Sunteți pe pagina 1din 12

CONTEXTUL ORGANIZATIEI

NrDenumire
Denumire subcapitCerinte & clauze stan Detalii documente
Valorile organizatiei: SMART, Pozitia pe piata, Premii,
Raportarea la concurenta

Intelegerea Certificare peronal, Sisteme informationale,Structura


organizatiei Contextul Contextul organizatorica, Contracte, Capabilitate
si a contextului in intern extern
care activeaza Factori care influenteaza capabilitatea de a realiza rezultat
Clienti, Furnizori, Investitori, Mass-media,
Aspecte tehnologice, Aspecte economice, Concurenta,
Tendinta pietei,Legislatie,

Intelegerea
necesitatilor
Partile interesate de Tabel: Partea interesata, necesitati, asteptari, relevanta
si asteptarilor partii interesate,
catre organizatie
partilor Program de management
Context interesate
4 ul Proiectare Nu
organiz a, include
atiei productia servicii de
si instalare ,
Domeniul de distributia servici,ser
aplicare de cofrete vicii de Cerinte/clauze aplicabile sau neaplicabile in organizatie
al SMC metalice,d mentenan
ulapuri ta alte
industriale servicii
si supliment
accesorii are

INPUT, OUTPUT,INTERACTIUNE PROCESE,


SMC si INDICATORI DE PERFORMANTA,RESURSE,
Procesele RESPOSABILITATILE ,
procesele organizatiei RISCURILE SI OPORTUNITATILE, Metode de monitorizare ,
sale masurare,evaluare procese,
Oportunitati de imbunatatire procese

LEADERSHIP
NrDenumire
Denumire subcapitCerinte si clauze stan Detalii documente

Comunicare in org, Analiza SMC


Cerinte legale,
Leadership SMC orientat catre cerinte externe
Politica si obiective ,
Leaders si Angajamentul trebuie dovedit
Analize de
5 hip Planficare
angajament- management, Constientizare personal
generalitati Responsabilitati Managementul prin calitatea totala (MCT/TQM)
eficacitate SMC, SMC
etc

Informatie
Leadership documentata
cerintele clientului Marketing (site-uri de prezentare)
Leaders si Chestionare transmise clientilor+ evaluare raspunsuri
5 hip angajament- Cercetare de piata
orientarea Analiza concurenta
catre client Instrumente ale calitatii (QFD- Desfasurarea functiilor
calitatii)
Leadership
cerintele clientului Marketing (site-uri de prezentare)
Leaders si Chestionare transmise clientilor+ evaluare raspunsuri
angajament- sunt determinate si
5 hip Cercetare de piata
indeplinite, Cerinte
orientarea legale, Riscuri si Analiza concurenta
catre client oportunitati pv conf Instrumente ale calitatii (QFD- Desfasurarea functiilor
produs. calitatii)

Informatie
documentata
angajament privind Viziunea SMART ( tendinte afaceri, grad de satisfactie
Leaders Leadership indeplinirea clienti, politica si obiective existente, analize, asteptari,
5 hip
si politica cerintelor imbunatatire-necesitati, resurse)
+imbunatatirea Politica referitoare la calitate
SMC+CADRU DE
LUCRU
Informatii de
responsabilitati si
Leadership- autoritatile pentru
roluri functiile relevante
organization definite.
SMC -cf standardului, SMC- RMC(Reprezentantul managementului de
5 ale, Procesele-iesiri varf pt calitate)
Leaders responsabilit dorite, Orientarea
hip ati si catre client,
autoritati Planificate
schimbari/modificari

PLANIFICARE
NrDenumire
Denumire subcapitCerinte si clauze stan Detalii documente
Determinare riscuri si
oportunitati, Actiuni
de tratare a lor,
Prevenire si reducere Evitarea
Actiuni de tratare riscului, Luarea in considerare a riscului la
Planific a riscurilor si exercitarea unei oportunitati, Eliminarea sursei riscului,
efecte nedorite,
6 are Schimbarea probabilitatii si a consecintelor, Impartirea
oportunitatil Imbunatatirea
continua, Actiuni in Gandirea bazata pe risc.riscului prin decizii constiente.
riscului sau mentinerea
or
procesele SMC,
Modalitati de tratare
a riscurilor,
Obiectivele calitatii,
monitorizarea,
comunicarea si Obiectivele=cuprind toate domeniile care aduc Valoare
actualizarea lor adaugata,grafice,
Obiectivele Obiective SMART+ Caracteristici obiective: masurabile, coerente,cerinte
Planific referitoare la Raspunde la % aplicabile, relevante, communicate,monitorizate,
6 are calitate si intrebari: ce se face? actualizate,
planificarea Ce resurse sunt Plan de masuri :ce este de facut? Ce resurse sunt
realizarii lor necesare? Cine va fi necesare? Cine este responsabil? Care este termenul de
responsabili?, care realizare? Cum vor fi evaluate rezultatele?
este termenul de
realizare? Cum au
fost evaluate rez?

Modificarea str org


Leaders Planificarea Modif produselor
6 hip
schimbarilor Noi cerinte ale clientului
Dotari, tehnologii
Scop schimbare
+consecinte,disponib
Modificarea str org
Leaders Planificarea Modif produselor
6 hip
schimbarilor Noi cerinte ale clientului
Dotari, tehnologii
Scop schimbare
+consecinte,disponib
ilitatea resurselor
Modificari
sistematice in SMC

SUPORT (pentru SMC)


NrDenumire
Denumire subcapitCerinte si clauze stan Detalii documente
Resurse necesare
pentru
stabilirea,implement
7 Suport Generalitati area,mentinerea si Suportul resurselor financiare, materiale,umane etc
imbunatatirea
continue SMC

Persoane pentru
implementarea si
7 Suport Personal functionarea eficace STANDARDE OCUPATIONALE APLICABILE PT PERSONAL
SMC

datele planificarii sistemului


Infrastructura: spatii cerinte pentru procese si produse
de lucru+ facilitati necesitati de comunicare
7 Suport Infrastructura
echipamente de autorizari
proces capabilitatea proceselor
servicii suport mentenenta
tehnologii

Mediu pentru Factori


7 Suport operarea sociali Factori umani, metodele de lucru,cond de igiena
proceselor ,psihologici,fizici

SUPORT (pentru SMC)

legislatia
Resurse de masuratori,monitorizari echip de mas necesare
7 Suport monitorizare si Echip confirmate metrologic/ info
masurare documentate,validitatea rez, /capabilitate
software/protejate imp defectarilor
legislatia
Resurse de masuratori,monitorizari echip de mas necesare
7 Suport monitorizare si Echip confirmate metrologic/ info
masurare documentate,validitatea rez, /capabilitate
Cerinte de software/protejate imp defectarilor
trasabilitate
Mijloace de masura
contra suprasolicitarii
Pastrarea info
documentate

Constinte pentru
operarea proceselor Evaluare angajati
7 Suport Cunostinte Cunostinte disponibile
organizationale sale

Competenta pers
angajate
Studii,instruiri,experi Competente
ente
Actiuni intreprinse si Instruiri
eficacitatea actiunilor Evaluare eficacitate instruiri
7 Suport Competenta Programe anuale de instruire
Competente Tematici instruire ==>stabilire
necesare
persoanelor
Documentare==>dov
ezi ale competentei

SUPORT (pentru SMC)

7 Suport Constientizare Constientizare Evaluare angajati


angajati: Cunostinte disponibile
politica ref la calitate Constientizare si motivare personal
obiective pv calitatea Sistem de colectare sugestii
cerintele SMC

Politici de omunicare:
comunicare interdisciplinara, pe diferite niveluri ale org
Gestionare comunicari in cadrul SMC ( Cine? Ce? Cand?
Unde? Cat? Cu cine? De ce? Cum ? Pentru ce?
Comunicare
7 Suport Comunicare Politica referitoare la calitate
externa si interna Cerintele ref la calitate
Obiectivele calitatii
Rezultatele calitatii
Reactii parti interesate
Unde? Cat? Cu cine? De ce? Cum ? Pentru ce?
Comunicare
7 Suport Comunicare Politica referitoare la calitate
externa si interna Cerintele ref la calitate
Obiectivele calitatii
Rezultatele calitatii
Reactii parti interesate

informatii
documentate cerute
Informatii de standard Proceduri ( tipul activitatilor,
7 Suport documentate- Informatii marimea org, procese, produse si servicii etc)
generalitati documentate
determinate de
organizatie

Aspecte adecvate:
Informatii identificarea si
7 Suport documentate- descrierea Doc SMC
creare si formatul si mediul Inregistrarile calitatii
actualizare suport
analizarea
+aprobarea dpdv al
potriviriii si adecvarii
SUPORT (pentru SMC)

Inducerea si mentinerea sub control a acestora


Controlul doc
Informatii Proceduri cu pv la inreg calitatii==>mentinere sub control
7 Suport documentate- Info doc: def responsabilitatilor
controlul info doc Format, mediu suport,codificare doc, Standarde, doc
client
SUPORT (pentru SMC)

Planificare procese: doc contructiva, conditii


Determinarea cadru,tehnologii,cerinte pt mijl de productie, sisteme de
Planificare si cerintelor pentru masurare,obiectivele calitatii, activitati de verificare,
8 Operare control produse si servicii validare,incercare,criterii de acceptare
operational stabilire Det necesar de resurse pt conf produs, bugete
procese/criterii de Procese externalizate mentinute sub control
acceptare Mentinere sub control schimbarile
Det resurse nec
Controlul proceselor
cf cu criteriile impuse

Cerinte client,cerinte Focalizarea pe cerintele clientilor


8 Operare produse si servicii necesare,cerinte
Cerinte pentru
legale, orice cerinta Documentarea cerintelor clientilor
Identificarea cerintelor legale
suplimentara

8 Operare Comunicarea cu
clientul

8 Operare
Documente
Analiza SWOT

factor

importanta pentru noi


influenta asupra firmei
Plan de afaceri,
Sondaje, Chestionare, Analize oferte,
Registrul contextual
organizational al partilor
interesate a necesitatilor si
asteptarilor acestora
Comunicarea cu fz, consumatorii,
Benchmarking, Analiza
Stakeholderilor

Cerinte client aplicabile

Fisa procesului
Harta proceselor
Diagrama flux
Proceduri/instructiuni
Responsabilul de proces
Matricea proceselor
Fisa de risc
Tabelul riscurilor
Planul de masuri

Documente

Politica in domeniul calitatii


Planuri ( de proiecte de dezvoltare, a
resurselor umane, ale calitatii, de
realizare a obiectivelor)
Proces verbal al Analizei SMC
Conferinte
Conventii
Planuri de investitii

Analiza reclamatiilor
Rezultate ale validarii produselor
Paticiparea la targuri
QFD- Desfasurarea functiilor calitatii or
Voice of Engineer
Analiza reclamatiilor
Rezultate ale validarii produselor
Paticiparea la targuri
QFD- Desfasurarea functiilor calitatii or
Voice of Engineer

Declaratia privind managementul de varf


Proces de stabilire politica de
calitate+obiective calitate
Sedinte de lucru cu imbunatatirea
continua a proceselor==> protocoale
Seminarii privind strategiile org
Analiza SMC + AUDITURI INTERNE

Organigrama/Fisa de post
Postere/Instructiuni/Proceduri/ Decizii
ale managementului /conducerii
Cerinte specifice per procese
Regulamente de functionare/Rapoarte
Planuri de masuri

Documente

Fise de risc, Registru al


riscurilor,diagrame de flux, Check list,
Harta proceselor, Ishikawa,
FMEA,FMECA, Arborele defectarilor,
HACCP, Lista de verificare, Analize,
Braintorming, Analiza cost beneficiu,

Inregistrari ale discutiilor sal


Lista obiective calitatii
Obiectivele intreprinderii
Obiective ale proiectelor , obiective
referitoare la produs,proces
Analiza realizarii obiectivelor
Caracteristici ale produselor
Caracterisitici ale service-ului.

Informatii documentate cu privire la


planificarea+realizarea schimb
Plande masuri,Analiza riscurilor
Informatii documentate cu privire la
planificarea+realizarea schimb
Plande masuri,Analiza riscurilor

Documente

Bugetul de venituri si cheltuieli

FISELE POSTURILOR
Contractele de munca
Planurile de dezvoltare personal
Matricea calificarilor
Dovezi ale calificarii angajatilor
Proceduri ref la pesonal

Plan de investitii
Manualele masinilor
Analize de risc
Det capabilitatii
Procese verbale dupa reparatii
Fise de urmarire

managementul de mediu: Instruiri


privind protectia muncii
Cerinte legale de reglementare
Benchmarking pv cond de lucru
Procesele verbale ==>capabilitatii
proceselor/ Planurile de evacuare
Saptii de odihna,cantine
Analiza rezultatelor evaluarii stisfactiei
salariatilor

Lista mijloacelor de masurare


Fisa de urmarire a mijl de masurare
Buletine de etalonare/verificare
Identificarea stadiului de conformitate
Analiza factorilor care contribuie la
incertitudinea masuratorilor
Mijloace de masurare individuale
Etaloane neconforme
Lista mijloacelor de masurare
Fisa de urmarire a mijl de masurare
Buletine de etalonare/verificare
Identificarea stadiului de conformitate
Analiza factorilor care contribuie la
incertitudinea masuratorilor
Mijloace de masurare individuale
Etaloane neconforme
Incercari comparative
Buletine de verificare,certificate de
etalonare

Gradul de instruire personal


Experienta din proiectele anterioare
experienta si gradul de pregatire a
managementului
Participarea la targuri si simpozioane

Chestionare
Fisa de post
Comparatie cerinte post cu competenta
evaluata
Compararea profil cerut cu profil
candidat
Discutii cu salariatul
Evaluarea periodica
Inregistrari diverse

Conceptii scrise in domeniul calitatii


Fisa postului
Seminarii,workshop-uri
Panouri asa da asa nu
Buna organizare
Procedura
Sedinte

Team buildinguri
Aviziere
Circulare
Medii electronice
Cercul calitatii
Instruiri in grup
Statistici
Rapoarte pv calitatea
Relatia mass media
Medii electronice
Cercul calitatii
Instruiri in grup
Statistici
Rapoarte pv calitatea
Relatia mass media

Lista/evidenta/registrul de context
extern-intern
Lista evidenta/registrul partilor
interesate
Lista/registru de risc
Lista registru obiective
Lista info doc

tabel
Manualul calitatii+procedurile calitatii
Instructiunile de lucru
Organigrame
Doc audituri
Diagrame flux
Oferte,contracte

Standarde, Lista doc si


inregistrarilor,Lista situatii
revizii,doc, inregistrari, de difuzare,
Registrul doc interne si externe,Registru
intrari/iesiri
Dovezi de fabr
Protocoale
Liste de verificari
Dovezi de inspectie
Inreg audit
Dovezi capabilitate
caiet de sarcini, diagrame flux, matricea
responsabilitatilor, urmarie indicatori
baze de date, parametrii de
proces,itinerar tehnologic, planuri de
proiect (strategii), protocole privind
evaluarea riscurilor,planuri ale calitatii
Planuri de inspectii si incercari
cataloage,desene,doc tehnologica
dosare de omologare,norme de produs

Caiete de sarcini, Dicutare comenzi


/contracte
Referire la standarde
Modele de referinta