Sunteți pe pagina 1din 5

Buna ziua,

Ma numesc.................

Lucrarea se numeste............................. si a fost realizata sub indrumarea ...................

AM ales aceasta tema pentru ca............. SPUNETI O SINGURA MOTIVATIE.

Lucrarea cuprinde patru capitole. Le enumerati prin citire dupa slide-uri si spuneti :

Proiectul de diplomă conţine o parte teoretică şi o parte experimentală, structurate în patru


capitole, după cum urmează:
Capitolul I, urmăreşte prezentarea tipurilor de tablă navală şi Societăţile de clasificare,
societăţi ce stabilesc norme de construcţie, verificând şi confirmând starea tehnică a navelor de
transport, certificând navigaţia în siguranţă. De asemenea, capitolul prezintă principalele
caracteristici ale oţelurilor utilizate în construcţia navelor.
În capitolul al II-lea, s-au avut în vedere oţelurile folosite în construcţia navelor, urmărind:
proprietăţile mecanice, rezistenţa la oboseală şi sensibilitatea oţelului la îmbătrânire, precum şi
proprietăţile tehnologice ale acestora. Tot în acest capitol, s-au prezentat tipurile de oţel folosite
în construcţia navelor precum : oţelul carbon, oţeluri slab aliate, oţeluri microaliate şi oţeluri
de tip petrolier.
Capitolul al III-lea face referire la coroziunea materialelor: coroziune uniformă, galvanică,
în puncte, sub tensiune, coroziune la oboseală sau prin eroziune, coroziune chimică etc.
Prevenirea şi controlul coroziunii, ocupă un interes deosebit deoare ce, astfel, sunt reduse
cheltuielile de reparaţii.
Partea experimentală, prezentată în cel de-al IV-lea capitol, îşi propune un studiu privind
cinetica şi mecanismul coroziunii asupra tablei de oţel de tip A, E36 şi ARMOX T 440, la o
valoare constantă a pH-ului, a mediului electrolitic care simulează soluţia interstiţială prin porii
tablei.

Apoi prezentati fiecare slide

S6:

Tabla navală este o tablă groasă, laminată la cald, cu o rezistenţă mare la coroziune şi abraziune,
folosită în industria navală la construcţia de nave şi diverse părţi componente ale acestora. În ultimii
ani a fost acordată o mai mare importanţă siguranţei şi durabilităţii navelor, cât şi protecţiei
mediului marin.
Tabla din oţel cu rezistenţă normală – are valoarea limitei de curgere de minim 235 N/mm2.

În funcţie de temperatura la care se normează rezilienţa, se identifică trei grupe:

- grupa A, cu rezilienţa normată la 0 grade Celsius

- grupa D, cu rezilienţa normată la -20 grade Celsius

- grupa E, cu rezilienţa normată la -40 grade Celsius

Tabla din otel cu rezistenţă ridicată – are valoarea limitei de curgere minimă cuprinsă între 315 şi
390 N/mm2. În această grupă intră oţelurile pentru construcţii navale furnizate în trei nivele de
rezistenţă. Fiecare nivel este divizat de mărcile de oţel, în categoria A, D, E :

- nivelul de rezistenţă 32 – simbolizat A32, D32, E32, cu limita de curgere 315 N/mm2

- nivelul de rezistenţă 36 – simbolizat A36, D36, E36, cu limita de curgere 355 N/mm2

SA STITI CE INSEAMNA codul 36

- nivelul de rezistenţă 40 – simbolizat A40, D40, E40, cu limita de curgere 390 N/mm2. [1].

Tot la acest slide vorbiti si despre OTEL:

CE ESTE OTELUL ? ADICA COMPOZITIA ACESTUIA

S7

Spuneti ce este coroziunea si tipuri de coroziune

 Coroziunea - reprezintă totalitatea proceselor în urma cărora un metal sau un


aliaj, folosit ca material de construcţie, este transformat de la starea metalică la
starea combinată, prin interacţiune cu mediul său.

Notiunea de coroziune include toate procesele chimice şi electrochimice care au drept


rezultat degradarea spontană şi continuă a suprafeţelor metalelor şi aliajelor. Majoritatea
metalolor se găsesc în natură sub formă de combinaţii dintre care, de cele mai multe ori, sub
formă de oxizi. Acest fapt dovedeşte că pentru aceste metale, starea metalică este instabilă din
punct de vedere termodinamic, în prezenţa agenţilor chimici şi electrochimici, ele având
tendinţa de a se coroda, refăcând condiţiile din care au provenit.
Exista mai multe tipuri de coroziune printre care amintim:

Coroziunea uniform

Definiţie. Coroziunea uniformă apare atunci când metalul este expus pe toată suprafaţa
sa. În nici un punct, penetrarea metalului nu va fi mai mare decât dublul mediei de penetrare.
Exemplu. Acest tip de coroziune este întâlnit la coroziunea atmosferică a oţelului şi la
coroziunea aliajelor cu bază de cupru în apa de mare
Coroziunea galvanică - Când două metale cu potenţiale electrochimice diferite sunt în contact,
într-un electrolit apare un transfer de sarcină electrică, respectiv o celulă galvanică.
Definiţie. Coroziunea galvanică este cea cauzată sau accelerată de trecerea curentului
electric prin două sau mai multe metale diferite aflate în contact în prezenţa unui electrolit.
Cuplajul galvanic poate exista şi între diverse faze ale aceluiaşi aliaj: faze metalice,compuşi
intermetalici, carburi, sulfuri, cordoane de sudură, etc
Exemple. Când două sau mai multe metale cu potential electrochimic diferit sunt introduse în
electrolit, apare coroziunea galvanică. Având în vedere faptul că fiecare structură sau
echipament este construit din mai multe metale, este posibil să apară coroziunea galvanică.
Coroziunea galvanică poate să fie uniformă sau neuniformă. În general, coroziunea
galvanică foarte intensă este însoţită de bule de gaz, atât la anod, cât şi la catod

. Coroziunea în puncte
Definiţie. Coroziunea în puncte (pittingul) este definită ca rezultatul coroziunii suprafeţei
unui material metalic, limitată la un punct de arie mică care ia forma unei cavităţi şi are raportul
lărgime/adâncime = 2/3
Acest tip de coroziune se prezintă sub forma unor găuri aparent provocate mecanic sau
generate de către un microorganism. În multe cazuri, zonele înconjurătoare nu sunt afectate
Coroziunea sub tensiune
Definiţie. Prin coroziunea fisurantă sub tensiune se înţelege distrugerea unui metal sau aliaj
supus acţiunii combinate a unui agent agresiv şi a unei solicitări mecanice statice (alungire).
Exemple. Multe materiale, îndeosebi cele cu rezistenţă mare sunt susceptibile la acest
tip de coroziune într-un anumit mediu. De exemplu, alama de cartuşe prelucrată la rece este
susceptibilă la acest tip de coroziune atunci când este expusă în mediu amoniacal. În mediul
cu clor, aliajele de titan, cele de aluminiu şi oţelurile inoxidabile cu rezistenţă mare sunt
susceptibile la acest tip de coroziune.
Coroziunea prin cavitaţie. În condiţii de viteză mare a fluidului, mai ales când acesta prezintă
turbulenţe, apar zone cu diferenţă mare de presiune. În zonele cu presiune mică se formează
bule de gaz şi vapori. Când aceste bule ajung în zonele cu presiuni mari, implozia lor crează o
undă de presiune care poate înlătura filmele protectoare cauzând coroziunea.
Definiţie. Coroziunea în cavitaţie este coroziunea care se datorează apariţiei şi imploziei
bulelor de gaz sau vapori la suprafaţa metalului. [13]
S8

Aşadar trebuie ştiut că:


 Anozii din Zinc se folosesc în apa sărată
 Anozii din Aluminiu se pot folosi atât in apă sărată, cât şi în apa dulce.
 Anozii din Magneziu se folosesc doar în apa dulce.

Dacă folosim anozii de magneziu de exemplu în apa sărată, aceştia se vor consuma mult
mai repede, la fel şi dacă folosim anozii din zinc în apă dulce. Anozii din aluminiu, deşi par
soluţia universală pentru că ofera o protecţie rezonabila în orice mediu, nu excelează în vreun
mediu anume. Dacă alternaţi plimbarile între apa dulce şi cea sărată, atunci aceştia sunt cea
mai economică soluţie. Dacă însă barca stă predominant în apa dulce, este recomandat să
folosiţi anozi de magneziu, iar dacă barca stă în apa sarată, este de preferat să folosiţi anozi din
zinc. [16]
S9

Partea experimentala a fost realizata in cadrul CNMF (Centrul de cercetare de Nanotehnologii si


materiale functionale) din cadrul departamentului SIM, Facultatea de Inginerie.

S-a folosit esantioane de tabla de tip A, E36 si ARMOX 440 T care au fost supuse testelor de
cororziune.

Pentru tablelede tip A si E 36 s –au folsoit esantioane de forma paralelipipedica care au fost taiate cu
ajutorul unui flex; in acest slide avem cele doua tipuri de esantioane.

S10

Apoi probele au fost clătite cu apă distilată şi pregătite pentru coroziunea chimică. Probele
au fost supuse unui test de coroziune chimică şi anume testul Prohension. Soluția pentru
coroziune este formată din sulfatul de amoniu 4% (pH-5) în amestec cu NaCl 5% (pH=6). pH-
ul soluției de sulfat de amoniu, măsurat cu hârtie de pH a fost aproximativ 5,24. Testul a constat
într-o imersie ciclică timp de 7 zile timp de 4 ore a plăcuțelor.

Testul Prohesion constă în expunere timp de o oră în atmosferă de sulfat de amoniu 4% şi


clorură de sodiu 5% la 23°C şi uscare o oră la 35°C.

In urma acestui proces s-a observant ca table de tip A a pierdut 0.4% iar table de tip E36 a
pierdut 0.15% .

S11 dupa ce au fost supuse coroziunii in solutie s-au realizat teste de coroziune cu ajutorul
potentiostatului cu echipament analitic tip Voltalab.

Pentru acest lucru probele au fost pregatite. Pregatirea probelor inseamna izolarea probei si
pastrarea unei suprafete libere de dimensiuni cunoscute, pe care le am masurat noi.
S12 In acest slide sunt prezentate valorile suprafetelor care au fost supuse coroziunii
S13 Probele au fost supuse coroziunii astfel :

Proba As în soluţie de sulfat de amoniu 4%

Proba AN în soluţie de clorură de natriu 5%

Proba A în soluţie amestec sulfat de amoniu 4% si clorură de sodiu 5%

Proba Es în soluţie de sulfat de amoniu 4%

Proba EN în soluţie de clorură de natriu 5%


Proba E în soluţie amestec sulfat de amoniu 4% si clorura de sodiu 5%

S14 in acest slide sunt prezentate vitezele de coroziune rezultate in urma testelor de coroziune
electrochimica potenţiodinamice.
S15 rezultate masuratorilor curbelor pentrntiometrice pentru esantionul ARMOX 440
T
S16 Instalatia de coroziune – cititi alcatuirea din slide
S17-S24 spuneti ca reprezinta curbele de polarizare in coordonatele logaritmice pentru
fiecare proba supusa coroziunii.

Nu uitati S-inseamna ca a fost in sufat de aluminiu


N a fost supus cororziunii in solutie salina,
S+N amestec de sulfat de amoniu si sare de bucatarie
S24-S31 cititi exact ce este scris pe slide uri

Posibile intrebari

Ce este limita de curgere si in ce se masoara

Ce inseamna rezilienta

Ce inseamna rupere tenace?

Ce inseamna otel calmat, semicalmat, si necalmat

Ce este abraziunea

Ce este corziunea