Sunteți pe pagina 1din 2

Probleme cu vectori

1. Să se demonstreze că rezultanta a doi vectori are modulul cuprins între diferenţa şi


suma modulelor vectorilor. (a-b≤ 𝑅 ≤ a+b)

 Rezolvare:

R= √𝑎2 + 𝑏 2 + 2𝑎𝑏𝑐𝑜𝑠𝛼

a-b≤ √𝑎2 + 𝑏 2 + 2𝑎𝑏𝑐𝑜𝑠𝛼 ≤ a+b

a-b≤ √𝑎2 + 𝑏 2 + 2𝑎𝑏𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑎2 -2ab+𝑏 2 ≤ 𝑎2 +𝑏 2 +2abcos𝛼

-2ab≤ 2abcos𝛼 |:2 -1≤ cos𝛼 inegalitatea este verificată❶

dar -1≤ cos𝛼 ≤ 1

√𝑎2 + 𝑏 2 + 2𝑎𝑏𝑐𝑜𝑠𝛼 ≤ a+b 𝑎2 + 𝑏 2 + 2𝑎𝑏𝑐𝑜𝑠𝛼 ≤ 𝑎2 +2ab+𝑏 2

2abcos𝛼 ≤ 2ab cos𝛼 ≤ 1 inegalitatea este verificată❷

dar -1≤ cos𝛼 ≤ 1

❶+❷ a-b≤ 𝑅 ≤ a+b

2. Să se reprezinte grafic vectorii 𝑎


⃗⃗⃗ = 2𝑢
⃗⃗⃗ orientaţi spre est şi 𝑐⃗⃗ = 2𝑢
⃗⃗⃗ orientat spre
nord-est.

 Rezolvare:
a) Vectorul 𝑎
⃗⃗⃗ = 2𝑢
⃗⃗⃗ orientat spre est.
⃗⃗⃗
𝑎

1𝑢
⃗⃗⃗
b) Vectorul 𝑐⃗⃗ = 2𝑢
⃗⃗⃗ orientat spre nord-est.

𝑐⃗⃗

3. Să se reprezinte grafic vectorul 𝑎


⃗⃗⃗ = -𝑖⃗ +3𝑗⃗ .

 Rezolvare: 3

𝑎𝑥 = −1 ⃗⃗⃗
𝑎

𝑎𝑦 = 3

-1

4. Să se calculeze produsul scalar şi vectorial al vectorilor 𝑎 ⃗⃗⃗ (b= 3) care


⃗⃗⃗ (a= 2) şi 𝑏
fac între ei un unghiu de 30°.

 Rezolvare:

⃗⃗⃗
𝑃=𝑎 ⃗⃗⃗ ∙ ⃗⃗⃗
𝑏

P= abcos30°= 3√3

⃗⃗⃗
𝑃=𝑎 ⃗⃗⃗
⃗⃗⃗ 𝗑𝑏

P= absin30ᵅ= 3