Sunteți pe pagina 1din 10

Data: ..................................

TESTUL 1
1. Completează spațiile punctate astfel încât să obții propoziții adevărate: (3x10p= 30 puncte)

a). Produsul numerelor 9 și 6 este ............ b). Triplul numărului 8 este ...........
c). Mircea are 7 mașinuțe, iar Dan, de 6 ori mai multe. Dan are ........ mașinuțe.

2. Încercuiește răspunsul corect: (3x10p = 30 puncte)

a). Numărul de 5 ori mai mare decât succesorul lui 8 este:


 40  45  35

b). Împătritul celui mai mic număr de două cifre diferite este:

 44  48  40

c). Dublul celui mai mare număr impar de o cifră este:

 18  9  16

3. Scrie rezolvarea completă: (3x10p=30 puncte)

Din produsul numerelor 7 și 9 ia suma vecinilor numărului 27.

Se acordă 10
puncte din oficiu. Total puncte obținute: .....................
Data: ..................................

TESTUL 2

1. Află produsele: (5x2p=10 puncte)

4 x 7 = ....... 9 x 8 = ....... 7 x 6 = ....... 5 x 8 = ....... 6 x 9 = .......

2. Completează cu factorul care lipsește: (5x2p=10 puncte)

9 x ..... = 27 2 x ..... = 16 7 x ..... = 49 .... x 8 = 56 .... x 4 = 36

3. Află produsul numerelor pare mai mici decât 10: (10 puncte)

4. Jumătatea unui număr este 4. Află înzecitul numărului. (2x10p=20 puncte)

5. La produsul numerelor 8 și 6 adaugă cel mai mic număr scris cu două cifre identice.
(2x10p=20 puncte)

6. Alin are 7 bile, iar fratele său are de 3 ori mai multe. Câte bile au cei doi frați în total?
(2x10p=20 puncte)

Se acordă 10 Ai obținut ........ puncte.


puncte din oficiu.
Data: ..................................

TESTUL 3
1. Adevărat sau fals? (5x4p=20 puncte)

4 x 2 x 2 = 16 ... 3 x 2 x 8 = 42 ... 9 x 8 x 0 = 72 ... 1 x 7 x 6 = 42 ... 2 x 5 x 9 = 90 ...

2. Scrie numerele următoare ca produs de doi factori: (5x4p=20 puncte)

63 = ..... X ...... 24 = ..... X ...... 56 = ..... X ...... 54 = ..... X ...... 18 = ..... X ......

3. Calculează și compară produsele: (4x5p=20 puncte)

8 x 9 .... 5 x 6 7 x 3 .... 5 x 4 6 x 4 .... 3 x 8 3 x 5 .... 5 x 9

4. Adaugă produsul dintre 7 și el însuși la încincitul numărului 3. (3x10p=30 puncte)

Se acordă 10
puncte din oficiu.

Total puncte: .................


Data: ..................................

TESTUL 4
1. Încercuiește doar numerele care pot fi produse ale înmulțirii cu 9. (5x2p=10 puncte)

63 30 36 28 56 54 45 32 60 27
2. Unește corespunzător: (5x2p=10 puncte)

4x6 9x9 7x5 6x8 9x7

35 24 48 81 63 35 48

3. Mărește de 4 ori triplul numărului 3. (2x10p=20 puncte)

4. Din produsul vecinilor numărului 6 ia cel mai mic număr impar scris cu două cifre diferite.
(2x10p=20 puncte)

5. Într-o livadă sunt 5 rânduri a câte 8 meri și 6 rânduri a câte 7 pruni. Câți pomi fructiferi
sunt în livadă?
(3x10p=30 puncte)

Se acordă 10 Ai obținut ........ puncte.


puncte din oficiu.
Data: ..................................

TESTUL 5
1. Completează spațiile punctate astfel încât să obții propoziții adevărate: (10x5p=50 puncte)

 7 mărit de 4 ori este ......


 7 mărit cu 4 este .......
 Numărul de 6 ori mai mare decât 7 este ......
 Înzecitul numărului 8 este .....
 Dublul numărului 6 este ......
 Produsul numerelor 8 și 9 este .....
 Dacă produsul este 56 și unul din factori este 8, atunci celălalt factor este ....
 Dacă jumătatea unui număr este 9, atunci numărul este .....
 Dacă înmulțesc un număr cu 0, produsul va fi ......
 Dacă înmulțesc un număr cu 1, produsul va fi ...................................
2. Găsește un produs care să fie egal cu diferența numerelor 48 și 8. (2x10p=20 puncte)

3. Mihai cumpără o carte care costă 9 lei și un dicționar care costă de 4 ori mai mult. Cât
costă cartea și dicționarul în total? (2x10p=20 puncte)

Se acordă 10 Ai obținut ........ puncte.


puncte din oficiu.
Data: ..................................

TESTUL 6
1. Transformă înmulțirile de mai jos în adunări repetate și calculează: (5x2p=10 puncte)

2 x 9 = .........................................................................................................................
7 x 5 = .........................................................................................................................
6 x 3 = ........................................................................................................................
4 x 9 = .........................................................................................................................
8 x 10 = .......................................................................................................................

2. Scrie numărul 36 ca produs de doi, trei, patru și cinci factori: (4x5p=20 puncte)

36 = ..... X...... 36 = ..... X ..... X ....... 36 = ..... X ..... X..... X .......


36 = ...... X ..... X ...... X ..... X .......
3. Maria citește în fiecare zi câte 4 pagini dintr-o carte care are 85 de pagini.
Câte pagini îi mai rămân de citit după o săptămână? (2x10p=20 puncte)

4. Cu cât este mai mare produsul numerelor 9 și 6 decât dublul sumei lor?
(4x10p=40 puncte)

Se acordă 10
puncte din oficiu.
Ai obținut puncte.
Data: ..................................

TESTUL 7
1. Transformă adunările repetate de mai jos în înmulțiri și calculează: (5x2p=10 puncte)

7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7+ 7 = ..........................
9 + 9 + 9 = ..............................
8 + 8 + 8 + 8 + 8 = ............................
6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = ................................
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = ...................................

2. Completează tabelul: (10x2p=20 puncte)

a 9 5 3 8 9 4 2
b 4 6 8 7 9 3
axb 45 42 63 64 32 27 14

3. Bunica pune pe fiecare raft din cămară câte 9 borcane cu dulceață. Câte borcane vor fi
pe 4 rafturi? Dar pe 8 rafturi?
(2x10p=20 puncte)

4. Mărește suma numerelor 12 și 19 cu înzecitul produsului numerelor 2 și 3.


(4x10p=40 puncte)

Se acordă 10 Ai obținut ........ puncte.


puncte din oficiu.
ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR

TESTUL 1 TESTUL 2 TESTUL 3 TESTUL 4 TESTUL 5 TESTUL 6 TESTUL 7

GRAFICUL REZULTATELOR

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

TESTUL 1 TESTUL 2 TESTUL 3 TESTUL 4 TESTUL 5 TESTUL 6 TESTUL 7

Colorează spațiile care indică punctajul realizat la fiecare test.


RĂSPUNSURI:

TESTUL 1
1). a. 54; b. 24; c. 42 2). a. 45; b. 40; c. 18. 3). 9

TESTUL 2
1). 28; 72; 42; 40; 54. 2). 3; 8; 7; 7; 9. 3). 0 4). 80 5). 59 6). 28

TESTUL 3
1). A; F; F; A; A. 2). 7X9 / 9X7; 3x8/8x3 sau 4x6/6x4; 7X8/8X7; 6x9/9x6; 3x6/6x3 sau
2x9/9x2 3). 72>30; 21> 20; 24=24; 15<45. 4). 64

TESTUL 4
1). 63, 36, 54, 45, 27. 2). 4x6=24; 9x9=81; 7x5=35; 6x8=48; 9x7=63.
3). 36 4). 22 5). 82

TESTUL 5
1). 28; 11; 42; 80; 12; 72; 7; 18; 0; acel număr. 2). 5x8 sau 4 x 10, spre exemplu
3). 45

TESTUL 6
1). 9+9=18; 5+5+5+5+5+5+5=35; 3+3+3+3+3+3=18; 9+9+9+9=36;
10+10+10+10+10+10+10+10=80.
2). Se admite orice variantă corectă. Exemplu:
36= 4x9; 36= 2x3x6; 36= 3x3x4x1; 36 = 2x3x2x3.
3). 57 4). 24

TESTUL 7
1). 8x7=56; 3x9=27; 5x8=40; 9x6=54; 6x4=24. 2). 36; 9; 7; 24; 9; 8; 81; 8; 9; 7.
3). 36; 72 4). 91