Sunteți pe pagina 1din 7

Alegeţi UN SINGUR SCENARIU per grup.

De asemenea, se pot îmbina două sau mai


multe scenarii.

a. Stabiliţi dacă grupul dumneavoastră îşi doreşte ca respectivul scenariu să devină realitate în
2025.
b. Discutaţi despre lucrurile care ar trebui implementate acum pentru ca respectivul scenariu să
se concretizeze/să nu se concretizeze. Gândiţi-vă la următoarele aspecte:
Formarea profesională a cadrelor didactice (iniţială şi continuă),
Calitatea actului de predare-învăţare;
Participarea celorlalte părţi implicate;
Managementul datelor şi protecţia datelor cu caracter personal.

SCENARIUL 1: REŢEAUA EDUCAŢIONALĂ EUROPEANĂ


În 2025, eTwinning s-a transformat într-o Reţea Educaţională Europeană (eNet), o „reţea a
reţelelor” centralizată, care reuneşte diferite părţi interesate de educaţie. Platforma aparţine şi
este coordonată de Comisia Europeană şi este disponibilă în toate limbile oficiale. eNet a
devenit parte din formarea iniţiată a cadrelor didactice, iar fiecare cadru didactic primeşte un
„permis” eTwinning. Dat fiind că siguranţa şi securitatea au o importanţă fundamentală în
cadrul eNet, toţi ceilalţi utilizatori vor face obiectul unui proces de verificare în momentul în
care solicită nume de utilizator şi parolă.
eNet a devenit principalul instrument de lucru al tuturor cadrelor didactice din Europa, precum
şi vectorul dosarului de perfecţionare al acestora. Acesta va fi corelat cu un sistem de
recunoaştere a rezultatelor obţinute. eNet oferă cadrelor didactice posibilitatea să facă schimb şi
să acceseze gratuit resurse de înaltă calitate (graţie unei licenţe libere), în diferite limbi
europene, să-şi pregătească lecţiile, să-şi ateste activitatea, să-şi evalueze elevii, să colaboreze
cu alţi colegi prin intermediul proiectelor, să-şi caute locuri de muncă, să caute şi să se înscrie la
cursuri de perfecţionare şi să propună modificări ale curriculei.
Părinţii au, de asemenea, posibilitatea de a accesa anume secţiuni, unde pot vizualiza progresul
şcolar al copiilor. Elevii, pe de altă parte, au propriile pagini pe această platformă, însă
activitatea lor poate fi monitorizată oricând de cadrele didactice. Din perspectiva lor, acesta este
o modalitate plăcută de a ţine un „jurnal” al activităţilor şcolare şi de a colabora cu elevii din
alte şcoli. Cercetătorii în educaţie au propria secţiune, unde publică articole utile pentru
cadrele didactice.
AGENŢI INTELIGENŢI

În 2025, cadrele didactice vor fi conectate non-stop prin intermediul diferitelor dispozitive
mobile. Însă cadrele didactice se simt adesea izolate, astfel că a fost creat un Agent inteligent
(AI), care să joace rolul de asistent, să-i ajute să selecteze informaţiile dorite dintr-un
ocean de date şi să le permită să păstreze legătura cu alte cadre didactice.
Cadrele didactice au optat pentru un avatar AI, o soluţie bazată pe tehnologie, care e programată
să efectueze căutări, să identifice resurse, să prezinte modele de planuri de lecţii şi să sugereze
un număr de amici care lucrează în domenii similare. Această soluţie e oferită de o companie
privată şi este finanţată de şcoală. Soluţia este aleasă dintr-o gamă variată de soluţii propuse de
mai multe companii.
Avatarul AI degrevează programul cadrelor didactice, care-şi pot astfel dedica mai mult timp
pregătirii lecţiilor şi participării la cursuri de formare continuă. Ca urmare, activitatea
didactică a acestora s-a îmbunătăţit, iar elevii par mai motivaţi. Avatarul AI contribuie la
diversificarea planurilor de lecţii, iar graţie cursurilor de perfecţionare, activităţile la clasă
sunt mai creative şi inovatoare.
De asemenea, avatarul AI are capacitatea de a identifica amicii dintr-o anumită zonă, astfel
încât cadrele didactice să poată menţine legătura cu colegii din comunitate şi cu alte cadre
didactice, care predau aceeaşi disciplină în alte şcoli. Ultimii ani au fost martorii unei
schimbări majore în meseria cadrelor didactice. Mare parte din activităţile pe care le făceau în
afara orelor de curs îi revin acum Agentului inteligent, permiţându-le acestora să se
concentreze mai mult pe activitatea didactică.

CARIERE DIDACTICE DIVERSIFICATE

În 2025, elevii sunt obişnuiţi cu învăţarea personalizată. Deşi merg în continuare la şcoală
zilnic, două zile pe săptămână ei beneficiază de autonomie în alegerea modalităţilor de
învăţare. Şcoala are răspunderea de a oferi metode diferite de transmitere a lecţiilor către elevi.
Cursurile se ţin în trei moduri: (1) in situ, de către cadre didactice prezente în sala de clasă,
(2) în mod virtual şi în timp real, de către cadre didactice prezente online şi (3) în mod
virtual, cu material înregistrat sau de către o aplicaţie interactivă, în prezenţa unui cadru
didactic. Este la latitudinea elevului maniera în care vrea să parcurgă respectiva lecţie, ordinea,
locul şi limba de predare. Având în vedere acest sistem, axat pe elev, formarea iniţială a
cadrelor didactice este structurată acum pe mai multe niveluri: predare la clasă, predare
virtuală sau mentorat digital.
Mentorii digitali vor fi instruiţi să aibă grijă de un grup de elevi prin intermediul unei reţele, în
care performanţele elevilor sunt comunicate mentorului. Mentorii vor fi înştiinţaţi dacă unii
elevi nu s-au achitat de achitat de sarcinile şcolare, iar elevii pot cere ajutorul mentorului când
întâmpină dificultăţi. Rolul de mentor digital a devenit indispensabil pentru toţi elevii. Elevii
au la dispoziţie posibilitatea de a-şi personaliza parcursul şcolar.

COLABORARE PROFESIONALĂ TÊTE-À-TÊTE

În 2025, tehnologia de colaborare a dat greş în multe privinţe. În ultimii cinci ani, cadrele
didactice şi-au petrecut foarte mult timp încercând să înveţe noi aplicaţii de colaborare, fără a
avea certitudinea dacă şi cum le-au îmbunătăţit aceste tehnologii demersul didactic. A apărut un
grup alternativ de cadre didactice, care predau aproape exclusiv fără ajutorul tehnologiilor.
Această nouă schemă educaţională oferă cadre didactice prin rotaţie, care lucrează în mai
multe şcoli din comunitate. Acestea predau, prin rotaţie, în mai multe şcoli din localitate, iar
timpul şi-l dedică discuţiilor tete-a-tete cu colegii.
O dată pe lună, se organizează diferite întruniri de stimulare a colaborării dintre cadre
didactice. În cadrul acestor întruniri, cadrele didactice au ocazia să lucreze la proiecte de
colaborare cu alţi colegi. Atunci când aceste manifestări se organizează pe plan local, participă
şi elevii. Interacţiunile şi colaborarea cu elevii din alte şcoli a dus la creşterea motivaţiei elevilor
de a învăţa lucruri noi. Participarea la aceste manifestări este recunoscută drept formare
continuă şi nu mai reprezintă o problemă la capitolul suplinirii orelor, deoarece schema de
rotaţie ţine cont de aceste întruniri. Cadrele didactice consideră că participarea la aceste
manifestări şi noul lor rol de cadre didactice prin rotaţie le-au îmbunătăţit demersul didactic.
Întrunirile lunare de colaborare sunt organizate de un organism european şi beneficiază de
sprijinul ministerelor naţionale. Pentru a facilita întrunirile tete-a-tete, a fost pus la punct un
sistem simplu de căutare, cu ajutorul căruia cadrele didactice pot căuta colegi înaintea
întrunirilor.

Discutaţi în propriul grup dacă vă vedeţi cadru didactic în acest scenariu. Care aspecte vi
se par pozitive şi care nu?
Ce înseamnă o clasă disciplinată?

1. mediu pozitiv de învăţare


2. consecvenţă în aplicarea regulilor
3. tratarea oricărui comportament problematic ca o oportunitate de învăţare

Activitate:
Observaţi ce se întâmplă imediat după ce o persoană este pedepsită.
Alegeţi o situaţie în care sunteţi implicat sau doar o observaţi: şeful ţipă la dv.; părintele îl
pedepseşte pe copil; cineva vă ironizează etc.

Atenţie!
Considerăm pedepse, respectiv recompense, acele consecinţe care sunt percepute astfel de către
persoana care le primeşte. Ceea ce pentru o persoană constituie o pedeapsă, pentru altcineva nu.
De aceea uneori avem impresia că am folosit metoda cea mai potrivită, dar de fapt am folosit
metoda cea mai potrivită din punctul nostru de vedere.
Exemplu:
A scoate un elev în faţa clasei pentru a-l aprecia este pentru majoritatea o recompensă.
Există însă persoane pentru care un astfel de moment este o pedeapsă.

Notaţi avantajele şi dezavantajele pe termen lung pe care pedeapsa le aduce copilului!


Avantaje Dezavantaje
_ …………………………………………………………………………………....
_ ……………………………………………………………………………….…..
_ ……………………………………………………………………………………..
_ ……………………………………………………………………………..……..
_ ………………………………………………………………….……………..
Un management al clasei care asigură protejarea sănătăţii emoţionale a elevilor şi reducerea
problemelor de disciplină contribuie la dezvoltarea unui mediu de muncă sănătos, mai puţin
stresant şi solicitant. Un mediu de muncă sănătos este o resursă importantă pentru optimizarea
procesului instructiv, pentru protejarea şi menţinerea sănătăţii şi calităţii vieţii profesorilor şi
învăţătorilor.
Problemele de disciplină tot mai frecvente şi dificultatea gestionării lor sunt importante surse de
stres la locul de muncă. Multe situaţiile care apar fac dificilă interacţiunea cu elevii şi scad
eficienţa activităţii didactice. Studiile de sănătate ocupaţională arată că activitatea didactică în
şcoli este însoţită de un nivel foarte ridicat al stresului. Stresul afectează sănătatea fizică, modul
în care ne simţim, modul în care ne comportăm, precum şi capacitatea noastră de a ne concentra
atenţia sau de a lua decizii. 40% dintre profesorii care au participat la un studiu realizat de
National Association of Head Teachers (UK, mai 2000) au declarat că au primit consultaţii şi
asistenţă medicală pe probleme de sănătate legate de stres; 25% au declarat că au simptome
depresive, oboseală, cronică, stări de tensiune şi iritabilitate, insomnie, ca urmare a stresului de
la locul de muncă.
Stresul şi simptomele stresului reprezintă un indicator al problemelor care ţin de caracteristicile
mediului de muncă. Dacă utilizăm metode de disciplinare care asigură un mediu de muncă
sănătos putem reduce şi preveni stresul.
Puteţi să vă evaluaţi propriul nivel de stres, bifând ceea ce vi se potriveşte din lista de mai jos.
Cu cât bifaţi mai multe simptome ale stresului, cu atât nivelul dvs. De stres este mai ridicat:
Simptome la nivel fizic _ Răceli frecvente;
_ Oboseală; Simptome la nivel comportamental
_ Dureri de cap; _ Mers continuu (nu poţi sta jos);
_ Insomnie; _ Agitaţie motorie;
_ Dureri musculare (mai ales la nivelul _ Ticuri nervoase (bătut din picior sau cu
umerilor şi spatelui); degetele de la mână);
_ Palpitaţii; _ Mâncat frecvent;
_ Dureri în piept; _ Fumat;
_ Crampe abdominale; _ Plâns;
_ Ameţeală; _ Ridicarea vocii „din senin” (în viaţa
_ Tremurături; personală);
_ Mâini, picioare reci; _ Aruncat lucruri;
_ Transpiraţie sau bufeuri de căldură;

Simptome la nivel mental Simptome la nivel emoţional


_ Scăderea capacităţii de concentrare şi de _ Anxietate;
memorare; _ Nervozitate;
_ Confuzii mentale; _ Deprimare;
_ Lapsusuri; _ Furie;
_ Pierderea simţului umorului; _ Îngrijorare;
_ Indecizie; _ Iritabilitate;
_ Pierderea răbdării;
Sănătatea emoţională (modul în care ne simţim, capacitatea de a fi atenţi la nevoile noastre şi
ale celorlalţi şi de a răspunde la ele) este un instrument foarte important în activitatea didactică.
Ca urmare, reducerea stresului la locul de muncă şi protejarea sănătăţii emoţionale a
profesorilor şi învăţătorilor reprezintă o prioritate pentru buna desfăşurare a procesului de
predare-învăţare şi educare a copiilor pentru viaţă.
Studiile de psihologie arată că problemele de disciplină din clasă sunt sursa de stres cea mai
semnificativă pentru profesori şi învăţători. Aceste studii arată că principalele efecte negative
asupra sănătăţii noastre emoţionale şi a stării de bine se datorează faptului că este extrem de
dificil să îi disciplinăm pe elevi aşa cum am dori.
Ca urmare, instrumentele care ar face posibilă disciplinarea eficientă a elevilor, care să asigure
reducerea problemelor de disciplină pe termen lung, ar reprezenta un bun instrument de
management al stresului pentru profesori şi învăţători.
Beneficii pentru profesori şi învăţători ale disciplinării eficiente a elevilor:
_ Se reduce starea de iritabilitate şi nervozitate;
_ Se reduce starea de oboseală;
_ Se reduc situaţiile care fac dificilă desfăşurarea orei;
_ Creşte satisfacţia în muncă;
_ Creşte calitatea vieţii la locul de muncă;
Doyle a accentuat că managementul educaţional se caracterizează mai
ales prin asigurarea cooperării elevilor în timpul activităţilor de învăţare.
Managementul problemelor disciplinare este esenţial pentru crearea unui
demers de predare – învăţare ordonat, orientat spre rezolvarea sarcinilor, care
să asigure elevilor mai multă independenţă şi autonomie în procesul de
socializare.

Managementul eficient al problemelor disciplinare se referă şi la controlul


profesorului asupra conmsecinţelor demersului didactic componentele unui plan de
manager al problemelor disciplinare sunt : recompensarea comportamentului
responsabil, corectarea comportamentului iresponsabil şi inadecvat, ignorarea,
controlul consecvent, mustrări verbale uşoare, aşezarea preferenţială în bănci etc.

Şcolile de calitate sunt definite prin eficienţa cadrelor didactice şi rezultatele


elevilor contextul existenţei unor relaţii interpersonale puternice. În acest sens
relaţiile profesor – elev sunt esenţiale pentru asigurarea unui climat şcolar pozitiv.