Sunteți pe pagina 1din 8

Tufă I.

Cristian – Miu Răzvan – Colegiul Național “Anastasescu”


Definiție
Pendulul gravitațional este format dintr-un corp de masă m
suspendat într-un punct fix printr-un fir de lungime l, care efectuează
o mișcare oscilatorie în plan vertical, sub acțiunea propriei greutăţi.


l

m
poziţia de echilibru

Tufă I. Cristian – Miu Răzvan – Colegiul Național “Anastasescu”


Pendulul ideal
► reprezintă un model matematic, unde se consideră că firul pendulului este
inextensibil, de masă neglijabilă, iar corpul este punctiform și toată masa sa
este concentrată în punctul respectiv.
Gt –componenta tangenţială a
 greutăţii
l Gn –componenta normală a
T greutăţii
T Gn T- tensiunea din fir
x 
 - elongaţie unghiulară
Gt
G x - elongaţie liniară
G
- Pentru unghiuri de oscilaţie mici  < 5° ( sin ≈  ), mişcarea este produsă
de o forţă cvasielastică :
x
Gt  mg sin   mg  mg  kx
l
Tufă I. Cristian – Miu Răzvan – Colegiul Național “Anastasescu”
Pendulul Pendulul lui
Dublu Newton

Tufă I. Cristian – Miu Răzvan – Colegiul Național “Anastasescu”


Perioada pendulului gravitaţional

l
T  2
g

►Perioada de oscilaţie a pendulului nu depinde de amplitudinea


oscilaţiilor, când acestea nu depăşesc 5°
►Perioada de oscilaţie nu depinde de masa m a pendulului

►Perioada de oscilaţie depinde de lungimea l a pendulului, fiind direct


proporţională cu rădăcina pătrată a acesteia
►Perioada de oscilaţie depinde de acceleraţia gravitaţională, fiind invers
proporţională cu rădăcina pătrată a acesteia

Tufă I. Cristian – Miu Răzvan – Colegiul Național “Anastasescu”


În timpul oscilaţiei pendulului se modifică înălţimea faţă poziţia de
echilibru şi viteza pendulului, şi se produc transformări ale energiei mecanice
din formă potenţială în cinetică şi invers.

Tufă I. Cristian – Miu Răzvan – Colegiul Național “Anastasescu”


Pendulul Foucault

► În anul 1851 fizicianul Jean Leon Foucault ( 1819 –


1868 ) a demonstrat mişcarea de rotaţie a Pământului
montând un pendul gravitaţional în Panthéonul din Paris
► Foucault a suspendat o sferă cu o masă de 28 kg,
prevăzută cu un vârf ascuțit, de domul Panthéonului, la
capătul unui fir lung de 67 m.

► În planul orizontal a pus un strat de nisip prin care pendulul lăsa o urmă
vizibilă
► În timpul oscilaţiei pendulului, planul vertical s-a rotit odată cu Pământul cu
11°18’ într-o oră, la latitudinea de 45°, astfel că vârful sferei nu s-a întors pe
aceeaşi urmă.

Tufă I. Cristian – Miu Răzvan – Colegiul Național “Anastasescu”


Bibliografie

• https://ro.wikipedia.org/
• https://dan-blog.ro/
• https://giphy.com/
• https://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/
• https://www.seas.harvard.edu/

Tufă I. Cristian – Miu Răzvan – Colegiul Național “Anastasescu”