Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR

LICEUL TEHNOLOGIC „HOREA” MARGHITA


Judeţul BIHOR

Catedra de Matematică şi Ştiinţe

CALENDARUL OLIMPIADELOR ŞI CONCURSURILOR ŞCOLARE


Anul şcolar 2014-2015

1.Concursul de Matematică Aplicată „ADOLF HAIMOVICI” Etapa pe şcoală -IANUARIE 2015

2.Concursul de Matematică Aplicată „ADOLF HAIMOVICI” Etapa locală -14 FEBRUARIE 2015

3.Concursul de Matematică Aplicată „ADOLF HAIMOVICI” Etapa judeţeană-14 MARTIE 2015

4.Concursul de Matematică Aplicată „ADOLF HAIMOVICI” Etapa naţională-APRILIE 2015

5.CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ „CANGURUL”


Clasele IX-XII 20.03.2015

Marghita Profesori coordonatori


15 XII 2014 ZAHA MARIN
TIMAR IULIUS
FAZAKAŞ AURICA