Sunteți pe pagina 1din 1

R O M Â N I A

M I N I S T E R U L P U B L I C

BUCUREŞTI
Str. TRAIAN, NR. 93-95,SECTOR 3
Tel.: 021/320.13.00
Fax.:021/320.13.03
Mail:pj_sector_4@mpublic.ro;

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
JUDECĂTORIA SECTOR 4 BUCUREŞTI
NR.3085 -Operator de date cu caracter personal

Nr. 105/VIII-3/2018
24.07.2018
Urmare a solicitării dvs., vă aducem la cunoștință următoarele:
Avocatul familiei Maxim a formulat cerere de asistare la efectuarea oricărui act de
urmărire penală, iar în temeiul disp. art. 93, al. 1 C.p.p. cererea a fost admisă.
Ulterior, avocatul s-a prezentat la sediul Secției 15 Poliție în vederea asistării la
audierea unui expert medico-legal.
Precizăm că în evidențele Parchetului de ped lângă Judecătoria Sector 4 București
avocatul nu s-a identificat nicio plângere împotriva actelor de urmărire penală efectuate de
organul de cercetare penală.

PRIM-PROCUROR PURTĂTOR DE CUVÂNT

EUGEN PĂUN ANCA ȚILIMPEA