Instrucţiuni tehnice Power Transmission Group Our Drive – Your Success #

Instrucţiuni tehnice

Power Transmission Group

Our Drive – Your Success

# 0102RO

Număr piesă ContiTech

Aplicaţii

Coduri motor

Curea cu nervuri trapezoidale Profil PK

Automobile Camioane Autovehicule utilitare Autobuze

 

Indicaţie: Înainte de montaj, trebuie verificată clasificarea exactă a autovehiculului în sistemele de cataloage utilizate.

Conţinut

ContiTech #

Tip

Cantitate

 

Curea cu nervuri trapezoi dale

 

Montajul se execută numai d e către personal calificat instruit Respectaţi instrucţiunile de mont aj ale producătorului autovehiculului

În condiţii de exploatare normale, nu este necesară tensionarea ulterioară a acestei curele.

nu este necesară tensionarea ulterioară a acestei curele. Descrierea dimensiunii (exemplu ) 6PK1980 6 Număr de

Descrierea dimensiunii (exemplu )

6PK1980

6

Număr de nervuri

PK

Denumirea profilu lui (distanţa dintre nervuri 3,56 mm)

1980

Lungimea de refe rinţă (mm)

ContiTech Antriebssysteme GmbH Hannover · Germany Techn. Hotline +49 (0)511 938-5178 aam@ptg.contitech.de · www.contitech.de/pic

Pagina 1/3

GmbH Hannover · Germany Techn. Hotline +49 (0)511 938-5178 aam@ptg.contitech.de · www.contitech.de/pic Pagina 1/3

Copyright © 2014 ContiTech AG

Copyright © 2014 ContiTech AG Instrucţiuni tehnice Power Transmission Group Our Drive – Your Success #

Instrucţiuni tehnice

Power Transmission Group

Our Drive – Your Success

# 0102RO

Demontare

Demo ntare

- Montare

Unelte speciale

Instrument#

Tip

Funcţie

Necesar uneori

diverse

Pentru reglarea diverselor elemente de întindere sau agregate de întindere

Schimbarea curelei cu nervuri trapezoid ale

Sistem de întindere automat:

Se pivotează întinzătorul cu o unealtă ad ecvată, pentru a detensiona cureaua

Se blochează întinzătorul

Se va observa schema de rulare a curele i (eventual, se efectuează schiţa)

Se scoate cureaua

Se verifică uzura şi deteriorările întinzăto rului şi ale rolelor, precum şi fulia curelei (TVD) ş i rotirea liberă a CS (OAP/OAD), înlocuindu-se ev entual

Se verifică alinierea fuliilor curelei cu ajut orul Conti Laser Tool

Se montează mai întâi cureaua adecvată pe fulia cu caneluri şi după aceea se împinge pe ste rolele netede de revers

Se verifică poziţionarea corectă în canelu ri

Se eliberează sistemul de blocare al întinzătorului cu ajutorul uneltei adecvate , după care se pivotează întinzătorul contra cure lei

Se îndepărtează uneltele

Se porneşte motorul şi se verifică rularea lină a transmisiei cu curele

ContiTech Antriebssysteme GmbH Hannover · Germany Techn. Hotline +49 (0)511 938-5178 aam@ptg.contitech.de · www.contitech.de/pic

Pagina 2/3

GmbH Hannover · Germany Techn. Hotline +49 (0)511 938-5178 aam@ptg.contitech.de · www.contitech.de/pic Pagina 2/3
GmbH Hannover · Germany Techn. Hotline +49 (0)511 938-5178 aam@ptg.contitech.de · www.contitech.de/pic Pagina 2/3
GmbH Hannover · Germany Techn. Hotline +49 (0)511 938-5178 aam@ptg.contitech.de · www.contitech.de/pic Pagina 2/3
GmbH Hannover · Germany Techn. Hotline +49 (0)511 938-5178 aam@ptg.contitech.de · www.contitech.de/pic Pagina 2/3

Copyright © 2014 ContiTech AG

Copyright © 2014 ContiTech AG Instrucţiuni tehnice Schimbarea curelei cu nervuri trapezoida le Rolă de întindere

Instrucţiuni tehnice

Schimbarea curelei cu nervuri trapezoida le

Rolă de întindere manuală

Se slăbeşte sistemul de întindere, pentru a detensiona cureaua

Se va observa schema de rulare a curelei (eventual, se efectuează schiţa)

Se scoate cureaua

Se verifică uzura şi deteriorările întinzătorul ui şi ale rolelor, precum şi fulia curelei (TVD) şi rotir ea liberă a CS (OAP/OAD), înlocuindu-se eve ntual

Se verifică alinierea fuliilor curelei cu ajutor ul Conti Laser Tool

Se montează mai întâi cureaua adecvată p e fulia

cu caneluri şi după aceea se împinge peste

netede de revers

rolele

Se verifică poziţionarea corectă în caneluri

Se întinde cureaua şi se verifică tensionare a pe partea pe care se aplică tracţiunea (lonjero n), cu dispozitivul de măsurare a tensionării Krikit 2 (până la 6PK), respectiv cu Krikit 3 (de la 7PK), d acă nu este disponibilă nicio altă indicaţie din parte a producătorului. În acest scop se utilizează următoarele valori:

Curea cu nervuri trapezoidale nouă Profil PK: 12-14 kg/ nervură Curea cu nervuri trapezoidale rulată Profil PK: 9 -10 kg/ nervură

Se lasă motorul să funcţioneze câteva minu te, după care se opreşte şi se verifică din nou tensionarea, corectându-se eventual.

Power Transmission Group

Our Drive – Your Success

# 0102RO

Power Transmission Group Our Drive – Your Success # 0102RO ContiTech nu îşi asumă nicio responsabilitate
Power Transmission Group Our Drive – Your Success # 0102RO ContiTech nu îşi asumă nicio responsabilitate

ContiTech nu îşi asumă nicio responsabilitate privind prezenta br oşură. Nu este permisă copierea sau publicarea fără consimţământul di n partea ContiTech.

ContiTech Antriebssysteme GmbH Hannover · Germany Techn. Hotline +49 (0)511 938-5178 aam@ptg.contitech.de · www.contitech.de/pic

Pagina 3/3

GmbH Hannover · Germany Techn. Hotline +49 (0)511 938-5178 aam@ptg.contitech.de · www.contitech.de/pic Pagina 3/3